Liigu edasi põhisisu juurde

LHV ei toeta Internet Exploreri kasutamist, et kaitsta sind viiruste, pettuste ja teiste ohtude eest. Võid meie veebilehte Internet Exploreriga edasi kasutada, kuid palun arvesta, et kõik ei pruugi ootuspäraselt töötada. Palun kasuta internetipanka sisenemiseks ühte neist tasuta veebilehitsejatest: Chrome, Firefox või Edge.

Hoiused

Tulemusi ei leitud. Palun proovi teist otsingusõna.

LHV pangaautomaatide asukohad ja avamisajad leiad meie kodulehelt ja mobiiliäpist.

LHV viipevõimalusega pangaautomaatides saad toiminguid teha ka ilma, et peaksid sisestama kaardi automaati. Lubatud toimingud sõltuvad sellest, kas viipad plastkaardiga või oma nutiseadmega (nt telefoni või nutikellaga). Mõlemal juhul on sul vaja sisestada oma kaardi PIN-kood.

Plastkaardiga viipamisel saad:

 • sularaha sisse maksta
 • sularaha välja võtta
 • vaadata kontojääki
 • võtta viimaste tehingute väljavõtet

Nutiseadmega viipamisel (nt kui kasutad virtuaalkaarti) saad:

 • sularaha välja võtta
 • vaadata kontojääki

Raha välja

Ühe korraga saad välja võtta kuni 1000 eurot.

Väljavõetava summa suurus sõltub ka pangakaardi sularaha väljavõtu limiidist. Kui limiit ja kontojääk võimaldavad, kuid siiski ei saanud soovitud summat välja võtta, võib põhjus olla selles, et pangaautomaadis ei olnud piisavalt sobivaid kupüüre.

Piirangud tulenevad konto omaniku ja/või kaardikasutaja enda poolt seatud piirangutest (nt konto jääk või kaardiga sularaha väljavõtu limiit). Lisaks tuleb suurte summade puhul tasuda teenustasu, mille leiad kehtivast hinnakirjast.

See võib olla takistatud, kui konto omanik ja/või kaardi kasutaja on kaardile vastava piirangu seadnud. Piirangut saab muuta internetipanka sisse logides ning valides Igapäevapangandus ➞ Pangakaardid.

Raha sisse

Ühe korraga saad sisse panna kuni 200 kupüüri, sealjuures summalist piirangut ei ole. Küll aga suurte summade puhul tuleb arvestada teenustasuga, mille leiad kehtivast hinnakirjast.

Automaati saad sisestada kõiki eurokupüüre, st 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500.

Ei saa, raha saad panna ainult arvelduskontole. Seejärel saad soovi korral teha ülekande oma arvelduskontolt krediidikontole.

Muud toimingud automaadis

LHV sularahaautomaadis saab vahetada PIN-koodi kõikidel LHV plastkaartidel. Kahjuks ei ole võimalik virtuaalkaartidel PIN-koodi muuta. Vajadusel vaata PIN-koodi LHV mobiiliäpis või internetipangas.

Üldine

Alates 2011. aastast kehtib Eestis kõrvuti kaks eraisiku investeerimistulu maksustamise süsteemi:

 • nn tavasüsteem, mille järgi tuleb deklareerida kõik väärtpaberite müügi tehingud, ja
 • investeerimiskonto süsteem, mille järgi tuleb deklareerida ainult kontol tehtud rahalised sisse- ja väljamaksed.

Väärtpaberitulu võid deklareerida ka mõlema süsteemi järgi.

Tavasüsteemiga nähakse ette kõigi aasta jooksul väärtpaberitega tehtud müügitehingute deklareerimist. Tulumaksukohustus tekib siis, kui oled saanud kõigi müügitehingute lõpptulemusena kasumit. Kui kokkuvõttes oled aasta jooksul saanud aga kahjumit, võid selle järgmisse aastasse edasi kanda. Realiseeritud tulust võid tavasüsteemi järgi maha arvutada teenustasud, haldustasusid aga maha arvestada ei tohi.

Tehingud tuleb tuludeklaratsiooni kanda käsitsi (vt Kuidas deklareerida tulu tavasüsteemis?). Soovi korral võid kasutada LHV internetipanga teenust „Maksuaruanne“. Sinna oleme koondanud kõik LHV Pangale teada olevad andmed sinu Eesti ja välismaa väärtpaberite võõrandamisest saadud kasu või kahju, väärtpaberitelt saadud intressitulu ning välismaalt saadud dividendide kohta. Need deklareeri Maksu- ja Tolliametile tuludeklaratsiooni tabelites 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 8.2 ja 8.8.

Investeerimiskonto süsteemi kasutades ei tule deklareerida mitte väärtpaberitehingud, vaid investeerimiskontona märgitud pangakontole tehtud sisse- ja väljamaksed. Korraga võib inimesel kasutusel olla mitu investeerimiskontot mitmes pangas. Maksukohustus tekib alles siis, kui kõikidelt investeerimiskontodelt tehtud väljamaksed ületavad kõikidele investeerimiskontodele tehtud sissemaksete jääki.

Sisse- ja väljakannete maksuaruande saad edastada tuludeklaratsioonile automaatselt LHV internetipangast „Investeerimiskonto aruande“ jaotisest.

Järgnevas tabelis on esitatud tavasüsteemi ja investeerimiskonto süsteemi peamised erinevused.


Tavaline süsteemInvesteerimiskonto süsteem
Deklareeritavate varade valikLaiem valikAinult finantsvarad
Deklareerida tulebkoondkasumiga tehtud väärtpaberite müügitehingud ning dividendi- ja intressitulu. Kui aasta jooksul müüdud väärtpaberitest on koondtulemusena tekkinud hoopis kahjum, on ka need müügitehingud mõistlik tuludeklaratsioonis ära näidata, kuna sellisel juhul saad kanda kahjusumma järgmistesse aastatesse edasisissemaksed investeerimiskontole ja väljamaksed investeerimiskontolt
Maksukohustus tekib siis, kuitehingutest on saadud koondkasum, mis ületab eelmistest aastatest edasi kantud kahjumiväljamaksete summa ületab sissemaksete jäägi
Tehingutasude mahaarvamineLubatudLubatud juhul, kui tasu ei ole makstud sissemakse arvel  (vt Millisel juhul saab tehingutasud deklareerida investeerimiskonto sissemaksena?)
Haldustasude mahaarvamineEi ole lubatudEi ole lubatud

Peale eraisikuna investeerimise on võimalik seda teha ka ettevõttena ja sel juhul sarnaneb äriühingu tulude maksustamine investeerimiskonto süsteemiga. Ometi on eraisiku investeerimiskontolt ja ettevõttena investeerimisel ka erinevusi, millest olulisimad on seotud andmete avalikustamise ja haldustasude mahaarvamisega.

Kui aasta jooksul ei olnud sinu Kasvukontol toimunud ühtegi dividendimakset ega müügitehingut, siis

 • tavalise süsteemi kasutajana ei pea sa oma Kasvukonto investeeringuid üldse deklareerima;
 • investeerimiskonto süsteemi kasutamisel jääb sul kohustus deklareerida aasta jooksul tehtud Kasvukonto sisse- ja väljamaksed, ülevaate millest saad Maksuametisse automaatselt edastada LHV internetipangast.

Müügitehingud ja dividendid tavalise süsteemi alusel
Kui oled oma Kasvukontole aasta jooksul saanud dividende, pead need deklareerima tuludeklaratsiooni tabelis 8.1 või tabelis 8.8.
Kui oled aasta jooksul oma Kasvukontol ka mõningaid müügitehinguid teinud, tuleb fondiosakute võõrandamised kajastada tuludeklaratsiooni tabelis 8.2.
Kõik vajalikud andmed tuludeklaratsiooni täitmiseks leiab internetipanga valiku all „Varad ja kohustused“ → „Maksuaruanne“.

Dividendide deklareerimine investeerimiskonto süsteemis
Esimese sammuna tuleb Maksu- ja Tolliametit teavitada sellest, et kasutad oma Kasvukontot investeerimiskonto süsteemis. Selleks tuleb Kasvukontona kasutusel oleva pangakonto rekvisiidid sisestada tuludeklaratsiooni tabeli 6.5 osas I.
Edasi kuuluvad deklareerimisele ainult rahalised sisse- ja väljamaksed. Info rahalistest kannetest leiad internetipanga jaotisest „Varad ja kohustused“ → „Investeerimiskonto aruanne“, mille saad lehe allosas oleva nupuga automaatselt Maksuametisse edastada. Edastatud info peaks tekkima tuludeklaratsiooni tabeli 6.5 II osasse.
Kui oled oma Kasvukontole aasta jooksul saanud maksustatud dividende (ülevaate nendest leiad internetipangast „Varad ja kohustused“ → „Maksuaruanne“ tabelist 8.8.), siis tuleb need laekumised eraldi kajastada tuludeklaratsiooni tabelisse 8.8.

Hoiuseintressilt peavad tulumaksu maksma ainult need eraisikud, kes on Eesti maksuresidendid ja kes ei ole LHV Panka teavitanud sellest, et nende konto, millele laekub intress, on investeerimiskonto.

Investeerimiskontost saad LHV-le teada anda internetipanga jaotises „Info ja seaded“ → „Kontod ja limiidid“ → „Kontod“. Vali konto ja salvesta valik. Hiljem deklareeri see konto investeerimiskontona ka Maksu- ja Tolliameti tuludeklaratsioonis.

Eesti maksuresident on isik, kelle alaline elukoht on Eestis või kes on viibinud Eestis vähemalt 183 päeva aastas. Oma maksuresidentsust saad LHV internetipangast kontrollida („Info ja seaded“ → „Andmed“).

Intresse ei pea sa ise deklareerima ega tasuma. Pank peab neilt tulumaksu kinni ning deklareerib ja tasub selle sinu eest. Pangahoiuselt teenitud intresside andmed hakkavad su eeltäidetud tuludeklaratsioonil automaatselt kajastuma alates 2019. aastast.

Klient, kellele makstav hoiuseintress on tulumaksuga maksustatav, näeb edaspidi oma konto väljavõttel kahte kannet: intressi- ja tulumaksukannet. Tulumaksu arvestamisel lähtutakse tavalistest ümardamisreeglitest.

Näide

Kui sõlmid 12-kuulise (365-päevase) hoiuse lepingu summas 500 eurot ja intressimääraga 0,30%, kannab pank hoiuperioodi lõppedes su kontole 1,52 eurot intressi ja võtab su kontolt maha 30 senti tulumaksu.

Kuivõrd krüptovarasid ei loeta väärtpaberiteks, siis maksustamisel kehtivad neile sarnased reeglid nagu muude varade (nt kinnisvara, füüsiline kuld) puhul. See tähendab muuhulgas seda, et investeerimiskonto süsteemi krüptovaradega kauplemiseks kasutada ei tohi. Loe lähemalt eraisiku krüptovara maksustamisest.

Tavasüsteem

Ainuke lubatud deklareerimise viis krüptovarade puhul. Maksustamisele kuulub iga kasumlik müügitehing, sealjuures kahjumit toonud tehinguid kasumlikest tehingutest maha arvata ei saa. Näiteks: kui oled aasta jooksul müünud Bitcoini kahel korral ning ühe müügitehinguga teenisid 100 eurot kasumit ja teisega jäid hoopis 80 euro võrra miinusesse, siis tulumaks tuleb maksta kogu 100-eurose tulu pealt.

Vajaliku info deklareerimiseks leiad LHV maksuaruande tabelist 6.3. Seal kuvame sulle kõiki aruandeperioodi jooksul tehtud kasumlikke krüptotehinguid, grupeerituna instrumendi lõikes. Sinu ülesandeks jääb kontrollida kanded üle ja, kui kõik on korrektne, kopeerida need käsitsi oma tuludeklaratsiooni tabelisse 6.3 („Muu vara võõrandamine“).

Üldjuhul piisab sellest, kui deklareerid krüptovaradest saadud kasumit instrumendi kaupa. Andmekontrolli eesmärgil võib Maksu- ja Tolliamet nõuda sinult väljavõtet kõikide sinu krüptotehingute kohta. Ülevaate kõikidest tehingutest, k.a kahjumlikest, leiad LHV internetipanga jaotisest „Varad ja kohustused“ → „Tehingute väljavõte“.

Investeerimiskonto süsteem

Kuna krüptovarad ei lange finantsvara definitsiooni alla, siis neile investeerimiskonto maksusoodustus ei kehti. Seetõttu on mõistlik krüptovaradega tehinguid teha teisel kontol, mida sa investeerimiskontona ei kasuta.

Juhul, kui oled siiski oma investeerimiskontol ostnud-müünud krüptovarasid, siis käitu järgmiselt:

 • Oma tuludeklaratsiooni tabeli 6.5 II osas deklareeri krüptovarade ostud rahalise väljamaksena investeerimiskontolt. Kui ostutehingu järgselt ületab väljamaksete kogusumma investeerimiskontole tehtud sissemaksete jääki, siis pead vahe pealt tasuma tulumaksu. Kui müüd krüptovarad investeerimiskontolt maha, siis deklareeri müügist saadud raha sissemaksena oma investeerimiskontole. Vajalikud andmed investeerimiskonto sisse- ja väljamaksete kohta saad EMTA-le edastada automaatselt LHV internetipanga jaotisest „Varad ja kohustused“ → „Investeerimiskonto aruanne“.
 • Kui tegid krüptovaradega aasta jooksul vähemalt ühe kasumliku müügitehingu, siis lisaks tabelile 6.5 tuleb sul käsitsi täita tuludeklaratsiooni tabel 6.3 („Muu vara võõrandamine“) ning maksta saadud kasumi pealt tulumaks. Sealjuures pea meeles, et kahjumlikke krüptotehinguid saadud kasumist maha arvata ei tohi ehk tulumaksu tuleb täita iga kasumliku tehingu pealt. Vajalikud andmed tabeli 6.3 jaoks leiad LHV internetipangas asuvast „Varade ja kohustuste“ menüüst „Maksuaruanne“.

Maksuametile ei ole vaja deklareerida PIK-i ega sellel tehtud väärtpaberitehinguid. PIK on võrdsustatud pensionifondiga: sissemaksed on maksuvabad ja väljamaksed maksustatakse kogu väljakantava summa ulatuses.

Märgista tuludeklaratsiooni tabelis 5.1 ja 7.1 linnukesega „Pensioni investeerimiskontole laekunud tulu“. Sel juhul ei lähe pensioni investeerimiskontole laekunud dividend ja intress sinu aastatuluna arvesse ega mõjuta maksuvaba tulu summa suurust.

Kui pensioni investeerimiskontolt ostetud finantsvaralt said intressi, millelt on tulumaks kinni peetud ja intress on tuludeklaratsiooni tabelis 5.1 eeltäidetud, siis märgista vastav rida linnukesega „Pensioni investeerimiskontole laekunud tulu“. Sel juhul kinnipeetud tulumaks tagastatakse.

Kui oled aasta jooksul saanud oma Eesti ettevõtete aktsiatelt väljamakseid, mis tehti aktsiakapitali vähendamise arvelt, ilmuvad need andmed automaatselt eeltäidetuna Maksu- ja Tolliameti (MTA) tuludeklaratsiooni tabelisse 7.1 ja/või tabeli 6.4 veergu 4, kuid korrektne deklareerimine eeldab ka Sinu poolseid täiendusi.

Tavasüsteem
Maksustatav tulu on tabelis 6.4 kajastatud väljamakse summa ja aktsiate soetamismaksumuse vahe.

Eraisiku tasemel maksustatav väljamakse summa ilmub automaatselt MTA tuludeklaratsiooni tabeli 6.4 veergu 4. Sama tabeli veergu 3 pead käsitsi sisestama osaluse soetamismaksumuse (selle leiad LHV koondvaatest või, kui oled aktsiad juba ära müünud, siis LHV maksuaruandest).

Samas tasub meeles pidada, et soetamismaksumust, mis on ühel korral juba tulust maha arvatud, ei saa enam teist korda arvesse võtta. See tähendab seda, et pärast aktsiakapitali väljamakset väheneb sinu aktsiate soetamismaksumus tabeli 6.4 veerus 3 märgitud summa võrra. Kui sa hakkad oma aktsiaid müüma, pead sellega arvestama ja LHV maksuaruandes olevat soetamismaksumust muutma, kuna LHV süsteemis aktsiakapitali vähendamisest tingitud soetamismaksumuse muutused praegu automaatselt ei kajastu.

Investeerimiskonto süsteem
Kuna investeerimiskontole laekunud aktsiakapitali väljamakse näol on reeglina tegemist maksuneutraalse investeerimiskonto sisese kandega, siis enne LHV internetipangast investeerimiskonto aruande MTA-sse edastamist veendu, et aktsiakapitali väljamakse kirje eest oleks linnuke kustutatud. Lisaks tuleb tulumaksukohustuse edasilükkamiseks kustutada eeltäidetud andmed tuludeklaratsiooni tabelist 6.4.

Juhul, kui investeerimiskontole laekunud väljamakse hulgas on ka väljamakse osa, mis oli maksustatud äriühingu tasemel, võid selle osa väljamaksest deklareerida investeerimiskonto sissemaksena tuludeklaratsiooni tabeli 6.5 II osa veerus 4. Äriühingu tasemel maksustatud väljamakse summa kajastub automaatselt eeltäidetuna tuludeklaratsiooni tabelis 7.1.

Deklareerimine tavasüsteemis

LHV internetipangast leiad maksuaruande, mis koondab info sinu kõikidel LHV pangakontodel Eesti ja välismaiste väärtpaberite võõrandamisest saadud kasu või kahju, väärtpaberitest saadud intressitulu ning välismaalt saadud dividendide kohta.

Maksuaruande infot saad kasutada oma tuludeklaratsiooni täitmiseks.

Kui deklareerid väärtpaberitulu nii tavasüsteemis kui ka investeerimiskonto süsteemis, eemalda LHV maksuaruandest investeerimiskonto kanded.

Kui oled saanud väärtpaberitega seotud tulu mujalt kui LHV investeerimisteenuseid kasutades (nt ühisrahastusplatvormidelt), siis tuleb sul need andmed lisada oma tuludeklaratsioonile käsitsi.

Väärtpaberite võõrandamisest saadud kasu või kahju deklareerimiseks on LHV maksuaruandes tabelid 6.1 ja 8.2, mille formaat ühtib tuludeklaratsiooni vastavate tabelitega. Deklareerija ülesanne on tehinguid ja summasid vajaduse korral kontrollida ning seejärel andmed tuludeklaratsiooni tabelitesse kopeerida.

Vali LHV internetipangas „Varade ja kohustuste“ menüüst „Maksuaruanne“.

 • Kontrolli maksuaruande andmete õigsust.
 • Kopeeri maksuaruandest andmed tuludeklaratsiooni tabelitele 6.1 ja 8.2.
 • Esita deklaratsioon.
 • Ole valmis esitama Maksu- ja Tolliameti nõudmisel lisatõendit.

Peale maksuaruande on LHV kliendil võimalik saada sama ajavahemiku kohta realiseeritud tulu/kulu aruanne. Selles on üksikasjalikum info tehtud tehingute kohta (valuuta, soetamisel makstud teenustasu, valuutakursid).

Kui klõpsad LHV internetipanga maksuaruandes või realiseeritud tulu/kulu aruandes väärtpaberi sümbolile, saad üksikasjaliku väljavõtte tehingutest, mis on tehtud selle väärtpaberipositsiooni soetamiseks – see on väärtpaberitehingute aruanne.

See valik on kasulik

 • soetamismaksumuse arvutamiseks või kontrollimiseks eriti juhul, kui peale soetamist on toimunud näiteks splitt või muu korporatiivne toiming (ühinemine, jagunemine jne);
 • optsioonide kasutamise tulemusena tehtud väärtpaberite ostu- või müügitehingu puhul. Optsiooni soetamise kulutused kantakse nende väärtpaberite soetamismaksumuse (ostuoptsioon) või võõrandamisega seotud kulude (müügioptsioon) hulka.

Tuludeklaratsioonis pead näitama kasu või kahju, mille oled saanud oma aktsia, osa, osaku, investeerimisfondi (sh rahaturufondi) osaku, võlakirja või võlakohustuse, optsiooni, tuletisväärtpaberi või muu nimetamata väärtpaberi võõrandamisest (st müügi või muu vara vastu vahetamise käigus).

 • Müües – väärtpaberi soetamismaksumuse ja müügihinna vahe.
 • Vahetades – vahetatava väärtpaberi soetamismaksumuse ja vahetuse teel vastu saadud väärtpaberi turuhinna vahe.

Äriühingute ja mittetulundusühingute ühinemisel, jagunemisel või ümberkujundamisel maksustatakse osaluste vahetuse teel saadud uued osalused siis, kui need võõrandatakse. Seejuures maksustatakse vahetatud osaluse soetamismaksumuse ja vastu saadud osaluse müügihinna vahe.

Sarnastel tingimustel maksustatakse ka Euroopa Liidu liikmesriigi investeerimisfondi osakute vahetamise teel omandatud osakute võõrandamisest saadud kasu.

Ei, seda sa ei tohi teha, sest aktsia soetamismaksumus võetakse arvesse sel maksustamisperioodil, mil aktsia võõrandatakse.

Ei pea. Maksudeklaratsioonis on küll automaatselt selline kirje olemas, kuid kuna väärtpaberite enda ühelt kontolt teisele kandmisel ei ole tegu väärtpaberite võõrandamisega, siis võid selle rea deklaratsioonist kustutada.

Väärtpaberi soetamismaksumuse moodustavad kõik selle omandamiseks tehtud ja dokumentaalselt tõendatud kulud.

Kuna vara võõrandamisega otseselt seotud kulud on määratlemata õigusmõiste, siis tuleb neid kulusid vaadata iga konkreetse tehingu korral eraldi. Otseselt seotud kulud saavad olla tehingu jaoks tehtavad vajalikud kulutused, ilma milleta tehingut ei ole võimalik teha.

Kuluna ei võeta arvesse väärtpaberikonto haldustasusid ega muid väärtpaberite haldamisega seotud üldkulusid, mida maksumaksja on teinud. Need kulud tuleb tal teha sõltumata väärtpaberite võõrandamisest ja neid kasust maha arvata ega kahjule lisada ei saa.

Sellisel juhul tekib maksukohustus osakute võõrandamisel. Nende soetamismaksumus on null.

Ei, selliste osakute vahetamist ei maksustata tulumaksuga. Nende osakute vahetamise tehinguid ei pea deklareerima.

Maksuvaba vahetustehingu käigus omandatud osakute müümisest saadud kasu arvutades saab arvesse võtta vahetuse käigus võõrandatud osakute soetamismaksumuse.

Maksuvaba vahetuse käigus omandatud osakute võõrandamisel loetakse osakute omandamise ajaks vahetuse käigus võõrandatud osakute omandamise aeg.

 • FIFO-meetod – võõrandamine toimub sisseostu järjekorras, või
 • kaalutud keskmise meetod – ühe võõrandatud väärtpaberi soetamismaksumus leitakse võõrandamise hetkeks olemasolevate samanimeliste väärtpaberite soetamismaksumuse summa jagamisel nende arvuga.

Soetamismaksumuse arvutamise võivad muuta keeruliseks korporatiivsed toimingud (splitt, ühinemine, jagunemine, fondiemissioon, spin-off jne), optsioonide kasutamine (exercise), väärtpaberite kandmine ühelt kontolt teisele jne.

Peale FIFO järgi soetamismaksumuse arvutamise oskab LHV maksuaruande baassüsteem kanda ka ühe tehingu soetamisväärtuse teisele üle. Seda võimalust rakendatakse näiteks spliti kajastamiseks: kliendi kontol tehakse väärtpaberite mahakandmiseks miinuskanne ja uue väärtpaberipositsiooni pealekandmiseks plusskanne. Need kanded seotakse kokku miinuskande soetamismaksumuse ülekandmiseks plusskandele.

Samas võivad keerukamad toimingud (aga ka näiteks väärtpaberite ühelt LHV kliendikontolt teisele ülekandmine) olla kajastatud nn vabakannetena ning sellisel juhul peab LHV need kanded vajalike koefitsientidega käsitsi ühendama. Kui see on jäänud tegemata, siis soetamismaksumuse ülekannet ei tehta ja maksuaruandesse võivad tekkida ebakorrektsed andmed.

Seetõttu on vabakannete ja muude potentsiaalselt ohtlike toimingute puhul maksuaruandes vastavad read märgitud punase värviga ning soovitatud need kliendil üle kontrollida. Vajaduse korral pöördu kannete ühendamiseks või muude paranduste tegemiseks LHV poole.

Väärtpaberite võõrandamisel ei võeta arvesse mitte üksnes tehingust saadud kasu, vaid ka kahjuga tehtud tehingud. Seejuures ei ole oluline, kas kahju väärtpaberite võõrandamisest tekkis sel maksustamisperioodil või varem.

Kui kahju väärtpaberite võõrandamisest oli tekkinud eelmistel maksustamisperioodidel, peab kahju olema juba deklareeritud ja see kantakse eelmistelt maksustamisperioodidelt üle.

Kui väärtpaberite võõrandamisest saadud kahju on suurem kui samal maksustamisperioodil väärtpaberite võõrandamisest saadud kasu, võib arvata kasu ületava kahju summa maha järgnevatel maksustamisperioodidel väärtpaberite võõrandamisest saadud kasust.

Pankrotiprotsessis aktsiaid ei võõrandata ega kehtetuks ei tunnistata ning kahju ei saa deklareerida. Äriühingu likvideerimisel või likvideerimisjaotise saamisel maksustatakse likvideerimisjaotise osa, mis ületab osaluse soetamismaksumuse (välja arvatud likvideerimisjaotise osa, mis on maksustatud äriühingu tasemel). Äriühingu likvideerimisel võib deklareerida ka saadud kahju.

Kahju, mis on tekkinud väärtpaberite võõrandamisest, ei tohi väärtpaberite võõrandamisest saadud kasu vähendamisel arvesse võtta juhul, kui kahju tekkis

 • väärtpaberite turuhinnast madalama hinnaga võõrandamisest maksumaksjaga seotud isikule või
 • maksumaksjaga seotud isikult turuhinnast kõrgema hinnaga omandatud väärtpaberi võõrandamisel.

Seotud isikutega kahjuga tehtud tehingute kohta kirjuta tuludeklaratsiooni tabeli 6.1 veergu 8 „X“ juhul, kui omandasid dividendi saamise õigust andva väärtpaberi 30 päeva jooksul enne dividendiõiguslike isikute määramise kuupäeva ja võõrandasid

 • dividendiõiguslike isikute määramise päeval või
 • 30 päeva jooksul pärast seda kuupäeva.

Kahe viimati nimetatud kahjuga tehtud tehingu puhul kirjuta „X“ tuludeklaratsiooni tabeli 6.1 veergu 9.

LHV maksuaruandes on need tehingud märgistatud kolme tärniga (***).

Kuna aktsiate võõrandamisest saadud kahju ei saa kirjeldatud olukorras arvesse võtta, ei saa arvesse võtta ka optsiooni preemiat, mis suurendaks kahju.

Väärtpaberi võõrandamisena deklareeritakse võlakirja müük või vahetus turutehingu käigus enne võlakirja lunastamistähtaega. Olemasolevalt võlakirjalt saadav tulu maksustatakse intressina ning seda ka juhul, kui intress kujuneb võlakirja käibele laskmise ja tagasiostu hinna vahest (diskontovõlakiri).

Kui töötaja on saanud tööandjalt tasuta või soodushinnaga väärtpabereid, millelt tööandja on tasunud erisoodustus-, tulu- ja sotsiaalmaksu, või füüsiline isik on saanud juriidiliselt isikult kingitusena väärtpaberi, mille juriidiline isik on maksustanud, siis võõrandamisel lisatakse nende väärtpaberite soetamismaksumusele väärtpaberite summa, mille oli tööandja või juriidiline isik maksustanud.

Küsi väärtpaberi andnud tööandjalt või juriidiliselt isikult vabas vormis tõend, kus on kirjas väärtpaberi väljastanud juriidilise isiku nimi ja registrikood, väärtpaberi liik, hulk ja maksumus ning summa, mille on juriidiline isik tulumaksuga maksustanud. Et seda summat saab arvesse võtta ainult juhul, kui juriidiline isik on tasuta või soodushinnaga väärtpaberite turuhinna maksustanud, siis peab olema tõendil näha, millal ning millises tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsiooni (TSD) vormi lisas 4 või 5 nimetatud summa on kajastatud.

Maksumaksja saab soetamismaksumusena arvesse võtta enda tehtud kulu optsiooni alusvara omandamisel ja tööandja poolt erisoodustusena maksustatud optsiooni väärtuse, mis on kirjas tööandja väljastatud tõendil.

Kui osalusoptsiooni alusvara on osalus tööandjas või tööandjaga samasse kontserni kuuluvas äriühingus, ei loeta erisoodustuseks osalusoptsiooni alusvaraks oleva osaluse omandamist juhul, kui osalus omandatakse mitte varem kui kolme aasta möödumisel pärast osalusoptsiooni andmist. Töötajal on kohustus teatada tööandjale osalusoptsiooni võõrandamisest. Optsiooni alusvara muutumise korral arvestatakse nimetatud tähtaega esialgse optsiooni andmisest arvates. Kui kogu osalus tööandjas või temaga samasse kontserni kuuluvas äriühingus võõrandatakse vähemalt kolmeaastase tähtajaga optsioonilepingu kehtivuse ajal, samuti kui töötajal tuvastatakse täielik töövõimetus või ta sureb, ei loeta erisoodustuseks optsiooni alusvaraks oleva osaluse omandamist ulatuses, mis vastab proportsionaalselt optsiooni hoidmise ajale enne nimetatud sündmust.

Maksuvabastus ei laiene osalusoptsiooni võõrandamisest saadud tulule.

Väärtpaberid, mis on omandatud pärimise või kinkimise teel, kajastatakse LHV maksuaruandes soetamismaksumusega null, st tasuta saadud väärtpaberitena. Võõrandamisel makstakse tulumaks müügisummalt.

Välisriigi finantsvahendaja kaudu võõrandatud väärtpaberite kohta kehtivad samad reeglid mis Eestis omandatud väärtpaberite puhul. Välisvaluutas tehtud kulud, väärtpaberite müügi- ja turuhind ning makstud maksud ja kinnipeetud tulumaks tuleb arvutada eurodesse (kui tehingu valuuta on muu kui euro) Euroopa Keskpanga päevakursi alusel, mis kehtis kulu tegemise, tulu saamise või tulumaksu tasumise või kinnipidamise päeval.

Välisriigis võõrandatud väärtpaberid tuleb näidata füüsilise isiku tuludeklaratsiooni tabelis 8.2, mis täidetakse samamoodi nagu tabel 6.1.

Selliste aktsiatega tehtud võõrandamistehing näidatakse kui välisriigist saadud väärtpaberitulu.

Nasdaq CSD (endise Eesti Väärtpaberite Keskregistri (EVK)) kaudu tehtud väärtpaberitehingute kohta saadud andmete põhjal eeltäidab maksuhaldur füüsilise isiku tuludeklaratsiooni tabeli 6.1.

Kuna Nasdaq CSD-l puuduvad andmed kõikide tehingute kohta, peab maksumaksja ise lisama tabelis puuduvad andmed tema tehingute kohta, mis ei ole tehtud Nasdaq CSD kaudu või mis on ta teinud esindajakonto, mitte oma isikliku konto kaudu.

Samas tuleb maksumaksjal ka Nasdaq CSD esitatud tehingute infot täiendada. Näiteks ei ole Nasdaq CSD-l võimalik anda maksuhaldurile infot võõrandatud väärtpaberite soetamismaksumuse kohta.

Kauplemiskontolt pangakontole kantud summa tuleb deklareerida muu vara võõrandamisest saadud tuluna tuludeklaratsiooni vormi A tabelis 6.3 (sektsioon „Eestis saadud tulu“) või tabelis 8.3 (sektsioon „Välisriigis saadud tulu“), sõltuvalt sellest, mis riigis on kauplemisportaal registreeritud. Valuutatulu ei tohi deklareerida väärtpaberituluna.

 • Emitendi väljal märgitakse LHV maksuaruandes alati väärtpaberi sümbol ja nimetus, näiteks „MSFT: Microsoft Corporation“ või „TAL1T: Tallink Grupp“. Tuludeklaratsiooni täitmise juhendist küll sümboli märkimise nõuet ei tulene, kuid võimaluse korral soovitame väärtpaberi üheseks määratlemiseks seda siiski teha.
 • Väärtpaberi liigi puhul on LHV maksuaruandes valikud aktsia, fondiosak, optsioon, futuur ja võlakiri. Tuludeklaratsioonis on valikud aktsia, osa, osak, võlakiri või -kohustus, tuletisväärtpaberid, muud väärtpaberid, investeerimisfondi (sh rahaturufondi) osakud ja optsioon. Futuuri puhul soovitame tuludeklaratsioonis valida väärtpaberi liigiks tuletisväärtpaberid.
 • Soetamismaksumust arvutades kasutatakse LHV maksuaruandes alati FIFO-meetodit. Soetamismaksumus sisaldab väärtpaberite soetamisega seotud kulusid (enamasti teenustasud, aga ka näiteks optsioonipreemia ja optsioonitehingute teenustasud optsioonide kasutamise puhul).
 • Väärtpaberite võõrandamisega seotud kulud võetakse arvesse ka siis, kui need suurendavad tehingu kahju.
 • Võõrandamisega seotud kulude hulka kuuluvad teenustasud.
 • Tabelis 8.2 kasutatakse summade eurodesse arvutamisel (vajaduse korral) vastavalt väärtpaberite soetamise ja müügi väärtuspäevade (ingl settlement date) Euroopa Keskpanga päevakursse.
 • Summad ümardatakse kahe komakoha täpsusega ja vajaduse korral tehakse seda ka väärtpaberi kogusega (piirang tuleneb tuludeklaratsiooni edastamise keskkonnast).
 • Väärtpaberite lühikeseks müügi tehingu andmed näidatakse LHV maksuaruande tabelites 6.1 ja 8.2 väljadel „Müügi-/turuhind“ ja „Võõrandamisega seotud kulud“ ning tagasiostu andmed väljal „Võõrandatud väärtpaberite soetamismaksumus“ (kuigi lühikeseks müük toimub enne tagasiostu). Veel märgitakse lühikeseks müügi tehingu puhul maksuaruandes emitendi väljale väärtpaberi nimetuse järele tärnid (**).
 • Optsioonipreemia saab kuludes arvesse võtta aktsia soetamismaksumuse hulgas siis, kui optsiooniga omandatud aktsiad võõrandatakse. Kui optsioon ei realiseeru (st optsiooni alusvara ei osteta või ei müüda), siis optsioonipreemiat kuludesse arvestada ei saa.
 • Ühe inimese piires makseta väärtpaberikannet ei ole vaja deklareerida, selle võib deklaratsioonilt kustutada. Makseta tehingu puhul soetamismaksumuse märkinud maksumaksjate deklaratsioonid kontrollitakse üle juhul, kui tabeli 6.1 veerus 8 ja/või tabeli 8.2 veerus 10 ei ole märgitud, et tehing on tehtud seotud isikuga. Kui deklareerija märgib soetamismaksumuseks 0 ja tehing on seotud osapoolega, siis ei too see endaga maksustamise mõttes kaasa mingeid tagajärgi. Näiteks abikaasad on seotud isikud ja juhul, kui soetamismaksumus on märgitud, tuleb täita ka veerg 8 või 10. Sugulaste (seotud isikute) tehingu kahju edasi kanda ei saa.
 • Dividendi väljamakse tegija koodina kasutatakse LHV maksuaruandes vastava väärtpaberi ISIN-koodi ja nimi esitatakse nagu tabelite 6.1 ja 8.2 emitendi väljal märgitav: väärtpaberi sümbol ja nimetus.
 • Väljal „7. Tulu summa“ näidatakse dividendi brutosumma. Näiteks juhul, kui USA aktsiate puhul laekub dividendi saajale 70 USD ja sellelt on kinni peetud tulumaks 30%, siis on brutodividend 70 / (1 – 0,3) = 100 USD. Selle näite puhul märgitakse tabelis 8.8 tuluna seega 100 USD ja kinnipeetud tulumaksuna 100 – 70 = 30 USD.
 • Kuna LHV hoiab klientide väärtpabereid mitme välismaakleri juures ning üks maakler võib dividendidelt tulumaksu kinni pidada ja teine mitte, siis võib olla kliendi kontole kantavalt dividendilt tulumaks tasutud ainult osaliselt. Sellisel juhul näidatakse LHV maksuaruande osa dividendist tabelis 8.1 ja osa tabelis 8.8.
 • Samuti võib erineda välismaaklerite tulumaksumäär. Kui klientide väärtpaberid on hoitud mitme välismaakleri juures, võib tulumaksumäär olla nende kaalutud keskmine.
 • Tulumaksu kinnipidamise või tasumise kuupäev ühtib LHV maksuaruandes peaaegu alati väljamakse kuupäevaga.
 • Tulu ning kinnipeetud või tasutud tulumaks esitatakse originaalvaluutas, mis märgitakse väljale „6. Rahaühik“, ning ümardatakse kaks kohta peale koma.

Näited väärtpaberitehingute deklareerimise kohta tavasüsteemis

Soetamismaksumus leitakse FIFO-meetodil sisseostu järjekorra alusel.

Näide

14.03.2018 ostetakse 100 MSFT aktsiat hinnaga 24,86 USD, teenustasu on 22,29 USD, T+2 16.03.2018 EUR-USD kurss 1,413.

22.03.2018 ostetakse 200 MSFT aktsiat hinnaga 24,50 USD, teenustasu on 29,53 USD, T+2 25.03.2018 EUR-USD kurss 1,4115.

01.11.2018 müüakse 150 MSFT aktsiat hinnaga 28,08 USD, teenustasu on 27,47 USD, T+2 03.11.2018 EUR-USD kurss 1,3773.

Maksuaruandesse

Soetamismaksumus = (100 × 24,86 + 22,29) / 1,413 + (50 × 24,50 + 29,53 × 50 / 200) / 1,4115 = 2648,25 EUR

Võõrandamisega seotud kulud = 27,47 / 1,3773 = 19,95 EUR

Müügihind = 150 × 28,08 / 1,3773 = 3058,16 EUR

MSFT: Microsoft Corporation; aktsia; 150; USA; 2648,25; 19,95; 3058,16

Jagunemisel tehakse väärtpaberikontol kaks kannet: esimesega kantakse maha kogu olemasolev väärtpaberipositsioon ja teisega kantakse peale splitikoefitsiendi võrra suurendatud positsioon. Näiteks 2 : 1 spliti ning olemasoleva positsiooni 100 aktsiat puhul tehakse väärtpaberikontol kanded –100 ja +200.

Sarnaselt kajastatakse ühinemised, jagunemised ja muud sarnased korporatiivsed toimingud. Näiteks ühinemise korral kantakse maha vana ettevõtte väärtpaberid ja peale uue ettevõtte omad. Spliti hetkel jagatakse asendatavate väärtpaberite soetamismaksumus ühtlaselt asendavate väärtpaberite vahel ja FIFO järgi soetamismaksumuse arvestus seega katkeb (vt näidet).

Näide

14.03.2018 ostetakse 100 MSFT aktsiat hinnaga 24,86 USD, teenustasu on 22,29 USD, T+2 16.03.2018 EUR-USD kurss 1,413.

22.03.2018 ostetakse 200 MSFT aktsiat hinnaga 24,50 USD, teenustasu on 29,53 USD, T+2 26.03.2011 EUR-USD kurss 1,4115.

05.05.2018 toimub MSFT 2 : 1 splitt, kantakse maha –300 MSFT ja peale +600 MSFT, soetamismaksumus on kokku (100 × 24,86 + 22,29) / 1,413 + (200 × 24,50 + 29,53) / 1,4115 = 5267,56 EUR.

07.05.2018 ostetakse 50 MSFT aktsiat hinnaga 13.06 USD, teenustasu on 16,79 USD, T+2 09.05.2018 EUR-USD kurss 1,435701 (NB! Kui spliti käigus korrutati kogust vastava koefitsiendiga, siis hinda jagati sama koefitsiendiga).

01.11.2018 müüakse 300 MSFT aktsiat hinnaga 14,04 USD, teenustasu on 27,47 USD, T+2 05.11.2018 EUR-USD kurss 1,3773.

Maksuaruandesse

Soetamismaksumus = 5267,56 × 300 / 600 = 2633,78 EUR

Võõrandamisega seotud kulud = 27,47 / 1,3773 = 19,95 EUR

Müügihind = 300 × 14,04 / 1,3773 = 3058,16 EUR

MSFT: Microsoft Corporation; aktsia; 300; USA; 2633,78; 19,95; 3058,16

02.11.2018 müüakse ülejäänud 350 MSFT aktsiat hinnaga 14,12 USD, teenustasu on 29,66 USD, T+2 06.11.2018 EUR-USD kurss 1,377274.

Maksuaruandesse

Soetamismaksumus = 5267,56 × 300 / 600 + (50 × 13,06 + 16,79) / 1,435701 = 3100,30 EUR

Võõrandamisega seotud kulud = 29,66 / 1,377274 = 21,54 EUR

Müügihind = 350 × 14,12 / 1,377274 = 3588,25 EUR

MSFT: Microsoft Corporation; aktsia; 350; USA; 3100,3; 21,54; 3588,25

Tagurpidi jagunemise (ingl reverse split) puhul toimub väärtpaberite koguse suurenemise ja hinna vähenemise asemel vastavalt koguse vähenemine ja hinna suurenemine. Näiteks 1 : 2 tagurpidi jagunemise ning olemasoleva positsiooni 100 aktsiat puhul tehakse väärtpaberikontol kanded –100 ja +50.

Maksuaruandes kajastatakse tagurpidi jagunemist sarnaselt tavalise jagunemisega. Siiski tekib tagurpidi jagunemise puhul suurema tõenäosusega ümardamisel jääk. Seepärast saab väärtpaberite omanik jääkpositsiooni eest väärtpaberite asemel osaliselt raha ja jagunemise toimumisel tuleb deklareerida jääkpositsiooni müük.

Näide

14.03.2018 ostetakse 101 MACR aktsiat hinnaga 15,03 USD, teenustasu on 19,38 USD, T+2 16.03.2018 EUR-USD kurss 1,413.

05.05.2018 toimub MACR 1 : 2 tagurpidi jagunemine, kantakse maha –101 MACR ja peale +50 MACR ning 22,80 USD rahas ümardamise jäägina tekkinud 1 MACR eest, soetamismaksumus kokku (101 × 15,03 + 19,38) / 1,413 = 1088,05 EUR, 05.05.2018 EUR-USD kurss 1,4814.

Maksuaruandesse

Soetamismaksumus = 1088,05 × 1 / 101 = 10,77 EUR

Võõrandamisega seotud kulud = 0 EUR

Müügihind = 1 × 22,80 / 1,4814 = 15,39 EUR

MACR: Macromedia, Inc.; aktsia; 1; USA; 10,77; 0; 15,39

02.11.2018 müüakse ülejäänud 50 MACR aktsiat hinnaga 55,28 USD, teenustasu on 23,12 USD, T+2 06.11.2018 EUR-USD kurss 1,377274.

Maksuaruandesse

Soetamismaksumus = 1088,05 × 100 / 101 = 1077,28 EUR

Võõrandamisega seotud kulud = 23,12 / 1,377274 = 16,79 EUR

Müügihind = 50 × 55,28 / 1,377274 = 2006,86 EUR

MACR: Macromedia, Inc.; aktsia; 50; USA; 1077,69; 16,79; 2006,86

Fondiemissiooni tulemusena saadud uued aktsiad kantakse väärtpaberikontole nullhinnaga. Nullhinnaga kajastatakse ka aktsiadividendid ja boonusaktsiad.

Näide

05.01.2018 ostetakse 200 WRT1V aktsiat hinnaga 55,65 EUR, teenustasu on 44,57 EUR, T+2 09.01.2018.

08.03.2018 toimub WRT1V fondiemissioon, mille käigus emiteeritakse iga olemasoleva aktsia kohta üks uus aktsia, väärtpaberikontole tehakse nullhinnaga kanne +200 WRT1V.

25.04.2018 müüakse 300 WRT1V aktsiat hinnaga 26,54 EUR, teenustasu on 35,07 EUR, T+2 27.04.2018. NB! Fondiemissiooni tulemusena langes aktsia hind kaks korda.

Maksuaruandesse

Soetamismaksumus = 200 × 55,65 + 44,57 + 100 × 0 = 11174,57 EUR

Võõrandamisega seotud kulud = 35,07 EUR

Müügihind = 300 × 26,54 = 7962 EUR

WRT1V: Wärtsilä Oyj Abp B; aktsia; 300; 11174,57; 35,07; 7962

10.10.2018 müüakse ülejäänud 100 WRT1V aktsiat hinnaga 19,95 EUR, teenustasu on 17,17 EUR, T+2 12.10.2018.

Maksuaruandesse

Soetamismaksumus = 100 × 0 = 0 EUR

Võõrandamisega seotud kulud = 17,17 EUR

Müügihind = 100 × 19,95 = 1995 EUR

WRT1V: Wärtsilä Oyj Abp B; aktsia; 100; 0; 17,17; 1995

Ostuoptsiooni kasutamise tulemusena tehakse alusvaraks oleva aktsia ostutehing optsiooni täitmishinnaga (ingl strike). Maksuaruandes arvestatakse optsiooni soetamismaksumus ostetavate aktsiate soetamismaksumuse hulka.

Näide

01.08.2018 ostetakse 4 BMW ostuoptsiooni (ingl call) lepingut täitmiskuupäevaga 19.08.2018 ja täitmishinnaga 50 EUR, optsioonilepingu hind on 1,9 EUR, teenustasu on 16 EUR (ühes lepingus on 100 aktsiat ja optsioonilepingu hind on ühe aktsia kohta).

02.08.2018 müüakse 2 sama optsiooni hinnaga 2 EUR, teenustasu on 8 EUR.

Maksuaruandesse

Soetamismaksumus = 2 × 100 × 1,9 + 16 × 2 / 4 = 388 EUR

Võõrandamisega seotud kulud = 8 EUR

Müügihind = 2 × 100 × 2 = 400 EUR

CBMWAUG117200: BMW call Aug 2011 72, optsioon, 2, 388, 8, 400

17.08.2018 kasutatakse ülejäänud 2 optsioonilepingut 200 BMW aktsia soetamiseks hinnaga 50 EUR, teenustasu on 35,16 EUR, T+2 21.08.2018.

19.10.2018 müüakse 200 BMW aktsiat hinnaga 54,20 EUR, teenustasu on 43,70 EUR, T+2 23.10.2018.

Maksuaruandesse

Soetamismaksumus = 200 × 50 + 43,7 + 2 × 100 × 1,9 + 16 × 2 / 4 = 10 388 EUR

Võõrandamisega seotud kulud = 43,70 EUR

Müügihind = 200 × 54,20 = 10 840 EUR

BMW: BMW AG; aktsia; 200; 10388; 43,70; 10840

Müügioptsiooni kasutamise tulemusena tehakse alusvaraks oleva aktsia müügitehing optsiooni täitmishinnaga (ingl strike). Maksuaruandes arvestatakse optsiooni soetamismaksumus müüdavate aktsiate võõrandamisega seotud kulude hulka.

Näide

23.11.2018 ostetakse 400 BMW aktsiat hinnaga 47,30 EUR, teenustasu on 70,58 EUR, T+2 27.11.2011.

23.11.2018 ostetakse 4 BMW müügioptsiooni (ingl call) lepingut täitmiskuupäevaga 16.12.2018 ja täitmishinnaga 50 EUR, optsioonilepingu hind on 2,15 EUR ja teenustasu on 16 EUR.

14.12.2018 kasutatakse ostetud optsioonid 400 BMW aktsia müügiks hinnaga 50 EUR, teenustasu on 70,32 EUR, T+2 18.12.2018.

Maksuaruandesse

Soetamismaksumus = 400 × 47,30 + 70,58 = 18990,58 EUR

Võõrandamisega seotud kulud = 70,32 + 4 × 100 × 2,15 + 16 = 946,32 EUR

Müügihind = 400 × 50 = 20 000 EUR

BMW: BMW AG; aktsia; 400; 18990,58; 946,32; 20000

Näide 1

13.05.2018 maksab Tallinna Kaubamaja (TKM1T) dividende 0,28 EUR aktsia kohta. Dividendisaajate nimekiri kinnitatakse 09.05.2018 seisuga, mil LHV kliendil on 100 aktsiat.

Maksuaruandesse

Ei deklareerita ja LHV maksuaruandes seega ei kajastu.

NB! Eesti juriidiliselt isikult saadud dividendide netosumma läheb automaatselt aastatulu arvestusse.

Näide 2

01.05.2018 maksab Microsoft (MSFT) dividende 0,1 USD aktsia kohta. Dividendisaajate nimekiri kinnitatakse 20.04.2018 seisuga, mil LHV kliendil on 300 aktsiat. Sellest 100 aktsia dividendiosa pealt on kinni peetud tulumaks 30%.

Brutodividend 300 × 0,1 = 30 USD, millest 10 USD pealt on kinni peetud tulumaks 30% ja 20 USD pealt on tulumaks kinni pidamata. Kliendi kontole laekub 100 × 0,1 × (1 – 0,3) + 200 × 0,1 = 27 USD.

LHV maksuaruande tabelis 8.1 esitatakse:

US5949181045, MSFT: Microsoft Corporation; USA; dividend; 01.05.2018, USD; 20,00; 0,00; 01.05.2018

LHV maksuaruandes tabelis 8.8 esitatakse:

US5949181045, MSFT: Microsoft Corporation; USA; dividend; 01.05.2018; USD; 10,00; 3,00; 01.05.2018

Selle näite puhul on Eestis maksustatav tulu 20 USD ja selle pealt makstav tulumaks 20 × 0,2 = 4 USD (st 3 EUR). 01.05.2018 EUR-USD kurss oli 1,3145.

Näide 3

25.04.2018 maksab General Electric Co (GE) dividende 0,14 USD aktsia kohta. Dividendisaajate nimekiri kinnitatakse 23.02.2018 seisuga, mille LHV kliendil on 500 aktsiat. Eri välismaaklerid peavad tulumaksu kinni erineva maksumäära alusel.

Brutodividend 500 × 0,14 = 70 USD, millest 56 USD pealt on kinni peetud tulumaks 15% ja 14 USD pealt 30%. Kliendi kontole laekub 400 × 0,14 × (1 – 0,15) + 100 × 0,14 × (1 – 0,3) = 57,40 USD. Tulumaksumääraks kujuneb 18%.

LHV maksuaruandes tabelis 8.8 esitatakse:

US3696041033; GE: General Electric Co.; USA; dividend; 25.04.2018; USD; 70,00; 12,60; 25.04.2018

Deklareerimine investeerimiskonto süsteemis

Investeerimiskonto on tavaline arvelduskonto, mille kasutaja on deklareerinud Maksu- ja Tolliametis investeerimiskontona (tuludeklaratsiooni p 6.5 I osas „Investeerimiskonto ning krediidiasutuste andmed“).

Konto tuleb deklareerida investeerimiskontona ühel korral: siis, kui täidetakse konto kasutuselevõtu aasta kohta käivat tuludeklaratsiooni. Edaspidi tuleb investeerimiskonto deklaratsioon täita igal aastal ka siis, kui sisse- ega väljamakseid ei toimu.

Investeerimiskonto saab igal hetkel sulgeda, kuid selle sammuga võib kaasneda maksukohustus.

Investeerimiskontosid võib investoril olla mitu. LHV Panga teenuste näitel võib selleks olla nii LHV konto, Traderi konto, Kasvukonto kui ka portfellihalduse konto.

Jah, investeerimiskontole võib osta ainult finantsvara, mis on defineeritud tulumaksuseaduse §-s 171. Lihtsustatult on need OECD või Euroopa Liidu riikides avalikult kaubeldavad või pakutavad väärtpaberid. Nende hulka kuuluvad väärtpaberi- või alternatiivturul kaubeldavad väärtpaberid (aktsiad, optsioonid, futuurid), investeerimisfondi osakud, tuletisinstrumendid (mille alusvara on börsil noteeritud väärtpaber), hoiused ja lühiajalised võlaväärtpaberid.

Tehingud finantsvaraga on investeerimiskonto süsteemis maksuneutraalsed ja seepärast ei pea neid deklareerima.

Finantsvara ei ole II ja III pensionisamba osakud, börsil noteerimata aktsiad ja võlakirjad, osaühingu osad ja samaliigilised väärtpaberid, kinnisvara, ühisrahastuse investeeringud ega krüptovaluuta. Finantsvara hulka mittekuuluva vara soetamine investeerimiskonto vahendite arvelt loetakse väljamakseks. Mittefinantsvara müügist saadud raha tuleb ühtlasi deklareerida investeerimiskonto sissemaksena.

Investeerimiskonto süsteemis deklareeritakse ainult kõik rahalised liikumised, st raha sisse- ja väljamaksed. Deklaratsioon tuleb esitada igal aastal isegi siis, kui aasta jooksul ei tehtud ühtegi sisse- ega väljamakset.

Investeerimiskonto aruande saad edastada Maksu- ja Tolliametile LHV internetipangas jaotisest „Varad ja kohustused“ → „Investeerimiskonto aruanne“. Kui kõik andmed on üle kontrollitud, siis edasta need Maksu-ja Tolliametile, vajutades nuppu "Saada EMTA-sse". Saadetud andmed jõuavad kohale hiljemalt järgmisel päeval. Seejärel kanna need e-maksuametis enda tuludeklaratsioonile: ava tuludeklaratsioonil osa 6.5, vajuta II osa all olevale nupule "MTA andmed" ja peale seda vajuta "Asendan andmed". Lisaks tuleb Maksu- ja Tolliametile käsitsi deklareerida aastatulu arvestuse jaoks saadud välisdividendid (vt Välisaktsiate dividendide deklareerimisest investeerimiskonto süsteemis).

Samuti pea meeles, et kui oled aasta jooksul võõrandanud Eesti väärtpabereid, siis see info jõuab Maksu-ja Tolliametini automaatselt ning ilmub sinu eeltäidetud tuludeklaratsiooni tabelis 6.1. Juhul kui väärtpaberid olid soetatud investeerimiskonto süsteemis, siis enne tuludeklaratsiooni kinnitamist tuleb sul need eeltäidetud kanded tabelist 6.1 ära kustutada.

Deklareerimise viis sõltub sellest, kas oled kõik oma LHV kontod, mille kaudu investeerid, deklareerinud Maksu- ja Tolliametile investeerimiskontona. Vaata tabelist, millised võimalused sul on.

Millised kontod mul on?Mul on ainult investeerimiskontoMul on ainult tavakontoMul on nii investeerimiskonto kui ka tavakonto
Millist aruannet pean saatma?Saada Maksu- ja Tolliametile LHV internetipangast Investeerimiskonto aruanne. Kontode filtris vali korraga kõik pangakontod, mida kasutad investeerimiskonto süsteemis. Võta andmed eMTA-s vastu.Saada Maksu- ja Tolliametile LHV internetipangast Maksuaruanne. Kontode filtris vali korraga kõik pangakontod. Võta andmed eMTA-s vastu.Pane paika, milliseid kontosid deklareerid investeerimiskonto süsteemis. Nende kontode kohta saada Maksu- ja Tolliametile Investeerimiskonto aruanne. Võta andmed eMTA-s vastu.
Seejärel koosta oma tavakontode kohta Maksuaruanne ja saada see samuti eMTA-sse. Võta andmed eMTA-s vastu.
Kas pean käsitsi deklareerima dividende/intresse ja krüptotulu?Ei. Info liigub automaatselt koos Investeerimiskonto aruandega.Ei. Info liigub automaatselt koos Maksuaruandega.Jah, kui dividend/intress või krüptotulu laekus investeerimiskontole.

Kui oled aasta jooksul võõrandanud Eesti, Läti või Leedu väärtpabereid, siis see info jõuab väärtpaberite keskdepositooriumist Maksu-ja Tolliametini automaatselt.

Kuna andmete automaatedastamisel ei ole võimalik eristada, kas müügitulu on saadud tavasüsteemi või investeerimiskonto süsteemi kasutades, siis paraku sattuvad eeltäidetud tuludeklaratsiooni andmete hulka ka investeerimiskonto vahendite arvelt soetatud Balti väärtpaberite müügid.

Seetõttu tuleb sul investeerimiskonto süsteemi hõlmatud Balti väärtpaberite tehingud kustutada tuludeklaratsiooni tabelitest 6.1 ja 8.2 ning kajastada investeerimiskonto süsteemi maksustamispõhimõtteid järgides ainult rahalised sisse- ja väljamaksed tuludeklaratsiooni tabelis 6.5.

Kui sinu investeerimiskontole on laekunud välisaktsiate (sh Kasvukonto fondide) dividende, sõltub sinu dividenditulu deklareerimise kohustus sellest, kas dividendiväljamaksest oli tulumaks kinni peetud või mitte.

Dividendid, millelt tulumaks oli kinni peetud, kajastuvad LHV investeerimiskonto aruandes kahe eraldi kandena: dividendi brutosumma on sissemakse kontole ja kinnipeetud tulumaks on väljamakse kontolt. See info on mõeldud tuludeklaratsiooni tabeli 6.5 jaoks. Lisaks tuleb käsitsi täita tuludeklaratsiooni tabel 8.8 („Välisriigis saadud, Eestis maksuvaba tulu“). Maksuvaba dividendide info leiad internetipanga jaotisest „Varad ja kohustused“ → „Maksuaruanne“. Kontrolli tabeli 8.8 sisu ning seejärel kopeeri andmed Maksu- ja Tolliameti tuludeklaratsiooni tabelisse 8.8.

Dividende, millelt tulumaksu ei ole kinni peetud, ei pea investeerimiskonto süsteemis deklareerima. Deklareerimiskohustus tekib alles siis, kui kannad saadud dividendid investeerimiskontolt välja, mille korral jõuab vastav väljamakse kanne ka LHV investeerimiskonto aruandesse. LHV maksuaruande tabeli 8.1 abil saad ülevaate sellistest dividendest, kuid seda infot ei pea Maksu- ja Tolliameti tuludeklaratsiooni tabelisse 8.1 kopeerima.

Näide A: välismaal on dividendidelt tulumaks kinni peetud

 • Investeerimiskonto aruandes on dividendid kontole sissemaksed ja tulumaks väljamakse.
 • Tuleb deklareerida ka tuludeklaratsiooni tabelis 8.8

Näide B: välismaal ei ole dividendidelt tulumaksu kinni peetud

 • Investeerimiskonto aruandes dividendid ei kajastu, deklareerimiskohustus tekib siis, kui raha kontolt välja võetakse
 • Ei pea deklareerima tuludeklaratsiooni tabelisse 8.1

Kui soovid hakata kasutama oma igapäevaste arvelduste pangakontot investeerimiskontona, tuleb sul hakata pidama arvestust selle konto kõikide sisse- ja väljamaksete üle. Näiteks töötasu laekumine tuleb kajastada konto sissemaksena ja kommunaalkulude tasumine väljamaksena.

Seepärast on sisse- ja väljamaksete üle arvestust pidada lihtsam, kui võtad investeerimiskonto kasutusele üksnes finantsvaraga seotud tehingute tegemiseks. Soovitame avada LHV Pangas kaks kontot ning teha kõik igapäevased maksed ühelt kontolt ja investeeringud teiselt kontolt (selle deklareerid järgmisel aastal investeerimiskontona).

Investeerimiskonto saad deklareerida iga-aastases tuludeklaratsioonis tagantjärele eelmise aasta kohta (näiteks 2016. aastal sai deklareerida 2015. aastal investeerimiskontona kasutusele võetud konto).

Investeerimiskonto süsteem on soodne ka väheaktiivsele investorile. Soovitame ka sellisel juhul avada kaks kontot: ühelt teed edaspidi igapäevaseid makseid ja teiselt väärtpaberitehinguid.

Jah, investoril võib olla nii ühes pangas kui ka eri pankades mitu investeerimiskontot. Arvesta siiski sellega, et iga konto tehingud tuleb Maksu- ja Tolliametile deklareerida eraldi.

Kasvukonto saad samuti deklareerida investeerimiskontona. Kindlasti soovitame selle märkida järgmisel aastal maksudeklaratsiooni.

Jah. LHV Traderi konto puhul jälgi tähelepanelikult finantsvara definitsiooni. Nii on kindel, et kajastad tehingute puhul sisse- ja väljamaksed korrektselt.

Jah, investeerimiskontol on lühikeseks müük lubatud.

Laenu võtmine on lubatud ainult teatud piires: raha võib kasutada selliste kohustuste tagatisena, mis on otseselt seotud finantsvara soetamisega. Finantsvara ennast võib kasutada tagatisena või seda pantida. Samas tuleb arvestada, et selliseid tehinguid on investeerimiskonto süsteemis väga keeruline deklareerida.

Väljamaksetena tuleb deklareerida kõik väärtpaberite ostu ja müügiga otseselt mitteseotud tasud (haldustasud, intressimaksed, infotasud, aga ka kõik raha väljakanded). Investeerimiskontol tehtud väärtpaberite ostu-müügitehinguid tuludeklaratsioonis deklareerima ei pea.

Ei, selline võimalus oli ainult 2012. aasta deklaratsioonis, edaspidi sellist kahju sissemaksena deklareerida ei saa.

Ei, selline võimalus oli ainult 2012. aasta deklaratsioonis ja edaspidi väärtpabereid sissemaksena deklareerida ei saa.

Erand on pärandi või kinke teel saadud väärtpaberid, mille soetamismaksumuse saab deklareerida investeerimiskonto sissemaksena. Arvesta, et soetamismaksumuse all peetakse silmas soetamismaksumust pärandi või kinke saaja jaoks, mis on enamasti null.

Et saada Eesti võlakirjadelt ja hoiustelt teenitud intressid kätte ilma tulumaksu tasumata, tuleb oma investeerimiskontost võlakirja emitenti või hoiuse haldajat eraldi teavitada. LHV Groupi võlakirjade ja LHV hoiuste puhul saad seda mugavalt teha LHV internetipangas: „Info ja seaded“ → „Kontod ja limiidid“ → „Kontod“. Vali konto ja salvesta valik. Hiljem deklareerid selle konto investeerimiskontona ka tuludeklaratsioonis. Teisi emitente (nt Inbank, Baltic Horizon) tuleb teavitada eraldi.

Enamikel juhtudel seda paraku teha ei saa. Dividendimaksetelt peetakse reeglina tulumaks kinni väljamakse tegija riigi seaduste alusel ja olenemata sellest, kas kasutad deklareerimisel investeerimiskonto süsteemi või mitte. Kui oled investeerimiskontole saanud välisaktsiate dividende, millelt tulumaksu ei ole kinni peetud (nt Läti aktsiate või Kasvukonto fondiosakute puhul), saad maksukohustust edasi lükata (vt Välisaktsiate dividendide deklareerimisest investeerimiskonto süsteemis).

1. jaanuaril 2018 jõustus tulumaksuseaduse muudatus. Selle alusel on regulaarselt dividende maksval ettevõttel võimalik kasutada väiksemat maksumäära.

Ettevõtte tasandil on regulaarse dividendi tulumaksumäär 14% (14/86 netosummast) ja muude dividendide puhul 20% (20/80 netosummast).

20% maksumääraga maksustatud dividendi väljamakse on eraisikule maksuvaba. Eraisikule 14/86-reegli alusel makstavalt dividendilt peetakse väljamakset tehes kinni tulumaks määraga 7%.

Eraisiku jaoks on mõlemad dividendimaksed investeerimiskonto sissemaksed. Lisaks tekib 14% maksumääraga maksustatud dividendi väljamakse korral investeerimiskonto aruandesse väljamakse kanne eraisiku tasandil kinnipeetud tulumaksu summa ulatuses (7% brutosummast).

Ei, LHV internetipanga jaotises „Info ja seaded“ → „Kontod ja limiidid“ → „Kontod“ konto investeerimiskontoks määramine mõjutab ainult LHV Pangas avatud hoiuse ja LHV Groupi allutatud võlakirjade intressimaksete maksustamist (vt Kuidas saab Eesti intressituludelt tulumaksu tasumist investeerimiskonto abil edasi lükata?).
Kõikide väärtpaberite liikide puhul saad LHV internetipangast igal juhul mõlema süsteemi (investeerimiskonto ja tavasüsteemi) tarbeks aruanded kätte.

Sellisel juhul deklareeri arvelduskonto kuni aktsiate ülekandmise päevani investeerimiskontona. Investeerimiskontode vahelised raha- ja väärtpaberikanded on maksuneutraalsed.

Näide

Investor märkis Coop Panga aktsiaid, mis laekusid kontole 4. detsembril 2019. Aktsiate ülekandmiseks tegi ta 12. jaanuaril 2020 makseta väärtpaberikande arvelduskontolt investeerimiskontole. Ta deklareerib 2019. aasta kohta esitatavas tuludeklaratsioonis arvelduskonto alates 4. detsembrist 2019 investeerimiskontona. 2020. aasta kohta esitatavas tuludeklaratsioonis deklareerib ta arvelduskonto kuni 12. jaanuarini 2020 investeerimiskontona.

Finantsvaralt jooksvalt saadud maksustatav tulu tulumaksuseaduse tähenduses (nt intress võlakirjalt või hoiuselt) ning finantsvara võõrandamisest (sh kindlustuslepingu alusel saadud summa) peab laekuma investeerimiskontole.

Kui need summad laekuvad mitteinvesteerimiskontole, tuleb see raha viivitamatult kanda investeerimiskontole. See tähendab, et investeeringust saadud raha ei tohi võtta enne investeerimiskontole kandmist vahepeal tarbimisse. Viivitamatult tähendab kohustuse täitmist kohustatud isikust sõltuval esimesel võimalusel.

Finantsvaralt saadud tulu, mida ei kanta viivitamatult investeerimiskontole, loetakse väljamakseks.

Sissemaksena saad ostu ja müügiga kaasnevad tehingutasud deklareerida siis, kui seda kulu ei ole tehtud sissemakse arvelt. LHV investeerimiskonto aruandes on võimalus kõik teenustasud arvestada sissemaksetena, kuid sel juhul on kliendil kohustus kontrollida, kas see on igal konkreetsel korral õigustatud.

Rahandusministeeriumi investeerimiskonto juhendis on selle otsuse tegemise hõlbustamiseks toodud järgmised näited.

Näide A

Investor D investeerimiskontol on 0 rahaühikut ja sissemaksete jääk on 0 rahaühikut. Ta kannab oma investeerimiskontole 228 rahaühikut. Tema investeerimiskontol on nüüd 228 rahaühikut ja sissemaksete jääk on 228 rahaühikut.

Ta ostab AS-i ABC aktsiaid 225 rahaühiku eest ja maksab oma investeerimiskontolt tehingutasu 3 rahaühikut.

Sellisel juhul ei ole lubatud tehingutasu sissemaksena deklareerida, sest ühte ja sama summat ei tohi käsitada sissemaksena kaks korda.

Näide B

Investor A investeerimiskontol on 228 rahaühikut ja sissemaksete jääk on 200 rahaühikut. Ta teeb oma investeerimiskontolt väljamakse 200 rahaühikut. Tema investeerimiskontol on nüüd 28 rahaühikut ja sissemaksete jääk on 0 rahaühikut.

Investor A kannab oma investeerimiskontole 200 rahaühikut juurde.

Investor A ostab AS-i ABC aktsiaid 225 rahaühiku eest ja maksab oma investeerimiskontolt tehingutasu 3 rahaühikut.

Sellisel juhul on lubatud tehingutasu sissemaksena deklareerida, sest tehingutasu summat ei ole varem arvestatud sissemakse osana.

Kui aktsiaid välja andnud ettevõte lahkub börsilt, siis see ei tähenda investeerimiskontol väljamakset, vaid ettevõtte aktsiad on sinu investeerimiskontol endiselt finantsvara. Küll aga tuleb arvestada sellega, et edaspidi sa ei saa neid aktsiaid börsil müüa ega osta. Kui sul õnnestub leida huvitatud investor, siis saad börsiväliste aktsiatega teha makseta või makse vastu väärtpaberitehingu. Müügitehingu korral ei tohi saadud tulu deklareerida investeerimiskonto sissemaksena. Ostutehingu korral tuleb rahakanne deklareerida investeerimiskonto väljamaksena.

Rahandusministeerium on koostanud investeerimiskonto juhendi.

Tulu deklareerimine lapse nimel

Lapse investeerimistulu on vaja deklareerida tuludeklaratsioonis siis, kui

 • lapse konto on lisatud investeerimiskonto süsteemi;
 • lapse kontole on laekunud väärtpaberitulu (sh dividende) välismaalt;
 • lapse kontol on tekkinud maksustatav kasum või kahjum, mille soovid kanda edasi järgmisesse aastasse;
 • lapse konto maksuvaba tulu (nt Eesti dividendid) ületab 6000 eurot.

Seega ei ole tavasüsteemi kasutades vaja deklareerida lapse investeeringuid juhul, kui aasta jooksul müügitehinguid ei tehta, välismaalt laekumisi ei ole ja maksuvaba tulu on alla 6000 euro.

Investeerimiskontot kasutades peaks lapse konto deklareerima iga-aastaselt.

Maksu- ja Tolliamet on oma kodulehel teinud täpse ülevaate isikutest, kes peavad esitama tuludeklaratsiooni.

Maksuaruande saab avada nii laps ise kui ka lapsevanem, logides internetipanka ja valides lapse rolli. Maksuaruanne avaneb jaotises „Varad ja kohustused“ → „Maksuaruanne“. Pärast andmete kontrollimist kopeeri need lapse tuludeklaratsiooni vastavatesse tabelitesse e-maksuametis ning esita deklaratsioon seal.

Investeerimiskonto aruande saab Maksu- ja Tolliametile edastada nii laps ise kui ka lapsevanem, logides internetipanka ja valides lapse rolli.

Investeerimiskonto aruande leiad lapse internetipanga jaotisest „Varad ja kohustused“ → „Investeerimiskonto aruanne“. Kui kõik on õige, edasta aruanne nupu „Edasta EMTA-sse“ abil. Seejärel jätka lapse tuludeklaratsiooni täitmist e-maksuametis: ava lapse tuludeklaratsioonil osa 6.5, vajuta II osa all olevale nupule "MTA andmed" ja peale seda vajuta "Asendan andmed".

Lisaks, kui lapse investeerimiskontole on aasta jooksul laekunud välisaktsiate (sh Kasvukonto fondide) dividende, millelt tulumaks oli kinni peetud, siis selline dividenditulu tuleb eraldi deklareerida lapse tuludeklaratsiooni tabelis 8.8 (vt Välisaktsiate dividendide deklareerimisest investeerimiskonto süsteemis).

Kui lapsel on ID-kaart, siis saab laps oma tuludeklaratsiooni esitada e-maksuametis ise. Juhul kui lapsel ID-kaart puudub, siis saab lapsevanem esindajana e-MTAs oma keskkonna kaudu lapse deklaratsiooni esitada.

Maksu- ja Tolliamet on tulude deklareerimiseks koostanud ka juhendi.

E-arve

E-arve on internetipanka saadetav elektrooniline arve, mis asendab paberkandjal arvet. E-arveid saad tellida ettevõttelt, mis osutab sulle teenust ja pakub oma klientidele e-arve väljastamise võimalust.

Kui oled tellinud e-arve, siis meie koostame e-arve alusel eeltäidetud maksekorralduse, mida saad LHV internetipangas üle vaadata ja maksmiseks kinnitada.

E-arve püsimakse teenusega saad oma arveid automaatselt tasuda. Selleks piisab e-arve tellimisest ja automaatse makse seadistamisest. Püsimakse teenus on mugav, sest siis ei pea sa regulaarseid arveid igakordselt kinnitama.

E-arve püsimakse lepingu sõlmimine ja püsimakse on sulle LHVs tasuta.

E-arve maksepäevaks saad valida e-arve panka saabumise päeva või e-arve maksetähtpäeva, mille on paika pannud e-arve väljastanud ettevõte. Mõned ettevõtted pakuvad võimalust valida e-arve maksepäevaks kuupäev ettevõtte pakutud vahemikust.

LHV kliendile on teenus tasuta. Me ei võta sinult tasu ka arvete maksmise eest.

E-arve tellimust on kõige lihtsam teha internetipangas. Selleks vali Igapäevapangandus → E-arved → Telli uus.

E-arve põhjal koostatakse eeltäidetud maksekorraldus, mille pead kinnitama e-arve lipikul „Maksa“ nuppu vajutades. Arve tasumisel on võimalik koheselt sõlmida ka e-arve püsimakse leping. Sõlmitud e-arve püsimakse leping hakkab kehtima järgmisest sissetulevast arvest.

E-arve püsimakse lepingut on võimalik sõlmida koheselt, kui vormistad e-arve tellimust. Selleks vali internetipangas Igapäevapangandus → E-arved → Telli uus.

Kui e-arve tellimus on vormistatud, siis vali internetipangas E-arvete menüüst e-arve, millele soovid sõlmida püsimakse lepingut. Selleks vali Igapäevapangandus → E-arved → Vali e-arve → Tellimuse andmed ja muutmine → Arve tasumine → Muuda.

Sõlmitud e-arve püsimakse leping hakkab kehtima järgmisest sissetulevast arvest.

Vali internetipangas E-arvete menüüst e-arve, mille püsimakse lepingut soovid muuta: Igapäevapangandus → E-arved → Vali e-arve → Tellimuse andmed ja muutmine → Arve tasumine → Muuda.

Lepingu muudatus hakkab kehtima järgmisest sissetulevast arvest.

Kui lõpetad e-arve püsimakselepingu, aga juba on sissetulnud e-arve, siis sellele sissetulnud e-arvele lepingu lõpetamine ei rakendu ja e-arve tasutakse automaatselt panga poolt.

Automaatse makse saab internetipangas tühistada. Siin selgitatakse, kuidas seda teha.

Kui ettevõte, mis e-arve väljastab lubab e-arve tellimust pangas lõpetada, siis vali internetipangas E-arvete menüüst e-arve, mille tellimust soovid lõpetada. Igapäevapangandus → E-arved → Vali e-arve → Tellimuse andmed ja muutmine → Lõpeta.

Kui ettevõte, mis e-arvet väljastab ei luba e-arve tellimust pangas lõpetada, siis võta ühendust otse selle ettevõttega.

Kui sina ei ole e-arve tellija vaid ainult maksja, siis saab e-arve tellimust lõpetada ainult isik, kelle nimel on e-arve väljastanud ettevõttega leping.

Palun teavita probleemist ettevõtet, mis e-arveid väljastab.

Kui sinu poolt valitud maksepäeval ei ole kontol piisavalt raha e-arve tasumiseks, siis pank proovib e-arvet tasuda kuni e-arvel näidatud maksetähtpäevani.

Kui e-arve maksetähtajaks ei ole kontol piisavalt raha, jääb makse paraku tegemata. Sel juhul tuleb sul arve tasuda seekord nö käsitsi.

Kui sul on sõlmitud e-arve püsimakse teenuse leping, millele oled seadnud ka eraldi limiidi, siis e-arve jäi tasumata liiga väikese limiidi tõttu.

Kontrolli e-arve püsimakse lepingu limiiti oma internetipangas: Igapäevapangandus → E-arved → Vali e-arve → Tellimuse andmed ja muutmine → Arve tasumine → Limiit.

Kui sul on sõlmitud e-arve püsimakse leping, siis e-arve osaline tasumine LHV-s ei ole võimalik.

Ilma e-arve püsimakse lepinguta võid e-arvet osaliselt tasuda. Selliselt tasudes pea meeles, et paljusid teenuseid ei pikendata enne, kui arve on täielikult tasutud (näiteks ajalehe tellimus, spordiklubi kuukaart, kindlustusleping jne).

Pangas e-arvet tasuma ei pea, sest e-arve ei ole kohustus panga ees. E-arve on kohustus ettevõtte ees, mis selle väljastas. Kui e-arve pangas ei ole tasutud, peab jälgima, et ei tekiks võlga e-arve väljastanud ettevõtte juures.

Kui oled sõlminud e-arve lepinguga seotud püsimakse lepingu ning soovid, et pank ühekordselt ei tasuks e-arvet automaatselt, pead panga koostatud makse tühistama. Saad seda ise teha mugavalt oma internetipangas: Igapäevapangandus ➞ Maksed ➞ Ootel maksed ➞ Vali makse, mida tühistada ➞ Tühista valitud ➞ Tühista makse.

Kui sa oled sõlminud e-arve lepinguga seotud püsimakse lepingu ning soovid edaspidi ise e-arved käsitsi maksta, siis lõpeta e-arve automaatne tasumine. Saad seda mugavalt teha oma internetipangas: Igapäevapangandus ➞ E-arved ➞ Vali e-arve ➞ Tellimuse andmed ja muutmine ➞ Arve tasumine ➞ Muuda ➞ Vali teen makseid ise ➞ Kinnitan.

Enne e-arve tellimuse vormistamist pangas, edasta tegeliku maksja andmed ettevõttele, mis e-arve väljastab. Edaspidi saadab ettevõte e-arve tegelikule maksjale, kuid ilma täpsema ostetud toote kirjelduseta. Sinule saadab ettevõte e-arve, mida maksta ei saa, kuid sealt näeb ostetud teenuste nimekirja.

Mitme ühelt ettevõtjalt tellitud e-arve eristamiseks saad internetipangas mugavalt kõikidele e-arvetele lisada tellimuse nime. Näiteks kindlustuse e-arvetel saad nimes täpsustada, kas tegemist on sinu kodu- või autokindlustuse või hoopis elukindlustusega.

Tellimuse nime võid sisestada kohe e-arve lepingu sõlmimisel, kuid see ei ole kohustuslik. Internetipangas võib tellimuse nimesid muuta või uusi lisada igal ajal.

Kui püsimakselepingus valitud maksepäev (näiteks 18. kuupäev) on hiljem e-arve maksetähtpäevast (näiteks 10. kuupäev), siis tasutakse sinu e-arve automaatselt e-arve maksetähtpäeval (10. kuupäeval).

Alltoodud tabel kirjeldab e-arve tasumise protsessi erinevate maksepäevade ja maksetähtpäevadega.

E-arve maksetähtaegE-arve püsimakselepingu tähtpäevMillal makse teostatakse?Valitud päeval makse teostamine polnud võimalik. Kaua üritatakse e-arvet tasuda?
10. kuupäev18. kuupäev10. kuupäeval18. kuupäevani
10. kuupäev7. kuupäev7. kuupäeval10. kuupäevani
10. kuupäev10. kuupäev10. kuupäevalE-arve jääb automaatselt tasumata.

Kui e-arve tasutakse pärast maksetähtaega arvesta võimalusega, et e-arve väljastanud ettevõte arvestab viiviseid.

Eluruumikindlustus

Eluruumikindlustus pakub turvatunnet eluruumi kõikidele kasutajatele, seega saavad eluruumi kindlustada kõik isikud, kellel on kindlustushuvi. Eluruumikindlustuse lepingu tohib sõlmida nii eluruumi omanik, üürileandja kui ka üürnik, samuti teised isikud, kellel on põhjendatud huvi eluruumi või seal asuva vara väärtuse säilimise vastu.

Üürniku vastutuskindlustuse raames hüvitame kahju, mille osas vastutab sinu ettevõte üürileandja ees. Kindlustuskaitse kehtib üürileandja nõuete korral, mis on seotud tema vara kahjustamisega üürniku poolt. Näiteks võib üürileandja nõuda sinu ettevõttelt hüvitist lõhutud garderoobiukse parandamise eest.

Eluruumikindlustusega kindlustatakse eluruumid koos nende oluliste osadega, sealhulgas seinte, lagede, siseviimistluse, hoonet teenindavate seadmete (nt ventilatsiooni- ja kütteseadmed), elektrijuhtmestiku, sanitaartehnika ja tehnosüsteemide ning rõdude ja terrassidega. Kindlustatud on ka eluruumi juurde kuuluvad panipaigad, kuni 20 m² üldpinnaga väikehooned, rajatised (nt aed, varjualune, mänguväljak) ja kinnistul hoone juurde kuuluvad kommunikatsioonisüsteemid, samuti haljastus.

Eluruumis asuvad asjad (nt mööbel, tehnika ja muu sisustus) on kindlustatud asjade kogumina poliisil märgitud kindlustussumma ulatuses. Lisaks on kindlustatud asjad, mis on panipaigas, kõrvalhoones, piiratud aiaga hoovis või rõdul. Väljaspool eluruume kaasas olevad asjad on kindlustatud üksnes siis, kui poliisile on märgitud soodustatud isikuks füüsiline isik. Kindlustatud on kaasaskantav vara, mis on füüsilise isikuga või tema pereliikmega kaasas (kindlustuskaitse kehtib kogu maailmas). Pereliikmeks loetakse poliisil soodustatud isikuna märgitud füüsilise isikuga koos elav abikaasa või elukaaslane ja nende kuni 18-aastased lapsed.

Kindlustada saad ka finantskulud: eluruumiga seotud laenumaksed, saamata jäänud üüritulu või asenduselukoha üürikulud ajaks, mil kindlustusjuhtumi tõttu ei saa eluruumi kasutada.

Meie kindlustuspaketid Mega ja Roheline pakuvad kindlustuskaitset kuni viie aasta vanuse kodumasina ja hoonet teenindava kuni seitsme aasta vanuse seadme (nt ventilatsiooni- või kütteseade) tehnilise rikke vastu. Rohelise paketiga on kindlustatud ka elektriauto laadija rikked.

Kuni kahe aasta vanused nutiseadmed on kindlustatud kuni 2% ulatuses koduse vara kindlustussummast. Kui oled näiteks valinud vallasvarakindlustuse summaks 30 000 eurot, on nutiseadmega toimunud kindlustusjuhtumi korral hüvitispiir 600 eurot. Me ei vähenda hüvitist seadme vanusega seoses, mis tähendab, et hüvitis ei sõltu sellest, kas seade on alles ostetud või kuni kaks aastat vana.

Vallasvarana on kindlustatud ainult ilma registreerimiskohustuseta sõidukid (näiteks ATV, murutraktor ja kergliikur). Seejuures pane poliisil tähele, kui suur on vallasvara hüvitispiir piiratud aiaga hoovis või kõrvalhoones. Seevastu need mootor-, vee- ja õhusõidukid, mida on kohustus registreerida, ei ole eluruumikindlustusega kindlustatud.

Me ei hüvita ehitus- ega remondivea, planeerimis- ega projekteerimisvea parandamist.

Ebakvaliteetsest tööst või ehitusveast tingitud kahju korral hüvitame tekkinud kahju kindlustatud eseme tervele osale. Näide: ebakvaliteetselt ühendatud toru hakkab lekkima ja seetõttu tekib veekahju. Me hüvitame kahju, mis tekkis ehitisele ja seal asuvale vallasvarale, kuid ei hüvita torustiku parandamise kulu.

Kui plaanid teha selliseid ehitus- või remonditöid, mille käigus avad või eemaldad ehitise külge püsivalt ühendatud osi, anna sellest alati kindlustusandjale teada. Kui soovid, et ehitus- või remonditöödest tekkivad kahjud oleksid kindlustatud, siis saad selle lisakaitse eraldi juurde osta.

Ehitustöödest põhjustatud kahjuks loeme ehitus- või remonditööde käigus tekkinud kahju kindlustatud esemele ja/või hoone siseruumis asuvatele paigaldamata ehitusmaterjalidele. Kindlustuskaitse kehtib juhul, kui:

 • poliisil on see kindlustuskaitse märgitud valituks;
 • kindlustatud hoonele on paigaldatud katus, uksed ja aknad;
 • kõik kindlustatud hoone väliskonstruktsioonis olevad avad on suletud selliselt, et kolmandal isikul puudub ilma abivahendeid kasutamata sissepääs hoonesse ja/või selle siseruumi.

Kõikide ehitus- ja remonditööde käigus peab järgima vastava valdkonna ohutusnõudeid. Ehitus- või remonditöö

Kui sa ei saa kindlustusjuhtumi tõttu mõnda aega oma kodumasinat või elektroonikaseadet kasutada, siis tagame sulle selleks ajaks asendusseadme, mis täidab katki läinud seadme põhifunktsioone. Lisaks rendikulule hüvitame asendusseadme transpordi- ja paigalduskulu.

Kinnisvara omaniku või valdaja vastutuskindlustus kaitseb sind lepinguväliste nõuete korral, mis esitatakse sulle seoses sellega, et sulle kuulub kindlustatud eluruum või sa valdad seda. Selline nõue võib olla näiteks naabri esitatud kahjunõue vee- või tahmakahjustuste likvideerimise eest.

Veendu, et sa esitad kindlustuslepingut sõlmides meile tõesed andmed. Muu hulgas kontrolli ja vajaduse korral paranda andmeid, mis on pakkumusel või poliisil. Kui kindlustusperioodi jooksul andmed muutuvad, siis anna sellest palun meile teada.

Teavita meid nii lepingut sõlmides kui ka kindlustusperioodi jooksul olulistest riskiasjaoludest. Näiteks teata meile sellest, kui kindlustatud eluruumis tehakse ehitustöid, tegeletakse äritegevusega või üüritakse ruumi lühiajaliselt välja.

Hoia oma vara heaperemehelikult, ära jäta seda järelevalveta ega kolmandatele isikutele kättesaadavaks. Järgi seadusest, kindlustustingimustest ja tootja nõuetest tulenevaid ohutusnõudeid. Pea meeles, et kindlustuslepingust tulenevaid kohustusi (sh ohutusnõudeid) peavad järgima kõik isikud, kes kindlustatud eset seaduslikult valdavad või kasutavad.

Teavita meid kahjujuhtumist esimesel võimalusel. Selleks

 • helista numbrile +372 680 1122 (24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas)
 • esita kahjuteade
 • kirjuta aadressil kahjud@lhv.ee

Kindlustuse eest võid tasuda endale sobiva sagedusega kas kord kuus, kvartalis, poolaastas või aastas.

Omavastutus on summa, mis jääb kindlustusjuhtumi korral sinu kanda. Juhul kui kindlustatud ese on kahjustunud või hävinud mitme kindlustusjuhtumi tagajärjel, tuleb omavastutus tasuda iga kindlustusjuhtumi kohta eraldi.

Omavastutust ei rakendata juhul, kui:

 • kindlustatud hoonest või korteriomandist hävib kindlustusjuhtumi tagajärjel üle 50%;
 • kahjustada on saanud ainult kindlustatud ehitise klaaspind ja muud kahju ei ole tekkinud;
 • sissetungimise korral käivitub signalisatsioonisüsteem ja häire jõuab turvafirmasse;
 • poliisil on kindlustuskaitsena märgitud seadmerike ja rikki on läinud kindlustatud hoonet teenindav kuni seitsme aasta vanune seade, mida on korraliselt hooldatud;
 • ukselukk vahetatakse võtme kaotamise, varguse, röövi või välisukse luku rikke tõttu;
 • hüvitatakse asenduselukoha üürikulu ja/või laenumaksed;
 • hüvitatakse passi, ID-kaardi või juhiloa taotlemise riigilõiv.

Kahekordset omavastutust rakendame kindlustusjuhtumi korral juhul, kui:

 • hoovist või rõdult on varastatud esemeid ilma tõkkeid või takistusi lõhkumata;
 • kindlustatud on ehitus- või remonditööde tõttu tekkinud kahju.

Me ei arvesta kindlustatud eseme kulumit hüvitisest maha. Ehitise kindlustusväärtus on selle taastamisväärtus, st esialgsele kujule taastamise maksumus. Vallasvara kahjustumise korral hüvitame selle remondikulud. Kui vara on hävinud või kahjustunud selliselt, et seda ei ole võimalik remontida, hüvitame samaväärse eseme taassoetamise kulud.

Kindlustusleping jõustub ja kindlustuskaitse algab poliisile märgitud kindlustusperioodi alguskuupäeval ning lõpeb poliisile märgitud kindlustusperioodi lõppkuupäeval.

Kindlustusleping on sõlmitud tähtajatuna. Me saadame sulle 45 päeva enne kindlustusperioodi lõppu uue poliisi – sa ei pea pikendamiseks ise midagi tegema.

Poolte kokkuleppel võib kindlustuslepingu lõpetada enne kindlustusperioodi lõppu igal ajal. Selleks saada e-posti aadressile kindlustus@lhv.ee oma soov, lisades juba tasutud kindlustusmakse tagasisaaja nime ja arvelduskonto numbri. Kui sa ei märgi avaldusele kindlustuslepingu lõppkuupäeva, lõpetame lepingu järgmisel päeval pärast su soovi kättesaamist.

Kui kindlustusleping lõpetatakse kindlustusperioodi kestel, siis tagastame sulle tasutud kindlustusmakse osas, mis vastab ajale, mil kindlustuskaitse ei kehtinud. Kindlustuslepingut ei saa lõpetada tagasiulatuvalt.

Kui hakkad laenu taotlema, ei pea Sa veel olema LHV klient. Laenu saab taotleda inimene, kelle sissetulek (töötasu, dividendid ja/või renditulu) on pärast igapäevakulude katmist piisav, et tasuda laenumakseid.

Eralaenu sihtotstarve on lai. Seda võid taotleda kinnisvara ostuks või renoveerimiseks, kodu sisustamiseks, investeeringute rahastamiseks või muuks suuremaks väljaminekuks.

Selleks täida kõigepealt meie kodulehel laenutaotlus. Kui Su töötasu või muud sissetulekud ei laeku praegu LHV Panka, saada palun aadressile eralaen@lhv.ee ka oma viimase 6 kuu konto väljavõte (digitaalselt allkirjastatuna, bdoc-formaadis ja kindlasti filtreerimata kujul) ning tagatisvara hindamise akt (selle võid saata ka hiljem). Kui Sa saad oma sissetuleku Sulle kuuluvast ettevõttest, siis saada palun meile oma ettevõtte viimase majandusaasta aruanne ning jooksva perioodi finantsnäitajate andmed (bilanss ja kasumiaruanne), mis ei ole vanemad kui 2 kuud.

Laenu tagatis võib olla Sulle või Su lähedasele kuuluv likviidne ja heas seisukorras kinnisvara. Lisaks sobivad eralaenu tagatiseks tähtajaline hoius ja väärtpaberid.

Väiksem laenusumma on 30 000 eurot ja suurim sõltub Sinu kui taotleja krediidivõimekusest. Me analüüsime Su eelmiste laenude tagasimakseid ja eralaenu tagatisi ning arvutame välja laenusumma, mille tagastamine on Sulle jõukohane. Laenude ja liisingute tagasimaksed võivad moodustada kuni 50% sissetulekust, aga see määr sõltub ka Sinu ülalpeetavate arvust. Laenu kuumakse arvestame 6% intressiga, lähtudes Eesti Panga määrusest.
Oma suurima võimaliku laenusumma saad arvutada ka ise kalkulaatori abil.

Eralaenu tagasimakse tähtaeg saab olla kuni kümme aastat. Tagasimakse graafik on võimalik koostada selliselt, et kogu laen saab kümne aastaga tasutud, ent Sul on ka võimalik kujundada oma tagasimaksed endale sobivaks bullet-graafiku abil.

Bullet-graafiku puhul arvutame kuumakse suuruse kuni 30-aastase laenulepingu maksegraafiku järgi, ehkki laenulepingu pikkus on kuni kümme aastat. Kümnenda aasta viimane kuumakse on laenu kõigi veel maksmata põhiosa tagasimaksete summa (ingl bullet). Kui kümme aastat on möödas, vaatame Su lepingu ja laenutingimused üle. Üldjuhul sõlmime siis lepingujäägile uue lepingu järgmiseks kümneaastaseks perioodiks.

Jah. Kui Sa taotled eralaenu ja ei ole veel LHV klient, siis enne laenulepingu sõlmimist tuleb Sul sõlmida meie kontoris või internetipangas kliendileping.

Jah, see on võimalik. Kui soovid tagastada kogu laenusumma või osa sellest enne tähtaega, saad seda LHV pangas teha tasuta. Selleks saada oma laenuhaldurile sellekohane e-kiri.

Et lõpetada laenuleping enne tähtaega, tuleb sul kanda kokkulepitud kuupäevaks oma laenuga seotud LHV panga kontole summa, mis katab selleks kuupäevaks kogunenud intressid ja laenu maksmata põhiosa.

Kui Sa soovid saada maksepuhkust, võta ühendust oma laenuhalduriga ja anna talle sellest teada. Maksepuhkust saad korraga taotleda kuni 12 kuuks.

Jah. Nii nagu Sina oleme ka meie pangas huvitatud sellest, et kui tagatiseks seatud kinnisvara saab kahjustada, hüvitaks kindlustus tekkinud kahju. Seepärast tuleb see kinnisvara kindlustada.

Kindlustuslepingut sõlmides vali selline kaitse, mis katab kõik levinuimad riskid. Igal juhul peab kindlustus katma tule-, vee- ja loodusõnnetuste ning vandalismiriski. Tagatiseks seatud kinnisvara peab olema kindlustatud kogu laenuperioodi vältel. Soodustatud isikuks märgi LHV Pank.

Kodu aitab kindlustada LHV Kindlustus. Vaata lisaks või uuri lähemalt oma laenuhaldurilt.

Infot kehtiva kindlustuspoliisi kohta näed internetipangas lepingu vaatel.

Võimalik on näha:

 • poliisi numbrit,
 • poliisi kehtivusaega,
 • kindlustusseltsi,
 • kindlustatud vara.

Eralaenu intresside deklareerimine

Oma tulust on Sul õigus maha arvata selle laenu intressid, mille oled võtnud elamu või korteri soetamiseks. Intressid võid tulust maha arvata ka siis, kui oled laenu võtnud ehitusloa või -projekti alusel ehitise rajamiseks, laiendamiseks, rekonstrueerimiseks, samuti ehitise tehnosüsteemide asendamiseks, muutmiseks, ehitise ruumijaotuse muutmiseks ning ehitise tehnoloogilise ümberseadistamisega seotud ehitus- ja paigaldustööde tegemiseks. Remondi tegemiseks võetud laenu intresse ei saa tulust maha arvata.

Vajuta LHV internetipanga koondvaates, „Laenud ja liisingud“ sektsioonis, nuppu „Laenuintresside info MTA-sse“. Avaneval lehel näed tasutud intresside summat ja võimalust edastada see info automaatselt Maksu- ja Tolliametile. Edastatud info jõuab kohe Su tuludeklaratsioonile.

Soovitame tuludeklaratsiooni enne esitamist kindlasti kontrollida ja vajaduse korral teha seal parandused. Kui deklaratsioonis ei ole tasutud intresside summat või ei ole see korrektne, tasub pidada nõu Maksu- ja Tolliameti eraklientide nõustajatega telefonil 880 0811 või e-posti aadressil eraklient@emta.ee.

Kui Sa olid juba asunud deklaratsiooni täitma, kuid jätsid selle pooleli, siis on soovitatav deklaratsiooni uuendada ja alustada selle täitmist uuesti Maksu- ja Tolliameti andmetega.

Kui Sinu internetipanga vaates ei ole intressiinfo edastamise võimalust, anna sellest palun märku e-posti aadressil laenutugi@lhv.ee või telefonil 699 9119.

Maksustatavast tulust võib maha arvata ainult ühe laenu intressid. Kui Sa oled võtnud mitu laenu, siis tuludeklaratsioonil kuvatakse selle laenu intresse, mille kohta edastasid Maksu- ja Tolliametile info viimasena.

Kui eluase on ühis- või kaasomandis (st sellel on kaks omanikku) ja laenulepingu järgi on need kaks inimest kohustatud laenu tasuma, on mõlemal õigus deklareerida eluasemelaenu intresse ning arvata need tulust maha.

Mahaarvamise õigus on proportsionaalne omandi osaga. Kui kummalegi kuulub näiteks 50% eluasemest, võib kumbki märkida deklaratsioonile 50% tasutud intresside summast.

Kui üks laenusaaja on juba edastanud internetipangast info Maksu- ja Tolliametile, kajastub see info tuludeklaratsioonil ka teisel laenusaajal. Kui peaks juhtuma, et see info pole siiski deklaratsioonile jõudnud, anna sellest palun märku e-posti aadressil laenutugi@lhv.ee või telefonil 699 9119.

Kui deklareerid oma laenu intresse esimest korda, pead esitama Maksu- ja Tolliametile ka vara ostulepingu ja laenulepingu. Neid dokumente ei saa edastada internetipanga kaudu.

Et kontrollida, kas kasutad laenu sihipäraselt, võib Maksu- ja Tolliamet nõuda lisatõendite esitamist. Ehitustööde puhul tõendab eluasemelaenu intresside mahaarvamise õigust ehitusloa või -projekti koopia. Seepärast soovitame kõik laenuga seotud dokumendid alles hoida.

Eraisikuna saad Maksu- ja Tolliametist maksunõu telefonil 880 0811 ja e-posti aadressil eraklient@emta.ee.

Loe lähemalt 2021. aasta tuludeklaratsiooni kohta

Ettevõtluskonto saavad avada kõik eraisikud, kellel on Eesti isikukood (sh e-residendid). Lepingu sõlmimiseks peab eraisik olema eelnevalt LHV Panga klient.

Ettevõtluskontot kasutades ei saa olla käibemaksukohustuslane ega tegutseda füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE) samal või sarnasel tegevusalal.

Vastavalt Tööturuteenuste ja -toetuste seadusele ei võeta isikut töötuna arvele, kui ta omab ettevõtluskontot ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse tähenduses, seega ettevõtluskonto lepingu sõlmimine lõpetab töötuna arvel oleku.

Kui isik on Töötukassas töötuna arvel ja avab LHV ettevõtluskonto, siis see info jõuab ka Töötukassale ja isiku töötuna arvel olek lõpetatakse olenemata sellest, kas ettevõtluskontole on midagi laekunud või mitte.

Ettevõtluskonto on kasulik inimesele, kes osutab teenuseid tegevusaladel, mille tarbeks ei ole vaja enne teha suuri kulutusi. Näiteks: lapsehoidja, koduabiline või aiahoolduse ning remondi- või ehitustööde teenused, millega ei kaasne suuri ettevõtluskulusid. Mõne sellise teenuse kulud kannab tellija: näiteks remondi- või ehitusteenuse tellija ostab ise remondivahendid ja -materjalid.

Pane tähele, et kui osutad teenust juriidilisele isikule, siis talle tekib täiendav maksukohustus (vt küsimust 6 – Kas teenust võib osutada juriidilisele isikule?).

Ettevõtluskonto on kasulik ka neile, kes müüvad omavalmistatud kaupa juhul, kui toor- või lähtematerjali kulu maksumus ei ole võrreldes kauba müügihinnaga suur. Sellised tegevusalad on näiteks käsitöö ja kunst ning omakasvatatud või -valmistatud toidu müümine.

Kui tulu on kuni 25 000 € kalendriaastas, on maksumäär 20% ettevõtluskontole laekunud summast.

Kui kalendriaasta tulu ületab 25 000 €, maksustatakse seda ületav summa 40% maksumääraga.

Kui ettevõtluskontole laekunud tasu ületab 40 000 € kalendriaastas, on sellel inimesel kohustus registreerida end äriregistris ettevõtjana (FIE, OÜ) ning Maksu- ja Tolliametis käibemaksukohustuslasena. Registreeritud ettevõtja on kohustatud pidama raamatupidamis- ja maksuarvestust.

Igalt kontole laekunud summalt broneerime jooksvalt ettevõtluskonto maksu ja kanname kohe Maksu-ja Tolliametile.

Ettevõtluskontolt broneeritud ja EMTA-le edastatud summa jaguneb automaatselt erinevate maksude vahel.

Näiteks kui ettevõtja on liitunud II pensionisambaga, siis jaguneb kontolt võetud 20% järgmiselt: tulumaksu osa määr 20/55, sotsiaalmaksu osa määr 33/55 ettevõtlustulu maksu määrast ning kogumispensioni osa 2/55.

Kui ettevõtja ei ole liitunud II pensionisambaga, siis jaguneb kontolt võetud 20% järgmiselt: tulumaksu osa määr 20/53 ja sotsiaalmaksu osa määr 33/53 ettevõtlustulu maksu määrast.

Teenuse osutamisel juriidilisele isikule peab arvestama, et juriidilisel isikul tekib täiendav tulumaksukohustus (maksumäär 20/80). Juriidilise isiku täiendav maksukohustus on ettenähtud selleks, et vältida tavapärase töösuhte suunamist ettevõtluskontole. Kaupade müümisel juriidilisele isikule täiendavat tulumaksukohustust ei teki.

Ettevõtluskonto omanik ei saa esitada arveid, sest ta ei ole ettevõtja ega raamatupidamiskohustuslane. Ettevõtluskonto omanik saab suulise kokkuleppe alusel osutada teenust või müüa kaupu. Samas saab ta vajadusel sõlmida ka lihtsa kirjaliku lepingu, kus olulised teenuse osutamise või kauba müügi andmed kirjas. Kirjalik kuludokument võib olla ka pangakonto väljavõte, makseterminali kviitung või sularahas tasumisel kassaorder.

Näiteks on ettevõtluskontole ülekande tegemisel juriidilisele isikule täiesti sobiv kuludokument pangakonto väljavõte (maksekorraldus) või kassa väljaminekuorder, kus on ära näidatud kauba või teenuse nimetus, kogus, hind ja summa.

Juriidiline isik saab kontrollida isiku ettevõtluskonto olemasolu Maksu- ja Tolliameti otsingust.

Ettevõtluskonto kasutajal on õigus ravikindlustusele juhul, kui kalendrikuus MTA-le tasutud sotsiaalmaks on vähemalt nii suur kui kohustuslik minimaalne sotsiaalmaks. Tasub meeles pidada, et minimaalne sotsiaalmaksumäär muutub aastavahetusega ning sellega muutub ka minimaalne summa, mis peab ettevõtluskontole laekuma, et õigus ravikindlustusele säiliks.

Ravikindlustuse jaoks vajalikud summad, mis peavad ettevõtluskontole laekuma on välja toodud Maksu- ja Tolliameti lehel.

Ettevõtluskontole kehtivad laias laastus samad reeglid nagu tavalisele arvelduskontole. Näiteks saab konto omanik tellida sellega seotud pangakaardi ja kaardimakseterminali.

Erand on investeerimisteenused: ettevõtluskontol ei ole lubatud teha väärtpaberitehinguid.

Ettevõtluskontoga mitteseotud igapäevatoimingute jaoks on soovitatav kasutada teist arvelduskontot, et vältida ekslikku maksukoormust tekitavate kannete tegemist MTA-le.

Kui ettevõtluskontole on laekunud ekslikult summa ja see on maksustatud ettevõtlustulu maksuga, siis tuleb maksumaksjal esitada e-MTA kaudu („Suhtlus“ – „Kirjavahetus“ – „Päringud, tõendid, taotlused“ või „Nõuded, kohustused, arvestus“) taotlus asjaoludega, et laekunud summa ei kuulu maksustamisele ettevõtlustulu maksuga. Vajadusel saab taotluse koos tõenditega esitada Maksu- ja Tolliametile ka kirjalikult. Maksu- ja Tolliamet tagastab maksumaksjale ekslikult tasutud maksu.

Juriidiline isik saab raamatupidamises tehtud tehingu märkida ostuarvena. Sobiv kuludokument on ettevõtluskonto omaniku pangakonto väljavõte (maksekorraldus) või kassa väljaminekuorder, kus on ära näidatud kauba või teenuse nimetus, kogus, hind ja summa.

Jah, iga summa pealt, mis ettevõtluskontole laekub arvestatakse maha ettevõtlustulu maksumäär. Arvestada tuleb ka sellega, et kui ettevõtluskontol on tekkinud võlgnevus, siis on vaja lisaks võlgnevusele kanda kontole maksude võrra suurem summa. Näide: Võlgnevuse summa on 5 eurot. Selle tasumiseks tuleb kontole kanda summa 6.25 eurot (5/0.8), millest 5 eurot võetakse maha võlgnevuse katteks ja 1.25 eurot kantakse MTA-le. Enammakstud osa tagasi saamiseks palun pöördu MTA poole.

Ettevõtluskonto lepingu saad lõpetada internetipangas valides Info ja Seaded → Lepingud → Ettevõtluskonto → Sulge. Siinkohal tuleb arvestada, et ettevõtluskontoga seotud arvelduskonto jääb aktiivseks ja saad seda edaspidi kasutada tavalise arvelduskontona. Juhul, kui soovid ka selle sulgeda, siis palun saada vabas vormis avaldus aadressile info@lhv.ee. Ettevõtluskonto lepingu lõpetamise korral saadame info automaatselt MTA-le, kes eemaldab maksumaksja andmed töötamise registrist. See on oluline juhul, kui soovid ennast töötuna arvele võtta.

Hoiused

LHV Pank pakub tähtajalist ja nõudmiseni hoiust.

Nõudmiseni hoiuse ehk kontol oleva raha eest arvestatakse intressi igapäevaselt ja kantakse kontole iga kuu alguses. Nõudmiseni hoiuse intressimäärad leiad lhv.ee/et/hinnakiri.

Hoiuse lõppemisel vabaneb raha hoiuse lõpukuupäeva hommikuks.

Tähtajaliste hoiuste intressid leiad lhv.ee/hoius.

Hoiustamiseks peab sul olema konto LHV Pangas. Hoiuse saad avada nii internetipangas kui ka kliendikontoris. Kuna LHV kontorid sularaha vastu ei võta, saad hoiustatava summa lisada oma kontole tehes LHV pangakaardiga sularaha sissemakse LHV automaadis. Samuti on võimalik teha ülekanne teisest pangast LHV kontole.

Tähtajalise hoiuse tingimuste (4.4 ja 4.5) järgi on lepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks vajalik panga nõusolek. Tavaolukorras tuleme kliendile hea meelega vastu ja lubame lepingu ennetähtaegselt lõpetada. Tingimustes on välja toodud ka võimalik kulu, mida võime, kuid ei pea kliendilt küsima seoses hoiuse ennetähtaegse lõpetamisega. Täpsed kulud saab arvutada hoiuse lõpetamise hetkel. Siinkohal toome näited, kuidas kulusid arvutatakse:

 • Näide 1. Tähtajaline hoius sõlmiti üheks aastaks summas 100 000 eurot ja intressiga 2%. Klient soovib tähtajalise hoiuse katkestada 6 kuu möödudes. Nõustume katkestamisega, kuid peame selle hoiuse asendama uue hoiusega, sest vastavalt lepingule pidi hoius minema väljamaksmisele alles ühe aasta pärast. Katkestamise hetkel on meie jaoks asendushoiuse kulu 3%. Seega tuleb kliendil tasuda katkestamiskulud 6 kuu eest (s.o tähtaeg, mis jäi katkestamishetkest algselt kokku lepitud lõpptähtajani). Vastavalt tähtajalise hoiuse lepingule pidime maksma kliendile intressi 2%. Kui asendushoiuse intress on 3%, siis kliendil tuleb tasuda intresside vahe 1% ja 6-kuise perioodi eest. Kuluks teeb see 100 000 eurot x 1% / 360 päeva * 180 päeva = 500 eurot.

 • Näide 2. Tähtajaline hoius sõlmiti üheks aastaks summas 100 000 eurot ja intressiga 2%. Klient soovib tähtajalise hoius katkestada 6 kuu möödudes. Nõustume katkestamisega, kuid peame selle hoiuse asendama uue hoiusega, sest vastavalt lepingule pidi hoius minema väljamaksmisele alles ühe aasta pärast. Katkestamise hetkel on meie jaoks asendushoiuse kulu 2% ehk võrdne lepingus sõlmitud intressiga. Kliendil tuleb tasuda katkestamiskulud 6 kuu eest, kuid kuna intresside vahe on 0%, siis katkestamisega seotud kulusid kliendile ei teki.

Tähtajalist hoiust saab kõige lihtsamalt lõpetada internetipangas. Samuti võid pöörduda oma kliendihalduri poole või saata sooviavalduse aadressil info@lhv.ee. Hoiuse ennetähtaegsel lõpetamisel kaotad teenitud intressid ja hoiustatud raha vabaneb samal päeval.

Hoiuseintressi tulumaksustamine

Alates 2018. aastast maksustab riik eraisiku hoiustelt teenitud intresse, mis makstakse välja 2018. aastal või hiljem.
Kui hoiustad raha oma investeerimiskontol ja soovid tulumaksu tasumise edasi lükata, teavita sellest panka esimesel võimalusel internetipangas. Intressimäärad on näidatud makse arvestamata.

Hoiuseintressi pealt peavad tulumaksu maksma ainult need eraisikud, kes on Eesti maksuresidendid ja kes ei ole panka teavitanud sellest, et nende konto, millele laekub intress, on investeerimiskonto.

Eesti maksuresident on isik, kelle alaline elukoht on Eestis või kes on viibinud Eestis vähemalt 183 päeva aastas. Maksuresidentsust saab internetipangas kontrollida („Info ja seaded“ ➞ „Andmed“).

Investeerimiskonto võimaldab aktiivsel investoril tulumaksukohustuse edasi lükata ja teenitud kasumi reinvesteerida ilma vahepeal tulumaksu tasumata.

Tasub hoolega mõelda, millised kontod liigitada investeerimiskontodeks. Kindlasti ei ole mõistlik teha seda oma igapäevase arvelduskontoga, sest selle deklareerimine muutub hiljem äärmiselt tülikaks.

Investeerimiskonto valiku saab teha internetipangas: „Info ja seaded“ ➞ „Kontod ja limiidid“ ➞ „Kontod“. Vali konto ja salvesta valik. Hiljem deklareeri see konto investeerimiskontona ka tuludeklaratsioonis.

2018. aasta alguses jõustunud muudatus puudutab nii nõudmiseni kui ka tähtajalise hoiuse intressi. Seejuures pole vahet, millal on hoiuseleping sõlmitud või mis perioodi eest intressi makstakse, sest maksustamissüsteem on üles ehitatud nn kassapõhiselt. See tähendab, et on oluline, millal intress kliendile välja makstakse.

Intresse ei pea sa ise deklareerima ega tasuma. Pank peab neilt tulumaksu kinni ning deklareerib ja tasub selle sinu eest.

Kliendid, kellele makstav hoiuseintress on tulumaksuga maksustatav, näevad edaspidi oma konto väljavõttel kahte kannet: intressi- ja tulumaksukannet. Tulumaksu arvestamisel lähtutakse tavalistest ümardamisreeglitest.

Näide: kui sõlmid 12-kuulise (365-päevase) hoiuse lepingu summas 500 eurot ja intressimääraga 0,30%, kannab pank hoiuperioodi lõppedes sinu kontole 1,52 eurot intressi ja võtab su kontolt maha 30 senti tulumaksu.

Kõik intressimäärad, mida pank kuvab, on brutosummad. See tähendab, et intressimääradelt ei ole makse maha arvestatud.

Osa kliente (näiteks ettevõtted, mitteresidendid, investeerimiskonto süsteemi kasutajad) ei pea hoiuseintressilt tulumaksu tasuma. Seepärast ei ole keerukat maksusüsteemi silmas pidades mõistlik kuvada intressimäärasid koos maksudega ja ilma nendeta.

Pangahoiuselt teenitud intresside andmed hakkavad su eeltäidetud tuludeklaratsioonil automaatselt kajastuma alates 2019. aastast.

Kui valid automaatse pikenemisega hoiuse (koos intressiga), ei lükka see tulumaksu tasumist edasi. Nimelt kanname sinu hoiuperioodi lõppedes sinu kontole hoiuse põhisumma koos intressiga, võtame maha tulumaksu ja avame uue hoiuse.

LHV Panga kontole on võimalik siseneda parooli, ID-kaardi, mobiil-ID, Smart-ID, mobiiliseadme biomeetria või LHV Panga poolt väljastatud PIN-kalkulaatoriga. Oluline on teada, et parooliga sisenedes ei ole võimalik lepinguid sõlmida ega ka tehinguid kinnitada. Parooliga sisenedes on sul võimalik vaadata kontoseisu. Biomeetriaga kontole sisenedes tuleb tehingud kinnitada mobiil-ID, Smart-ID või PIN-kalkulaatoriga (st sama vahendiga, millega algatasid mobiiliseadmes biomeetria sidumise).

LHV Panka on võimalik siseneda parooli, ID-kaardi, mobiil-ID, Smart-ID või LHV Panga poolt väljastatud PIN-kalkulaatoriga. Parooli on võimalik määrata kontoris kliendilepingu sõlmimisel (ID-kaardi ja ID-kaardi PIN-koodide olemasolul) või internetipangas. Selleks sisene ID-kaardi, mobiil-ID, Smart-ID või PIN-kalkulaatoriga oma kontole ning vali seadete alt menüüvalikust "Paroolid". Oluline on teada, et määratud parool kehtib pool aastat. Parooli on võimalik uuendada ainult internetipangas ID-kaardi, mobiil-ID, Smart-ID või PIN-kalkulaatoriga.

Kasutajanime meeldetuletuse saad mugavalt tellida oma e-posti aadressile.

Kui sul puudub tuvastamise võimalus, pöördu meie klienditoe poole telefonil 6 800 400 või kirjuta info@lhv.ee.

Kasutajanime ei saa internetipangas ise muuta, pöördu palun klienditoe poole tel 6 800 400 või e-post info@lhv.ee.

Palun kontrolli, kas lugeja on arvutiga ühendatud ja ID-kaart on korrektselt lugejas. Sulge kõik brauseri aknad ja proovi seejärel uuesti.
Abiks võib olla ka ID kaardi baastarkvara uuendamine. Vaata lähemalt installer.id.ee.

Palun kontrolli juhiste põhjal, kas sirvija allkirjastamise plugin on lubatud. Ava juhised.

Kõige kiirem võimalus on kalkulaator kätte saada meie kliendikontorist. Kui sul ei ole võimalust kontorist läbi käia, siis pöördu klienditoe poole tel 6 800 400 või e-post info@lhv.ee.

 1. Laadi alla tasuta Smart-ID rakendus.
 2. Registreeri konto ja isikusta see oma ID-kaardi või mobiil-ID-ga.
 3. Loo endale PIN1- ja PIN2-kood ning õpi need pähe. PIN1 on vajalik e-teenuste keskkonda sisenemiseks ja PIN2 tegevuste kinnitamiseks.
 1. Kui sinu telefoni SIM-kaart ei ole mobiil-ID toega, tuleb oma telefonioperaatori esinduses taotleda mobiil-ID toega SIM-kaart. Isikut tõendava dokumendina võta kaasa oma ID-kaart, digi-ID korral Eesti Vabariigi pass.
 2. Aktiveeri mobiil-ID sertifikaadid Politsei- ja Piirivalveameti kodulehel kehtiva ID-kaardi või digi-ID-ga. Selleks vajad oma ID-kaardi PIN-1 ja PIN2-koodi.
 3. Kui logid mobiiliäppi või internetipanka sisse, küsib telefon PIN1-koodi ja makse kinnitamiseks PIN2-koodi.

Mobiil-ID-d saad kasutada nii Eestis kui ka välismaal
Mobiil-ID kuutasu on ligikaudu 1 euro.

Kaitsmaks sinu pangakontot lubamatute sisenemiste ja väärkasutuse eest, blokeeritakse ajutiselt sinu autentimisvahend olukordades, kus seda on korduvalt ebaõnnestunult kasutada üritatud. Blokeering seatakse ainult konkreetsele autentimisvahendile, s.t kui PIN-kalkulaatoriga sisenemine ei ole ajutiselt võimalik, saad endiselt kasutada Smart-ID või salasõnaga sisenemist. Blokeering eemaldatakse automaatselt teatud aja möödudes.

Kui oled veendunud, et sina ei ole oma kasutajatunnuse ja/või salasõna sisestamisel eksinud, võta kindlasti ühendust LHV klienditoega.

Ava LHV äpi menüüs Seaded → Sisselogimine. iOS seadme puhul lülita sisse ”Luba Face ID” või “Luba Touch ID”, Androidi seadmes ”Luba biomeetria”. Seejärel sisesta PIN2 ja kontrollkood, mille saad tellida SMSi või e-kirja teel.

Biomeetria võib olla aktiveeritud mitmes seadmes korraga. Soovitame lubada tõuketeavitused (ingl.k. push notification), et internetipanka biomeetriaga sisenemise korral oleks äpi avamine võimalikult mugav.

Biomeetriaga sisenemiseks internetipanka peab sul mobiiliäpis olema lubatud biomeetriline sisselogimine. Sisesta internetipanka sisenemiseks oma kasutajanimi ja isikukood. Seejärel võrdle veebilehel näidatud kontrollkoodi selle koodiga, mis saadetakse sulle LHV äppi. Juhul, kui koodid on samad, siis kinnita äpis, et lubad internetipanka sisenemise.

Tehinguid saad teha ja lepinguid allkirjastada sama vahendiga, millega algatasid oma mobiiliseadmes biomeetria sidumise: mobiil-ID, Smart-ID või PIN-kalkulaator

Soovitame avada LHV Pangas kaks kontot ning teostada kõik igapäevased maksed ühelt kontolt ja investeeringuid tuleks teostada teiselt kontolt, mis tuleks järgmisel aastal deklareerida investeerimiskontona. Investeerimiskontot saab deklareerida iga-aastases tuludeklaratsioonis tagantjärgi eelmise aasta kohta (näiteks 2016. aastal sai deklareerida 2015. aastal investeerimiskontona kasutusele võetud kontot).

Investeerimiskonto süsteem on soodne ka vähem aktiivsele investorile ning soovitame ka sellisel juhul avada kaks kontot, ühelt teostatakse edaspidi igapäevaseid makseid ning teiselt kontolt teostatakse väärtpaberitehinguid.

Ei pea, investoril võib olla nii pangasiseselt kui ka erinevates pankades mitu investeerimiskontot. Kuid arvestama peab sellega, et iga konto kohta tuleb eraldi maksuametile aru anda.

Kasvukonto saab samuti deklareerida investeerimiskontona ning kindlasti soovitame see märkida järgmisel aastal maksudeklaratsioonis.

Jah. Antud konto puhul tuleb tähelepanelikult jälgida finantsvara definitsiooni, et tehingute tegemisel saaksid sisse- ja väljamaksed korrektselt kajastatud.

Investeerimiskontol on lühikeseks müük lubatud. Laenu võtmine on lubatud ainult teatud piires, so raha võib kasutada kohustuste tagatisena, mis on otseselt seotud finantsvara soetamisega. Finantsvara ennast võib kasutada tagatisena või seda pantida. Samas tuleb arvestada, et selliseid tehinguid on investeerimiskonto süsteemis väga keeruline deklareerida.

Väljamaksetena tuleb deklareerida kõik väärtpaberite ostu ja müügiga otseselt mitteseotud tasud nagu haldustasud, intressimaksed, infotasud, aga ka kõik raha väljakanded. Investeerimiskonto osas enam väärtpaberite ostu ja müügitehinguid tuludeklaratsioonis deklareerima ei pea.

Ei, selline võimalus oli ainult 2012. aasta deklaratsioonis ning edaspidi sellist kahju sissemaksena deklareerida ei saa.

Ei, selline võimalus oli ainult 2012. aasta deklaratsioonis ning edaspidi väärtpabereid sissemaksena deklareerida ei saa. Erandiks on pärandi või kinke teel saadud väärtpaberid, sellisel juhul soetusmaksumus deklareerida investeerimiskonto sissemaksena. Arvestada tuleb, et soetamismaksumuse all peetakse silmas soetamismaksumust pärandi või kinke saaja jaoks, mis on enamasti null.

LHV Groupi uute aktsiate avalik märkimine toimub ajavahemikul 2.05.–16.05. Aktsiate märkimiseks on vajalik investeerimisteenuste lepingu ja Balti väärtpaberikonto olemasolu. LHV Aktsiaid saab märkida kõigi pankade kaudu, kes on Balti väärtpaberikonto haldurid: LHV Pank, Swedbank, SEB Pank, Nordea Bank, Danske Bank, Eesti Krediidipank, Tallinna Äripank, Citadele banka, Versobank.

Märkimisavalduse esitamiseks saab kasutada kontohalduri võimaldatavaid kanaleid, lihtsaim on aktsiaid märkida internetipangas.

LHV Pangas on LHV aktsiate hoidmine ja märkimine tasuta.

Vaata lähemalt prospektist.

Aktsiaemissioon on avalik ja suunatud eelkõige Eesti jaeinvestoreile. Aktsiaid saavad märkida kõik Eesti eraisikud ja ettevõtted. Vaata lähemalt prospektist.

LHV Groupil on plaanis emiteerida 2 000 000 uut aktsiat. LHV aktsia märkimishind on 6,95 eurot. Märkimishind on ligikaudu kahekordne LHV raamatupidamislik väärtus peale emissiooni. Sarnaselt hinnatasemelt oleme teinud ka varasemad LHV aktsiate suunatud emissioonid. Kaasatavat kapitali kasutame LHV olemasolevate äride kasvatamiseks. Vaata lähemalt prospektist.

Märkimiseks vajalik rahasumma peab olema märkimiskorralduse edastamise hetkel kontol. Märkimisel summa broneeritakse kuni aktsiate jaotamiseni. Vaata lähemalt prospektist.

Emissioonil ei ole kehtestatud märkimisele piirsummasid. Kõige vähem saab märkida ühe aktsia, kuid märkida ei saa rohkem kui emissiooni maht ehk 2 000 000 aktsiat. Täpsem info prospektis.

Ülemärkimise korral toimub kõikide märkimisavalduste põhjal aktsiate jaotus. Aktsiate jaotamisel lähtume eesmärgist kujundada LHV-st börsiettevõte, millel on võimalikult suur omanikering. Jaotatavate aktsiate koguse puhul on meil õigus eelistada märkijaid, kes olid LHV Panga kliendid enne 2. mail algavat märkimisperioodi või LHV Varahalduse kliendid enne 20. aprillil toimunud aktsionäride üldkoosolekut. Emissiooni tulemused ja jaotus selguvad 18. mail. Täpsem info prospektis.

Kui soovid sõlmida investeerimisteenuste lepingu LHV Pangaga, siis vali LHV internetipangas vasakpoolsest menüüst INFO JA SEADED> „Lepingud“ ja sõlmi leping Investeerimistehingute teostamiseks.

Kui sul puudub Balti väärtpaberikonto ja soovid LHV Panka enda kontohalduriks, siis vali LHV internetipangas vasakpoolsest menüüst INFO JA SEADED> „Lepingud“ ja sõlmi Balti väärtpaberikonto leping.

LHV Pangas on investeerimisteenuste lepingu ja Balti väärtpaberikonto lepingu sõlmimine tasuta. Balti väärtpaberite hoidmise eest me tasu ei võta.

Lisainfo saamiseks vaata lehele investor.lhv.ee või tutvu kohe prospektiga.

Tingimused

Järelmaksu saad taotleda siis, kui:

 • sinu sissetulek on vähemalt 300 eurot kuus
 • oled 18–75-aastane
 • oled Eesti kodanik või elad Eestis elamisloa alusel.

Järelmaksu taotlemiseks ja lepingu sõlmimiseks ei pea sa olema LHV klient. Kuumakseid saad tasuda ka oma kodupanga kontolt.

Kui sul on tähtajaline elamisluba, saad järelmaksulepingu sõlmida tagasimakseperioodiga, mis kestab maksimaalselt sama kaua, kuni kehtib sinu elamisluba.

Kui konto väljavõte on vaja esitada, siis me anname sellest sulle teada. Juhendame sind taotluse tegemise käigus, kuidas seda teha. Esitama pead sel juhul kõikide teiste pankade väljavõtted, kus sa peale LHV veel arveldad. Väljavõtte saad esitada automaatselt taotlust tehes või saata selle e-kirjaga aadressile finance@lhv.ee.

Järelmaksu intressitingimustega saad tutvuda selle kaupmehe juures, kust soovid järelmaksuga ostu teha. Kaupmeeste juures võivad tingimused olla erinevad.

Intress on kogu järelmaksu tagasimakse perioodi jooksul fikseeritud ja see ei sõltu Euribori muutumisest. Nii saad olla kindel, et sinu kuumakse suurus ei muutu.

Lepingu sõlmimine

Esmalt täida meie kodulehel või kaupmehe müügikohas järelmaksutaotlus. Positiivse taotluse vastuse korral saad sõlmida kaupmehe müügikohas või e-poe ostukorvis järelmaksulepingu. Samuti on sul võimalus kanda limiit oma pangakontole väikelaenuna.

Kui sul ei õnnestu digiallkirja panna või puudub see võimalus, siis pöördu palun selle kaupmehe poole, kelle juurest soovid midagi järelmaksuga osta. Kaupmehe müügikohas saad lepingu allkirjastada paberil.

Maksete tasumine

Info esimese makse suuruse ja maksepäeva kohta saadame sulle e-kirjaga pärast lepingu sõlmimist. Samuti on see info olemas sinu järelmaksulepingu maksegraafikus. Kui sul ei õnnestu vajalikku infot leida, helista palun numbrile 699 9119 või kirjuta aadressile finance@lhv.ee.

Esimese makse intressiarvestuse aluseks on päevade arv, mis on lepingu sõlmimise kuupäeva ja esimese maksepäeva vahel. Kui lepingu sõlmimise ja esimese maksepäeva vaheline aeg on pikem kui 30 päeva, siis on esimese makse intressi arvutamise periood tavalisest pikem ja seetõttu makse suurem. See sõltub lepingu sõlmimise ajast ja sinu valitud maksepäevast. Järgmiste maksete puhul arvestatakse intressi 30 päeva eest.

Arve saadame sulle igal kuul kuni viis päeva enne maksepäeva e-kirja või tavapostiga. Kui oled tellinud ka e-arve, saadame selle sinu valitud internetipanka.

Palun tasu makse AS LHV Finance kontole EE707700771001062897. Viitenumbriks märgi oma järelmaksulepingu number.

Kõige mugavam on tasuda igakuised makseid automaatselt, kasutades e-arve püsimakseteenust. Selleks saad lepingu sõlmida selle panga internetipangas, kust soovid igakuiseid makseid tasuda.

Igakuise makse tasumiseks ei pea sa ootama arve saabumist. Kui sa pole arvet saanud, vaata täpset summat lepingu maksegraafikust ja kanna see summa AS LHV Finance kontole EE707700771001062897.

Arve saadame sulle igal kuul kuni viis päeva enne maksepäeva. Kui oled makse tasunud juba enne arve saamist, siis kajastub see arvel ettemaksuna.

Osamakse peab AS-i LHV Finance kontole laekuma hiljemalt lepingus kokkulepitud maksepäeval. Kui teed ülekande täpselt maksepäeval ja kasutad lepingus märgitud viitenumbrit, jõuab see kohale õigel ajal.

Kui unustasid maksepäevaks arve tasuda, tee seda palun esimesel võimalusel. Kanna osamakse summa palun AS LHV Finance kontole EE707700771001062897 ja märgi viitenumbriks oma lepingu number.

Kõige mugavam on tasuda igakuiseid makseid automaatselt, kasutades e-arve püsimakseteenust. Kuidas seda teha, saad teada järgmise küsimuse vastusest.

Maksete automaatseks tasumiseks sõlmi e-arve püsimakseteenuse leping selle panga internetipangas, kust soovid neid makseid tasuda. Edaspidi ei pea sa muretsema, kas arve saab õigel ajal tasutud. Jälgi, et maksepäeval oleks su pangakontol makse tasumiseks piisavalt vaba raha.

Andmed, mida võib vaja minna e-arve tellimiseks ja püsimakseteenuse lepingu sõlmimiseks:

 • Arve väljastaja: LHV Finance
 • Konto number: konto, millelt soovid makse teha
 • Kliendi tunnus: lepingu number
 • Tellimuse lõpp: jäta väli tühjaks
 • Arve tasumine: valin automaatsed maksed
 • Püsimakse kuupäev: arve saabumise kuupäev
 • Limiit: jäta väli tühjaks

Lepingu muutmine

Kui soovid lepinguperioodi muuta, saada palun oma soov e-kirjaga aadressile finance@lhv.ee. Lepingu muutmine maksab 25 eurot. Selle summa lisame su järgmisele arvele.

Kui soovid makset muuta, saada palun oma soov e-kirjaga aadressile finance@lhv.ee. Lepingu muutmine maksab 25 eurot. Selle summa lisame su järgmisele arvele.

Kui sulle enam ei sobi lepingusse märgitud maksepäev, siis saad seda muuta. Maksete tasumiseks võid valida 5., 10., 15. või 20. kuupäeva. Saada palun oma soov e-kirjaga aadressile finance@lhv.ee.

Kui oled kaotanud töö, sinu töötasu on vähenenud või on tekkinud muud raskused, pakume sulle võimalust võtta maksepuhkust kuni kuueks kuuks. Sel ajal on vaja tasuda ainult intressimakseid. Saada palun oma soov e-kirjaga aadressile finance@lhv.ee.

Järelmaksu saad enne tähtaega tagasi maksta tasuta. Anna meile oma soovist teada e-kirjaga aadressil finance@lhv.ee või helista numbrile 680 2700. Kui oled LHV Panga klient, siis saad lepingu lõpetada mugavalt ka internetipangas.

Tootest loobumiseks pöördu palun selle kaupmehe poole, kellelt toote ostsid ning esita kaupmehele ka järelmaksulepingust taganemise soov.

Makseraskused

Kui oled kaotanud töö, sinu töötasu on vähenenud või on tekkinud muud raskused, siis võimalusel pakume sulle laenu tagasimakse aja pikendamist, vähendades nii igakuist makset. Võimalik on võtta ka maksepuhkust kuni kuueks kuuks. Maksepuhkuse ajal on vaja tasuda ainult intressimakseid. Palun helista numbrile 680 2700 või saada kiri aadressile finance@lhv.ee ja leiame koos sobivaima lahenduse.

Palun arvesta, et kuni võla täieliku tasumiseni lisandub tähtajaks tasumata summalt viivis. Kui sa viivitad arvete tasumisega, on meil õigus määrata sulle võlamenetlustasu vastavalt hinnakirjale ning edastada võlainfo Creditinfo Eesti AS-ile (krediidiinfo.ee) ja Krediidiregister OÜ-le (taust.ee). Palun arvesta, et kui sa ei tasu arveid tähtajaks, takistab see sul tulevikus järgmiste laenude saamist.

Info

Infot saad meie klienditoe telefonil 699 9119 ja kirjutades aadressile finance@lhv.ee. Klienditugi töötab esmaspäevast reedeni kell 9–17.

LEI (Legal Entity Identifier) on juriidilise isiku ülemaailmne tunnusnumber finantsturgudel, mis koosneb 20-kohalisest tähtnumbrilisest koodist. LEI-kood on kordumatu, see määratakse ühekordselt kindlale ettevõttele ja sama koodi ei saa määrata enam teisele ettevõttele. LEI-kood ei asenda Eesti äriregistri registrikoodi. LEI-kood on vajalik juriidilistele isikutele, kes soovivad teha tehinguid noteeritud väärtpaberitega.

LEI-kood seob juriidilise isiku peamise teabega, mille abil on võimalik ülemaailmsetel finantsturgudel osalevaid äriühinguid tuvastada selgelt ja kordumatult. LEI-koode hakati tulenevalt MiFID II ja MiFIR regulatsioonidest raporteerimiseks kasutama alates 3. jaanuarist 2018, mil noteeritud väärtpaberitega tehinguid tegevatele juriidilistele isikutele muutus kehtiva LEI-koodi olemasolu kohustuslikuks.

Äriühingud, kellel on investeerimisteenuste osutamise õigus, peavad kasutama LEI-koodi, teatades järelevalveasutustele juriidilisest isikust kliendi tehingutest väärtpaberitega. Kui kliendil ei ole LEI-koodi, ei ole võimalik raporteerimiskohustust täita. Seetõttu ei ole pangal võimalik täita ka nende juriidiliste isikute tehingukorraldusi, kellel ei ole LEI-koodi.

Juriidilistel isikutel on kohustus esitada pangale LEI-kood Traderi, portfellihalduse teenuse ning noteeritud väärtpaberite ostu ja müügi soovi korral. Lisaks on LEI-kood vajalik noteeritud väärtpaberite makseta (FOP) ja makse vastu (DVP) väärtpaberikannete korral, kui muutub väärtpaberite omanik (näiteks kantakse aktsiad juriidilise isiku kontolt eraisiku kontole).

LEI-koodi ei ole vaja noteerimata aktsiate ja osaühingute osade, noteerimata võlakirjade ning traditsiooniliste fondioskute tehingute korral.

Juriidilised isikud saavad LEI-koodi taotleda selleks volitatud asutustelt, kelle nimekiri on kättesaadav juriidilise isiku ülemaailmse tunnuse sihtasutuse GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) kodulehel. Võimalusi on mitmeid ja valiku tegemine vaba. LHV pakub oma klientidele mugavat LEI-koodi haldamise teenust, kus taotleme LEI-koodi väljastavast volitatud asutusest ettevõtte nimel ettevõttele LEI-koodi. Haldusteenuse lepingu sõlmimine nii uue koodi väljastamiseks kui olemasoleva koodi ületoomiseks on kiire ja lihtne. Koodi haldamise ja iga-aastase uuendamise eest hoolitseb pank. LHV Pank ise ei väljasta LEI-koode.

LEI-kood väljastatakse tasu eest ja sellega kaasneb iga-aastane hooldustasu. Tasub tähele panna, et hind võib teenusepakkujast tulenevalt oluliselt erineda. LHV poolt pakutava LEI-koodi haldamise teenuse hinnakiri on leitav siit.

Tehingukorralduste täitmiseks ja sellega seotud raporteerimiskohustuse täitmiseks peab juriidilise isiku LEI-koodi olema kehtiv. Enne tehingu täitmist kontrollib investeerimisteenust osutav äriühing koodi olemasolu ja selle kehtivust. Kui juba väljastatud LEI-kood on aegunud, tuleb tehingute tegemiseks koodi kehtivus esmalt pikendada.

Investeerimisteenuse pakkuja peab nõudma juriidilisest isikust kliendilt kogu teavet, mis on vajalik järelevalveasutusele tehingute kohta info esitamiseks. Selliseks teabeks on ka LEI-kood.

Kui juriidilisest isikust klient ei esita investeerimisteenuse pakkujale väärtpaberitehingu tegemiseks kogu vajalikku teavet, muuhulgas LEI-koodi, ei ole teenusepakkujal võimalik täita seadusest tulenevat raporteerimiskohustust. Sellisel juhul ei ole võimalik tehingukorraldust täita.

LEI-koodi kättesaamisel tuleb lisada kood oma ettevõtte andmete alla internetipangas või mobiiliäpis. Internetipangas saad seda teha „Info ja seaded" → „Andmed" → „LEI-kood", mobiiliäpis leiad vastava välja samuti ettevõtte andmete all. Kui kasutad LHV poolt pakutavat LEI-koodi haldusteenust, siis lisatakse vajalik info ettevõtte andmete alla automaatselt.

Teenustasu, mida pank võtab, koosneb mitmest osast:

 • panga teenustasu ehk LHV marginaal
 • vahendustasu ehk kliendi kaardi väljastanud panga teenustasu kaarditehingult
 • töötlemistasu – sisaldab tehingu töötleja ja rahvusvaheliste kaardiorganisatsiooni tasusid

Kuna komponentide dünaamika on erinev, koostame igale kaupmehele eraldi pakkumise. Vahenduse ja töötlemistasude hinnad olenevad kaardimaksja pangakaardi tüübist ja väljastusmaast ning mille indikatiivsed tasud on välja toodud siin.

Terminali renditasu sõltub sellest, millist terminali soovite. Igakuine renditasu on kuni 20 eurot (lisandub käibemaks).

Kaardimaksed laekuvad kaupmehe kontole iga päev tehingule järgneva päeva lõunaks. Kui seda ei ole toimunud, siis teostage oma terminali juhendi alusel tehingute saatmine ning raha jõuab teie kontole järgmisel päeval.

Sellisel juhul palume edastada kõnealuse päeva tšekkide koopiad koos päeva tehingute saateraporti koopiaga e-posti aadressile info@lhv.ee.

Makseterminale müügitšekke peab säilitama kuus kuud alates tehingu kuupäevast.

Ettevõtte müügikohtade arv ei ole piiratud. Samuti ei ole piiratud terminalide arv ühes müügikohas.

 • Kontrollige, kas terminal on levis. Kui see ei ole levis, liikuge levipiirkonda.
 • Seejärel vajab terminal taaskäivitust. Teile on selles abiks kasutusjuhend.
 • Kui taaskäivitus ei aidanud, võtke ühendust töötlejaga telefonil 671 1444.

Pakume esmaklassilist Eestis kasutusel olevat standardset e-kaubanduse lahendust, mille integratsioon on sarnane pangalingi omaga.

Meie pakutav e-kaubanduse lahendus vastab kõigile PCI-DSS nõuetele. Pettuste vähendamiseks kasutame 3D-Secure-kaardikasutaja autentimist.

Jah, me küll pakume selliseid terminale, aga kuna need on riskitoode, siis valime suure hoolega kaupmehi, kellele neid terminale väljastame.

Kui kaupmees lõpetab kaardimakseteenuse kasutamise ja kasutas LHV renditerminali, peab ta selle terminali ise tagastama Nets Estonia AS-ile.

Terminal tuleb viia Nets Estonia AS-i aadressile Tartu mnt 63, 10115 Tallinn tööpäeval vahemikus kell 9–17 (tel 6711 444). .

Juhul kui puudub võimalus terminal ise kohale viia, siis palun saada e-kiri kliendihaldurid@lhv.ee.

Suundu internetipangas külgmenüüs IGAPÄEVAPANGANDUS“ → „Kaardimaksete vastuvõtmine“.

Raporti vormi saab filtreerida valides sobiva perioodi, raporti tüübi (vaata küsimust 14). Peale valikute tegemist vajuta nuppu ,,Uuenda väljavõtet’’. Seejärel kuvatakse ülevaade tehingutest müügikoha ja terminali põhiselt. Kui soovid näha detailsemat sisu, siis vajuta nuppu ,,Salvesta’’. Detailne raport on võimalik alla laadida Excelis avaneva CSV failina.

Salvestatud raportis näed nüüd põhjalikumat informatsiooni tehingute kohta ning saad kasutada ka filtreerimise funktsiooni (valides Excelis Sort & Filter – Filter).

Olulisemad filtreerimise valikud ja selgitused:

Settlement date - Tehingu laekumise kuupäev
Transaction date - Tehingu sooritamise kuupäev
Transaction time - Tehingu sooritamise kellaaeg
Merchant ID - Müügikoha number
Branch name - Müügikoha nimi
Terminal ID - Terminali number (registrikood + 3-kohaline number, märgitud ka kviitungile)
PAN - Kaardi number (kuvatakse peidetud kujul)
Approval code - Tehingu autoriseerimiskood
Currency - Tehingu valuuta
Amount - Tehingu summa
Interchange fee – Vahendustasu
Processing fee – Töötlemistasu
Charge fee - LHV teenustasu
Amount net fee - Tehingutasude kogusumma
Amount total - Tehingu summa, millest on teenustasud maha arvestatud
Settlement reference ID – Pangaviide
Settlement account - Arvelduskonto, kuhu tehingusummad on laekunud

Kassapõhine – kajastab tehinguid kassapõhiselt ehk hetkel, millal raha on jõudnud Sinu arvelduskontole.

Tekkepõhine – kajastab tehinguid tegeliku toimumishetke põhiselt ehk hetkel, millal makse tehti.

Seoses kehtestatud sanktsioonidega ei ole võimalik võtta vastu kaardimakseid ei e-poes ega ka kaardimakseterminalis Venemaal või Valgevenes väljastatud kaartidelt.

Üldine

Helista numbrile (+372) 680 1122, kirjuta aadressile kahjud@lhv.ee või täida kahjuteate vorm LHV kodulehel.

Saada dokumendid e-posti aadressile kahjud@lhv.ee või otse oma kahjukäsitlejale.

Otsuse kahju hüvitamise kohta teeme kümne tööpäeva jooksul alates sellest, kui oleme saanud kogu vajaliku info kahjujuhtumi ja kahju suuruse kohta.

Kui meist mitteolenevatel põhjustel ei ole võimalik teha kindlaks kogu kahju suurust, siis hüvitame esmalt selle osa kahjust, mille ulatuses on kahju suurus selge.

Lõppenud kindlustuslepinguid näen internetipangas, valides menüüst Kindlustus → Minu kindlustused.

Juhtum kodus või koduse varaga

Helista LHV koduabi numbrile 680 1122.

LHV koduabi töötaja annab sulle telefoni teel nõu ja tuleb sulle appi, kui sinu koduga seoses on juhtunud õnnetus. Me aitame sul takistada kahju edasist suurenemist ja likvideerida esmase probleemi.

 • Veeavarii
  Aitame peatada veelekke ja võimaluse korral ajutiselt parandada veetoru. Aitame liigse vee kuivatada ja võtta ette esmase suurema koristuse. Nii saame vältida edasise kahju teket ning tagada sulle elementaarsete mugavuste (nt veevarustuse ja kütte) säilimise.
 • Veetorustiku külmumine
  Osutame esmast abi torustiku sulatamiseks ja veevarustuse taastamiseks.
 • Ukse või akna purunemine või lõhkumine
  Aitame sulgeda ukse või akna ajutiste vahenditega, et vältida edasise kahju teket.
 • Torustiku ummistamine
  Aitame likvideerida torustiku ummistuse.
 • Elektririke
  Aitame kõrvaldada elektririkke tõttu tekkinud ohu, et vältida tulekahju ohtu. Kui võimalik, aitame taastada ka elektrivarustuse.
 • Võtme kaotamine
  Kui oled kaotanud koduvõtme või muul põhjusel ei õnnestu sul avada (või turvaliselt sulgeda) ukselukku, aitame sul luku avada, sulgeda või parandada.
 • Vargus või muu juhtum
  Kui sa ei saa oma kodu uksi, aknaid või muid avasid turvaliselt sulgeda, tagame mehitatud valve seniks, kuni sinu kodu on turvaliselt suletud.
 • Ajutine majutus
  Kui kindlustusjuhtumi tõttu ei saa sa oma kodus edasi elada, aitame sul leida ajutise elukoha. Lisaks transpordime sinna sinu ja sinu pere.
 • Kui õnnetuses on keegi viga saanud või sa vajad Päästeameti abi, siis helista Häirekeskusesse numbril 112.
 • Kui oled sündmuskohal ja vajad seal meie abi, siis helista kohe meie kahjuabi numbrile 680 1122. Anname sulle nõu, mida teha, ja vajaduse korral tuleme kiiresti ka sündmuskohale appi.
 • Kui sul kohest abi ei ole vaja, siis teavita meid kahjujuhtumist esimesel võimalusel. Selleks esita kahjuteade LHV Kindlustuse veebilehel, saada kiri aadressile kahjud@lhv.ee või helista numbrile 680 1122.
 • Võimaluse korral tee tekkinud kahjudest fotod. Need võimaldavad olukorra paremini fikseerida ja aitavad kaasa juhtumi kiiremale lahendamisele.
 • Säilita kahjustada saanud vara seni, kuni oleme selle üle vaadanud.

Tasuta abi osutatakse üksnes siis, kui helistad LHV koduabi numbrile 680 1122.

 • Teavita kohe Häirekeskust telefonil 112.
 • Kontrolli, kas põlevas või suitsu täis ruumis on inimesi. Toimeta kõik inimesed ohutusse kohta.
 • Püüa kustutada tuld koduste kaitsevahenditega (nt tuletekk või tulekustuti) nii palju kui võimalik, kuid ära sea ohtu enda ega teiste tervist.
 • Oota päästemeeskonna saabumist.
 • Sulge vee peakraan või püüa muul viisil peatada vee voolamine.
 • Püüa kuivatada suurem osa veest koduste vahenditega, et piirata kahju levimist.
 • Teata juhtumist politseile telefonil 112.
 • Ära jäta oma kodu ja vara valveta.
 • Tuvasta kahju põhjus ning ürita piirata selle edasist levikut või kolmandatele isikutele (naabritele) lisakahju teket.
 • Teavita meid juhtunust esimesel võimalusel. Selleks esita kahjuteade LHV Kindlustuse kodulehel, saada kiri aadressile kahjud@lhv.ee või helista numbrile 680 1122. Edasine tegevus kooskõlasta meie kahjukäsitlejaga.
 • Ära anna lubadusi ega sõlmi kokkuleppeid enne, kui oled pidanud nõu LHV kahjukäsitlejaga.

Juhtum reisil

Helista LHV reisiabi numbrile (+372) 680 1122.

Kui sul juhtub reisil olles õnnetus või tekib tõrge plaanitud reisi korralduses, annab LHV reisiabi töötaja sulle telefoni teel nõu, mida teha. Ta aitab sul saada ka arstiabi ning vajaduse korral leida uued lennupiletid ja öömaja hotellis.

 • Meditsiiniabi
  Vajaduse korral aitame sul välisriigis leida vajaliku arstiabi ja korraldame seal ravikulude tasumise.
 • Raskem õnnetus
  Aitame korraldada transpordi ja naasmise kodumaale.
 • Reisitõrge
  Aitame sul vahetada ümber või osta uued lennupiletid ning vajaduse korral leida uue hotelli.
 • Pagasi kadumine või hilinemine
  Anname sulle nõu, mida teha, kui su pagas on reisil kaduma läinud või hilineb.
 • Kui reisitõrge on seotud terviseprobleemidega, pöördu kohe arsti poole ja hoolitse esmalt oma tervise eest. Arsti väljastatud kirjalik tõend saada peale kahjuteate esitamist e-kirjaga kahjukäsitlejale.
 • Võta esimesel võimalusel ühendust reisiteenuse pakkuja, lennufirma või hotelliga ja taotle kasutamata teenuste eest kulude hüvitamist.
 • Kui sa ei jõua järgmisele lennule sõiduvahendi hilinemise tõttu, siis esmalt pöördu lennufirma poole ja uuri võimalust lennupilet ringi vahetada või saada asenduspilet. Kui sa pead ostma uue lennupileti või leidma lisamajutuse või -transpordi, helista LHV reisiabi numbrile (+372) 680 1122. Meie reisiabipartner aitab sul leida uue pileti ja/või majutuse ja korraldab vajaduse korral ka nende eest tasumise.
 • Vajaduse korral helista LHV reisiabi numbrile (+372) 680 1122 ja küsi nõu, mida toimunud juhtumi korral teha.
 • Kui su pagas on saanud kahjustada või läinud kaduma ajal, mil see oli transpordi- või lennufirma valduses, siis esmalt teata juhtumist transpordi- või lennufirmale. Esita sellele firmale kahju hüvitamise avaldus.
 • Kui su pagas hilineb, pöördu samuti transpordi- või lennufirmasse ja küsi sealt pagasi hilinemise kohta kirjalik tõend. Kui ostad endale pagasi hilinemise tõttu hädavajalikke esmatarbevahendeid, jäta ostuarved alles ja saada need peale kahjuteate esitamist e-kirjaga kahjukäsitlejale.
 • Kui su pagas varastatakse, pöördu kohalikku politseisse ja küsi sealt juhtumi registreerimise kohta ka kirjalik tõend.
 • Vajaduse korral helista LHV reisiabi numbrile (+372) 680 1122 ja küsi nõu, mida toimunud juhtumi korral teha.
 • Kui oled haigestunud või saanud õnnetuses viga, pöördu kiiresti arsti poole ja toimi tema juhiste järgi.
 • Kui vajad kergemat ravi või ravimeid, pöördu lähimasse raviasutusse.
 • Kui vajad haiglaravi, siis helista esimesel võimalusel LHV reisiabi numbrile (+372) 680 1122. Me aitame sul leida sobiva raviasutuse ja korraldame vajaliku ravi eest tasumise.
 • Kui oled saanud vigastada kuriteo käigus, teavita sellest kiiresti kohalikku politseid.
 • Kui pöördusid arsti poole ilma, et oleksid enne helistanud LHV reisiabi numbrile, teavita kahjujuhtumist esimesel võimalusel LHV Kindlustust telefonil (+372) 680 1122.
 • Kui põhjustad õnnetuse, milles keegi saab viga ja sinu vastu algatatakse kriminaal- või väärteomenetlus, või esitab kolmas isik sinu vastu nõude, mille tõttu vajad õigusnõustamist, teavita meid sellest kohe telefonil 680 1122.
 • Kui su rendiautoga juhtus liiklusõnnetus, vormista see kohalike nõuete alusel.
 • Kui su rendiautoga seoses toimus vargus või röövimine, helista kohe kohaliku politsei numbrile ja tegutse sealt saadud juhiste järgi.
 • Kui tasud autorendifirmale omavastutuse summa, jäta selle kohta antud kuludokument alles. Palu rendifirmal esitada tõend ka rendiauto suhtes kehtiva kaskokindlustuse olemasolu või puudumise ning omavastutuse suuruse kohta.
 • Peale kahjuteate esitamist saada kõik siin nimetatud dokumendid e-kirjaga kahjukäsitlejale.

Juhtum sõidukiga

Helista LHV autoabi numbrile (+372) 680 1122.

Kui sa oled autoga teel ning ei saa ootamatu õnnetuse või tehnilise rikke tõttu enam edasi sõita, tuleb LHV autoabi sulle appi ja aitab jõuda plaanitud sihtkohta. Anname sulle telefoni teel nõu, mida teha. Kui tarvis, aitame sul sündmuskohal vormistada kirjaliku liiklusõnnetuse teate.

 • Kas kütus sai ootamatult otsa?
  Toome sulle kohale tasuta lisakütuse, et saaksid sõita lähima tanklani.
 • Kas aku sai tühjaks?
  Kui su auto ei käivitu seepärast, et aku on tühjaks saanud, siis tuleme ja aitame auto tööle saada.
 • Kas rehv purunes?
  Tuleme ja aitame su autol vahetada ratta või rehvi.
 • Kas autovõtmed on kadunud?
  Toome koos sinuga varuvõtme või pukseerime auto lähimasse remondifirmasse või hoiukohta.
 • Kas auto on kinni jäänud?
  Kui su auto on jäänud kinni lumme või pehmesse pinnasesse või sa oled teelt välja sõitnud, siis tuleme ja aitame auto uuesti sõitma.
 • Mida teha, kui õnnetuse või tehnilise rikke tõttu ei saa ma enam edasi sõita?
  Sellisel juhul aitame sul pukseerida sõiduki lähimasse remondifirmasse või hoiukohta. Kui õnnetus või rike juhtus Eestis, võid lasta pukseerida sõiduki oma kodu juurde alalisse hoiukohta.
 • Juhi ja reisijate transport
  Tagame juhi ja reisijate transpordi koos nende pagasiga plaanitud reisi sihtkohta Baltikumi piires või koju tagasi. Väljaspool Baltikumi viime nad lähimasse kohta, kust neil on võimalik reisi jätkata. Kui neil ei ole võimalik jätkata reisi samal päeval, korraldame juhi ja reisijate ajutise majutuse kuni kolmeks ööpäevaks. Kui oled väljaspool Eestit ja sõiduk hävib, tagame vajaduse korral juhi ja reisijate ning nende pagasi transpordi tagasi Eestisse.
 • Peatu kohe, ükskõik kui väiksena õnnetus sinu jaoks tundub. Lülita sisse sõiduki ohutuled, et hoiatada teisi liiklejaid võimaliku ohu eest.
 • Kui väljud autost asjaolusid selgitama, siis pane selga helkurvest. Sellega aitad suurendada enda ohutust.
 • Kui õnnetuses on keegi viga saanud või on tekkinud tulekahju või keskkonnareostuse oht, helista Häirekeskusele numbrile 112.
 • Tähista sündmuskoht ohukolmnurgaga, et see oleks teistele liiklejatele nähtav.
 • Kui juhtumil oli tunnistajaid, kirjuta üles nende kontaktandmed (nimi, telefoninumber ja e-posti aadress), et vajaduse korral oleks LHV Kindlustusel võimalik nendega hiljem ühendust võtta.
 • Kui liiklusõnnetusse sattunutel tekib vaidlus, kes õnnetuse põhjustas, teavita juhtumist politseid. Muul juhul vormista õnnetus kirjaliku aktiga. Kõige mugavam on selleks kasutada liiklusõnnetuse teate vormi.
 • Metsloomale otsasõidu korral teavita vigastatud või hukkunud loomast Häirekeskust numbril 112 või Keskkonnainspektsiooni valvetelefonil 1313. Metsloomaga toimunud õnnetusest võid teavitada ka Maanteeinfokeskust telefonil 1510 või kohalikku omavalitsust.
 • Kui sul on sõidukis pardakaamera, hoolitse selle eest, et juhtumist ja sellele eelnenud ajast tehtud video säiliks.
 • Tee sündmuskohast ja tekkinud kahjudest fotod. Need võimaldavad olukorda paremini fikseerida ja aitavad kaasa juhtumi kiiremale lahendamisele.
 • Kui kahtled, mida teha, helista nõu saamiseks LHV autoabi numbrile 680 1122. Vajaduse korral tuleme sulle juhtumi fikseerimiseks ja/või sõiduki pukseerimiseks appi.
 • Peale kahjuteate esitamist edasta kõik õnnetusega seotud dokumendid, mis sul on, e-kirjaga kahjukäsitlejale.

Kodukindlustus

Kodukindlustus pakub turvatunnet kõikidele eluruumi kasutajatele ja seepärast saavad kodu kindlustada kõik eraisikud, kellel on kindlustushuvi. Kodukindlustuse lepingu tohib sõlmida nii kodu omanik, üürileandja kui ka üürnik, samuti teised inimesed, kellel on põhjendatud huvi eluruumi või seal asuva vara väärtuse säilimise vastu.

Üürnikuna on sul hulk riske, mida maandada. Sa saad kindlustada endale kuuluva vara, mis asub üürikodus või on sinuga kaasas kogu maailmas. Samuti saad kindlustada enda ja oma pereliikmete vastutuse kolmandate isikute ees. Kodukindlustus hüvitab kahju, mille võid kogemata tekitada üürileandja varale.

Kindlustatud on sinu ja su pereliikmete (sh ülalpeetavate) kasutuses olev vara. Sinu pereliikmeks loetakse sinuga koos elav abikaasa või elukaaslane ja teie kuni 21-aastased lapsed. Ülalpeetavateks loetakse sinu ja su abikaasa või elukaaslase täisealised lapsed ja vanemad, kes vajavad igapäevast hooldusabi, elades teiega alaliselt koos. Kodukindlustus on varakindlustus ja seetõttu ei ole sellega kindlustatud inimesed ega loomad.

Vastutuskindlustuse korral on kindlustatud peale sinu ka su abikaasa või elukaaslane ning teie kuni 21-aastased lapsed ja ülalpeetavad.

Kodukindlustusega kindlustatakse eluruume koos nende oluliste osadega, sealhulgas seinte, lagede, siseviimistluse, tehnosüsteemiseadmete (nt ventilatsiooni- ja kütteseadmed, elektrisüsteem), sanitaartehnika ning rõdude ja terrassidega. Kindlustatud on ka kodu juurde kuuluvad panipaigad, kuni 20 m² suletud netopinnaga mitteköetavad väikehooned, rajatised (nt aed, varjualune, mänguväljak) ja kinnistul hoone juurde kuuluvad kommunikatsioonisüsteemid, samuti haljastus.

Kodus asuvad asjad (nt mööbel, tehnika ja muu sisustus) on kindlustatud asjade kogumina poliisil märgitud kindlustussumma ulatuses. Lisaks on kindlustatud asjad, mis asuvad renditud väikelaos, panipaigas, kõrvalhoones, piiratud aiaga hoovis, rõdul või on sinuga kaasas.

Koos koduse varaga on kindlustatud pangakontol olev raha kuni 1000 euro ulatuses, mille eest tehakse röövitud, varastatud või kaotatud pangakaardiga 24 tunni jooksul ebaseaduslikke kaarditehinguid.

Kindlustada saad ka finantskulud: koduga seotud laenumaksed, saamata jäänud üüritulu või asenduselukoha üürikulud ajaks, mil kahjujuhtumi tõttu ei saa kodus elada.

Meie kindlustuspaketid Mega Kodu ja Roheline Kodu pakuvad kindlustuskaitset kuni viie aasta vanuse kodumasina ja kuni seitsme aasta vanuse tehnosüsteemiseadme (nt ventilatsiooni- või kütteseadme) tehnilise rikke vastu. Rohelise Kodu paketiga on kindlustatud ka elektriauto laadija rikked.

Kuni kahe aasta vanused nutiseadmed on kindlustatud kuni 2% ulatuses koduse vara kindlustussummast. Näiteks, kui oled valinud koduse vara kindlustussummaks 30 000 eurot, hüvitame nutiseadmega toimunud kindlustusjuhtumi korral kuni 600 eurot. Kuni ühe aasta (kaasa arvatud) vanuse nutiseadmega toimunud kindlustusjuhtumi korral me ei vähenda hüvitist seadme vanusega seoses. Üle ühe aasta vanuse nutiseadmega toimunud kindlustusjuhtumi korral on kahju hüvitamise aluseks seadme kindlustusjuhtumieelne turuväärtus.

Ettevõtte vara ei ole kindlustatud, välja arvatud ettevõttele kuuluv, sinu kasutuses olev nutitelefon, sülearvuti ja tahvelarvuti. Nimetatud esemed on kindlustatud vastavalt kodukindlustuse tingimustele.

Spordivarustus on kindlustatud nii kodus kui ka kaasaskantava varana kogu maailmas, välja arvatud sportimise ajal. Seejuures pane poliisil tähele, kui suur on kaasaskantava vara hüvitispiir piiratud aiaga hoovis, kõrvalhoones või väljaspool kodu. Kui hoiad spordivarustust avatud, klaasimata rõdul, kinnita see lukuga ehitise külge.

Koduse varana on kindlustatud ainult ilma registreerimiskohustuseta sõidukid (näiteks ATV, murutraktor ja kergliikur) ja kerghaagised, mille täismass ei ületa 750 kg (kerghaagised võivad olla ka registreeritud). Lisaks on koduse varana kindlustatud kindlustuskohas lukustatud ehitises asuvad kuni 5 m pikkused paadid (sealhulgas jetid) ning kuni 50 hj võimsusega paadimootorid.

Kindlustatud ei ole tavakasutuse ajal tekkinud kahjud.

Me ei hüvita ehitus- ega remondivea, planeerimis- ega projekteerimisvea parandamist.

Mega ja Rohelise paketi puhul hüvitame ebakvaliteetsest tööst või ehitusveast tingitud äkiliselt toimunud kahjujuhtumi korral tekkinud kahju kindlustatud eseme kvaliteetsele osale. Näide: ebakvaliteetselt ühendatud toru puruneb äkki ja seetõttu tekib veekahju. Me hüvitame kahju, mis tekkis ehitisele ja kodusele varale, kuid ei hüvita torustiku parandamise kulu.

Kui plaanid teha kodus selliseid ehitus- või remonditöid, mille käigus avad või eemaldad ehitise külge püsivalt ühendatud osi, anna sellest alati kindlustusandjale teada. Kui soovid, et ehitus- või remonditöödest tekkivad kahjud oleksid kindlustatud, siis saad selle lisakaitse eraldi juurde osta.

Ehitustöödest põhjustatud kahjuks loeme ehitus- või remonditööde käigus tekkinud kahju kindlustatud esemele ja/või kuni 5000 euro ulatuses hoone siseruumis asuvatele paigaldamata ehitusmaterjalidele. Kindlustuskaitse kehtib juhul, kui:

 • poliisil on see kindlustuskaitse märgitud valituks;
 • kindlustatud hoonele on täielikult paigaldatud katus, uksed ja aknad;
 • kõik kindlustatud hoone väliskonstruktsioonis olevad avad on suletud selliselt, et kolmandal isikul puudub ilma abivahendeid kasutamata sissepääs hoonesse ja/või selle siseruumi.

Kõikide ehitus- ja remonditööde käigus peab järgima vastava valdkonna ohutusnõudeid. Ehitus- või remonditööde tõttu tekkinud kahju korral rakendame kindlustusjuhtumi kohta omavastutust 1000 eurot.

Kui sa ei saa kindlustusjuhtumi tõttu mõnda aega oma kodumasinat või elektroonikaseadet kasutada, siis tagame sulle selleks ajaks asendusseadme, mis täidab katki läinud seadme põhifunktsioone. Lisaks rendikulule hüvitame asendusseadme transpordi- ja paigalduskulu.

Eraisiku vastutuskindlustus tagab sulle kindlustunde kõikjal Eestis juhtumite korral, kui sinu või sinu pereliikme tõttu kannatab kahju keegi kolmas.

Kindlustusjuhtum on kirjalik kahjunõue, mis on otseselt suunatud sulle või sinu pereliikmele. Näide: sinu kodust alguse saanud tulekahju või torustikulekke tagajärjel saab kahjustada naabrite vara või pillad sa poes kogemata maha hinnalise eseme.

Vastutuskindlustust saad laiendada välismaale, lemmiklooma põhjustatud kahjudele ja kergliikuriga põhjustatud kahjudele.

Lemmiklooma omaniku vastutuskindlustus ei hõlma kahju, mille lemmikloom põhjustab sinu valduses olevale varale. Hüvitame sinu eest ainult selle kahju, mille sinu lemmikloom tekitab kellelegi kolmandale. Näide: su koer hüppab esikäppadega tänaval parkiva sõiduki peale ja tekitab selle kerele kriimud.

Kergliikuriga liikleja vastutuskindlustuse puhul kehtib kindlustuskaitse elektrilise tõukeratta, elektrilise rula või tasakaaluliikuriga kolmandale isikule tekitatud kahju korral. Kergliikuriga liikleja vastutuskindlustuse hüvitispiir on kuni 2000 eurot kindlustusjuhtumi kohta. Näide: sõidad kergliiklusteel elektritõukerattaga otsa jalakäijale ja lõhud tema riided.

Vastutuskindlustuse korral on kindlustatud isikud kindlustusvõtja (sina) ja temaga samas majapidamises elav abikaasa või elukaaslane ning nende kuni 21-aastased lapsed ja ülalpeetavad. Ülalpeetavateks loetakse kindlustusvõtja ja tema abikaasa või elukaaslase täisealised lapsed ning vanemad, kes vajavad igapäevast hooldusabi, elades kindlustusvõtjaga alaliselt koos.

Veendu, et kindlustuslepingu sõlmimisel esitad meile tõesed andmed, sh kontrolli ja vajaduse korral paranda andmeid, mis on pakkumusel või poliisil. Kui kindlustusperioodi jooksul andmed muutuvad, siis anna sellest palun meile teada.

Teavita meid nii lepingu sõlmimisel kui ka kindlustusperioodi jooksul olulistest riskiasjaoludest. Näiteks teata meile sellest, kui kindlustatud eluruumis tehakse ehitustöid, tegeletakse äritegevusega või seda renditakse lühiajaliselt välja.

Hoia oma vara heaperemehelikult, ära jäta seda järelevalveta ega kolmandatele isikutele kättesaadavaks. Järgi seadusest, kindlustustingimustest ja tootja nõuetest tulenevaid ohutusnõudeid. Pea meeles, et kindlustuslepingust tulenevaid kohustusi (sh ohutusnõudeid) peavad järgima kõik isikud, kes kindlustatud eset seaduslikult valdavad või kasutavad.

Teavita meid kahjujuhtumist esimesel võimalusel. Selleks

 • helista numbrile +372 680 1122 (24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas)
 • esita kahjuteade
 • kirjuta aadressil kahjud@lhv.ee

Kindlustuse eest võid tasuda endale sobiva sagedusega kas kord kuus, kvartalis, poolaastas või aastas. Kui eelistad kuumakseid, soovitame kasutada e-arve püsimakse lepingut, mille saad mugavalt sõlmida internetipangas.

Omavastutus on summa, mis jääb kindlustusjuhtumi korral sinu kanda. Juhul kui kindlustatud ese on kahjustunud või hävinud mitme kindlustusjuhtumi tagajärjel, tuleb omavastutus tasuda iga kindlustusjuhtumi kohta eraldi.

Omavastutust ei rakendata juhul, kui:

 • kindlustatud hoonest või korteriomandist hävib kindlustusjuhtumi tagajärjel üle 50%;
 • kahjustada on saanud ainult kindlustatud ehitise klaaspind ja muud kahju ei ole tekkinud;
 • sissetungimise korral käivitub signalisatsioonisüsteem ja häire jõuab turvafirmasse;
 • ukselukk vahetatakse võtme varguse, röövi, kadumise või välisukse luku rikke tõttu ja muud kahju ei ole kindlustatud esemele tekkinud;
 • hüvitatakse asenduselukoha üürikulu ja/või laenumaksed ning kindlustatud eseme kahjuhüvitisele on sama kindlustusjuhtumi raames omavastutus juba rakendatud;
 • hüvitatakse passi, ID-kaardi, juhiloa, sõiduki registreerimisdokumendi ja pangakaardi taotlemise riigilõiv ning muud kahju ei ole kindlustatud esemele tekkinud;
 • hüvitatakse psühholoogilise nõustamise ja ravi kulu ning kindlustatud eseme kahjuhüvitisele on sama kindlustusjuhtumi raames omavastutust juba rakendatud;
 • kasutatakse koduabiteenust ja muud kahju ei ole kindlustatud esemele tekkinud.

Rakendame kindlustusjuhtumi korral kahekordset omavastutust juhul, kui esemete vargus toimus hoovist, terrassilt või rõdult.

Kui kindlustatud on ehitus- või remonditööde tõttu tekkinud kahju ning kahju tekkis ehitus- või remonditöö käigus, siis rakendame kindlustusjuhtumi korral omavastutust 1000 eurot.

Me ei arvesta kindlustatud eseme kulumit hüvitisest maha. Ehitise kindlustusväärtus on selle taastamisväärtus, st esialgsele kujule taastamise maksumus. Koduse vara kahjustumise korral hüvitame selle remondikulud. Kui kodune vara on hävinud või kahjustunud selliselt, et seda ei ole võimalik remontida, hüvitame samaväärse uue eseme ostmise kulud, välja arvatud üle ühe aasta vanuse sülearvuti ja nutiseadmega toimunud kindlustusjuhtumid, mille korral on kahju hüvitamise aluseks seadme kindlustusjuhtumieelne turuväärtus (üle kahe aasta vanused nutiseadmed ja üle nelja aasta vanused sülearvutid ei ole enam koduse varana kindlustatud).

Kindlustusleping jõustub ja kindlustuskaitse algab poliisile märgitud kindlustusperioodi alguskuupäeval ning lõpeb poliisile märgitud kindlustusperioodi lõppkuupäeval.

Kindlustusleping on sõlmitud tähtajatuna. Me saadame sulle 45 päeva enne kindlustusperioodi lõppu uue poliisi – sa ei pea ise pikendamiseks midagi tegema.

Poolte kokkuleppel võib kindlustuslepingu lõpetada enne kindlustusperioodi lõppu igal ajal. Selleks saada e-posti aadressile kindlustus@lhv.ee oma soov, lisades juba tasutud kindlustusmakse tagasisaaja nime ja arvelduskonto numbri. Kui sa ei märgi avaldusele kindlustuslepingu lõppkuupäeva, lõpetame lepingu järgmisel päeval pärast su soovi kättesaamist.

Kui kindlustusleping lõpetatakse kindlustusperioodi kestel, siis tagastame sulle tasutud kindlustusmakse osas, mis vastab ajale, mil kindlustuskaitse ei kehtinud.

Kindlustuslepingut ei saa lõpetada tagasiulatuvalt.

Üldine

Laenu taotlemisel ei pea sa veel LHV klient olema, küll aga kodulaenu lepingu sõlmimisel.

Laenu saad taotleda, kui sinu sissetulek (töötasu, dividendid, renditulud) on pärast igapäevakulude katmist piisav, et tasuda laenumakseid. Kui oled varem võtnud mõnest pangast laenu, peab sinu tagasimaksete ajalugu olema laitmatu.

Huvi korral saad ise esialgsed kodulaenu arvutused teha maksimaalse laenusumma kalkulaatoris.

Kodulaen on abiks kodu ostmise, renoveerimise või ehitamise rahastamisel.

Meie kodulehelt leiad tingimused nii kodu ostmiseks kui ka maja ehitamiseks.

Laenu saamiseks palun täida kodulaenu taotlus. Esmase kodulaenu pakkumise teeme sulle juba järgmisel tööpäeval.

Kui su palk ei laeku praegu LHV Panka, saad oma viimase 6 kuu konto väljavõtte kiiresti ja mugavalt esitada taotluse tegemise käigus. Juhendame sind taotluse igal sammul.

Kodulaenu puhul arvesta omafinantseeringu summa, lepingutasu ja kinnisvara hindamise tasuga. Kui kasutad KredExi käendust, siis tuleb laenulepingu sõlmimisel lisaks maksta ka ühekordne käendustasu.

Tagatislepingu sõlmimisel notari juures maksad notaritasu ja riigilõivu. See summa sõltub tehingu sisust ning laenu ja hüpoteegi summast. Notaritasu saad arvutada kalkulaatori abiga.

Tagatiseks olev kinnisvara peab olema kogu laenuperioodi vältel kindlustatud, seega arvesta ka kindlustuskuludega. Pakume kodulaenu juurde LHV kodukindlustust, mille eeliste ja tingimuste kohta saad täpsemalt uurida meie kodulehelt.

Konto väljavõtte saad mugavalt esitada taotluse tegemise käigus spetsiaalse lingi kaudu.

Kui soovid konto väljavõtte meile saata e-postiga, siis palun saada see pangapoolse digiallkirjaga BDOC-formaadis. Tutvu konto väljavõtte saatmise juhisega. LHV-s olevate kontode väljavõtteid ei ole vaja saata.

KredEx käenduse kaasamiseks vajaliku info enda andmete kohta saad eesti.ee keskkonnast. Palun vaata lähemalt, kuidas saad erinevaid dokumente meile korrektselt saata.

Kõik muud vajalikud lisadokumendid saada palun alati kirjale kaasa pandud failina. Linkide kaudu (nt Google Drive, Dropbox jms) saadetud dokumente me paraku vastu ei võta.

KredExi käenduse kasutamiseks palun veendu esmalt, kas kuulud ühte KredExi käenduse sihtrühmadest. Täpsema info leiad KredExi kodulehelt.

Kui kuulud vähemalt ühte sihtrühma, siis palun saada meile selle kinnituseks vastav dokument. Kui kuulud gruppi „Noor pere“, „Lasterikas pere“ või „Noor spetsialist“, saad info eesti.ee keskkonnast.

SihtrühmDokument, mis on vaja pangale esitada
Noor pere, Lasterikas pereRiigiportaali eesti.ee väljavõte (vt täpsemat tõendi saatmise juhendit)
Noor spetsialistRiigiportaali eesti.ee väljavõte (vt täpsemat tõendi saatmise juhendit).
Kui oled õppinud välismaal, siis ENIC/NARIC-tõend
Tagastatud eluruumis elav üürnikÜürileping või rahvastikuregistri tõend
Kaitseväe või Kaitseliidu veteranKaitseväe toetusteenuste keskuse tõend
Energiatõhusa eluaseme omandaja või rekonstrueerijaEnergiatõhususe arvutus või energiamärgise klassi tõendav kehtiv energiamärgis

KredExi käenduse kasutamiseks palun veendu esmalt, kas kuulud ühte KredExi käenduse sihtrühmadest. Täpsema info leiad KredExi kodulehelt.

Vajaliku tõendi saad eesti.ee keskkonnast, antud tõend on tasuline. Sobib ka lapse/laste sünnitunnistuse koopia edastamine koos enda poolse digiallkirjaga.

Kui kuulud gruppi „Noor pere“ või „Lasterikas pere“, siis tõendi saatmiseks:

 • Sisene eesti.ee keskkonda aadressil https://www.eesti.ee ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID abil.

 • Vasakul ribamenüüst vali: E-teenused → Mina ja minu pere → Mina ja minu lapsed: andmed rahvastikuregistrist

 • Seejärel sisene ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID abil rahvastikuregistri süsteemi, kus kuvatakse automaatse päringu tulemused ja näidatakse laste andmeid. Keri lehel allapoole, kuni näed nuppu:

 • Sealt edasi ilmub nupp:

 • Sealt edasi tuleb valida enda nimi ja valik Rahvastikuregistri väljavõte, kust edasi saab juba teha valiku, mis andmeid tõendile kuvada soovid (vali lapsed) ja saad genereerida tõendi.

KredExi käenduse kasutamiseks palun veendu esmalt, kas kuulud ühte KredExi käenduse sihtrühmadest. Täpsema info leiad KredExi kodulehelt.

Kui kuulud gruppi „Noor spetsialist“, siis tõendi saatmiseks:

 • Sisene www.eesti.ee portaali ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID abil.

 • Vasakul ribamenüüst vali: E-teenused → Haridus

 • Seejärel avaneb uus vaade, vali nüüd „Minu andmed Eesti hariduse infosüsteemis“

 • Pärast seda valikut teeb süsteem automaatse päringu ja näitab sulle hariduse andmeid. Keri lehel allapoole kuni näed nuppe:

 • Vajuta nupule „Saada“ ja seejärel avaneb uus väike aken:

 • Sisesta reale „E-post“ laenuhalduri e-posti aadress. Seejärel vajuta uuesti nupule „Saada“.

Katseajal me kahjuks ei saa sulle laenu pakkuda. Küll aga saame kodulaenu soovi siiski üle vaadata ja teha laenuotsuse, arvestades sealjuures, et katseaja möödudes jätkad samal töökohal. Selleks ajaks, kui hakkame kodulaenulepingut sõlmima, on vajalik, et katseaeg on edukalt lõpetatud ja jätkad töötamist samas kohas.

Üldiselt arvestame viimase 6 kuu keskmise sissetulekuga. Kui sul on hiljuti töötasu suurenenud, siis palun saada meile oma töölepingu muudatus, kus on uus töötasu välja toodud. Seejärel saame sellega arvestada.

Kui oled esitanud kodulaenu taotluse ühele kinnisvarale, aga valid nüüd teise, siis piisab, kui saadad uue kinnisvara müügikuulutuse lingi või hinnapakkumise laenuhaldurile, kellega kodulaenu teemal suhtlesid. Samuti võid info saata ka aadressile kodulaen@lhv.ee.

Kui eelmise laenutaotluse esitamisest on möödunud rohkem kui 2 kuud, siis palun esita uus laenutaotlus.

Jah. Kui sa taotled kodulaenu ja ei ole veel LHV klient, siis enne lepingu sõlmimist täida palun konto avamise ankeet, tee isikutuvastus ja seejärel sõlmi kliendileping.

Isikutuvastuse saad teha lähimas tuvastuspunktis, võta palun kaasa kehtiv isikut tõendav dokument. Peale tuvastamist saad kliendilepingu sõlmida mugavalt internetipangas.

Nii nagu sina, oleme ka meie pangas huvitatud sellest, et kui kodulaenu tagatiseks olev kinnisvara saab kahjustada, hüvitab kindlustus tekkinud kahjud.

Meie pakume LHV Kodukindlustust, mis on mitmete võimalustega koguriskikindlustus. Loe eeliste ja tingimuste kohta lähemalt meie kodulehelt.

Kui otsustad aga kindlustuslepingu mõnes teises kindlustusseltsis sõlmida, siis vali selline kaitse, mis katab kõik levinumad riskid. Igal juhul peab kindlustus katma tule-, vee-, loodusõnnetuste- ja vandalismiriski.

Kodulaenu tagatiseks olev kinnisvara peab olema kindlustatud kogu laenuperioodi vältel. Kindlustuslepingusse märgi soodustatud isikuks LHV Pank.

Infot kehtiva kindlustuspoliisi kohta näed internetipangas lepingu vaatel.

Võimalik on näha:

 • poliisi numbrit,
 • poliisi kehtivusaega,
 • kindlustusseltsi,
 • kindlustatud vara.

Hüpoteek tähendab sinu jaoks seda, et kui laenu tagasi ei maksta, siis on pangal õigus nõuda sulle kuuluva korteri või maja (koos maaga) müümist. Hüpoteek seatakse 1,3 korda suurem kui tagatav laenusumma, et katta võimalikud lisakulud seoses kinnisvara müügiga, kui sul tekivad laenu tasumisel raskused ja pank peab laenu tagatise seetõttu realiseerima.

Enne kui annad hüpoteegi seadmiseks nõusoleku

 • kaalu hoolega, kas oled valmis riskima ja loobuma endale kuuluvast korterist või majast, kui laenu tagastamisega tekivad probleemid.
 • otsusta kelle ja milliste kohustuste täitmist oled valmis tagama.
 • on sul õigus nõuda nii notarilt kui pangalt sõlmitavate lepingute projekte ning nende saamisel tutvu hoolikalt lepingute sisuga.
 • võta julgesti ühendust nii panga kui notaribürooga, et leida vastuseid tekkinud küsimustele.
  Vajadusel kasuta õigusabi.

Kui hakkad allkirjastama notariaalset lepingut

 • kuula väga tähelepanekult notari selgitusi.
 • ära karda küsida, kui midagi jääb arusaamatuks.
 • kontrolli, et lepingusse saaks kirja just see, milles oled nii laenusaaja kui ka pangaga kokku leppinud.

Kui lepingud on alla kirjutatud

 • ole ise aktiivne ja tunne huvi, kuidas toimub laenulepingu täitmine.

Kui laenusaaja sinu küsimustele ei vasta, pöördu kindlasti panka.

 • anna alati teada oma kontaktandmete (aadress, telefoni number, e-posti aadress) muutumisest. Ainult nii saad olla kindel, et vajalik info jõuab sinuni.
 • tutvu hoolikalt panga poolt saadetud teadetega ning mine kindlasti järele tähitud kirjadele.

Kui laenusaaja ei täida oma kohustusi pöördub pank sinu poole ja annab sulle võimaluse kohustus täita.

Laenusaaja kohustuse täitmisega on sul võimalik ära hoida panditud korteri või maja müük, samuti vältida täiendavate kulude tekkimist ning kohtuvaidlusi.

Sul on õigus nõuda laenusaajalt sinu poolt tema eest tasutud summade hüvitamist.

Kodulaenu tingimused

Kodulaenu intress sõltub laenutaotlejast ning sealjuures arvestame väga mitmesuguste erinevate teguritega (nt tööstaaž ja amet, sissetuleku ja kohustuste suurus, eelnev maksekäitumine, soovitud laenusumma ja omafinantseeringu suurus jms). Lisaks arvestame ka ostetava kinnisvara asukohta, seisukorda ja muid seotud tegureid.

Kodulaenu pakkumisi ei tasu omavahel võrrelda ainult intressi põhjal, vaid mõistlik on valida endale pank, kellega tervikuna meeldib asju ajada. Võtad laenu pikaks ajaks ja sealjuures tasub arvestada terviklikku väärtust: klienditeenindus ja suhtumine, mugavus ja kiirus, toodete valik ja muud sarnased argumendid. Lisaks on näiteks keeruliste aegade saabudes palju lihtsam pidada läbirääkimisi pangaga, kes on kodupank kõikidele sinu pangatoodetele ja -teenustele.

Kodulaenu pakkuja valimisel tasub tähelepanu pöörata ka teistele tasudele, mis võivad kodulaenu lepinguperioodil kaasneda. Näiteks LHV-s on laenu ennetähtaegne tagastamine tasuta. Seda ka juhul, kui tekib võimalus tagastada laen kasvõi osaliselt. See võib näiteks vara müügi korral olla oluline rahaline võit, kui ei tule tasuda pangale ennetähtaegse tagastamise tasu.

Kodulaenu intress võib sõltuda ka sellest, millist kodu plaanid osta. Tahame soodustada kõige energiasäästlikumate kodude ostmist ja pakume A-energiaklassiga kodu ostmiseks kodulaenu intressi alates 1,79% + 6 kuu euribor. Huvi korral loe lähemalt meie kodulehelt.

Lepingutasu sõltub laenusumma suurusest: mida suurem on laen, seda suurem on ka lepingutasu. Üldjuhul jääb kodulaenu lepingutasu vahemikku 0,5%-0,9% laenusummast (minimaalselt 300 eurot).

Kodulaenu summat saad mugavalt ise arvutada maksimaalse laenusumma kalkulaatoris. Laenusumma saab olla suurem, kui sissetulek kasvab või kohustused vähenevad. Näiteks, leiad lisatööd ja igakuine sissetulek suureneb või maksad tagasi mõne laenu, liisingu või loobud krediitkaardist.

Pangana peame järgima vastutustundliku laenamise põhimõtteid ja erinevaid regulatsioone. Üldjuhul võib igakuisteks laenumakseteks kulutada maksimaalselt 50% sissetulekust. Juhul, kui laenutaotlejal on ka ülalpeetavaid (nt alaealised lapsed), siis võib laenumakseteks kuluda väiksem osa sissetulekust.

Taustaks on hea teada, et Eesti Keskpanga määrusest tulenevalt peame arvestama uue kodulaenu kuumakset taotleja maksevõime arvutamisel 6%-se intressiga. See on vajalik selleks, kui näiteks kodulaenu intressiga seotud 6 kuu euribor peaks märkimisväärselt tõusma ja seeläbi kodulaenu kuumakse suurenema. Ei maksa pahaks panna, kui soovime laenupakkumist tehes lisatagatist, suuremat omafinantseeringut või soovitame kaaluda kaastaotleja leidmist. Sellega järgime mainitud vastutustundliku laenamise põhimõtet. Kindlasti see ei ole kellegi huvides, kui võetud laen ületab kliendi maksevõimekust ja hiljem võib tekkida raskusi laenumaksete tasumisega. Seetõttu tasub laenu võtmine alati hoolikalt läbi mõelda.

Omafinantseering on sinu enda rahaline panus kodu ostmiseks. See on vajalik nii võimalike riskide vähendamiseks kui ka selleks, et näha sinu panust kodulaenu võtmisel. Mida suurem on oma rahaline panus, seda väiksem tuleb igakuine kodulaenu makse.

Omafinantseeringu suurus sõltub nii laenutaotlejast kui ostetavast varast. Laenutaotleja puhul arvestame tema maksevõimega ja sobiva kuumakse saamiseks võime paluda suuremat omafinantseeringut. Ostetava kinnisvara puhul arvestame seisukorda ja ka seda, kui hästi see vara aja möödudes oma turuväärtust hoiab.

Uusarenduste puhul jääb minimaalne omafinantseering vahemikku 15%-20%. Vanemate varade puhul 20%-30% vara väärtusest ja majade puhul on omafinantseering keskmiselt 25%. KredExi käendust kasutades on väikseim võimalik omafinantseering 10% ning lisatagatise korral ka kuni 0%.

Korteri puhul saame sulle kodulaenu pakkumise teha ka ilma hindamisaktita. Küll aga on hindamisakt vajalik, kui hakkame laenulepingut sõlmima. Mõistlik on korteri hindamisakt tellida siis, kui oled meilt teada saanud, et oleme valmis sulle kodu ostmiseks laenu andma. Oma laenuhalduri käest võid küsida ka kiire kinnisvara hindaja soovitust. LHV sisemine kinnisvara hindaja teeb turu kõige kiiremaid ja soodsamaid hinnanguid.

Maja ehitusel vajame hindamisakti juba enne kodulaenu pakkumise tegemist. Oluline, et seal on välja toodud nii maja tänane turuväärus kui tuleviku turuväärtus maja valmides. Ka maja hindamisakti puhul võid küsida kinnisvara hindaja soovitust oma laenuhaldurilt.

Sain kodulaenu pakkumise...

Laenuperioodi pikendades kuumaksed vähenevad, sest kodulaenu summa on ära jaotatud pikema aja peale. Kui pakkusime sulle pikemat laenuperioodi, kui taotlusele märkisid, siis on ilmselt põhjuseks see, et kuumakse on lühema perioodi korral sinu maksevõime jaoks liiga suur. Selleks, et saaksid soovitud summa kodulaenu, tegimegi sulle pakkumise pikema laenuperioodiga.

Laenusumma puhul arvestame sinu maksevõimega. Kui pakkusime sulle soovitust väiksemat laenusummat, siis on ilmselt põhjuseks see, et sinu praegune maksevõime paraku ei võimalda suurema laenusumma tagasimakseid tasuda. Suurema laenusumma saamiseks on võimalus kodulaenu taotleda koos kaastaotlejaga või ennetähtaegselt lõpetada olemasolevaid laenukohustusi.

Lisaks võis väiksem pakutud laenusumma tuleneda ka ostetavast varast, mille puhul peaks sissemakse olema soovitust suurem. Sel juhul võib abiks olla KredEx käenduse või lisatagatise kaasamine.

Laenusumma arvutamisel lähtume sinu maksevõimest ehk sinu rahalisest võimalusest uue laenukohustusega hakkama saada. Sealjuures lisatagatise olemasolu laenusummat paraku ei mõjuta.

KredEx käenduse kasutamisel on väikseim võimalik omafinantseering 10% ostetava vara müügi hinnast/turuväärtusest. Sel juhul saab laenusumma olla kõige rohkem 90% ostetava vara müügi hinnast/turuväärtusest. Küll aga sõltub pakutav laenusumma ka sinu maksevõimest, kinnisvara asukohast ja seisukorrast.

Sobiva lisatagatise korral võib olla võimalik sõlmida kodulaenu leping ka ilma omafinantseeringuta. Sealjuures on väga oluline lisatagatise turuväärtus, seisukord ja laenutaotleja maksevõime.

Taustaks on hea teada sedagi, et KredExi käendust ja lisatagatist kodulaenu lepingusse korraga lisada ei saa.

Kui sa praeguseid kohustusi ei soovi lõpetada, siis on üheks võimaluseks võtta kodulaen koos kaastaotlejaga. Selleks saab olla sinu leibkonna liige: elukaaslane või abikaasa. Sel juhul arvestame teie mõlema igakuiseid sissetulekuid ja laenukohustusi.

Praeguse kodu müügist saadud raha saad kasutada uue kodulaenu omafinantseeringuks. Kui sul vajalikku omafinantseeringut enne praeguse kodu müümist ei ole, peab ootama kodu müügini ja alles seejärel saame sõlmida uue kodulaenulepingu.

Üldjuhul aktsepteerime tagatisena laenuvõtjale või tema lähedastele kuuluvat vara. Lisatagatis peab olema laenuvaba ja vajadusel saab kaasata ka mitu sellist lisatagatist. Vanematele kuuluvat ainsat kinnisvara, mis on kasutusel nende elukohana, me lisatagatisena ei aktsepteeri.

Lisatagatise puhul arvestame selle turuväärtusega. Võimalik laenusumma jääb üldjuhul vahemikku 50-70% lisatagatise turuväärtusest. Näiteks: ostetava korteri hind on 140 000 eurot ja selle omafinantseering peaks olema 20% ehk 28 000 eurot. Kui selle omafinantseeringu katmiseks pakutakse lisatagatisena kinnisvara, mille turuväärtus on samuti 28 000 eurot, siis me arvestame seda tagatisena mahus, mis on maksimaalselt 70% ehk 0,7 x 28 000 = 19 600 eurot. See on aga oluliselt väiksem kui vajalik 28 000 eurot. Selle näite puhul on kaks lahendust: a) laenutaotleja peaks omafinantseeringuks täiendavalt juurde leidma 28 000 - 19 600 = 8 400 eurot või b) 28 000 euro suuruse omafinantseeringu katmiseks vajalik lisatagatise turuväärtus peaks olema vähemalt 40 000 eurot (selleks, et 0,7 x 40 000 = 28 000 eurot).

Vanematele kuuluv vara sobib sinu kodulaenu lisatagatiseks juhul, kui vanemad ei ole veel pensioniealised või neile kuulub lisaks nende oma kodule veel mõni kinnisvara. Lähtume põhimõttest, et me ei soovi kodulaenu taotleja võimalike makseraskuste korral pensioniealise vanema kodu laenu katteks müüa. Seetõttu me pensionäride ainsat kodu ka ei pandi.

Tulevikus saadavat üüritulu me kahjuks arvesse võtta ei saa, sest üürilepinguta puudub võimalus seda tõendada. Samuti on taustaks hea teada, et üüritulu võtame arvesse ainult kliendile endale kuuluva vara üürimisest. Kehtiva üürilepingu puhul arvestame üüritulu 70% määraga, et olla valmis võimalikuks üürihindade kõikumiseks. Näiteks, kui üürilepingus on märgitud igakuiseks üüriks 500 eurot, arvestame seda sinu lisasissetulekuna summas 0,7 x 500 = 350 eurot.

Uusarenduse puhul saame laenuotsuse teha ja sinuga laenulepingu sõlmida juba enne vara valmimist. Selleks saada meile vara hinna- või müügipakkumine. Positiivse laenuotsuse korral soovime ka vara hindamisakti. Hiljem vara valmimisel ei ole vaja uut hindamisakti esitada. Laenulepingu sõlmimisel tuleb sul tasuda lepingutasu ja kui kasutad KredExi käendust, siis lisaks ka ühekordne käendustasu.

Sõlmitud kodulaenuleping jääb ootele kuni vara valmimiseni.

Kui vara on välja valitud, aga ei ole veel valmis saanud, sõlmib klient arendajaga notari juures võlaõigusliku broneerimislepingu. Soovitame seda teha peale seda, kui pangaga on kodulaenuleping sõlmitud ja kindlus laenu saamise osas olemas.

Arendajaga sõlmitud võlaõiguslikus notariaalses lepingus lepitakse kokku vara ostu-müügitingimustes ja klient tasub arendajale sissemakse (kodulaenu omafinantseeringu). Selles tehingus veel pank ei osale, kuna laenu siis välja ei maksta.

Kui vara hakkab valmis saama, annab arendaja sellest kliendile teada. Lepitakse kokku vara ülevaatamise aeg, et ostja saaks veenduda, kas kõik sobib. Kui vara on üle vaadatud ja sobiv, siis annab arendaja kliendile teada notariaja asjaõigusliku lepingu sõlmimiseks. Seal on üheks tehingu osapooleks ka pank seoses hüpoteegi seadmisega ja seepärast on vaja notariajast meile teada anda.

Meie jaoks vähetuntud arendajate puhul soovitame asjaõiguslepingu sõlmida alles siis, kui vara kasutusluba on olemas, et maandada kliendi riske. Risk seisneb selles, et väikesel ja eelneva kogemuseta arendajal on oluliselt suurem tõenäosus sattuda raskusesse. Võib ka juhtuda, et kohaliku omavalitsusega ei saa vajalikke dokumente korda. Infot arendaja kohta saad uurida kinnisvarabüroolt või vahendajalt, kes seda uusarendust müüb. Uusarenduse puhul saame kasutusloa vajadusest sulle teada anda, kui oled meile saatnud vara hinnapakkumise.

Kodulaenu väljamakse toimub alles siis, kui vara on valmis saanud (kuni 18 kuu jooksul alates kodulaenulepingu sõlmimisest). Seejärel algavad ka kodulaenu igakuised tagasimaksed ja saad sõlmida kodukindlustuse.

Sul on valida annuiteetgraafiku ja võrdsete põhiosamaksetega graafiku vahel.

Annuiteetgraafiku järgi on laenumakse igas kuus ühesuurune kuni laenuperioodi lõpuni. Laenu algusperioodil koosneb see suuremas osas intressist, ent iga järgmise kuumaksega kasvab põhiosa osakaal. Intressi arvutame laenujäägilt.

Võrdsete põhiosamaksetega graafikus on laenu põhiosa jagatud võrdseteks osadeks, millele lisandub intress. Et intressi arvutame laenujäägilt, muutub su tagasimakse tänu sellele iga kuuga väiksemaks.

Seega on annuiteetgraafiku eripära ühesuurused maksed kogu laenuperioodil ja kokkuvõttes suurem intressisumma. Fikseeritud põhiosamaksetega graafiku alusel on tagasimaksed laenuperioodi alguses suuremad, aga need vähenevad pidevalt ja kokkuvõttes tasud väiksema summa intresse.

Laenutaotluses saad ise määrata, millisel kuupäeval soovid hakata igakuiseid laenumakseid tasuma. Laenulepingu alusel koostame laenugraafiku, kus on näha kõik tagasimakse kuupäevad ja summad.

Sinu ülesanne on hoolitseda selle eest, et su LHV panga kontol oleks iga kuu makse kuupäeval vajalik summa. See võetakse automaatselt su kontolt maha ja eraldi arvet sulle ei saadeta.

Laenuhaldur soovitab remondilaenu siis, kui sinu soovitud vara ei saa kodulaenuga osta (nt laenusumma on liiga väike või ostetav vara on halvas seisukorras). Remondilaenu taotluse saad täita meie kodulehel.

KredExi käendus

KredExi käendus on mõeldud inimesele, kes soovib võtta laenu kodu ostmiseks või olemasoleva renoveerimiseks ning vähendada kodulaenu omafinantseeringu suurust. KredExi käenduse saamiseks on vaja kuuluda vähemalt ühte sihtgruppi:

 • Noore pere sihtgrupp
 • Noore spetsialisti sihtgrupp
 • Energiatõhusa eluaseme omandaja või eluaseme energiatõhusaks rekonstrueerija sihtgrupp
 • Kaitseväe või Kaitseliidu veterani sihtgrupp
 • Tagastatud eluruumis elava üürniku sihtgrupp

KredExi käendusega on võimalik osta korter, elumaja või suvila. Krundi ostu eesmärgiks peab sellisel juhul olema elamu ehitamine ning suvila puhul suvila ümberehitus aastaringseks elamiseks. Loe täpsemalt KredExi kodulehelt.

Kodulaenu omafinantseeringu nõue on vähemalt 15% eluaseme maksumusest. KredExi käendust kasutades on võimalik laenu saada 10% omafinantseeringuga. Ülejäänud riski (kuni 24%, aga maksimaalselt 20 000 eurot) väärtusest garanteerib pangale Kredex. Käenduse suurus sõltub sihtgrupist, kuhu taotleja kuulub. Üldjuhul on see 20 000 eurot, kuid A, B või C energiamärgise puhul on Kredex valmis käendama ka kuni 50 000 eurot.

KredExi käenduse soovi korral tuleb meile saata sihtgruppi kuulumise tõend.

Kui saame KredExi käendust arvestada, tuleb kodulaenu lepingu sõlmimisel tasuda KredExi käenduse ühekordne tasu, mis on 3% käenduse summast. Näiteks: kinnisvara maksab 150 000 eurot ja omafinantseeringut on vaja 30 000 eurot. Endal on omafinantseeringuks olemas 15 000 eurot ja KredEx käendab 15 000 eurot. Sel juhul on KredExi ühekordne käendustasu 0,03 x 15 000 = 450 eurot.

Kodulaenu taotlejal ja kaastaotlejal võib olla ainult üks kehtiv KredExi eluasemelaenu käendus mistahes krediidiasutuses. Kui esimese laenu puhul on kasutatud KredExi käendust, aga selle kehtivus on lõppenud, siis saab KredExi käendust kasutada ka uue laenu võtmisel. Sealjuures on eelduseks see, et uue laenu võtmisel taotleja ja/või kaastaotleja vastab endiselt KredExi käenduse tingimustele.

Oma kehtiva Kredexi käenduse jääki saad uurida oma laenuhaldurilt või kirjutades aadressile kodulaen@lhv.ee.

Kodulaenu muutmine ja lõpetamine

Jah, LHV-s saad oma kodulaenu lepingu lõpetada enne tähtaega tasuta. Kodulaenu ennetähtaegseks lõpetamiseks tuleb sul kanda oma LHV kontole kokkulepitud kuupäevaks summa, mis katab laenu maksmata põhiosa ja selleks kuupäevaks kogunenud intressid. Saada meile laenusumma tagastamise soov internetipangast või kirjuta aadressile kodulaen@lhv.ee.

Kui soovid tagastada osa laenusummast enne tähtaega, siis palun saada meile laenulepingu muutmise taotlus internetipangast. Ka osaline tagastamine on LHV-s tasuta.

Juhul, kui vajad maksepuhkust, siis palun saada meile internetipangast oma laenulepingu juurest lepingu muutmise taotlus. Oluline on, et maksepuhkuse soov jõuab meieni enne, kui on tekkinud võlgnevus. Kehtiva maksepuhkuse pikendamiseks võta palun ühendust oma laenuhalduriga.

Kodulaenu intresside deklareerimine

Oma tulust on sul õigus maha arvata selle laenu intressid, mille oled võtnud elamu või korteri soetamiseks. Intressid võid tulust maha arvata ka siis, kui oled laenu võtnud ehitusloa või -projekti alusel ehitise rajamiseks, laiendamiseks, rekonstrueerimiseks, samuti ehitise tehnosüsteemide asendamiseks, muutmiseks, ehitise ruumijaotuse muutmiseks ning ehitise tehnoloogilise ümberseadistamisega seotud ehitus- ja paigaldustööde tegemiseks. Remondi tegemiseks võetud laenu intresse ei saa tulust maha arvata.

Vajuta LHV internetipanga koondvaates, „Laenud ja liisingud“ sektsioonis, nuppu „Laenuintresside info MTA-sse“. Avaneval lehel näed tasutud intresside summat ja võimalust edastada see info automaatselt Maksu- ja Tolliametile. Edastatud info jõuab kohe su tuludeklaratsioonile.

Soovitame tuludeklaratsiooni enne esitamist kindlasti kontrollida ja vajaduse korral teha seal parandused. Kui deklaratsioonis ei ole tasutud intresside summat või ei ole see korrektne, tasub pidada nõu Maksu- ja Tolliameti eraklientide nõustajatega telefonil 880 0811 või e-posti aadressil eraklient@emta.ee.

Kui Sa olid juba asunud deklaratsiooni täitma, kuid jätsid selle pooleli, siis on soovitatav deklaratsiooni uuendada ja alustada selle täitmist uuesti Maksu- ja Tolliameti andmetega.

Kui sinu laenuleping on lõppenud või muul põhjusel sinu internetipanga vaates ei ole intressiinfo edastamise võimalust, anna sellest palun märku e-posti aadressil laenutugi@lhv.ee või telefonil 699 9119.

Maksustatavast tulust võib maha arvata ainult ühe laenu intressid. Kui Sa oled võtnud mitu laenu, siis tuludeklaratsioonil kuvatakse selle laenu intresse, mille kohta edastasid Maksu- ja Tolliametile info viimasena.

Kui eluase on ühis- või kaasomandis (st sellel on kaks omanikku) ja laenulepingu järgi on need kaks inimest kohustatud laenu tasuma, on mõlemal õigus deklareerida eluasemelaenu intresse ning arvata need tulust maha.

Mahaarvamise õigus on proportsionaalne omandi osaga. Kui kummalegi kuulub näiteks 50% eluasemest, võib kumbki märkida deklaratsioonile 50% tasutud intresside summast.

Kui üks laenusaaja on juba edastanud internetipangast info Maksu- ja Tolliametile, kajastub see info tuludeklaratsioonil ka teisel laenusaajal. Kui peaks juhtuma, et see info pole siiski deklaratsioonile jõudnud, anna sellest palun märku e-posti aadressil laenutugi@lhv.ee või telefonil 699 9119.

Kui deklareerid oma laenu intresse esimest korda, pead esitama Maksu- ja Tolliametile ka vara ostulepingu ja laenulepingu. Neid dokumente ei saa edastada internetipanga kaudu.

Et kontrollida, kas kasutad laenu sihipäraselt, võib Maksu- ja Tolliamet nõuda lisatõendite esitamist. Ehitustööde puhul tõendab eluasemelaenu intresside mahaarvamise õigust ehitusloa või -projekti koopia. Seepärast soovitame kõik laenuga seotud dokumendid alles hoida.

Euribor

Euribor on Euroopa pankade omavahelise rahalaenamise keskmine intressimäär. Pankade jaoks tähendab see intressi, millega üksteisele tagatiseta raha laenatakse. Lisaks pankadevahelisele laenamisele on euriboriga seotud ka kliendid, kes pangast eluasemelaenu võtavad. Nende puhul hakkab euribor laenumakse suurust mõjutama alates hetkest, kui see tõuseb üle nulli, sest euribor liidetakse juurde pangapoolsele marginaalile. Kui euribor on negatiivne, võrdsustatakse see nulliga.

Euribori liikumist on raske prognoosida, kuid selge on see, et praegu ennustatakse veel euribori jätkuvat tõusu. Seda mõjutavad erinevad rahapoliitilised otsused ja turuolukord. Ajalooliselt on kuue kuu euribori kõrgeim tipp olnud 2008. aastal ligi 5,4%.

Kuigi viimased aastad püsis euribor stabiilselt alla nulli, tuleb kodulaenu võtmisel arvestada, et tegemist on pikaajalise laenuga, mille jooksul on euribori tõusud ja langused väga tõenäolised. Näiteks, kuigi viimased aastad püsis euribor stabiilselt allpool nulli, on viimase 20 aasta keskmine euribor ligi 2%. Seetõttu soovitavadki pangad laenu võtmisel arvutada kuumakseid ka kõrgema intressiga, näiteks 6% (2% + 4% euribor), et saaksid kindel olla, et tuled laenu tasumisega toime ka kõrgema euribori korral. Sama teevad ka pangad klientide maksimaalse laenusumma arvutamisel, et laen oleks vastutustundlikult antud. Soovituslikult võiksid laenukohustused moodustada 40% Sinu sissetulekutest, et Sul jääks piisavalt vahendeid ka igapäevasteks kulutusteks.

Oma laenulepinguga seotud kehtivat euribori määra näed nii LHV mobiiliäpis kui internetipangas kodulaenulepingu vaates. Laenulepingu numbril vajutades avanevad lepingu andmed, sealhulgas kehtiva intressimäära info. Jooksvat euribori saab jälgida euribori veebilehel. Konkreetse kuupäeva euribori väärtus on kõikidel pankadel üks ja sama.

Euribori ehk baasintressi uuendamise kuupäeva näed nii mobiiliäpis kui ka internetipangas kodulaenulepingu vaates. Kuue kuu euribor määratakse lepingu sõlmimise päeval ning uueneb iga poole aasta tagant. Tasub kindlaks teha, millal Sinu laenulepingus euribor uueneb, sest nii ei tule suurem kuumakse Sulle üllatusena. Uue kuumakse saad enne euribori uuenemist ise kodulaenukalkulaatori abil välja arvutada, lisades panga marginaalile uue euribori, mille leiad euribori veebilehelt.

Kes soovib meelerahu ning olla kindel, et saab ka järgnevatel aastatel iga kuu täpselt sama summa kodulaenu tagasimakseks tasuda, võib kaaluda ka intressi fikseerimise võimalust. Intress fikseeritakse viieks aastaks ning pakutav fikseerimise määr vaadatakse igal nädalal üle vastavalt euribori liikumistele ja prognoosidele. Tasub aga teada, et fikseerides on viieks aastaks pakutav määr kõrgem hetkel kehtivast euriborist.

Kui Sul tekkis küsimusi ja soovid lisainfot seoses oma kodulaenuga, võta ühendust oma laenuhalduriga, kes annab sinu küsimustele vastused ja selgitab erinevaid võimalusi.

Kliendisuhte loomine

LHV erakliendiks saamiseks:

 • täida konto avamise ankeet mobiiliäpis või LHV internetipangas
 • tee isikutuvastus
 • sõlmi kliendileping
  • kohe, kui oled isikutuvastuse ära teinud, saad LHV internetipangas või mobiiliäpis allkirjastada kliendilepingu. Vajad selleks, kas kehtivat ID-kaarti koos ID-kaardi lugejaga, mobiil-ID-d või Smart-ID-d.

Hetkel oleme peatanud konto avamise võimaluse Venemaa ja Valgevene kodakondsusega isikutele, kellel puudub seaduslik alus Euroopa Liidus elamiseks.

Ettevõtte konto avamiseks

 • Kui oled juba LHV eraklient, siis sisene internetipanka või mobiiliäppi oma kasutajanime ja Smart-ID, mobiil-ID või ID-kaardiga. Kui sa ei ole LHV eraklient, siis alusta ärikliendi konto avamist kodulehelt.
 • Liigu menüüs rubriiki „Info ja seaded“ → „Lepingud“ või vajuta mobiiliäpis „+“ ikoonil ning sõlmi „Ettevõtte konto“ leping.

Soovi korral saad ettevõte konto avada ka meie kliendikontorites, selleks broneeri palun kohtumisaeg ja võta kaasa kehtiv isikut tõendav dokument.

Hetkel oleme peatanud konto avamise võimaluse ettevõtetele, kelle omanikeringis on kehtiva Eesti elamisloata Venemaa ja Valgevene kodakondsusega isikuid.

Tallinna kliendikontor asub kesklinnas City Plaza büroohoones aadressil Tartu mnt 2.

Tartu kliendikontor asub aadressil Ülikooli 2a.

Pärnu kliendikontor asub aadressil Lai 15a. Sissepääs on Aia tänava (Port Artur 2) poolt.

Vaata meie kliendikontorite asukohti täpsemalt kodulehelt.

Alaealisele saab LHV arvelduskonto avada esindusõigusega lapsevanem või eestkostja. Kui oled LHV klient, saad oma lapsele avada konto mugavalt internetipangas või mobiiliäpis. Kui sa ei ole veel LHV klient, siis alusta lapse konto avamisega kodulehelt.

Juhul, kui soovid lapsele konto avada kliendikontoris, siis palun:

 • täida ava konto vorm ja sisesta lapse andmed;
 • tule kliendikontorisse, et saaksime sind kui alaealise seaduslikku esindajat (lapsevanemat) tuvastada;
 • alates 7. eluaastast on konto avamiseks vajalik lapse isikut tõendav dokument, võta see palun kindlasti kaasa.

Loe lähemalt

Isikul, kes vaimuhaiguse, nõrgamõistuslikkuse või muu psüühikahäire tõttu ei suuda oma tegudest aru saada või neid juhtida, on piiratud teovõime. Piiratud teovõime tähendab, et isik võib teha tehinguid ainult piiratud mahus ja ulatuses ning lepinguid allkirjastab tema eest seaduslik esindaja. Täisealise piiratud teovõimega isiku seaduslik esindaja on kohtu poolt määratud eestkostja.

Hooldaja ei ole automaatselt seaduslik esindaja.

Täisealise piiratud teovõimega isiku kliendiks registreerimiseks tule LHV kliendikontorisse.

Võta kaasa järgmised dokumendid:

 • täisealise piiratud teovõimega isiku isikut tõendav dokument
 • eestkostja isikut tõendav dokument
 • kohtuotsus eestkoste määramise kohta

Konto avamiseks

 • Sisene LHV internetipanka või mobiiliäppi oma kasutajanime ja Smart-ID, mobiil-ID või ID-kaardiga. Kui sa ei ole veel LHV eraklient, siis alusta erakliendi konto avamisest.
 • Liigu menüüs rubriiki „Info ja seaded“ → „Lepingud“ või vajuta mobiiliäpis „+“ ikoonil ning sõlmi „Ettevõtte konto“ leping.

Soovi korral saad ettevõte konto avada ka meie kliendikontoris, selleks broneeri palun kohtumisaeg ja võta kaasa kehtiv isikut tõendav dokument.

Korteriühistu konto avamiseks peab ühistul olema Äriregistris registreeritud esindaja(d). Esindaja(te) puudumisel on konto avamine võimalik vaid notariaalse volikirja alusel, millel kõik korteriühistu liikmed on volitanud ühte või mitut isikut ühistut esindama. Volitatud esindaja ei pea omama korteriomandit selles korteriühistus.

Konto väljavõte ja muud andmed

Konto väljavõtte saad LHV internetipangast. Pärast sisenemist vali vasakult menüüst "Varad ja kohustused“ ➞ „Konto väljavõte“.
Vali konto ja periood, mille kohta väljavõtet soovid. Seejärel vajuta nupule „Uuenda väljavõtet“ ning salvesta väljavõte ASICE formaadis.

Kontaktandmete muutmiseks sisene internetipanka. Vali vasakult „Info ja seaded“ alajaotusest "Andmed" ning seejärel saad teha vajalikud muudatused.

Enda nime muutmiseks saada palun aadressile info@lhv.ee oma uue isikut tõendava dokumendi number. Kui sinu uus dokument on juhiluba või see ei ole väljastatud Eestis, siis palun edasta meile e-kirja teel koopia dokumendi mõlemast küljest.

Kliendisuhte lõpetamine

LHV-ga kliendilepingu lõpetamiseks on kolm võimalust:

 • esita avaldus mobiiliäpis (Menüü → Seaded → Lepingud → Lõpeta kliendileping);
 • saada digiallkirjastatud avaldus aadressile info@lhv.ee;
 • esita avaldus kliendikontoris.

Peale avalduse esitamist võtab LHV esindaja sinuga järgmiste sammude täpsustamiseks ühendust.

LHV töötleb (sh kustutab) klientide andmeid vastavalt Kliendiandmete töötlemise põhimõtetele. Andmete kustutamise soovi saab saata aadressile info@lhv.ee.

Krüpto

Krüptovara on digitaalraha, mis on osutunud populaarseks lisavõimaluseks nii-öelda pärisrahale. Krüptoraha iseloomustab veel võimalus, et seda saab kasutada ilma kolmandate osapoolte, näiteks pankadeta. See tähendab seda, et raha saab interneti kaudu saata igaüks ükskõik kellele ilma keskse vahendajata. Tuntuim hajutatud krüptoraha on praegu Bitcoin. Krüptovara toimib plokiahela (ingl blockchain) põhimõttel. See on hajutatud andmebaas, mille andmeid uuendatakse algoritmide kaudu. Need andmed on kaitstud ja ühendatud krüptograafiat kasutades.

Krüptovara saad osta LHV mobiilirakenduses ja internetipangas. Mobiilipangas mine „Investeerimise“ vaatesse (all vasakult kolmas ikoon), vali ülalt paremalt „+“ ja siis „Krüptovara ost“. Seejärel sisesta krüptovara, mida soovid osta, ja summa.

Internetipangas vali menüüst RAHA KASVATAMINE "Ost-müük" → "Krüptovara". Sisesta soovitud summa ja krüptovara, mida soovid osta.

Krüptovara saad osta siis, kui oled nõustunud krüptotehingute teenuse tingimustega ja täitnud asjakohasuse küsimustiku.

Kui oled ostnud oma LHV kontole krüptovara, saad seda müüa mobiilipangas ja internetipangas. Mobiilipangas vajuta omandatud krüptovara peale ja vali "Müü". Internetipangas vali menüüst RAHA KASVATAMINE "Ost-müük" → "Krüptovara". Tehingu liigiks vali müük ning lisa juurde millist krüptovara ja millises koguses sa soovid müüa.

Ei, krüptovaradega, mille oled soetanud LHV kaudu, ei saa maksta. Neid saab ainult osta ja müüa.

Ei, eraldi krüptorahakoti aadressi ei teki, kui ostad LHV kaudu krüptovarasid.

Krüptovara on suure riskiga finantsinstrument, mille väärtus võib ühe päevaga kasvada ja kahaneda mitukümmend protsenti ja rohkemgi. Seega ei ole krüptovara väärtuse säilimine ega kasv sugugi garanteeritud. Ühtlasi on krüptovara valdkond vähem reguleeritud ja sellele ei pruugi kohalduda väärtpaberitele omased investorikaitsemeetmed.

Enne krüptovaraga tehingu tegemist soovitame põhjalikult analüüsida konkreetse krüptovara olemust ning kavandatava tehingu finantsilisi, õiguslikke ja maksuküsimusi.

Muu hulgas on krüptovara avatud ohtudele, mis võivad tuleneda riikide õiguskeskkonna muutustest, küberturvalisusest ja mitmesugustest petuskeemidest, mis suurendavad riski kaotada krüptovara kogu selle väärtuses.

Kliendi korralduse täitmine toimub tava oludes järgmiste põhimõtete alusel:

 • Korraldus esitatakse alati kohe krüptobörsile, ilma maakleri manuaalse sekkumiseta.
 • LHV ei koonda ega jaota klientide korraldusi, ehk kliendi saadetud order liigub soovitud suuruses otse turule.
 • Maksimaalne tehingu summa on 100 000 eurot, et vältida turu likviidsust liigselt mõjutavaid tehinguid.
 • Turuorderi tüübiga korraldused täidetakse kohe parima saadaval oleva hinnaga.
 • Limiithinnaga korraldused täidetakse vastavalt valitud limiidile ning turuolukorrale.
 • Börsil täidetakse ordereid „first in – first out“ põhimõttel, ehk esimesena saabunud orderid täidetakse võrdse hinnataseme korral esimesena.

LHV-s kaubeldavade krüptovarade nimekirja koos nende kirjeldusega on leiad tootelehelt.

Krüptovarabörs on avatud ööpäev läbi sõltumata nädalapäevast. Seega saad LHV-s krüptovara osta igal ajal. Tehing toimub kohe.

Praegu ei ole võimalik tuua muud krüptovara LHV-sse üle ühegi krüptomaakleri juurest.

Jah, krüptovara saad osta nii eraisikule kui ka ettevõttele. Pea meeles, et neile kehtib kasumlike krüptotehingute maksustamisel erinev kord.

Ei, krüptovara ei saa kellelegi kinkida. Seda on võimalik ainult osta või müüa enda kui eraisiku või ettevõtte kontol LHVs.

Jah, tohid. Selleks vali lapse konto ja sisesta krüptovara ostu order.

Ei ole. Krüptovaralt eraisikuna saadud kasumilt tuleb maksta tulumaksu. Kahjumit ei arvestata selle summa sisse, mis maksustatakse. Näide: kui ostad Bitcoini 100 euro eest ja müüd hiljem 150 euro eest, on tulumaksuga maksustatav kasum 50 eurot. Kui su järgnev või eelnev krüptotehing on kahjumlik (nt kahjum 60 eurot), ei tehta kasumiga tasaarvestust, st endiselt tuleb maksta saadud kasumilt (50 eurot) tulumaks. Maksustamisest saad rohkem lugeda siit.

Krüptovara jõuab sinu LHV kontole kohe pärast tehingu tegemist.

Kuna krüptovara ei ole praegu osa investeerimiskonto süsteemist, siis soovitame tõesti avada krüptovara ostmiseks eraldi konto.

Kontodevahelisi kandeid teha ei saa. Kõigepealt tuleb sul müüa oma valele kontole ostetud krüptovara maha ja seejärel osta see vara oma õigele kontole. Krüptovarale ei kehti tavaline investeerimiskonto süsteem. Seepärast soovitame avada krüptovaraga kauplemiseks uue konto.

Välishaldurid, kelle juures hoitakse LHV klientide krüptovarasid, teevad otsuse enda juures hoitavate krüptovarade kohta, kui toimub jagunemine. Välishaldurid ei garanteeri, et igat jagunemist toetatakse ka nende platvormil, vaid neid analüüsitakse individuaalsel tasemel, võttes eelkõige arvesse nende turvalisust.

LHV roll klientide krüptovarade turvalisuse tagamisel on põhiliselt kõrge turvalisuse tasemega partnerite valimine. LHV partnerid on Euroopas litsentseeritud krüptobörs Bitstamp, USA-s litsentseeritud haldusteenuse pakkuja (custody) BitGo ning lisaks pakub nii haldus- kui ka kauplemisteenust krüptovaradele ka USA ettevõte Coinbase.

Kõigi LHV klientide krüptovarad on kaitstud meie partnerite turvaprotsesside kohaselt:

 • Enamik klientide varasid hoitakse kohas, millel puudub side internetiga (ingl cold wallet), ehk virtuaalsel teel ei ole antud varasid võimalik varastada. Antud rahakottide võtmed asuvad füüsilises vormis turvatud asukohas.
 • Väiksemal määral hoitakse klientide varasid kohas, mis on internetiga ühendatud (ingl hot wallet), mida kasutatakse jooksvalt börsitehingute tegemiseks. Antud varadel on suurem risk küberkuritegevuse ohvriks langemisel.

Kokkuvõtvalt hoitakse enamik klientide varadest rahakottides, mis ei ole elektrooniliselt ligipääsetavad. Lisaks kehtib nii ühes kui ka teises rahakotitüübis hoitavale krüptovarale kindlustus, mis tagab kaitse varguse korral. Lõplik mõju kliendi varale küberründe korral tuleneb erinevatest teguritest, kuid põhiliselt sellest, millist meie välismaakleri hot wallet’it rünnatakse (millise krüptovara oma) ning milline on selle rahakoti väärtus ehk kas kindlustuse summa katab selle kahju. Cold walleti rünnak peaks olema füüsiline rünnak, seega on selle toimumine ka vähem tõenäoline. Samas kui see peaks juhtuma, kaitseb kliente ka suurem kindlustus.

Krüptovarade jaoks soovitame teha eraldi konto, mille saad mugavalt avada nii mobiili- kui ka internetipangas. Investeerimiskonto süsteemist võid lugeda täpsemalt meie kodulehelt. Kuna krüptovara ei loeta väärtpaberiks, siis kajastuvad need investeerimiskonto süsteemis tavapärasest erinevalt. Krüptovara ostmine kajastub investeerimiskonto aruandes väljamaksena ja krüptovara müük sissemaksena. See tähendab seda, et tuludeklaratsiooni esitamise ajal võib sul tekkida maksukohustus, kui investeerimiskonto süsteemi väljamaksed ületavad sissemakseid.

Lisakonto avamiseks Internetipangas tuleb valida koondvaates "Kontode haldus" → "Lisa konto". Mobiilipangas aga tuleb minna koduikoonile ning klikata „+“ märgile üleval paremas nurgas.

Kuivõrd krüptovarasid ei loeta väärtpaberiteks, siis maksustamisel kehtivad neile sarnased reeglid nagu muude varade (nt kinnisvara, füüsiline kuld) puhul. See tähendab muuhulgas seda, et investeerimiskonto süsteemi krüptovaradega kauplemiseks kasutada ei tohi. Loe lähemalt eraisiku krüptovara maksustamisest.

Tavasüsteem

Ainuke lubatud deklareerimise viis krüptovarade puhul. Maksustamisele kuulub iga kasumlik müügitehing, sealjuures kahjumit toonud tehinguid kasumlikest tehingutest maha arvata ei saa. Näiteks: kui oled aasta jooksul müünud Bitcoini kahel korral ning ühe müügitehinguga teenisid 100 eurot kasumit ja teisega jäid hoopis 80 euro võrra miinusesse, siis tulumaks tuleb maksta kogu 100-eurose tulu pealt.

Vajaliku info deklareerimiseks leiad LHV maksuaruande tabelist 6.3. Seal kuvame sulle kõiki aruandeperioodi jooksul tehtud kasumlikke krüptotehinguid, grupeerituna instrumendi lõikes. Sinu ülesandeks jääb kontrollida kanded üle ja, kui kõik on korrektne, kopeerida need käsitsi oma tuludeklaratsiooni tabelisse 6.3 („Muu vara võõrandamine“).

Üldjuhul piisab sellest, kui deklareerid krüptovaradest saadud kasumit instrumendi kaupa. Andmekontrolli eesmärgil võib Maksu- ja Tolliamet nõuda sinult väljavõtet kõikide sinu krüptotehingute kohta. Ülevaate kõikidest tehingutest, k.a kahjumlikest, leiad LHV internetipanga jaotisest „Varad ja kohustused“ → „Tehingute väljavõte“.

Investeerimiskonto süsteem

Kuna krüptovarad ei lange finantsvara definitsiooni alla, siis neile investeerimiskonto maksusoodustus ei kehti. Seetõttu on mõistlik krüptovaradega tehinguid teha teisel kontol, mida sa investeerimiskontona ei kasuta.

Juhul, kui oled siiski oma investeerimiskontol ostnud-müünud krüptovarasid, siis käitu järgmiselt:

 • Oma tuludeklaratsiooni tabeli 6.5 II osas deklareeri krüptovarade ostud rahalise väljamaksena investeerimiskontolt. Kui ostutehingu järgselt ületab väljamaksete kogusumma investeerimiskontole tehtud sissemaksete jääki, siis pead vahe pealt tasuma tulumaksu. Kui müüd krüptovarad investeerimiskontolt maha, siis deklareeri müügist saadud raha sissemaksena oma investeerimiskontole. Vajalikud andmed investeerimiskonto sisse- ja väljamaksete kohta saad EMTA-le edastada automaatselt LHV internetipanga jaotisest „Varad ja kohustused“ → „Investeerimiskonto aruanne“.
 • Kui tegid krüptovaradega aasta jooksul vähemalt ühe kasumliku müügitehingu, siis lisaks tabelile 6.5 tuleb sul käsitsi täita tuludeklaratsiooni tabel 6.3 („Muu vara võõrandamine“) ning maksta saadud kasumi pealt tulumaks. Sealjuures pea meeles, et kahjumlikke krüptotehinguid saadud kasumist maha arvata ei tohi ehk tulumaksu tuleb täita iga kasumliku tehingu pealt. Vajalikud andmed tabeli 6.3 jaoks leiad LHV internetipangas asuvast „Varade ja kohustuste“ menüüst „Maksuaruanne“.

Turuhinnaga order - turuhinnaga orderit kasuta juhul, kui soovid orderi kindlat täitmist ning täitmise hind ei ole esmatähtis. Sisestatud order saab õige hinna alles peale orderi täitmist. Order täidetakse kogumahus ja täitmiseks võetud ootel orderit on võimalik jälgida „Ootel tehingud“ menüüvalikust.

Limiithinnaga order – määra koos orderi kehtivusega limiithind, kui tahad odavamalt osta või kallimalt müüa kui turuhind. Limiithinnaga orderi edastamisel tuleb arvestada võimalusega, et sobiva hinna puudumisel jääb order täitmata või see täidetakse osaliselt. NB! Ostuorderi limiithind võib turuhinnast asuda ainult allpool ja müügiorderi limiithind turuhinnast ülevalpool, muidu täidetakse order turuhinnaga.

Päeva lõpuni kehtivus – kui orderit ei ole õnnestunud täita hiljemalt keskööks UTC aja järgi (Eesti talveajal kell 02.00 ja suveajal kell 03.00), siis order tühistatakse automaatselt, broneeringud vabastatakse ja raha laekub kontole tehingu valuutas.
Tühistamiseni kehtivus – tühistamiseni order kehtib maksimaalselt kuni kaks kvartalit. Iga kvartali alguses tühistatakse orderid, mida ei ole õnnestunud täita ja mis on edastatud varem kui eelmise kvartali alguses.

Krüptosõnastik

Detsentraliseeritus tähendab, et ei ole olemas ühte kindlat isikut, asutust või arvutit, kes juhiks ja kontrolliks makseid või mõne valuuta toimimist. Need ülesanded on jaotatud üle maailma kõigi vahel, kes soovivad selles tegevuses osaleda. Näiteks Bitcoin on detsentraliseeritud virtuaalraha, st ei kuulu ühelegi kindlale asutusele ega isikule, mistõttu saavad selles osaleda kõik, kes soovivad.

Krüptovaral põhinev instrument, mis on esitatud elektroonilisel kujul, on digitaalselt ülekantav, säilitatav või kaubeldav ja registreeritud hajusraamatusüsteemis või muul sarnasel tehnoloogial põhinevas turvalises süsteemis või mis põhineb krüptograafial. Instrument annab omanikule õiguse rääkida kaasa tokeniga seotud platvormi arengus või õiguse kasutada või pakkuda mingit teenust või muu sarnase õiguse.

Hajusraamatu (ingl distributed ledger) põhimõte võimaldab salvestada kahe osapoole vahelisi tehinguid plokiahelasse tõhusalt, kontrollitavalt ja püsivalt.

Uute krüptovarade tekitamist kutsutakse ka kaevandamiseks. Kaevandamiseks on vajalikud on suured serveripargid, mis kinnitavad tehinguid ja tegelevad pideva arvutamisega. Kaevandajad saavad tasuks uusi tokeneid. Näiteks kui kaevandaja kaevandab Bitcoini, saab ta selle eest preemiat, st omandab uue Bitcoini.

Rahakotiks kutsutakse krüptomaailmas unikaalset koodi, kus hoitakse krüptoinvestorite varasid, mille eest saab teha tehinguid.

Digitaalne algoritm ehk kood, mis on kogum funktsioone ja teavet, mis asuvad plokiahelas kindlal aadressil. Selle koodi toimimist ja reguleerimist teostab arvutivõrk. Kui tavaliste lepingute puhul tuleb saada nõusolek ühelt keskselt asutuselt (nt pangalt), siis nutilepingud on iseseisvad ja suudavad võtta vastu otsuseid nende reeglite põhjal, mis on nutilepingusse algselt kirja pandud. Selline protsess muudab kogu protsessi tõhusamaks ja objektiivsemaks. Enamik nutilepinguid on loodud detsentraliseeritud platvormidel (nt Etherum).

Peamiselt on see ülekannete register. Erinevalt sularahaga arveldamisest jääb krüptorahatehingutest alati kuskile mingisugune jälg. See kõik talletatakse plokiahelas.

Liisingut saab taotleda sõiduautodele, kaubikutele, väikebussidele, mootorratastele, veesõidukitele, kommertssõidukitele, rasketehnikale ja muudele seadmetele.

Ei pea. Kliendistaatus teeb su elu siiski lihtsamaks, sest sa näed liisinguteavet internetipangast, saad teha makseid ja sõlmida püsikorralduslepingu.

Siis peaksid otsima endale võimalikult sobiva auto müügikuulutuse ja küsima liisingupakkumist selle alusel. Sel juhul ei saa me siiski tagada, et teeme mõne sinu järgmise valiku kohta täpselt samasuguse otsuse – kui valid hiljem välja näiteks vanema auto, võib liisinguperiood lüheneda.

Sellisel juhul on võimalik taotleda liisingut koos inimesega, kes annab oma sissetuleku või varaga lisatagatise ja kellega ühiselt sa vastad nõutud tingimustele. Kui liisingulepingusse lisatakse käendaja, siis on temalt vaja samu dokumente ja andmeid kui taotlejalt. Minimaalne korrapärane tõendatud netosissetulek peab käendajaga kahepeale olema 1300 eurot kuus.

Sõltuvalt sellest, kas soovid sõiduki liisinguga välja osta või seda ainult kasutada, sobib sulle kas kapitali- või kasutusrent. Kapitalirendi korral tasud liisinguperioodi jooksul kogu sõiduki hinna koos intressidega ja saad lepingu lõppedes selle omanikuks. Kasutusrent sobib sulle siis, kui soovid sõidukit kasutada, aga ei tea veel, kas oled huvitatud selle omanikuks saamisest või mitte. Kasutusrendi korral ei maksa sa kogu sõiduki hinda, vaid me lepime liisingulepingu sõlmimisel kokku, milline on liisinguperioodi lõpus sõiduki jääkväärtus – see osa sõiduki hinnast, mida sa rendimaksetega ei tasu. Liisinguperioodi lõppedes on sul võimalus sõiduk jääkväärtusega välja osta, aga kui sa seda teha ei soovi, pead sõiduki pangale tagastama. Ka kapitalirendi korral on võimalik jätta varale jääkväärtus, kuid siis pead arvestama, et jääkväärtus tuleb sul tasuda koos viimase kuumaksega või taotleda lepingu muutmist selliselt, et saaksid selle tasumise ajatada pikemale perioodile.

Pakume küll, aga nimetame seda kapitalirendiks. Auto järelmaks on kapitalirendi vorm, mida kasutatakse juhul, kui sõiduki hinnale ei lisandu käibemaksu, st sõiduki müüb eraisik või muu mittekäibemaksukohustuslane.

Seda tehakse kord kuus lepingus kindlaks määratud päeval. Pank saadab sulle arve 10 päeva enne maksetähtaega, mille alusel saad teha ülekande. Soovi korral saad endale tellida liisingu arve ka e-arvena ning oma kodupanga internetipangas vormistada selle automaatseks tasumiseks püsimaksekorralduse.

Jah. Mittekäibemaksukohustuslasele rahastab pank sõiduki hinda käibemaksuga. Et käibemaksukohustuslane saab käibemaksu riigilt tagasi küsida, siis maksukohustuslasi soovime üldjuhul rahastada käibemaksuta summa ulatuses. Käibemaksu tagasiküsimine riigilt võtab üks-kaks kuud aega, seniks pakume käibemaksu osa tasumise ajatamise võimalust kuni kolmeks kuuks.

Kui soovid maksepäeva mingil põhjusel muuta, tuleb muuta lepingut. Selleks saada e-kiri koos sooviavaldusega aadressile liising@lhv.ee. Muudatuste tegemise eest tuleb maksta tasu vastavalt hinnakirjale.

Kui soovid makset muuta, tuleb muuta lepingut. Selleks saada e-kiri koos sooviavaldusega aadressile liising@lhv.ee. Muudatus nõuab uut krediidiotsust, mille tegemine võtab aega 3−7 päeva. Muudatuste tegemise eest tuleb maksta tasu vastavalt hinnakirjale.

Kui soovid liisinguperioodi lühendada, tuleb muuta lepingut. Selleks saada e-kiri koos sooviavaldusega aadressile liising@lhv.ee. Muudatuste tegemise eest tuleb maksta tasu vastavalt hinnakirjale.

Kui soovid liisinguperioodi pikendada, tuleb muuta lepingut. Selleks saada e-kiri koos sooviavaldusega aadressile liising@lhv.ee. Muudatus nõuab uut krediidiotsust, mille tegemine võtab aega 3−7 päeva. Muudatuste tegemise eest tuleb maksta tasu vastavalt hinnakirjale.

Võta meiega ühendust, koos leiame lahenduse.

Maksepuhkuse taotlemiseks saada e-kiri koos sooviavaldusega aadressile liising@lhv.ee. Eraisikust klient peab esitama ka kontoväljavõtte, juriidilisest isikust klient finantsaruanded. Nende dokumentide põhjal otsustatakse, kas sul on võimalik saada maksepuhkust.

Igast kindlustusjuhtumist peab liisinguandjat teavitama. Ka kahjujuhtumi korral pead sa maksete tasumist jätkama, isegi kui autot ei ole võimalik edasi kasutada. Kui kahju on nii suur, et auto läheb mahakandmisele, lõpeb maksete tasumise kohustus pärast seda, kui kindlustusfirma maksab pangale hüvitise. Sellega lõpetatakse ka liisinguleping. Sama kehtib auto varguse puhul.

Üldiselt ei saa autot liisinguperioodi vältel tagastada. Liisingulepingut on võimalik enne tähtaega lõpetada auto väljaostmise või müümise teel. Kui tegemist on püsivate makseraskustega, on mõistlik sõiduk müüki panna.

Ennetähtaegne lõpetamine on üldjuhul võimalik üksnes juhul, kui sa ostad auto ise välja või leiad sellele ostja. Sõiduki eest saadav summa peab katma graafikujärgse jääkväärtuse või olema sellest suurem. Kõige mugavam on seda teha läbi iseteeninduse, tellides väljaostukalkulatsiooni internetipangas või mobiiliäpis lepingu detailandmete jaotusest. Teine võimalus on oma soovist teada anda kirjutades aadressile liising@lhv.ee, misjärel saadame sulle väljaostukalkulatsiooni. Kui sina või auto ostja olete arve tasunud, väljastame kahe tööpäeva jooksul lepingu lõpetamise dokumendid.

Sisuliselt tähendab müük ikkagi uue liisingulepingu sõlmimist uue liisinguvõtjaga ja selleks peab ostja (st ülevõtja) esitama liisingutaotluse koos ettenähtud lisadokumentidega. Kui ülevõtja taotluse alusel tehakse positiivne krediidiotsus, on vaja veel üleandja avaldust lepingu lõpetamiseks. Selleks saada e-kiri koos sooviavaldusega aadressile liising@lhv.ee.

Auto vahetamine tähendab olemasoleva lepingu lõpetamist ja uue sõlmimist. Seega on kõigepealt vaja, et sa müüksid vana auto maha. Vana auto võib välja osta ka uue auto müüja. Uue auto kohta tuleb sul täita uus liisingutaotlus ja esitada selle juurde kuuluvad lisadokumendid. Sul on võimalus liisida uus auto ka nii, et vana liisinguleping kehtib edasi, ja panna oma vana auto müüki.

Liisingumakseid tuleb edasi tasuda ka siis, kui auto on müügis. Makseraskuste korral võib taotleda maksepuhkust. Vabastuse võib saada kaskokindlustusmaksete tasumisest, kuid üksnes juhul, kui viid auto müüki LHV koostööpartneri juurde, kellel on sobiv kindlustuskate. Kui auto on müügil mujal, siis vabastust ei saa. Liikluskindlustusmaksete tasumisest vabastust ei anta.

Auto registreerimistunnistusele kantud kasutaja ei vaja Euroopa riikides sõitmiseks volikirja. Lihtkirjalikku volikirja on vaja juhul, kui mõnda Euroopa riiki sõidab registreerimistunnistusele kandmata isik, keda ei soovitagi sinna kasutajaks märkida. Notariaalne volikiri on tarvilik Venemaale või mõnda teise SRÜ riiki või Aasiasse sõitmisel. Volikiri väljastatakse siis, kui sul ei ole võlgu (ei selle ega ühegi teise lepingu järgi) ja kui kindlustuskaitse kehtib selles riigis, kuhu sõita soovid.

Igaks Maanteeameti liiklusregistri (ARK) toiminguks (kasutajate muutmine registreerimistunnistusel, registreerimistunnistuse või numbrimärkide duplikaatide saamine jm) on sul vaja LHV volikirja. Volikirja saamiseks esita LHV-le taotlus.

Volikirja saamiseks esita LHV-le taotlus. Volikirja väljastame üldiselt ainult juhul, kui sul ei ole võlgu ei selle ega ühegi teise lepingu kohaselt (võib esineda ka erandeid, sel juhul teeb otsuse liisinguhaldur). Kui sul võlgu ei ole ja kindlustuskattega on kõik korras, saad volikirja ühe tööpäeva pärast. Kui sul on võlgu või kindlustuskate ei ole piisav, väljastamine viibib. Volikirja eest tuleb tasuda vastavalt hinnakirjale.

Volikirja võib vaja minna näiteks esindusest autole lisavõtmete tellimiseks.

Nii nagu sina oleme ka meie huvitatud sellest, et liisitud sõidukiga seotud võimalikud kahjud saaksid hüvitatud. Liisitaval sõidukil peab olema peale kohustusliku liikluskindlustuse ka kaskokindlustus, mis maandab peamisi sõiduki kahjustumise ja hävimisega seotud riske. Näiteks saab kaskokindlustusega hüvitada sinu sõidukile tekkinud kahju ka siis, kui oled õnnetuses ise süüdi. Kui auto on kindlustamata, tuleb kahju hüvitada sul endal.

Infot kehtiva kindlustuspoliisi kohta näed internetipangas lepingu vaatel.

Võimalik on näha:

 • poliisi numbrit,
 • poliisi kehtivusaega,
 • kindlustusseltsi,
 • kindlustatud vara.

Kui soovid teha oma autole muudatusi, siis võta LHV-ga ühendust ja küsi nõusolekut. Seda ei ole tarvis küsida juhul, kui soovid sõiduki juures midagi parandada, mõne varuosa uue vastu välja vahetada või siis, kui plaanid sõidukile lisada midagi, mille saab liisingulepingu lõppemise järel sõidukit kahjustamata eemaldada. Küll aga kaasneb näiteks gaasiseadme paigaldamisega auto ümberehitus, mis vajab panga kooskõlastust.

Liisinguvõtjana vastutad sa sõiduki tehnilise hoolduse eest ning pead hoidma korras ka tehnilised ja garantiidokumendid. Lisaks pead tagama sõidukile antud garantii säilimise. Kui sul peaks selle kohta lisaküsimusi tekkima, pöördu LHV või automüüja poole. Sõiduk tuleb liisingulepingu lõppemise korral tagastada LHV-le samas seisundis, kui see oli siis, kui sõiduk sulle üle anti. Seejuures arvestame küll loomulikku kulumist, kuid katkised varuosad tuleb enne sõiduki tagastamist sul uute vastu välja vahetada.

Liisingulepingu üldtingimuste kohaselt tuleb sul lepingu lõpetamisel tasuda iga ületatud kilomeetri eest 16 senti.

Esmalt soovitame sul mitu korda järele mõelda enne, kui selle otsuse teed. Oluline on endale aru anda, et kuigi rendilepinguga võid kõik liisingulepingust tulenevad kohustused oma rentnikule üle anda, siis LHV ees jääd vastutajaks ikka sina ise. Kui oled kindel, et soovid rendile andmisega edasi minna, siis tuleb sul taotleda selleks LHV nõusolekut. Selleks esita meile sooviavaldus koos allrentniku nime ja isiku- või registrikoodiga. Ühtlasi arvesta, et allrendile andmise nõusoleku andmiseks võib LHV soovida muuta lepingu tingimusi, sest tehingu riskiprofiil muutub.

Vali endale sobiv hindaja siit valikust. Nii OÜ ValueExpert kui OÜ Roheline Laine hindavad sõiduki sulle sobivas asukohas.

Selline nõue meil tõepoolest on. Me soovime, et liiklusregister kontrolliks vara omandi korrektset üleminekut. Samuti soovime olla veendunud, et vara registreerimisega ei teki takistusi. Lisaks kohustavad riiklikud õigusaktid sõiduki esmakordsel Eestis kasutusele võtmisel või omandi üleminekul tegema selle kohta liiklusregistris kande viie tööpäeva jooksul.

Üldine

IBAN ehk International Bank Account Number on arvelduskonto number, mida kasutatakse nii riigisiseste kui ka piiriüleste maksete puhul.

Oma isikliku konto IBAN numbri leiad:

 • LHV kliendilepingu esilehelt,
 • LHV internetipangast, kui sisenedes valid vasakult „Koondvaade“ või
 • kui sul on LHV pangakaart, siis kaardi tagaküljelt.

LHV Panga BIC on LHVBEE22.

Ülekannete limiite saad näha:

 • LHV internetipangas, vajutades pärast sisenemist koondvaates nuppu „Limiidid“ → „Ülekande limiidid“. Seal näed aktiivseid kontosid, konto(de)le ligipääsu õigusi ning päeva- ja kuulimiite.
 • Oma internetipanga lepingust (paberkandjal või digikonteineris).
 • LHV mobiiliäpist.

Ülekannete limiitide muutmiseks on järgmised võimalused:

 • Kõige mugavamalt saad limiitide muutmise sooviavalduse edastada LHV internetipangas. Pärast sisenemist vajuta koondvaates nuppu „Limiidid“ → „Ülekande limiidid“. Seal näed aktiivseid kontosid, konto(de)le ligipääsu õigusi ning päeva- ja kuulimiite. Kasutades nuppu „Muuda“, saad märkida, milliseid limiite ja kasutajaõigusi soovid internetipanga kasutajale edaspidi anda ning seejärel saad oma sooviavalduse mugavalt meile edastada. Vaatame sooviavalduse üle ja võtame sinuga (konto omanikuga) ühendust esimesel võimalusel, et limiidid kinnitada.
 • Kui sul internetipanga kasutamise võimalus puudub, saame limiite muuta ka digiallkirjastamise teel. Selleks edasta oma soov vabas vormis avaldusena aadressile info@lhv.ee. Seejärel võtame sinuga ühendust, et vajadusel infot täpsustada ning saata sulle digiallkirjastamiseks uus internetipanga leping.
 • Kui sul puudub nii internetipanga kui ka digiallkirjastamise võimalus, saad ülekannete limiite muuta LHV kliendikontoris. Vaata meie kontorite lahtiolekuaegu siin.

Konto väljavõtte saad LHV internetipangast. Pärast sisenemist vali vasakult menüüst "Varad ja kohustused“ → „Konto väljavõte“.
Vali konto ja periood, mille kohta väljavõtet soovid. Seejärel vajuta nupule „Uuenda väljavõtet“ ning salvesta väljavõte ASICE formaadis.

Meil kehtib kõikidele klientidele üks hinnakiri.

Kui sul on vaja raha üle kanda mõnel kindlal kuupäeval tulevikus, saad maksekorralduse ette ära täita. Täida makse üldised andmed, tuleviku kuupäeva lisamiseks vali maksevormil sobiv kuupäev.

Päeval, mil makset sisestad, ei pea kontol olema makseks vajalikku summat. Küll aga veendu, et vajalik summa on maksepäeval kontol olemas ja sinu konto ülekande limiit võimaldab makset sooritada.

Oma konto ülekannete limiitide infot näed ja saad muuta internetipangas valides Info ja seaded → Kontod ja limiidid.

Tuleviku kuupäevaga makseid näed internetipangas valides Igapäevapangandus → Maksed → Ootel maksed.

Ootel maksete all näed veel sooritamata makseid, mis on:

 • hetkel töötluses,
 • ettevalmistatud, kuid ootavad sinu täiendavat kinnitust,
 • tuleviku kuupäevaga,
 • vigased või
 • tühistatud sinu või LHV poolt. Sinu poolt tühistatud makseid näed 10 päeva.

Maksetähtpäeval toimub kontol raha ja ülekande limiitide kontroll 13 korda päevas (kell 00.05, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 18.00).

Kui viimaseks kontrolliks ei ole raha laekunud või ülekande limiite makse jaoks piisavalt suurendatud, siis tühistame makse ja sul tuleb sisestada uus maksekorraldus.

Kuvame veateate kui:

 • viitenumbri väli peaks olema täidetud, aga on tühi;
 • viitenumbri väli on täidetud, aga ei vasta standardile.

LHV maksevormile kirjutatud viitenumber peab vastama Eesti Viitenumbri või rahvusvahelise viitenumbri standardile.

Kui oled üle kontrollinud, et arvel on täpselt sama viitenumber, mille kirjutasid maksevormile, siis järelikult teenusepakkuja ei ole viitenumbri genereerimisel arvestanud viitenumbri standardiga.

Sellisel juhul kirjuta viitenumber „Selgituse“ väljale.

Ebaõnnestunud ülekande teavituse saadame e-kirjaga makse algatajale ja viimasele kinnitajale.

Teateid saadame iga kord, kui makse töötlemisel esineb viivitus või tõrge, näiteks kui kontol puudus makse tegemiseks vaba raha, makse kinnitajal puudusid vajalikud ülekande limiidid või esines muid tõrkeid.

Soovi korral on võimalik nendest teavitustest loobuda. Selleks sisene internetipanka ja vali oma nime juures roll, kelle maksete teavitusi soovid muuta (nt kas eraisik või ettevõte). Seejärel vali Info ja seaded → Seaded → Teavitused. Juhul, kui soovid saada tulevikus taas maksetega seotud teavitusi, siis saad samas kohas ka vajaliku muudatuse teha.

Makset tehes tuleb arvestada, et rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamise tõttu võib makse tegemise (sh laekumise) aeg pikeneda. Samuti võib pangal tekkida sõltuvalt piirangust kohustus makse blokeerida või külmutada. Lisaks võib välismaksete läbivaatamine võtta tavapärasest kauem aega, kui panga hoolsusmeetmetest tulenevalt vajab raha päritolu põhjalikumat väljaselgitamist. Eeltoodud põhjustel tekkinud raha käsutamise piirangu korral LHV Pank kliendile kaasnenud kahju ei hüvita.

Eraisikutest annetajad saavad oma tuludeklaratsioonis arvestada annetusi kuludena, kui annetajate isikukoodid on saadetud Maksu- ja Tolliametisse.

Selleks sisene internetipanka ja ettevõtte konto väljavõttel vajuta „Salvesta“. Seejärel vali sobiv konto väljavõtte faili formaat (näiteks CSV või XML) ja see laetakse automaatselt sinu arvuti kausta Downloads. Ava täiesti tühi Excel ja vali üleval ribal File. Seejärel leia oma arvutisse laetud konto väljavõtte fail ja vajuta Open. Nüüd saad konto väljavõtte faili töödelda tavapäraselt.

Pane tähele, et annetaja isikukood on konto väljavõttes nähtav ainult juhul, kui makse edastanud pank on koos maksega edastanud ka isikukoodi info. Mõningal juhul võib olla CSV faili töötlemisega probleeme, selleks muuda vajadusel internetipangas seadistusi: Info ja Seaded → Seaded

Makse tegemisel on maksevormil näha ainult kõige olulisemad infoväljad, mis tuleb täita. Vajadusel võid kasutada valikut "Makse lisaväljad" ja lisada täiendavat infot. Sinu sisestatud andmete põhjal määrame maksetüübi automaatselt ja näitame sulle ka makse teenustasu summat.

Kui hakkad kirjutama makse saaja nime, kellele oled varasemalt makset teinud, siis pakume sulle saaja nime ja kontonumbrit. Valikust leiad sagedased maksed, enda kontod ja määratud maksed. Vali sobiv ja jätka maksega.

Maksete mugavamaks kinnitamiseks muutsime makse eelvaate võimalust. Nüüd näed sisestatud makse andmeid ja saad need üle vaadata samal vormil enne seda, kui kinnitad makse oma allkirjaga.

NB! Kui oled aktiveerinud väikemaksed, siis palun pea meeles, et nende puhul makse eelvaade puudub ja väikemaksed lähevad kohe töötlusesse.

Palgamakset saad teha internetipangas palgamakse vormilt (Igapäevapangadus → Maksed → Palgamakse).

Kui soovid teha tulevikumakset, siis sisesta maksevormil sobiv kuupäev.

Mobiilipanga erisuste kohta loe täpsemalt meie kodulehelt.

Sagedased maksed on LHV poolt kokkupandud valik sinu maksetest, mida oled viimase 6 kuu jooksul teinud.

Sagedase makse tegemiseks sisesta internetipanga või mobiiliäpi maksevormil makse saaja nime esitähed. Nende andmete põhjal pakume sulle saaja nime ja kontonumbrit. Vali sobiv ja jätka maksega.

Euroopa makse

Euroopa makse on makse eurodes teise Eesti panka või SEPA piirkonda.

SEPA piirkond on ühtne euromaksete piirkond, kuhu kuuluvad 27 Euroopa Liidu riiki: Eesti, Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania (k.a. Kanaari saared), Holland, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Poola, Portugal (k.a. Assoorid, Madeira), Prantsusmaa (k.a. Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Prantsuse Guajaana, Réunion, Saint Barthélemy, Saint Martin), Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome (k.a. Ahvenamaa), Taani, Tšehhi, Ungari, ning lisaks Island, Norra, Liechtenstein, Šveits, Monaco, San Marino, Andorra, Vatikan, Ühendkuningriik (k.a. Gibraltar, Guernsey saar, Jersey, Man saar).

Euroopa makse tegemiseks vali internetipangas Igapäevapangandus → Maksed.

Internetipangas on LHV kliendile Euroopa maksed tasuta.

Võimalusel teeme Euroopa makse alati välkmaksena. Kui välkmakset teha ei ole võimalik, siis makse kohale jõudmine võtab kauem aega, vaata makse laekumise aegu.

Võimalusel teeme Euroopa makse alati välkmaksena, mis laekub saajale poole minuti jooksul.

Kui välkmakse ebaõnnestub, siis SEPA piirkonna pankade vahel toimub arveldus viis korda päevas. Selleks, et LHV kliendi makse jõuaks teise panka samal päeval, tuleb see teha hiljemalt kell 16.45. Täpsemad laekumise ajavahemikud on:

Kliendi kontolt on makse summa maha võetudRaha laekub saajale teises Euroopa (k.a Eesti) pangas
00.00-07.3008.00-09.00
07.30-09.1509.30-10.30
09.15-11.4512.00-13.00
11.45-12.4513.00-14.00
12.45-14.4515.00-16.00
14.45-16.4517.00-18.00
16.45-00.00järgmisel tööpäeval 08.00-09.00

Nädalavahetusel algatatud Euroopa makse laekub saaja kontole esmaspäeval vahemikus 08.00-09.00.

Kui maksja pank on liitunud välkmakse arveldussüsteemiga, siis LHV Panga kliendile laekub raha poole minuti jooksul ööpäevaringselt.

Kui maksja pank ei ole liitunud välkmakse arveldussüsteemiga, siis võtab summa saaja kontole jõudmine kauem aega. Laekumiste ajavahemikud: 08.00-09.00; 09.30-10.30; 12.00-13.00; 13.00-14.00; 15.00-16.00 ja 17.00-18.00.

Maksete töötlemise kellaajad on pankade lõikes erinevad. Täpse info saab makse teostanud pangast.

Nädalavahetusel algatatud Euroopa makse laekub saaja kontole esmaspäeval vahemikus 08.00-09.00.

Välkmakse

Välkmakse on kuni 100 000 euro suurune Euroopa makse teise välkmakse arveldussüsteemiga liitunud Eesti või SEPA piirkonna panka.

Eurodes makse, mis liigub ühest pangast teise poole minutiga, ööpäev läbi igal nädalapäeval.

Kui välkmakset pole tehnilistel põhjustel võimalik teha, teeme makse Euroopa maksena, mille laekumise ajad leiad siit.

Välkmakse tegemiseks vali internetipangas Igapäevapangandus → Maksed.

Kui makse õnnestus, kuvatakse sulle internetipangas või mobiiliäpis teavitus selle kohta, millise maksena see tehti.

Kui välkmakse mingil põhjusel ebaõnnestus, saad selle kohta mobiiliteavituse või e-kirja. Kui põhjus oli tehniline, siis teeme makse sinu eest Euroopa maksena.

Välkmakseid teevad omavahel need SEPA piirkonna pangad, kes on liitunud välkmakse arveldussüsteemiga. Eestis on sellised pangad LHV, SEB, Swedbank, Coop Pank, Luminor ja Citadele (18.01.2023 seisuga).

Pangasisene makse

Pangasisese makse korral on nii maksja kui ka saaja pangakontod LHV-s. Makse võib olla kõikides valuutades, mida LHV vahendab.

Lisaks on pangasisene ka see makse, mida teed oma kahe isikliku pangakonto vahel. Iseenda kontode vahel saad sõltumata summast makset teha ilma täiendava kinnituseta (PIN2-ta).

Pangasisese makse tegemiseks vali internetipangas Igapäevapangandus → Maksed.

Pangasisene makse jõuab saajani kohe.

Kui sa kasutad LHV Traderit, siis enne kella 17.00 sisestatud Trader-kontoga seotud makse jõuab kohale tunni jooksul, hilisem järgmise tööpäeva hommikul.

Välismaksed

Välismakse on ülekanne:

 • välisvaluutas (ka siis, kui saaja pank asub Eestis);
 • eurodes, aga makse saaja pank asub väljaspool SEPA piirkonda;
 • mille puhul makse saaja pank asub SEPA piirkonnas, aga makset ei ole võimalik teha Euroopa maksena, sest saaja pank ei ole üle-euroopalise arveldussüsteemi STEP2 SCT, T2, RT1 või TIPS liige

Välismakse tegemiseks vali internetipangas Igapäevapangandus → Maksed.

Vaata välismakse teenustasusid ja maksete laekumise tähtaegu.

Kui teed makset, mida ei ole võimalik Euroopa maksena teha, siis palume sul täita lisaväljad välismakse tegemiseks.

Välismakse vormi täitmisel on oluline teada:

 • saaja kontonumbrit
 • saaja panga BIC-koodi

Saaja panga BICi puudumisel täida väljad “Saaja panga nimi” ja “Saaja panga aadress”. Teades saaja panga pangakoodi (näiteks USA puhul ABA, Saksamaa puhul BLZ, Suurbritannia puhul Sort Code jm) kirjuta see väljale “Saaja panga nimi” nime ette.

 • teenustasu liik

Kui teed välismakset, saad valida, kas makse teenustasu maksad täies ulatuses ise või jagad teenustasu maksmist antud makse saajaga. Vaata lähemalt teenustasusid.

 • makse edastamise kiirus

Välismakse laekumisele kulub sõltuvalt valitud makse kiirusest 1-5 pangapäeva. Vali makse liikumiseks sobiv kiirus, et makse jõuaks saajani õigeaegselt. Vaata täpsemalt maksete laekumise tähtaegu.

Kui teed välismakset, saad valida, kas makse teenustasu maksad täies ulatuses ise või jagad teenustasu maksmist makse saajaga.

Jagatud teenustasu tähendab, et maksja tasub maksja panga teenustasud ja saaja tasub saaja panga teenustasud.

Siiski võib juhtuda, et täiendavalt vähendab iga makseahelas osalev pank saajale laekuvat summat oma teenustasude võrra.

Täpsem info tabelis:

Saaja pank
asub
Makse valuutaTeenustasu valikMahaarvamised
EMP piirkonnasEMP riigis käibel olev valuutaainult jagatudei ole lubatud
EMP piirkonnaskõik valuutad, v.a EMP riigis käibel olev valuutaainult jagatudvõivad esineda
Väljaspool EMP piirkondakõik valuutadjagatud või tasub maksjalubatud, ainult jagatud teenustasu korral

EMP- Euroopa Majanduspiirkond

Kui teenustasu tasub maksja, siis maksja tasub nii maksja, saaja kui ka teiste makseahelas osalevate pankade teenustasud. Saajale laekub makse täissummas ehk saaja saab kätte täpselt selle summa, mille maksja üle kandis.

Selle teenustasu valikul tasub maksja LHV-le teenustasude katteks 22 eurot, mis reeglina katab kõikide makseahelas osalevate pankade teenustasud. Vaata ka Kui suur on välismakse teenustasu?

Tasub maksja teenustasu erandid:

 • Tasub maksja teenustasu ei saa valida kui makse saaja pank asub Euroopa Majanduspiirkonnas.
 • Tasub maksja teenustasu ei saa valida kui makse valuuta on USD.
 • Korrespondentpanga piirangute tõttu ei saa tasub maksja teenustasu valida kui makse valuuta on AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, HKD, JPY, NOK, RON, SEK.

Enne makse kinnitamist veendu, et sul on kontol piisavalt eurosid teenustasu tasumiseks. LHV välismaksete teenustasud arvutatakse eurodes.

Makse tüüp - väljuvad maksedTeenustasu (internetipangas)Teenustasu (kontoris)
Välismakse tavamaksena (teenustasu: jagatud)7 €12 €
Välismakse tavamaksena (teenustasu: tasub maksja)7 + 22 = 29 €12 + 22 = 34 €
Välismakse kiirmaksena (teenustasu: jagatud)9*/17 €22 €
Välismakse kiirmaksena (teenustasu: tasub maksja)17 + 22 = 39 €22 + 22 = 44 €
Välismakse ekspressmaksena (teenustasu: jagatud)32 €37 €
Välismakse ekspressmaksena (teenustasu: tasub maksja)32 + 22 = 54 €37 + 22 = 59 €
Välismakse kõrgema riskiga riiki100 €100 €

*Teenustasu 9€ tasutakse juhul kui saaja pank asub Euroopa Majanduspiirkonnas ja maksevaluutaks on Euroopa Majanduspiirkonnas käibel olev valuuta.

Välismakse laekumine sõltub valitud makse kiirusest:

Makse tüüpMaksekorralduse edastamine LHV PankaMakse laekumine korrespondentpanka või saaja panka või saaja kontole
Välismakse tavamaksena*Kõik valuutad enne 17:002—5 pangapäeva
Välismakse kiirmaksenaEUR, USD, CHF, GBP, NOK, SEK, HUF, DKK, PLN, JPY, CAD, AUD, CZK, RON, HKD - enne 17:001—2 pangapäeva
Välismakse ekspressmaksena**DKK - enne 11:30
SEK, NOK, RON - enne 12:00
CHF, HUF, PLN - enne 14:00
GBP, USD, CAD - enne 16:00
EUR - enne 16:45
Maksepäev

*Kui saaja pank asub Euroopa Majanduspiirkonnas ja maksevaluutaks on Euroopa Majanduspiirkonnas käibel olev valuuta ei saa makset teha tavamaksena
**Ekspressmakse valuutad on CAD, CHF, DKK, NOK, SEK, HUF, GBP, EUR, PLN, USD, RON

Välismakse laekumine sõltub valitud makse kiirusest:

Makse tüüpMaksekorralduse edastamine LHV Panka
Välismakse tavamaksena*Kõik valuutad enne 17:00
Välismakse kiirmaksenaEUR, USD, CHF, GBP, NOK, SEK, HUF, DKK, PLN, JPY, CAD, AUD, CZK, RON, HKD - enne 17:00
Välismakse ekspressmaksena**DKK - enne 11:30
SEK, NOK, RON - enne 12:00
CHF, HUF, PLN - enne 14:00
GBP, USD, CAD - enne 16:00
EUR - enne 16:45

*Kui saaja pank asub Euroopa Majanduspiirkonnas ja maksevaluutaks on Euroopa Majanduspiirkonnas käibel olev valuuta ei saa makset teha tavamaksena
**Ekspressmakse valuutad on CAD, CHF, DKK, NOK, SEK, HUF, GBP, EUR, PLN, USD, RON

Edasta maksjale:

 • Enda andmed:

  • Nimi
  • Aadress
  • Oma arvelduskonto IBAN, mille leiad internetipangast (Eesti IBAN on 20-kohaline, näiteks: EE901010123456789012)

 • LHV Panga andmed:

  • Nimi: AS LHV Pank
  • Aadress: Tartu mnt 2, 10145 Tallinn
  • BIC/SWIFT kood: LHVBEE22

 • Makse valuuta korrespondentpanga nimi ja BIC (ehk SWIFT) kood:

  AS LHV Pank korrespondentpangad

LHV lõpetas 30.03.2022 rublades (RUB) maksete vahendamise.

USA dollarites välismakseid saavad algatada ja vastu võtta ainult Eesti residentidest eraisikud ja Eestis registreeritud ettevõtted.

Kui teed makse mõnda Araabia Ühendemiraatide panka, lisa peale tavalise makseinfo ka makse tegemise eesmärgi kood.

Kirjuta see makse kirjelduse väljale makse sõnalise selgituse ette järgmises formaadis:

/BENEFRES/AE//kood/ makse sõnaline selgitus

Kui sa ei lisa maksele koodi või kui makse kirjelduse välja teave ei vasta muul põhjusel nõuetele, võib tekkida makse tegemisel viivitusi, aga saaja pank võib teha ka järelpärimisi või lükata makse tagasi.

NB! Kui sa ei vormista makset nõuetele vastavalt ja seetõttu teeb saaja pank järelepärimisi või lükkab makse tagasi, tuleb Sul tasuda lisanduvaid teenustasusid, mis seetõttu tekkisid.


TTYPTDESC
ACMAgency Commissions
AESAdvance payment against EOS
AFAReceipts or payments from personal residents bank account or deposits abroad
AFLReceipts or payments from personal non-resident bank account in the UAE
ALWAllowance
ATSAir transport
BONBonus
CCPCorporate Card Payments
CEAEquity and investment fund shares for the establishment of new company from residents abroad, equity of merger or acquisition of companies abroad from residents and participation to capital increase of related companies abroad
CELEquity and investment fund shares for the establishment of new company in the UAE from non-residents, equity of merger or acquisition of companies in the UAE from non-residents and participation to capital increase of related companies from non-residents in the UAE
CHCCharitable Contributions (Charity and Aid)
CINCommercial Investments
COMCommission
COPCompensation
CRPCredit Card Payment
DCPDebit Card Payments
DIVDividend Payouts From FI
DLAPurchases and sales of foreign debt securities in not related companies - More than a year
DLFDebt instruments intragroup loans, deposits foreign (above 10% share)
DLLPurchases and sales of securities issued by residents in not related companies - More than a year
DOEDividends on equity not intragroup
DSAPurchases and sales of foreign debt securities in not related companies - Less than a year
DSFDebt instruments intragroup foreign securities
DSLPurchases and sales of securities issued by residents in not related companies - Less than a year
EDUEducational Support
EMIEquated Monthly Installments
EOSEnd of Service / Final Settlem
FAMFamily Support (Workers' remittances)
FDAFinancial derivatives foreign
FDLFinancial derivatives in the UAE
FIAInvestment fund shares foreign
FILInvestment fund shares in the UAE
FISFinancial services
FSAEquity other than investment fund shares in not related companies abroad
FSLEquity other than investment fund shares in not related companies in the UAE
GDEGoods sold (Exports in fob value)
GDIGoods bought (Imports in cif value)
GMSProcessing repair and maintenance services on goods
GOSGovernment goods and services embassies etc
GRIGovernment related income taxes, tariffs, capital transfers, etc.
IFSInformation services
IGDDividends intragroup
IGTINTER GROUP TRANSFER
IIDInterest on debt intragroup
INSInsurance services
IODIncome on deposits
IOLIncome on loans
IPCCharges for the use of intellectual property royalties
IPOIPO Subscriptions
IRPINTEREST RATE SWAP PAYMENTS
IRWINTERST RATE UNWIND PAYMENTS
ISHIncome on investment funds shares
ISLInterest on securities more than a year
ISSInterest on securities less than a year
ITSComputer services
LASLeave Salary
LDLDebt instruments intragroup loans, deposits in the UAE (above 10% share)
LDSDebt instruments intragroup securities in the UAE
LEALeasing abroad
LELLeasing in the UAE
LIPLoan Interest Payments
LLALoans - Drawings or Repayments on loans extended to nonresidents - Long-term
LLLLoans - Drawings or Repayments on foreign loans extended to residents - Long-term
LNCLoan Charges
LNDLoan Disbursements From FI
MCRMonetary Claim Reimbursements
MWIMOBILE WALLET CARD CASH-IN
MWOMOBILE WALLET CARD CASH-OUT
MWPMOBILE WALLET CARD PAYMENTS
OATOWN ACCOUNT TRNSFER
OTSOther modes of transport (including Postal and courier services)
OVTOvertime
PENPension
PINPersonal Investments
PIPProfits on Islamic products
PMSProfessional and management consulting services
PORRefunds/Reversals on IPO subscriptions
POSPOS Merchant Settlement
PPAPurchase of real estate abroad from residents
PPLPurchase of real estate in the UAE from non-residents
PRPPROFIT RATE SWAP PAYMENTS
PRRProfits or rents on real estate
PRSPersonal, cultural, audiovisual and recreational services
PRWPROFIT RATE UNWIND PAYMENTS
RDAReverse debt instruments abroad
RDLReverse debt instruments in the UAE
RDSResearch and development services
REAReverse equity share abroad
RELReverse equity share in the UAE
RFSRepos on foreign securities
RLSRepos on securities issued by residents
RNTRent Payments
SAASalary Advance
SALSalary (Compensation of employees)
SCOConstruction
SLALoans - Drawings or Repayments on loans extended to nonresidents - Short-term
SLLLoans - Drawings or Repayments on foreign loans extended to residents - Short-term
STRTravel
STSSea transport
SVISTORED VALUE CARD CASH-IN
SVOSTORED VALUE CARD CASH-OUT
SVPSTORED VALUE CARD PAYMENTS
TCPTrade credits and advances payable
TCRTrade credits and advances receivable
TCSTelecommunication services
TKTTickets
TOFTransfer of funds between persons Normal and Juridical
TTSTechnical, trade-related and other business services
UFPUnclaimed Funds Placement
UTLUtility Bill Payments
TAXTAX Payment
XATTAX Refund

Alates 09.08.2022 võtame Venemaa ja Valgevene pankadest ning nende tütarettevõtetest vastu erandina ainult neid makseid, mis on seotud Eesti riiklike huvide või sotsiaalsete põhjustega. Ülejäänud maksed, mis jõuavad meile alates 09.08.2022, tagastame maksjale. Lisainfot maksete liikumise kiiruse kohta saate maksja pangast.

Selleks, et Venemaalt või Valgevenest laekuv pension või sotsiaaltoetus jõuaks sinuni, palun võta ühendust Sotsiaalkindlustusametiga. Nemad juhendavad, millised võimalused on pensioni kättesaamiseks.

Kui makse valuutaks on euro, siis proovime teha Euroopa makset. Juhul kui ei õnnestu, siis välismakse.

Välismakse korral on lubatud kõik teenustasu jagamise viisid ja edastamise kiirused ning see reegel kehtib kõikide valuutade korral.

Juhul, kui makse valuuta on GBP või CHF ja saaja pank asub Euroopa Majanduspiirkonnas, siis on lubatud kõik edastamise kiirused, aga teenustasu võib olla jagatud.

Erinevate sanktsioonide tõttu on nn riskiriikide maksete töötlemine tavapärasest aja- ja ressursimahukam. Seepärast lisandub sellistele välismaksetele teenustasu 100 eurot sõltumata makse tegemise kanalist või valitud teenustasu liigist (st jagatud või maksja tasutud teenustasu).

Makse tegemine võib olla piiratud juhul, kui makse on seotud kõrgema riskiga riigiga. Selleks võivad olla kõrge riskiga kolmandad riigid, mida on avaldanud Euroopa Liit, Euroopa Komisjon, Eurostat, FATF ja Rahapesu Andmebüroo mitmetes nimekirjades.

Teenustasu ei kehti kaardimaksetehingutele ega ka ülekannetele, mis tehakse Euroopa maksena.

Palun arvesta 100-eurose teenustasuga juhul, kui teed makse, mille saaja pank asub või kui sulle laekub makse, mille maksja pank asub järgmises riigis:

 • Afganistan
 • Ajman
 • Alžeeria
 • Araabia Ühendemiraadid
 • Aserbaidžaan
 • Barbados
 • Bosnia ja Hertsegoviina
 • Bulgaaria
 • Burkina Faso
 • Burundi
 • Egiptus
 • Etioopia
 • Filipiinid
 • Gibraltar
 • Gruusia
 • Guatemala (alates 01.04.2024)
 • Guinea
 • Guinea-Bissau
 • Haiti
 • Hiina
 • Hongkong
 • Horvaatia
 • Jamaica
 • Jordaania
 • Kaimanisaared (kuni 01.04.2024)
 • Kamerun
 • Keenia (alates 01.04.2024)
 • Kosovo Vabariik
 • Kuuba
 • Liibanon
 • Lõuna-Aafrika
 • Lääne-Sahara
 • Malaisia
 • Mali
 • Maroko
 • Moldova
 • Montenegro
 • Mosambiik
 • Namiibia (alates 01.04.2024)
 • Nicaragua
 • Nigeeria
 • Niger
 • Pakistan
 • Palestiina
 • Panama
 • Saudi Araabia
 • Senegal
 • Zimbabwe
 • Tadžikistan
 • Tansaania
 • Trinidad ja Tobago
 • Tuneesia
 • Türgi
 • Türkmenistan
 • Uganda
 • Vanuatu
 • Venezuela (Bolivari Vabariik)
 • Vietnam

LHV Pangal on õigus mitte teha (sh mitte vastu võtta) järgmiste riikide, piirkondade või pankadega seotud makseid (loe rohkem):

 • Iraak
 • Jeemen
 • Myanmar

Erinevatel põhjustel on nn riskiriikide maksete töötlemine tavapärasest aja- ja ressursimahukam. Lisaküsimustele vastuste saamine ning erinevad andmepäringud võtavad aega rohkem kui 1-3 tööpäeva, mistõttu oleme keelanud maksete tegemise kiir- või ekspressmaksena kui saaja pank asub riskiriigis või kui saaja panga riigile kehtivad muud maksete piirangud. Loe täpsemalt

Maksete tühistamine, tagasikutsumine ja muutmine

Välkmakse

Kui välkmakse ebaõnnestus, tehakse makse Euroopa maksena. Sellisel juhul saab selle kindla ajavahemiku jooksul internetipangas või mobiiliäpis ise tühistada. Internetipangas vali selleks rubriik „Igapäevapangandus“ → „Maksed“ → „Ootel maksed“.

Muud maksed

Kui makse pole veel töötlusse võetud, saab selle ise internetipangas tühistada. Selleks vali rubriik „Igapäevapangandus“ → Maksed“ → „Ootel maksed“.

Juba töötlusesse võetud maksekorraldust ise tühistada ei saa. Selleks saada koheselt vabas vormis avaldus klienditoele info@lhv.ee.

Kui makse on pangast välja saadetud, siis seda enam tühistada ei saa. Selle asemel tuleb makse tagasi kutsuda.

Selleks saada vabas vormis avaldus aadressile info@lhv.ee. Avaldust ootame samalt e-posti aadressilt, mille oled esitanud meile oma kontaktandmetes.

Esita avalduses makse kohta võimalikult palju infot: pangaviide; konto, millelt makse tegid; summa ja saaja nimi.

Enne avalduse esitamist tutvu ka teenustasudega (vt allolevaid punkte 3–5).

Kanname makse summa su kontole tagasi juhul, kui makse saaja on andnud selleks nõusoleku. Ilma tema nõusolekuta ei saa me makset paraku tagastada.

Kui oleme Euroopa makse juba töötlusse võtnud, siis ei ole seda enam võimalik muuta.

Tühistada saab makse ainult juhul, kui see ei ole veel pangast välja saadetud. Kui makse on pangast välja saadetud, siis seda enam tühistada ei saa. Selle asemel tuleb makse tagasi kutsuda.

Tagasikutsumine on tasuline. LHV teenustasule lisandub saaja panga, maksevahendaja või korrespondentpanga teenustasu. Nende teenustasude võrra vähendatakse tagastatavat summat. Saaja pank peab vastuse andma 15 pangapäeva jooksul (k.a).

Kanname makse summa su kontole tagasi juhul, kui makse saaja on andnud selleks nõusoleku. Ilma tema nõusolekuta ei saa me makset paraku tagastada.

Pangasisest makset ei ole võimalik muuta ega tühistada.

Pangasisese makse saab tagasi kutsuda tasuta.

Kanname makse summa su kontole tagasi juhul, kui makse saaja on andnud selleks nõusoleku. Ilma tema nõusolekuta ei saa me makset paraku tagastada.

Kui välismakse ei ole veel pangast välja saadetud, on selle tühistamine ja muutmine tasuta.

Kui välismakse on juba pangast välja saadetud, on selle muutmine, tühistamine ja tagasikutsumine tasuline. LHV teenustasule lisandub saaja panga, maksevahendaja või korrespondentpanga teenustasu.

Kui makse on juba laekunud saaja kontole, sõltub selle tagasikutsumise võimalikkus saaja otsusest. Kui makse tagastatakse saaja nõusolekul, siis võib sellest olla maha arvatud saaja panga teenustasu ja maksevahendajate teenustasud.

Kui makset pole veel töötlusesse võetud ja see on ootel, siis saab seda ise internetipangas muuta. Selleks vali rubriik „Igapäevapangandus“ → „Maksed“ → „Ootel maksed“ → „Muuda“.

Juba töötlusesse võetud maksekorraldust saab muuta vaid välismaksel. Muutmiseks saada koheselt vabas vormis avaldus klienditoele info@lhv.ee.

Püsikorraldus

Püsikorraldus LHV-s tähendab seda, et LHV teeb vajalikud ülekanded lepingus määratud kuupäeval sinu eest. LHVs on võimalik püsikorralduse lepingut sõlmida pangasisesele, Euroopa, grupi ja välismaksele.

Püsikorralduse jaoks saad määrata:

 • makse saaja, summa ja valuuta,
 • makse tegemise kuupäev ja ajavahemiku, mille järel makse kordub (nt nädal, kuu, aasta) ning
 • raha ülekandmise viisi.

Võimalik on valida kolme raha ülekandmise viisi vahel:

 • Maksepäeval võtame sinu kontolt määratud summa ja kanname selle makse saajale. Makse tegemiseks vajaliku raha olemasolu kontrollime maksepäeval ja sellele järgneval kahel päeval.
 • Maksepäeval kanname kogu sinu konto vaba jäägi saajale. Makse tegemiseks vajaliku raha olemasolu kontrollime ainult maksepäeval.
 • Sa määrad summa, mis peab maksepäeval sinu kontole jääma - ülejäänud vabad vahendid kanname makse saajale. Makse tegemiseks vajaliku raha olemasolu kontrollime ainult maksepäeval.

Maksepäeval tuleb hoolitseda vaid selle eest, et õigel päeval on vajalik summa kontol olemas ja konto ülekande limiidid piisavalt suured. Kui sel ajal ei ole kontol piisavalt raha või ülekannete limiit ei ole püsikorralduse makse jaoks piisav, jääb püsikorraldus seekord paraku täitmata.

Püsikorralduse leping jääb kehtima ning edaspidiseid makseid see ei takista (s.o eeldusel, et järgmise püsikorralduse makse ajaks on kontol piisavalt raha ja piisavalt ülekande limiiti).

Püsikorraldust saad kõige mugavamalt sõlmida LHV internetipangas, pangakontoris või digitaalselt allkirjastatud lepinguga. Huvi korral võta palun ühendust LHV klienditoega.

Püsikorralduse lepingut on võimalik muuta internetipangas valiku all Igapäevapangandus - Püsikorraldused, muudatused tuleb kinnitada PIN2 koodiga. Muutmine internetipangas on tasuta. Püsikorraldust on võimalik muuta ka kliendikontoris esitades vabas vormis vastavasisulise avalduse või saates selle aadressile info@lhv.ee digitaalselt allkirjastatult. Muutmine on tasuline vastavalt hinnakirjale. Kui vajad abi, võta palun ühendust LHV klienditoega.

Arveldusteenuste üleviimine

Arveldusteenuste üleviimine tähendab arvelduskonto sulgemist praeguses pangas ja uue arvelduskonto avamist uues pangas.

Arvelduskonto number üleviimisel muutub.

Arveldusteenuste üleviimisel saad valida, kas soovid uude panka üle viia oma kõik püsikorraldused ja e-arve püsimakse lepingud või ainult osad neist.

Saada digiallkirjastatud avaldus info@lhv.ee või too paberil allkirjastatud avaldus meie kontorisse. Arveldusteenuste üleviimise avaldus.

Tutvu arveldusteenuste ületoomise infolehega.

Arveldusteenuste ületoomine ei ole võimalik, kui:

 • sinu arvelduskonto on arestitud;
 • sul on võlgnevus praeguse panga ees;
 • sul on sõlmitud üks järgnevatest lepingutest:
  • krediidileping;
  • väärtpaberikonto haldamise leping;
  • tähtajalise hoiuse, investeerimishoiuse, säästu- või kasutushoiuse või muu investeerimisteenuse leping.
 • E-arve väljastaja ei saada e-arveid LHV-sse

Kõikide üleviimise teenusega kaasnevate euro- ja valuutaülekannete ning konverteerimistehingute eest tuleb tasuda vastavalt pankade (praegune ja uus) hinnakirjale.

Jah, vastav sooviavaldus tuleb esitada kirjalikus vormis oma elukohajärgsele Sotsiaalkindlustusameti büroole. Avalduse saad vormistada büroos kohapeal, saata posti teel või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti kaudu.

Kui soovid avalduse esitada digitaalselt, siis täida pensioni ümbersuunamise või lastetoetuse ümbersuunamise avaldus, lisa oma digiallkiri ja saada see aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee. Muudatus jõustub järgneva kuu esimesest kuupäevast juhul, kui avaldus on esitatud enne jooksva kuu 20. kuupäeva.

Jah, kindlasti, kuna tööandja teeb sinu kontole palgakandeid. Selleks täida meie poolt ettevalmistatud avaldus ning digiallkirjasta ja saada see e-mailiga oma tööandja raamatupidajale või prindi välja ja vii otse raamatupidaja kätte.
Sissetuleku ümbersuunamise avaldus

Open banking ehk avatud pangandus

Avatud pangandus tähendab, et pangandusteenuseid nagu maksete algatamine või kontoinfo kuvamine saavad edaspidi lisaks pankadele pakkuda ka teised teenusepakkujad, nt finantstehnoloogia ettevõtted, ja maksevahendajad. Kontrollitud taustaga ettevõtted ehk teenusepakkujad saavad spetsiaalsete programmiliideste (API-de) abil ja klientide nõusolekul senisest lihtsama ligipääsu klientide pangakontodele. See võimaldab neil arendada uusi rakendusi, mis on klientide jaoks senistest palju mugavamad ja kiiremad. Samuti avab see ukse täiesti uutele võimalustele ja ärimudelitele. Tegu on hulga standardiseeritud komponentidega, mille seas on nii tehnilised programmiliidesed kui ka lõppkasutajale mõeldud kasutajaliidesed, millega ta saab anda loa pääseda ligi tema kontole ja teha makseid.

Nagu internetipanga puhul nii võivad kurjategijad üritada ka open banking liidese aknaid jäljendada, et saada enda valdusesse kliendi andmeid, teha nende nimel makseid või muid toiminguid, mida klient tegelikult ei soovi. Selle vältimiseks on oluline olla kindel, et tegu on tõesti LHV akende ja liidesega. Tuleks kontrollida järgmist:

 • Aadress – LHV avatud panganduse kõigi akende ja vormide aadress brauseris algab nii: https://api.lhv.eu/psd2... Aadressi lõpp oleneb aknast ja teenusest.
 • Sertifikaat – aadressi juures kontrollige lehe sertifikaati, see peab olema väljastatud LHV Pangale.


LHV open banking lehe näited

Kasutaja esmane tuvastamine. See aken on vajalik, et nii teenusepakkuja kui ka pank saaksid aru, kes on kontode omanik ja süsteemiga suhtleb. Olenevalt teenusepakkujast võib rakendus jätta selle info meelde 90 päevaks, mistõttu iga kord seda akent ei kuvata.

Kontodele ligipääsu lubamine. See aken on vajalik, et klient saaks anda teenusepakkujale ja pangale teada, millised kontod tal on. Eraldi saab lubada ligipääsu kontojäägi, konto väljavõtete või mõlema pärimiseks. Kas ja kuidas teenusepakkuja neid andmeid kasutab, sõltub temast. Näiteks makseteenuse osutajale on see aken vajalik eelkõige kliendi kontode nimekirja pärimiseks, et ta teaks, millistelt kontodelt on võimalik makseid teha. Kui maksevahendaja ei ole ise andnud täpsemaid juhiseid, milliseid õigusi on täpsemalt vaja, piisab enamasti "kontojäägid" märkimisest selle konto juurde, millelt soovitakse makset teha. Makse kinnitamise ja tegemise aken kuvatakse kasutajale eraldi.

Makse kinnitamine. Selles aknas annab klient kinnituse maksele, mida teenusepakkuja ja klient on soovinud algatada. Kõik parameetrid (kliendi konto, saaja konto, summa ja selgitus) tulevad teenusepakkuja süsteemist ning LHV aknas saab klient sellega kas nõustuda või mitte.

Open banking ökosüsteemi ja PSD2 raames tegutsevad teenusepakkujad on saanud selleks loa Eesti Finantsinspektsioonilt. Neile väljastatakse selle kohta ka ühendussertifikaadid, mis võimaldavad kasutada open banking programmiliidest.

Ta võib pakkuda oma klientidele väga erinevaid teenuseid, mille jaoks ühel või teisel kombel kasutatakse open banking raames liikuvaid andmeid. Uusi teenuseid ja ärimudeleid tuleb selles vallas aina juurde. Tähtis on, et teenusepakkuja oleks kliendile piisavalt selgitanud, milleks klient talle loa annab.

Open banking raames antud loa saate tagasi võtta teenusepakkuja süsteemis – panga süsteemides seda reeglite järgi vahetult teha ei saa. Alles siis, kui teil tekib teenusepakkujaga suhtlemisel probleeme või kahtlusi, kas kõik on õiguspärane, võtke ühendust ka pangaga. Sama kehtib maksete kohta: kui makse on tehtud vales summas või valele saajale või sellega on muid probleeme, proovige vaidlus lahendada esmalt teenusepakkujaga. Alles siis, kui see ei õnnestu, pöörduge palun panka.

Nimemakse

Nimemakse on makse, mille teed saaja telefoninumbri alusel. Nimemakse saad teha nii eraisikule kui ka juriidilisele isikule.

Nimemakse algata LHV mobiiliäpis nagu tavamakse. Kui annad äpile ligipääsu oma telefoniraamatule, saad valida saaja mugavalt oma telefonisse salvestatud kontaktide seast.

Hea teada! Kui makse saaja on juba liitunud nimemakse teenusega, ilmub tema nime ja pangakonto number maksekorraldusele automaatselt.

Nimemakse saad teha igale eraisikule ja juriidilisele isikule. Kui ta ei ole veel teenust kasutama hakanud, on sul võimalus saata talle LHV mobiiliäpis liitumiskutse.

Jah, selleks seo oma ettevõtte mobiiltelefoni number ettevõtte kontoga. Pea meeles, et üks telefoninumber tohib olla nimemakse tegemiseks seotud ainult ühe kontoga. Kehtima jääb kõige viimasena loodud seos.

Ei, üks telefoninumber saab korraga viidata ainult ühele pangakontole. Kui sul on LHV-s mitu kontot, aga üksainus mobiiltelefoni number, siis vali teenusega liitudes konto, kuhu soovid saada laekumisi.

Su telefoninumber saab korraga viidata ainult ühele pangakontole. Kui oled aktiveerinud nimemakse teenuse mitmes pangas sama mobiiltelefoni numbriga, siis jääb kehtima kõige viimasena tehtud seostamine.

See ei sega nimemakse tegemist. LHV-s saad ühe ja sama pangakontoga siduda nimemakse tegemiseks nii palju telefoninumbreid, kui soovid. Ainus piirang on telefoninumbri võimekus võtta vastu SMS-e, kuna telefonile saadetakse makse tegemiseks turvakood.

Nimemakse jaoks saad kasutada iga riigi telefoninumbrit, mis on võimeline vastu võtma ja näitama SMS-sõnumeid.

Ei, nimemakse töötab kõigi pankade vahel, kes on liitunud Läti Keskpanga hallatava teenusega Proxy Registry Instant Links. Praegu on selle teenusega liitunud Eesti ja Läti suurimad pangad. Vaata liitunud pankade nimekirja

Jah, nimemakse töötab kõigi pankade vahel, kes on liitunud Läti Keskpanga hallatava teenusega Proxy Registry Instant Links. Praegu on selle teenusega liitunud Eesti ja Läti suurimad pangad. Vaata liitunud pankade nimekirja

Nimemaksele kehtivad tavalised ülekannete limiidid ja õigused.

Telefoninumbri ja pangakonto seose saad mobiiliäpis ise kustutada.

Jah, see on võimalik. Ise saab nimemakse teenusega liituda vähemalt 13-aastane nooruk, nooremal saab seda teha lapse konto ligipääsuõigusega lapsevanem või eestkostja. Selleks peab täiskasvanu logima sisse LHV mobiiliäppi ja siduma seal lapse konto tema telefoninumbriga.

Ligipääsu küsime selleks, et saaksid valida makse saaja telefoninumbri mugavalt oma telefoni kontaktide hulgast. Nimemakse tegemiseks edastame registrile ainult sinu valitud kontakti telefoninumbri. Kõik muud andmed jäävad sinu seadmesse ja neid ei näe LHV ega nimemakse registri haldaja.

Grupimakse

Grupimakse on LHV Pank ja LHV Bank kontode vahel toimuv makse, mida saab teha sarnaselt välkmaksele koheselt sõltumata kellaajast ja nädalapäevast. Grupimakse valuutad on GBP, EUR, AUD, CAD, CHF, DKK, HKD, NOK, PLN, SEK ja USD.

Taotluse saab esitada ettevõte:

 1. mis on registreeritud ja tegutseb Eestis ning mille käive ja/või bilansimaht on kuni 2 miljonit eurot aastas
 2. mis pakub tööd kuni 9 inimesele (k.a)
 3. mille ettevõtjal, omanikel ja juhatuse liikmetel puuduvad viimase kahe aasta jooksul tähtaega ületanud ajatamata võlgnevused

Palume esitada mikrolaenu taotlus ja saata majandusaasta aruanne ning kuni 2 kuud vanad bilanss ja kasumiaruanne e-posti aadressile mikrolaen@lhv.ee.

 • Ettevõtte omakapital peab olema üle 25% bilansimahust.
 • Ettevõte ei tohi olla kahjumis.
 • Ettevõtte laenu maksevõimekus (DSCR) peab olema suurem kui 1,2. Selle näitaja arvutamiseks liidetakse ettevõtte perioodi ärikasumile sama perioodi kulum (saadud tulemust nimetatakse EBITDA-ks) ning saadud vaba rahavoog jagatakse sama perioodi laenumaksetega. Näitaja väärtus alla 1,2 viitab rahavoo puudujäägile (rahavoog ei kataks laenumakseid ära) ja väärtus 1,2 väljendab seda, et ettevõtte vaba rahavoog katab täpselt ära jooksvate laenukohustuste maksed, kuid puudub võimalike riskistsenaariumite puhver. Väärtus üle 1,2 näitab, et ettevõtte vaba rahavoog katab ära jooksvad laenukohustused ja sisaldab ka puhvrit võimalikeks riskistsenaariumiteks (nt väärtus 1,4 tähendab, et vaba rahavoog ületab laenumakseid 40% ulatuses).

Mikrolaenu periood on 12 kuni 72 kuud.

Meie saadame sinu e-posti aadressile eeltäidetud laenulepingu. Palume esindusõigust omaval isikul leping digitaalselt allkirjastada ja see meile tagasi saata.

Jah, mikrolaenu ennetähtaegne tagastamine on võimalik. Juhul kui teavitate laenu tagastamise soovist ette 3 kuud, siis ennetähtaegse tagastamise tasu ei ole. Juhul kui soovite tagastada laenu enne 3 kuulist etteteatamise tähtaega, siis ennetähtaegse tagastamise tasu on 3% ennetähtaegselt tagastatud summast. Soovi korral tuleb saata vabas vormis avaldus e-posti aadressile mikrolaen@lhv.ee.

Jah, mikrolaenu perioodi on võimalik pikendada. Soovi korral tuleb saata vabas vormis avaldus e-posti aadressile mikrolaen@lhv.ee.

Maksepuhkust mikrolaenule paraku ei anta.

Mikrolaenu intress algab tasemest 6% ja sellele lisandub 6 kuu euribor. Intress sõltub ettevõtte profiilist, riskitasemest ja laenu teenindamise võimekusest. Euribor muutub iga 6 kuu järel, mistõttu muutub ka mikrolaenu intress ja sellega seoses laenumakse.

Lepingutasu on 1,5% võetavast laenusummast, kuid mitte üle 300 euro.

Kui ettevõtte taotlus ja vajalikud finantsandmed on meieni jõudnud, teavitame taotlejat laenuotsusest tavaliselt järgmisel tööpäeval.

Mikrolaen laekub ettevõtte kontole üldjuhul laenulepingu ja käenduslepingu(te) allkirjastamisele järgneval tööpäeval.

Ei ole. See laen on mõeldud kõikvõimalikeks ettevõttega seotud arendustegevusteks.

Esmalt koostame ettevõttele laenu tagasimakse graafiku. Igakuiseid laenumakseid tuleb tasuda graafikus märgitud kuupäevadel ja summas. See tähendab, et maksepäeval võtame ettevõtte kontolt maha graafikus näidatud summa. Eraldi arvet me selle kohta ei saada.

Mikrolaenu on võimalik taotleda kuni 50 000 eurot.

Tagatisena aktsepteerime eraisiku või ettevõtte käendust.

Tavapäraselt on käendajaks ettevõtte omanik(ud) või juhatuse liige. Käendajaks sobib ka teine ettevõte. Oluline on, et käendajal ei oleks viimase 2 aasta jooksul maksevõlgasid esinenud.

Mikrolaenu saab taotleda mitmel korral, kuid kogusumma ei saa ületada 50 000 eurot.

Jah, mikrolaenu maksetähtaega on võimalik muuta. Soovi korral tuleb saata selleks vabas vormis avaldus e-posti aadressile mikrolaen@lhv.ee. Laenulepingu muutmise tasu on 100 eurot.

Kui laenumakse ei ole maksepäevaks tasutud, saadame kirja teel meeldetuletuse. Et makse hilinemise korral tuleb tasuda ka viivis, soovitame meid makseraskustest kohe teavitada. Koos saame leida parima lahenduse.

Ei pea. Kui ettevõtte laenutaotlus rahuldatakse, tuleb ettevõttel avada LHV Pangas konto.

iOS – vajuta ekraani paremal allnurgas olevat kolme täppi.

Android – vajuta ekraani vasakul ülanurgas olevat kolme kriipsuga ikooni.

Vajuta ekraani paremal ülanurgas olevat näoga pilti.

Suhtluskeelt saad muuta mobiiliäpi seadetest.

iOS – vajuta ekraani paremal allnurgas olevale menüünupule ja edasi hammasratta ikoonile.

Android – vali menüüst „Seaded“, kus avaneb keele muutmise võimalus.

Liigu mobiiliäpi seadete alajaotusse ja vali "Teavitused".

Seda saad teha mobiiliäppi sisenedes. Mobiiliäpp jätab meelde, millise autentimisvahendiga (mobiil-ID, Smart-ID või PIN-kalkulaator) sa sisse logisid, ja kasutab automaatselt seda vahendit tehingute allkirjastamiseks. Kui soovid vahendit muuta, logi mobiiliäpist välja ja sisene uuesti, kasutades sulle meelepärast teist autentimisviisi.

Ekraani ülaosas on sinu nime juures nooleke. Vajuta sellele ja näed kõiki kontosid, millele sul on ligipääs.

Mobiiliäppi sisenedes näed kohe oma kontojääki ja viimaseid tehinguid. Kui soovid näha täielikku konto väljavõtet, vajuta nuppu „Näita kõiki tehinguid …“.

Mobiiliäpis ei ole võimalik ülekandelimiite muuta. Selleks sisene LHV internetipanka, kasutades mobiilset veebilehitsejat. Loe lähemalt.

Kui sa ei ole varem sellele saajale ülekannet teinud, siis vajuta lehe vasakul allservas olevale nupule „Alusta makset“. Seejärel vali „Uus saaja“ ja sisesta vajalikud andmed.

Kui sa aga oled sellele saajale varem mõne ülekande teinud, piisab tema andmete leidmiseks nime esitähtede kirjutamisest.

Makset saad alustada ka telefoninumbri alusel ehk nimemaksena. Loe lähemalt

Selleks vali menüüst „Ootel maksed“.

Selleks vajuta oma kontonumbrile. Seejärel vali, kas soovid numbri kopeerida või edastada SMS-iga.

Kui soovid edastada oma kontonumbri selleks, et küsida kelleltki kindlat rahasummat, võid kasutada teenust „Küsi raha“ . Maksevormi saad juba ette täita ja edastada sulle sobiva kanali (SMS, Messenger, e-post, Viber, WhatsApp vm) kaudu.

Kui soovid küsida kelleltki kindlat rahasummat, võid kasutada teenust „Küsi raha“. Selle kirjaga nupp asub konto ülevaate lehe allosas. Maksevormi saad juba ette täita ja edastada sulle sobiva kanali (SMS, Messenger, e-post, Viber, WhatsApp vm) kaudu.

Mobiiliäpis ei ole võimalik teha välismakseid. Kui soovid teha välismakset, sisene LHV internetipanka.

Vali mobiiliäpi menüüst „E-arved“.

Vajuta ekraani allosas pangakaartide ikoonile. Seejärel vajuta ekraani ülaosas „+“-märgile ja vali, kas soovid tellida deebet- või krediitkaarti.

Vajuta ekraani allosas pangakaartide ikoonile. Nüüd vali aktiveerimata kaart ja vajuta rohelisele lukumärgile

Sisesta oma kaardi neli viimast numbrit ja aktiveeri kaart.

Vajuta ekraani allosas pangakaartide ikoonile. Seejärel vali kaart, mille limiite soovid muuta, ja vajuta kolme kriipsuga ikoonile.

Uues aknas saad määrata pangakaardi sularaha väljavõtu, kaardimaksete ja internetiostude limiidid nii päeva kui ka kuu kohta. Veel saad seadistada võimaluse vaadata sularahaautomaadist saldopäringut ja kontoväljavõtet.

Vajuta ekraani allosas kõige parempoolsemale lepinguga ikoonile. Sealt vali, millise lepingu infot soovid näha.

Vajuta ekraani allosas graafikuga ikoonile.

 • Olemasolevate väärtpaberite juurdeostmiseks või müümiseks vajuta väärtpaberi nimetusele. Seejärel näed väärtpaberiga seotud infot (sh soetushinda, turuhinda). Soovi järgi vajuta nupule „MÜÜ“ või „OSTA“ ning täida vajalikud väljad.

 • Uute väärtpaberite ostmiseks vajuta ekraani ülaosas parempoolsele „+“-märgile. Seejärel otsi väärtpaberit nime järgi ja täida ostuks vajalikud väljad.

Teavitusi ei tule sulle seepärast, et sa oled need oma telefoni seadistustes või mobiiliäpis keelanud. Telli teavitused äpi teadete alajaotusest „Kliendi teavitused“.

Kui toimingu kinnitamisel kontrollkood ununeb või jääb märkamata, tuleks nutiseadmes koodi uuesti nägemiseks navigeerida LHV ja Smart-ID rakenduste vahel. Kontrollkoodi nägemiseks tuleb avada uuesti LHV äpp, jätta kontrollkood meelde ja teha seejärel Smart-ID äpis õige valik.

Kaardi taotlemine ja kasutamine

Pakume mitmesuguseid deebet- ja krediitkaarte. Leia endale sobiv lahendus meie erakliendi pangakaartide või ärikliendi pangakaartide hulgast. Neid kaarte saad soovi korral tellida ka virtuaalsena.

LHV pangakaardiga saad lisaks maksmisele mugavalt investeerida, hakata püsiannetajaks, toetada Eesti jalgpalli, kasutada Noortepanga soodustusi või kindlustada oma reisimised ja kaardiostud. Kasuta oma uut pangakaarti ka telefoni või nutikellaga makstes, lisades kaardiandmed Apple Pay’sse või Google Pay’sse. Loe lisa

LHV pangakaarti saavad taotleda:

 • kõik LHV täisealised kliendid;
 • 6–17-aastasele (k.a) lapsele esindusõigusega lapsevanem või eestkostja, kes on LHV klient ja
 • kasutajad, kes on täitnud kliendiks registreerumise avalduse.

Kaarditaotluse saad esitada:

 • LHV internetipangas ja mobiiliäpis;
 • kliendikontorites;
 • Partner deebetkaarti ja Partner krediitkaarti, mida pakume koostöös Tallinna Kaubamaja kontserniga, saad lisaks taotleda ka Tallinna ja Tartu Kaubamaja ning Selverite infolettides üle Eesti.

Kaardi saad omal valikul tellida:

 • postiga koju;
 • LHV kliendikontorisse (tellimise tasu on 10 eurot). Pangakaardi väljastame konto omanikule. Kui isik, kelle nimele kaart on tellitud, ei ole konto omanik, siis saab ta oma kaardi kontorist kätte aktiveerimata kujul;
 • virtuaalsena.

Eesti aadressile saabub tavapostiga tellitud pangakaart nädala jooksul (sõltub Omnivast) ning saadame selle Sulle tasuta.

Kaardi saatmine tavapostiga välismaale võtab kauem aega ning sõltub konkreetse sihtriigi asukohast. Tutvu kaardi ligikaudse saabumisajaga Omniva kodulehel. Tavapostiga välismaale saatmine maksab 15 eurot.

Juhul kui tellisid pangakaardi juurde ka PIN-koodi ümbriku, siis saabuvad need erinevatel päevadel.

Kui soovid kaardi kätte saada kulleri, tähitud postiga või kiirteenusena, siis võta palun ühendust meie klienditoega. Saatmise eest tuleb tasuda teenustasu vastavalt hinnakirjale.

Pangakaardiga seotud kulud leiad meie hinnakirjast.

Pangakaardi tehingute (s.o sularaha väljavõtmine, kaardi- ja viipemaksed ning internetiostud) päeva- ja kuulimiite saad muuta kaardivaatel, kui oled sisenenud mobiiliäppi või internetipanka.

Võimalike kaardipettuste eest kaitsmiseks soovitame sul hoida oma kaardi makselimiidid võimalikult väikesed. Soovi korral saad kaarditoiminguid sisse või välja lülitada mobiiliäpis ja internetipangas.

Asenduskaart on pangakaart, mis vahetab välja sinu kehtiva või hiljuti suletud pangakaardi (nt kui oled selle kaotanud). Kui aktiveerid asenduskaardi enne vana kaardi sulgemist, siis jätkad uue kaardiga automaatselt Apple Pay, Google Pay või mõne teise digirahakoti kasutamist ja kaarti ei ole vaja sinna uuesti lisada. Samuti jäävad alles samad kasutuslimiidid ja kehtivusaeg, kuid kaardinumber ja PIN-kood tulevad uued.

Kaarti saad asendada nii mobiiliäpis kui internetipangas. Selleks vajuta kaardivaatel nupule „Asenda kaart“.

Digirahakott on mugav nutimakseteenus, mis võimaldab sul kasutada erinevaid makselahendusi (nt Apple Payd, Google Payd, Garmin Payd) oma telefoni, nutikella, ehte vms kaudu. See tähendab, et piisab, kui viipad makseterminali kohal näiteks telefoni või nutikellaga ja makse ongi tehtud.

ABU (ingl automatic billing updater) on Mastercardi teenus, mis võimaldab sul automaatselt uuendada oma pangakaardi andmeid interneti teenusepakkujate juures.

See tähendab, et kui oled hakanud pärast pangakaardi aegumist või asendamist kasutama uut kaarti, edastab Mastercard sinu uue kaardi andmed nendele veebi või äpi teenusepakkujatele (nt Spotify, Netflix), kelle juures olid sa oma kaardi andmed varem salvestanud.

See on sulle mugav, sest sa ei pea kaardiandmeid ise uuendama ja saad lihtsalt jätkata maksete tegemist.

Mis tingimustel ABU rakendub?

Teenus toimib siis, kui sa hakkad oma vana pangakaardi asendamise järel kasutama uut või kui sinu kaart uueneb kehtivusaja möödumise tõttu automaatselt. Lisaks on kaardiandmete automaatseks uuendamiseks vajalik, et ka teenusepakkuja kasutaks seda Mastercardi teenust.

Viipemakse

Viipemakse on pangakaardiga makse, mille tegemiseks piisab makseterminali kohal kaardi viipamisest, et tehingut sooritada. Eestis saab viipega maksta kuni 50-eurose ostu eest. Viipemakse jaoks kasutatakse maailmas juba laialt levinud kontaktivaba tehingu tehnoloogiat (ingl near field communication, NFC).

Viipemakse võimalust saad kasutama hakata siis, kui oled peale kaardi aktiveerimist teinud makseterminalis ühe tehingu, mille kinnitad PIN-koodiga.

Viipemakse võimalust saad kasutama hakata siis, kui oled peale kaardi aktiveerimist teinud makseterminalis ühe tehingu, mille kinnitad PIN-koodiga. Soovi korral saad viipemakse limiite muuta ning teenust sisse või välja lülitada mobiiliäpis ja internetipangas.

Viipemakse võimalusega kaardimakseterminalid tunned ära märgistuse nfc-icon järgi.

Pangakaardiga saad viipemakseid teha siis, kui see on kaardil lubatud ning kui kaardi päeva- ja kuulimiit on piisav. Lisaks on kaardimakseterminalides kehtestatud maksimaalse kontaktivaba tehingupõhine piirang. Igas riigis, kus viipemaksed on lubatud, on kehtestatud tehingutele riigisisene limiit ja see on riigiti erinev. Eestis on see limiit 50 eurot. Välisriikide viipemaksete limiidid leiad siit (info on inglisekeelne).

Juhul, kui ostusumma ületab tehingu limiidi, siis tuleb makseterminali sisestada PIN-kood. Sõltuvalt makseterminalist võib olla vajalik ka kaardi sisestamine terminali. Kaardimakseterminal küsib PIN-koodi sisestamist ka siis, kui teed järjestikku ja viipemakseid, mille ostude summa ületab 150 eurot. Pärast PIN-koodi sisestamist saad jälle teha viipemakseid kuni järgmise 150 euro kogusumma täitumiseni.

Iga viipemaksetehing on kaitstud unikaalse krüptogrammiga. See tagab, et tehing tehakse üksnes juhul, kui kaupmees on selle algatanud ning kaart on makseterminali vahetus läheduses (kuni 2 cm kaugusel).

Aeg-ajalt võib terminal viipemakse korral küsida PIN-koodiga kinnitust. Viipemakselimiite saad ise mobiiliäpis ja internetipangas seada või viipemakse soovi korral hoopis välja lülitada. Viipemakse väljalülitamise korral tuleb muudatuse jõustumiseks teha veel üks PIN-koodiga kinnitatud tehing.

Kui Su pangakaart kaob või varastatakse, blokeeri see kohe internetipangas või mobiiliäpis. Kui juhtud oma kaardi ise leidma ja oled veendunud, et keegi teine ei ole sellele vahepeal ligi pääsenud, võid kaardi internetipangas või mobiiliäpis uuesti aktiveerida. Kui Sa ei leia kaarti või ei saa seda ise blokeerida, võta ühendust meie klienditoega telefonil 6 800 400.

Lisaks on sul võimalik keelata mobiiliäpis ja internetipangas viipemaksevõimalus või seadistada väiksed limiidid nii päevas kui ka kuus tehtavatele maksetele.

Jah, oma kaardi kehtivaid õiguseid saad vaadata ja muuta mobiiliäpi ning internetipanga menüüpunktist „Igapäevapangandus“ ➞ „Pangakaardid“ ➞ „Kaardi andmed“. Lisaks soovitame turvalisuse huvides hoida limiidid võimalikult väiksed. Viipemakse väljalülitamise korral tuleb muudatuse jõustumiseks teha veel PIN-koodiga kinnitatud tehing.

Kõikidel LHV uutel kaartidel on viipemaksevõimalus. Leia endale sobiv lahendus meie erakliendi pangakaartide või ärikliendi pangakaartide hulgast.

Apple Pay ja Google Pay

Apple Pay ja Google Pay võimaldavad teha kiireid ja lihtsaid viipemakseid, näiteks telefoniga või nutikellaga. Piisab, kui viipad telefoni või nutikellaga terminali kohal ning makse ongi tehtud. Maksta saab igal pool, kus võetakse vastu viipemakseid, näiteks poes, restoranis, taksos ja paljudes teistes kohtades. Lisaks on Apple Payd ja Google Payd võimalik kasutada internetis ja äppides maksmisel.

Apple Pay või Google Pay viipemaksetele kehtivad tavapärased viipemaksete limiidid, mis on telefoni või muusse seadmesse (nutikella, iPadi) lisatud pangakaardil. Kui kasutad Apple Payd või Google Payd internetis või rakendustes maksmiseks, siis kehtivad pangakaardi internetiostude limiidid. Soovi korral saad limiite muuta mobiiliäpis ja internetipangas.

Kui soovid kasutada:

 • Apple Payd, siis lisa enda kaart digirahakotti ehk Walletisse. Saad seda teha LHV mobiiliäpis, vajutades kaardivaatel nupule „Add to Apple Wallet“, või telefonis oleva Walleti rakenduse kaudu. Pea meeles, et kaart tuleb lisada igasse seadmesse, millega soovid Apple Payd kasutada. Loe lähemalt, kuidas Apple Payd seadistada.

  Apple Pay kasutamiseks peab su Apple’i seadmel olema Face ID või Touch ID ning tarkvara uusim versioon. Lisaks on vajalik Apple ID konto. Loe lähemalt

 • Google Payd, siis lisa enda kaart digirahakotti. Saad seda teha LHV mobiiliäpis, vajutades kaardivaatel nupule „Add to GPay“, või Google Pay äpi kaudu.

Google Pay töötab Android-seadmetega, millel on lähiväljaside funktsioon (NFC) sisse lülitatud.

Kui Google Pay kasutamine ei õnnestu, siis:

 • kontrolli, kas sinu telefonis on peamiseks makseäpiks ehk vaikerakenduseks määratud just Google Pay, mitte mõni muu viipemakserakendus (nt mTasku või teise panga makseäpp). Selleks ava telefoni seadetest „NFC“ („Ühendused“) või „Rakendused ja märguanded“;
 • vaata üle, kas sinu LHV pangakaart on lisatud Google teenuste juurde. Selleks ava telefonis: Seaded → Google → Konto teenused → Google Pay;
 • veendu, kas sinu telefon võimaldab viipemakseid. Selleks ava telefoni seaded, sisesta otsinguribale „NFC“ ja vajaduse korral lülita NFC käsitsi sisse. Kui NFC valik puudub, siis ei saa sa selle telefoniga viipemakseid teha;
 • uuri järele, kas sinu telefoni tarkvara vastab nõuetele. Telefoni Androidi versioon peab olema Lollipop (5.0) või uuem ning tarkvaral peab olema Play Protecti sert.

Kui vajad abi, siis tutvu lähemalt Google Pay nõuannetega

Kui aktiveerid uue kaardi enne vana kaardi sulgemist, siis ei pea kaarti uuesti Apple Paysse või Google Paysse lisama. Kui vana kaart sai suletud juba enne uue kaardi aktiveerimist, tuleb kaardiandmed uuesti lisada.

LHV Partner pangakaardiga makstes lisapunkte kahjuks ei teeni. Kui oled sidunud kaardimaksetega mikroinvesteerimise, siis see toimib endiselt.

Apple Payd saab kasutada vähemalt 13-aastane ja Google Payd vähemalt 16-aastane noor. Sellised vanusepiirangud on Apple’i ja Google’i poolt määratud.

Kaupa saad tagastada täpselt samamoodi nagu tavalise plastkaardiga tehtud ostu korral. Täpsemat infot saad poemüüja käest.

Apple Pays pead iga ostu Face ID, Touch ID või oma parooliga kinnitama. See aitab vältida olukorda, et keegi teine saab kasutada Apple Payd su iPhone’is, iPadis, Apple Watchis või Macis.

Kui soovid peatada või jäädavalt lõpetada oma seadmega Apple Pays tasumise võimaluse, ava oma Apple ID konto leht või kasuta äppi Find My iPhone (Leia Minu iPhone) oma iPhone’il või iPadil. Sellega su kaardid peatatakse Apple Pays või eemaldatakse sellest isegi siis, kui su seade on parasjagu võrgust väljas ega ole ühendatud mobiilside- või wifivõrku.

Kui vajad abi, võta palun ühendust LHV klienditoega. Lisateave selle kohta, mida teha, kui su iPhone on kadunud või varastatud.

Kui su telefon kaob või varastatakse, siis kasuta äppi Find My Device (Leia Minu Seade). See võimaldab sul telefoni otsida ja lukustada. Kui oled seadme lukustanud, ei saa Google Payd kasutada. Kuna Google Pay ei salvesta kunagi su kaardi andmeid telefoni, siis ei pääse teised, kes on su telefoni leidnud või varastanud, sinu kaardi andmetele ligi. Seda ka siis, kui telefonil puudub ekraanilukk.

Kui peatad või eemaldad kaarte, siis peatatakse või eemaldatakse ka su Apple Pay/Google Pay digitaalne kaardinumber. Füüsilist kaarti võid edasi kasutada.

Apple Pay on turvalisem kui füüsiline krediit- ja deebetkaart, sest iga su iPhone’is, iPadis või Macis tehtud tehing on vaja kinnitada FaceID, Touch ID või parooliga.

Su Apple Watchi kaitseb parool, mida tead ainult sina. Selle parooli pead sisestama iga kord, kui seadme käe peale paned või Apple Pay abil maksad.

Su kaardi numbrit ega identiteeti ei edastata kaupmeestele. Su tegelikke kaardinumbreid ei salvestata ei sinu seadmesse ega Apple’i serveritesse.

Kui maksad poes, siis Apple ega su seade ei saada kaupmehele sinu kaardi numbrit.

Kui teed makse äpis või Safari veebibrauseris, saadetakse kaupmehele ainult need andmed, mida oled oma tehingu täitmiseks lubanud jagada (näiteks nimi, meiliaadress, arve aadress ja tarneaadress).

Apple Pay säilitab anonüümseid makseandmeid, näiteks ligikaudseid ostusummasid. Seda teavet ei saa sinuga seostada ja see ei sisalda kunagi teavet ostetud toodete kohta.

Apple Payd kasutavatel äppidel peab olema privaatsuseeskiri, mida saad vaadata ja mis seab reeglid su andmete kasutamiseks.

Loe lähemalt Apple Pay turvalisuse ja privaatsuse kohta.

Telefoniga maksmine on turvaline, kuna iga tehingu jaoks kasutatakse seadmega seotud numbrit ja kordumatut tehingukoodi. Sinu kaardi andmeid ei salvestata kunagi sinu seadmesse ega teenusepakkuja serveritesse. Samuti ei edastata sinu kaardi numbrit maksmise ajal kaupmeestele. Tänu sellele teed viipemaksed oma telefoniga muretult.

Jah, Apple Pay või Google Payga saad sularaha välja võtta viipevõimalusega automaatidest. Vajad selleks PIN-koodi, mille leiad LHV mobiiliäpist või internetipangast.

Kahjuks ei saa. Raha saad pangaautomaati panna ainult füüsilise kaardiga.

Virtuaalkaart

Virtuaalkaardina pakume kõiki erakliendi ja ärikliendi pangakaarte (v.a Partner pangakaarte).

Selleks märgi kaardi taotlusel, et soovid uut kaarti just virtuaalsena. Kuna sulle ei valmistata plastist kaarti, annad sa panuse puhtamasse ja jätkusuutlikumasse keskkonda. Samuti ei pea sa kaardi saabumist ootama, sest kohe pärast tellimist ja aktiveerimist on virtuaalkaart kasutamiseks valmis.

Virtuaalkaardiga saad teha erinevaid kaarditoiminguid.

 1. Telli kaart LHV mobiiliäpist või internetipangast ja märgi taotlusel, et soovid uut kaarti just virtuaalsena.
 2. Aktiveeri virtuaalkaart.
 3. Lisa kaart digirahakotti (nt Apple Paysse, Google Paysse), mis võimaldab teha mugavaid viipemakseid telefoni või nutikellaga. Internetiostude jaoks leiad vajalikud kaardiandmed (kaardi täispikk number, kehtivusaeg, CVC-kood) mobiiliäpi või internetipanga kaardivaatelt.

Kahjuks ei saa. Raha saad pangaautomaati panna ainult füüsilise kaardiga.

Jah, virtuaalkaardiga saad sularaha välja võtta automaatidest, millel on viipevõimalus. Selleks vajad esiteks digirahakotti (nt Apple Payd, Google Payd) ja teiseks virtuaalkaardi PIN-koodi, mille leiad LHV mobiiliäpist või internetipangast. LHV viipevõimalusega pangaautomaatide asukohad leiad meie kodulehelt ja mobiiliäpist.

Virtuaalkaardiga saad maksta internetis, äppides ja igal pool, kus võetakse vastu viipemakseid. Telefoni või nutikellaga viipamiseks peab virtuaalkaart olema lisatud sinu digirahakotti (nt Apple Paysse, Google Paysse). Välisriigis olles tasub arvestada, et kõikides müügikohtades ei pruugi olla viipemaksevõimalust.

Virtuaalkaardil puudub kuutasu. Samuti on uue virtuaalkaardi tellimine ja plastkaardi asendamine virtuaalkaardiga tasuta.

Vaata hinnakirjast lähemalt, millised teenustasud võivad virtuaalkaardile kehtida.

Internetiostude jaoks vajalikud andmed (kaardi täispikk number, kehtivusaeg, CVC-kood) leiad mobiiliäpi ja internetipanga kaardivaatelt. Kaardi andmeid näeb ainult see isik, kelle nimi on kaardi peal ja kellel on ühtlasi ligipääs enda kaardi andmete vaatamiseks.

Virtuaalkaart kehtib kolm aastat. Kui soovid kasutada kaarti ainult lühikest aega, saad selle igal ajal mobiiliäpis ja internetipangas sulgeda.

Ei saa. Kui tellid juurde virtuaalkaardi, siis on see eraldiseisev kaart koos uue kaardi numbriga ja PIN-koodiga.

Virtuaalkaartide arv ühe kasutaja kohta on piiratud. Kaardi kasutaja saab endale tellida iga kaardi liigi kohta ainult ühe virtuaalkaardi. Näiteks: saad tellida ühe virtuaalse LHV erakliendi deebetkaardi, ühe virtuaalse LHV ärikliendi deebetkaardi, ühe virtuaalse LHV jalgpallikaardi jne.

Kahjuks ei ole võimalik virtuaalkaardil PIN-koodi muuta. Vajadusel saad seda vaadata LHV mobiiliäpis või internetipangas.

Virtuaalne ISIC üliõpilaspilet

Virtuaalse ISIC-kaardi saad endale tellida siis, kui õpid Eesti ülikoolis või rakenduskõrgkoolis kas täis- või osakoormusel mis tahes õppevormis (päevaõpe, kaugõpe, tsükliõpe vm). Kaardi taotlemise ajal võid olla ka akadeemilisel puhkusel.

Eksternid, internid ja residendid ei ole ülikooliseaduse mõistes üliõpilased, mistõttu ei ole neile võimalik väljastada virtuaalset ISIC-üliõpilaspiletit.

Samuti ei ole LHV mobiiliäpi kaudu võimalik taotleda virtuaalset ISIC-üliõpilaspiletit välistudengitel, kel puudub Eesti isikukood.

LHV mobiiliäpis saad tellida endale virtuaalse ISIC-kaardi siis, kui õpid kõrghariduse õppekava alusel ühes järgnevatest Eesti ülikoolidest:

 • EELK Usuteaduse Instituut
 • Eesti EKB Liit kõrgem usuteaduslik seminar
 • Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
 • Eesti Kunstiakadeemia
 • Eesti Lennuakadeemia
 • Eesti Maaülikool
 • Eesti Metodisti Kiriku teoloogiline seminar
 • Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
 • Estonian Business School
 • Kaitseväe Akadeemia
 • Kõrgem Kunstikool Pallas
 • Sisekaitseakadeemia
 • Tallinna Tehnikaülikool
 • Tallinna Tehnikakõrgkool
 • Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
 • Tallinna Ülikool
 • Tartu Tervishoiu Kõrgkool
 • Tartu Ülikool

Ei saa. LHV mobiiliäpis on võimalik virtuaalne ISIC-kaart tellida ja see kuvatakse seal ainult juhul, kui õpid kõrgharidusliku õppekava alusel Eestis.

Välismaale õppima asudes esita virtuaalse ISIC-kaardi taotlus Eduid keskkonna kaudu. Kui su kõrgkool puudub Eduidi nimekirjast, on sul võimalik edastada oma üliõpilasstaatust kinnitav tõend e-posti aadressile klienditugi@eyl.ee.

LHV mobiiliäpis ei saa kuvada ka välisülikoolide virtuaalseid ISIC-üliõpilaspileteid.

Virtuaalse ISIC-kaardi foto nõuded on esitanud Eesti Üliõpilaskondade Liit, kes ühtlasi kontrollib fotosid ja kinnitab need.

Kui esitad LHV mobiiliäpis virtuaalse ISIC-üliõpilaspileti taotluse, arvesta järgmist.

 • Foto peab olema tehtud vähem kui kolm aastat tagasi.
 • Nägu peab olema otsevaates ja moodustama 70–80% foto kõrgusest.
 • Nägu peab taustast eristuma, st ei tohi olla varjus ega olla isegi osaliselt kaetud päikseprillide, peakatte, käe ega muu esemega.

Nagu füüsilise ISIC -kaardiga nii saad ka virtuaalse ISIC-kaardiga tõendada oma tudengistaatust ning kasutada tuhandeid soodustusi Eestis ja välismaal.

Tutvu ISIC-kaardi soodustustega lähemalt

Virtuaalset ISIC-kaarti ei saa kasutada ühistranspordi sõidukaardina. Samuti ei toimi virtuaalne üliõpilaspilet ukse võtmekaardina ega pangakaardina.

LHV virtuaalne ISIC-kaart on pigem nagu üliõpilaspilet: sa saad tõendada sellega oma tudengistaatust ja kasutada tuhandeid
rahvusvahelisi soodustusi.

Oma virtuaalse ISIC-kaardi saad sulgeda Eduid veebilehel järgmiselt:

 1. Sisene ID-kaardi või pangalingi abil Eduid veebikeskkonda
 2. Vali jaotis „Kaardid“
 3. Vajuta oma kehtiva kaardi numbrile
 4. Vali “Deaktiveeri”

Ajutiselt või lõplikult suletud virtuaalset ISIC-kaarti kuvatakse LHV mobiiliäpis 30 päeva.

Virtuaalset ISIC-üliõpilaspiletit ei uuendata automaatselt. Kui su ISIC-kaart kaotab kehtivuse, saad uue kaardi tellida mugavalt LHV mobiiliäpist. Selleks ava seal kaartide vaade, klõpsa üleval paremal plussmärki ja vali „ISIC-virtuaalkaart“.

Kaardi taotlemiseks vajaliku üliõpilasstaatuse olemasolu kontrollitakse Eesti hariduse infosüsteemist (EHIS). Kui su õppijastaatust pole võimalik andmebaasi alusel tuvastada, annab LHV mobiiliäpp veateate „Õppijastaatus puudub“.

Probleemi lahendamiseks võta ühendust oma kõrgkooliga ja uuri, kas oled õppijana EHIS-e nimekirjas. Kui sellega on kõik korras, tuleb sul tudengistaatuse tõendamiseks saata õppimist kinnitav tõend Eesti Üliõpilaskondade Liidu meiliaadressile eyl@eyl.ee.

Sularahaga seonduv

LHV deebetkaardiga saad LHV automaatidest arvelduskontolt sularaha välja võtta tasuta. Suurte summade (alates 2000 eurot) puhul vaata hinnakirja.

Teiste pankade automaatidest Eestis, Suurbritannias ja Euroopa Majanduspiirkonna riikides on arvelduskontolt sularaha väljavõtmise tasu 1 euro (+ 0,3% summast, mis ületab 2000 € kuus). Teiste pankade automaatidest muus välisriigis 2 eurot + 2,5% summast.

Krediitkaardiga on sularaha väljavõtmise tasu alati 2 eurot + 2,5% summast.

Teenustasu kehtib kliendipõhiselt, st sõltumata kontode ja kaartide (sh lisakaartide) hulgast.

Näide: Kui sul on kaks deebetkaarti ja võtad kalendrikuu jooksul sularaha välja esimese kaardiga 2000 eurot ning teise kaardiga 1000 eurot, siis teeb see kokku 3000 eurot. Teenustasu 0,3% summast arvestame 2000 eurot ületavalt summalt ehk 1000 eurolt, mis teeb näite põhjal 3 eurot.

LHV pangaautomaatide asukohad leiad meie kodulehelt.

LHV deebetkaardiga saad sularaha välja võtta ka poekassast koos ostu sooritamisega. Tutvu lähemalt poekassast sularaha väljavõtmise tingimustega.

Jah, LHV erakliendid saavad deebetkaardiga sularaha välja võtta ka poekassast koos ostu sooritamisega. Seda teenust pakuvad näiteks Coopi grupi kauplused, Grossi poed ja Olerexi täisteenindusjaamad. Raha väljavõtu soovist tuleb enne ostutehingut kindlasti kassapidajale teada anda. Teenuse eelduseks on vähemalt 1-eurone ost, millele kaupmees lisab soovitud sularaha summa. Ühe ostuga saab sularaha välja võtta 5-100 eurot (täissummades ja 5-euroste sammudega).

Kaupluses sularaha väljavõtmise tasu on kehtestatud kaupmehe poolt, LHV eraldi tasu selle eest ei võta. Näiteks Coopi kauplustes on teenustasu 0,69 euro, Grossi poodides 0,36 eurot ja Olerexis 0,32 eurot. Sularaha on võimalik välja võtta ka kauplustes välismaal, mis seda teenust (ingl k cash-back) pakuvad. Kindlasti tasub tähelepanu pöörata sealsetele tingimustele ja teenustasudele.

Sularaha saad arvelduskontole sisse maksta LHV automaatides tasuta kuni 5000 eurot kuus. Ületavale summale kehtib teenustasu 0,3% summast. Teenustasu kehtib kliendipõhiselt, st sõltumata kontode ja kaartide (sh lisakaartide) hulgast.

Näide: Kui sul on kaks pangakaarti ja paned kalendrikuu jooksul sularaha kontole esimese kaardiga 4000 eurot ning teise kaardiga 2000 eurot, siis teeb see kokku 6000 eurot. Teenustasu 0,3% summast arvestame 5000 eurot ületavalt summalt ehk 1000 eurolt, mis teeb näite põhjal 3 eurot.

Sissemaksete tegemine on lubatud ainult füüsilise deebetkaardiga. Virtuaalkaardiga sissemakseid teha ei saa.

LHV pangaautomaatide asukohad leiad meie kodulehelt.

LHV kontorites sularahatoiminguid ei tehta.

Telli endale virtuaalkaart. Selleks sisene era- või ärikliendina LHV äppi või internetipanka, telli uus pangakaart ja märgi kaardi taotlusel, et soovid kaarti just virtuaalsena. Virtuaalkaart on kuutasuta ja seda saad kohe kasutama hakata. Kaardiga saad teha viipemakseid telefoni või nutikellaga, internetioste ja võtta välja sularaha viipevõimalusega sularahaautomaatidest. Loe täpsemalt, kuidas see käib →

Teine võimalus on külastada LHV kliendikontorit, kus väljastame sulle ajutise pangakaardi, mis maksab 10 eurot ja kehtib 15 päeva. Ajutise kaardiga saad ainult sularaha LHV automaadist välja võtta ning vaadata oma kontojääki.

LHV sularahaautomaadis saab vahetada PIN-koodi kõikidel LHV plastkaartidel. Kahjuks ei ole võimalik virtuaalkaartidel PIN-koodi muuta. Vajadusel vaata PIN-koodi LHV mobiiliäpis või internetipangas.

Turvalised kaardimaksed internetis

Jah, kõik LHV pangakaardid on liidetud turvaliste kaardimaksete teenusega internetis (3D Secure). See tähendab, et LHV pangakaardiga tehtud internetiostudel on lisakaitse võimalike kaardipettuste vastu. Peale kaardiandmete sisestamist tuleb lisatuvastuseks siseneda LHV internetipanka või kasutada mobiiltelefonile sõnumiga saadetud turvakoodi.

Juhul, kui teed ostu internetipoes, mis ei ole ühinenud turvaliste kaardimaksete teenusega internetis, siis täiendavat lisatuvastust ei küsita.

Internetipoes, mis on liitunud turvaliste kaardimaksete teenusega, saad LHV pangakaardiga oste tehes valida kahe tuvastamisviisi vahel:

Internetipanga kaudu tuvastamine
Avaneb internetipanka sisenemise lehekülg. Kasuta sisenemiseks ID-kaarti, Smart-ID või mobiil-ID lahendust. Peale isikutuvastust suunatakse sind tagasi kaupmehe juurde.

SMS-iga saadetud kinnituskoodiga tuvastamine
Seda saad kasutada juhul, kui su telefoninumber on LHV internetipangas või mobiiliäpis internetiostude juurde salvestatud. Sel juhul ei ole ID-kaardi, Smart-ID või mobiil-ID-ga täiendav kinnitus vajalik, mis teeb selle eriti mugavaks näiteks reisil olles.

Vaata täpsemalt, kuidas lisada oma telefoninumber turvaliste internetiostude juurde mobiiliäpis või internetipangas.

① Ava mobiiliäpis kaartide vaade ja kliki ikoonil kaardi toimingud ja limiidid.② Kaardi toimingud ja limiidid vaates kliki lingil "Salvesta mobiilinumber".③ Sisesta oma mobiilinumber kujul +37255555555

① Ava mobiiliäpis kaartide vaade ja kliki ikoonil kaardi toimingud ja limiidid.

② Kaardi toimingud ja limiidid vaates kliki lingil "Salvesta mobiilinumber".

③ Sisesta oma mobiilinumber kujul +37255555555.

① Sisene internetipanka. Mine Pangakaartide lehele ja kliki nupul "Kaardi andmed ja limiidid"

② "Kaardi toimingud ja limiidid" vaates kliki nupul "Muuda kaardi limiite".

③ "Kaardi toimingud ja limiidid" muutmise vaates märgi lisatuvastus SMS-iga lubatuks. Seejärel saad sisestada telefoninumbri.

Krediitkaardi taotlemine ja tagasimakse

Krediitkaardi taotlusele saad vastuse viie tööpäeva jooksul.

Intressi tuleb tasuda kasutatud krediidilimiidi eest vastavalt lepingus kokku lepitud intressimäärale (intressi suurus protsentides aasta kohta). Intressi arvestamisel lähtutakse tegelikust päevade arvust kuus ja 360-päevasest aastast. Intress hakkab kogunema siis, kui intressivaba periood lõppeb.

Maksepäev on iga kuu 10. kuupäev. Sel päeval võetakse su LHV arvelduskontolt maha intress, mis on kogunenud eelmise kuu lõpuni kasutatud krediidilimiidi eest.

Vaata ka: Krediidi kulukuse määra näited kaartidel

Krediidilimiidi automaatne tagasimakse on summa, mille ulatuses soovid igal kuul pangale krediiti tagasi maksta. LHV pangakaardile, millel on krediidilimiit (nt Partner krediitkaart, Erakliendi krediitkaart, Kuld-krediitkaart, Ärikliendi krediitkaart), saad valida igakuise automaatse tagasimakse suurusega 0–100% krediidilimiidist. Tagasimakse suurust vahemikus 0–100% saad igal ajal internetipangas ise muuta.

Valides 100% tagasimakse, saad kasutada kaarti intressivabalt igapäevase maksevahendina.

Valides 0% tagasimakse, võid tagastada kasutatud limiidi endale sobivates summades ja endale meelepärasel ajal.

Kui 10. kuupäeval ei ole su arvelduskontol piisavalt raha kogu automaatse tagasimakse jaoks, võetakse kontolt maha olemasolev summa. Soovi korral saad puuduoleva summa kanda ise krediidikontole. Tagasi maksmata jäänud osa hakkab koguma krediidikontol intressi.

Erakliendi krediitkaardi krediidi kulukuse määr on 19,15% aastas järgmistel näidistingimustel: limiit 1000 €, intress 18% aastas (fikseeritud), kaardi kuutasu 1 €, intressivaba periood 22 päeva, kogusumma ja tagasimaksete summa 1093,42 € ning eeldusel, et limiit võetakse kasutusele viivitamata, täies mahus ja tagastatakse aasta jooksul igakuiste võrdsete osamaksetena.

Partner krediitkaardi krediidi kulukuse määr on 18,70% aastas järgmistel näidistingimustel: limiit 1000 €, intress 18% aastas (fikseeritud), kaardi kuutasu 1 €, intressivaba periood 26 päeva, kogusumma ja tagasimaksete summa 1093,42 € ning eeldusel, et limiit võetakse kasutusele viivitamata, täies mahus ja tagastatakse aasta jooksul igakuiste võrdsete osamaksetena.

Kuld-krediitkaardi krediidi kulukuse määr on 15,34% aastas järgmistel näidistingimustel: limiit 1000 €, intress 18% aastas (fikseeritud) intressivaba periood 36 päeva, kogusumma ja tagasimaksete summa 1081,42 € ning eeldusel, et limiit võetakse kasutusele viivitamata, täies mahus ja tagastatakse aasta jooksul igakuiste võrdsete osamaksetena.

Platinum-krediitkaardi krediidi kulukuse määr on 11,85% aastas järgmistel näidistingimustel: limiit 5000 €, intress 14% aastas (fikseeritud), intressivaba periood 35 päeva, kogusumma ja tagasimaksete summa 5316,62 € ning eeldusel, et limiit võetakse kasutusele viivitamata, täies mahus ja tagastatakse aasta jooksul igakuiste võrdsete osamaksetena.

PIN-kood

Kaardi PIN-koodi saad vaadata nii LHV mobiiliäpis kui internetipangas. Loe lähemalt, kuidas

PIN-koodi näeb ainult see isik, kelle nimi on kaardi peal. Seda juhul, kui tal on ligipääs enda kaardi andmete vaatamiseks äpis ja internetipangas.

Näiteks, kui ettevõtte töötajatele on väljastatud mitu pangakaarti, siis näeb kaardi PIN-koodi vaid kaardi kasutaja (isik, kelle nimi on kaardil) ja seda vaid juhul, kui ettevõtte esindaja on andnud talle ligipääsu kaardi andmete vaatamiseks.

Kui oled kaardi PIN-koodi valesti sisestanud kaarditerminalis või sularahaautomaadis ja see on lukku läinud, siis saad PIN-koodi uuesti avada internetipangas või mobiiliäpis. Pärast PIN-koodi avamist:

 • veendu, et mäletad oma kaardi õiget PIN-koodi. Vajadusel saad kaardi PIN-koodi vaadata nii LHV mobiiliäpis kui internetipangas. Loe lähemalt, kuidas
 • tee üks tehing sularahaautomaadis nii, et sisestad kaardi pangaautomaati (st ilma viipetehinguta ja vaatad näiteks oma kontojääki). Kui teed seda muus automaadis kui LHV, siis palun arvesta toimingu teenustasuga.

LHV pangakaardi PIN-koodi saad muuta LHV automaatides. LHV pangaautomaatide asukohad leiad meie kodulehelt.

Uuendatud pangakaardil jääb kehtima eelmise kaardi PIN-kood.

Meil ei ole põhjust küsida telefoni või e-posti teel sinu pangakaardi numbrit või CVC koodi, kasutajatunnuseid, salasõnu ega paluda sul sisestada PIN-koode. Kui sedasi peaks juhtuma, on ilmselt tegu pettusega.

Turvalisus ja kaarditehingute vaidlustamine

Et kasutada pangakaarti turvaliselt, soovitame käituda järgmiselt.

 • Kui maksad kaardiga kaupluses või teenindusasutuses, kontrolli enne makse kinnitamist kindlasti makseterminalis kuvatavat summat. PIN-koodi sisestades jälgi, et see ei oleks teistele nähtav, vajaduse korral varja klaviatuuri käega.

 • Kui maksad kaardiga internetis, ära sisesta oma kaardi numbrit ega kaardil olevat turvakoodi ühelegi internetilehele, mis ei näi usaldusväärne.

  • Enne ostu tegemist uuri kaupmehe tausta.
  • Väldi avaliku arvuti kasutamist internetiostudeks.
  • Ära jaga pangakaardiga seotud numbreid mitte kellegagi faksi, posti ega e-posti teel.
  • LHV internetipangas ja mobiiliäpis saad igal ajal keelata või lubada oma kaardiga internetiostude tegemise. Soovitame anda makse tegemise loa vahetult enne ostu ja keelata makse uuesti kohe pärast seda.
  • Et kaitsta end võimalikest kaardipettustest tulenevate kahjude eest, soovitame hoida päeva ja kuu makselimiidi võimalikult väikese.
 • Pangakaart on sinu elektrooniline raha – hoia seda sama hoolikalt kui oma sularaha. Kaarti võid kasutada ainult Sina. Ära anna seda mitte kunagi kellegi teise kätte.

 • Õpi oma PIN-kood pähe. Ära kanna PIN-koodi kaasas ega hoia pangakaardi juures.

 • Kui Su pangakaart kaob või varastatakse, blokeeri see kohe internetipangas või mobiiliäpis. Kui juhtud oma kaardi ise leidma ja oled veendunud, et keegi teine ei ole sellele vahepeal ligi pääsenud, võid kaardi internetipangas või mobiiliäpis uuesti aktiveerida. Kui Sa ei leia kaarti või ei saa seda ise blokeerida, võta ühendust meie klienditoega telefonil 6 800 400.

Kaardi kadumise korral blokeeri see ajutiselt või sulge lõplikult, kui leiad, et kaarti ei ole enam võimalik tagasi saada. Pangakaarti blokeerimiseks või sulgemiseks sisene LHV mobiiliäppi või internetipanka ja tee muudatus kaardi detailvaatel.

Kui leiad oma pangakaardi üles ja oled veendunud, et keegi teine ei ole sellele vahepeal ligi pääsenud, saad blokeeritud kaardi mobiiliäpis või internetipangas uuesti aktiveerida.

 • Kui vajad kiiresti uut kaarti, siis telli virtuaalkaart. Selle saad aktiveerida kohe peale tellimist ning lisada nt Apple Paysse või Google Paysse. Virtuaalkaardiga on võimalik teha viipemakseid telefoni või nutikellaga, maksta internetis ja võtta välja sularaha.
 • Väljastame sulle vajadusel LHV kliendikontorist ajutise kaardi, kuid saad seda kasutada üksnes sularaha väljavõtmisel LHV automaadist. Kaardi saab kliendikontorist kätte koheselt (teenustasu 10 eurot) ning see kehtib 15 päeva.
 • Küsimuste korral võta julgelt meie klienditoega ühendust.

Kui sinu pangakaardiga on tehtud tehinguid, mida sa ei ole ise teinud, siis blokeeri või sulge koheselt kaart ning esita meile kaarditehingu vaidlustamise avaldus. Pangakaardi saad blokeerida või sulgeda mobiiliäpi või internetipanga kaardivaatel. Kui vajad siiski abi, võta palun ühendust meie klienditoega.

Kaarditehingu vaidlustamise avalduse saad esitada konto väljavõtte kaudu. Selleks leia internetipangas või mobiiliäpis konto väljavõttelt üles kaarditehing, mida soovid vaidlustada. Ava kaarditehingu detailvaade ning avalduse esitamiseks vajuta nupule „Vaidlusta“. Kui sul pole võimalik vaidlustust mobiiliäpis või internetipangas esitada, siis täida kaarditehingu vaidlustamise avaldus ja saada see aadressile vaidlustused@lhv.ee.

Kui su pangakaardiga on tehtud tehinguid, mida sa ei ole ise teinud, siis on sul õigus kaarditehing pangas vaidlustada erakliendina 13 kuu ja ärikliendina 1 kuu jooksul alates tehingu toimumise kuupäevast.

Pane tähele! Apple Pay ja Google Pay tehinguid ei saa vaidlustada pettuse tõttu, kuna antud kaardimakse tehingud on kõik kinnitatud turvaliselt autenditud viisil. Kui oled langenud pettuse ohvriks, siis teavita sellest võimalikult kiirelt nii panka kui politseid.

Kui selgub, et tegid selle tehingu ikkagi ise, siis tuleb sul alusetu vaidlustuse eest tasuda hinnakirjajärgset teenustasu.

Pangakaarti kasutades võib tulla ette olukordi, kus näiteks:

 • su ostu eest on tasutud topelt või tehingu summa ei ole õige,
 • sa ei ole tellitud kaupa või teenust kätte saanud,
 • tellitud kaup või teenus ei vastanud kirjeldusele,
 • tagastatud kauba või tühistatud teenuse eest ei ole sulle raha tagasi kantud.

Kui ilmneb selline probleem, pöördu esmalt otse kaupmehe või teenusepakkuja poole.

Kui koos kaupmehega erimeelsusele lahendust ei leia, siis esita kaarditehingu vaidlustamise avaldus esimesel võimalusel. Avalduse esitamiseks sisene LHV mobiiliäppi või internetipanka ning leia konto väljavõttelt üles kaarditehing, mida soovid vaidlustada. Ava kaarditehingu detailvaade ning avalduse esitamiseks vajuta nupule „Vaidlusta“. Kui sul pole võimalik vaidlustust mobiiliäpis või internetipangas esitada, siis täida kaarditehingu vaidlustamise avaldus ja saada see aadressile vaidlustused@lhv.ee.

Esita meile vaidlustamise avaldus 3 kuu jooksul pärast probleemse tehingu kuupäeva või teenuse/kauba kättesaamist, kui ilmneb, et teenus ei vasta kirjeldusele. Kaarditehingu vaidlustamine kestab tavapäraselt kaks kuud. Erandjuhul võib vaidlustamine võtta aega aga kauem – sellest anname sulle jooksvalt teada.

Vaidlustamisele ei kuulu pettustehingud, mis on sinu enda poolt kinnitatud ehk tugevalt autenditud kaardimaksed. Näiteks kui pettuse tõttu tehakse sinu kaardiga veebilehel oste ja oled neid makseid SMSi või internetipanka sisenemise teel üle kinnitanud.

Täida kaarditehingute vaidlustamise avaldus LHV mobiiliäpis või internetipangas, kui:

 • sa ei saanud soovitud summat automaadist kätte;
 • tegid oma kontole sularaha sissemakse, aga raha kontole ei jõudnud või jõudis osaliselt.

Leia konto väljavõttelt üles kaarditehing, mida soovid vaidlustada. Ava kaarditehingu detailvaade ning avalduse esitamiseks vajuta nupule „Vaidlusta“.

Kui sul pole võimalik vaidlustust mobiiliäpis või internetipangas esitada, siis täida kaarditehingu vaidlustamise avaldus ja saada see aadressile vaidlustused@lhv.ee.

Eestis tehtud sularahatehingu vaidlustamine võtab aega üldjuhul paar tööpäeva, keerulisematel juhtudel kuni 10 tööpäeva. Välismaal tehtud sularahatehingu vaidlustamine võib aega võtta kuni 2 kuud.

Apple või Google Payd kasutades võib tulla ette olukordi, kus näiteks:

 • su ostu eest on tasutud topelt või tehingu summa ei ole õige,
 • sa ei ole tellitud kaupa või teenust kätte saanud,
 • tellitud kaup või teenus ei vastanud kirjeldusele,
 • tagastatud kauba või tühistatud teenuse eest ei ole sulle raha tagasi kantud.

Kui peaks selline probleem ilmnema, pöördu esmalt otse kaupmehe või teenusepakkuja poole.

Kui koos kaupmehega tekkinud olukorrale lahendust ei leia, siis esita kaarditehingu vaidlustamise avaldus esimesel võimalusel. Avalduse esitamiseks sisene LHV mobiiliäppi või internetipanka ning leia konto väljavõttelt üles kaarditehing, mida soovid vaidlustada. Ava kaarditehingu detailvaade ning avalduse esitamiseks vajuta nupule „Vaidlusta“.

Pane tähele! Apple Pay ja Google Pay tehinguid ei saa vaidlustada pettuse tõttu, kuna antud kaardimakse tehingud on kõik kinnitatud turvaliselt autenditud viisil. Kui oled langenud pettuse ohvriks, siis teavita sellest võimalikult kiirelt nii panka kui politseid.

Nutikellaga maksmine

LHV pangakaardi saad lisada näiteks oma Apple Watch, Garmin, Fitbit või Wear OS nutikella. Veendu, et sinu nutikell toetab viipemakseid ja pangakaardil on viipemaksed lubatud.

Nutikellaga maksmine on lihtne, kontaktivaba ja kiire. Võimalik on maksta igal pool, kus võetakse vastu viipemakseid. Maksetele kehtivad tavapärased viipemaksete limiidid, mis on seadmega seotud pangakaardil.

Kui soovid ostu eest tasuda:

 • Apple Watchiga, siis tee topeltklõps kella külgnupul ning hoia nutikella kaupluses terminali kohal.
 • Garmin või Fitbit kellaga maksmiseks vajuta nutikella keskset tegevusnuppu või menüüd, hoia seda all ja puudutada rahakoti (Wallet) ikooni. Seejärel vali kaart, millega soovid ostu teha ja hoia nutikella kaupluses terminali kohal.

Garmin Pay kasutamisel saad ostude eest tasuda samade LHV kaartidega, mida iga päev kasutad.

Uue makseviisi seadistamiseks tee nii:

 • Lae oma telefoni Garmin Connect äpp ja seo oma nutikell sellega.
 • Nõustu Garmin Pay kasutustingimustega ja määra 4 numbrist koosnev parool.
 • Lisa oma LHV pangakaart Walletisse.

Fitbit Pay kasutamisel saad ostude eest tasuda samade LHV kaartidega, mida iga päev kasutad.

Uue makseviisi seadistamiseks tee nii:

 • Lae oma telefoni Fitbiti äpp ja seo oma nutikell sellega.
 • Nõustu Fitbit Pay kasutustingimustega ja määra 4 numbrist koosnev parool.
 • Lisa oma LHV pangakaart Walletisse.

Kui soovid peatada või jäädavalt lõpetada oma nutikellaga tasumise võimaluse, ava telefonis kellaga seotud äpp ning eemalda LHV pangakaart Walletist. Kui vajad abi, siis võta ühendust meie klienditoega info@lhv.ee või numbril 6 800 400.

Nutikellaga maksmine on turvaline, kuna iga ostutehingu korral kasutatakse kellaga seotud numbrit ja kordumatut tehingukoodi. Sinu kaardi andmeid ei salvestata kunagi sinu seadmesse ega teenusepakkuja serveritesse. Samuti ei edastata sinu kaardi numbrit maksmise ajal kaupmeestele. Seega, nutikellaga maksad muretult.

Kaardiga maksmine

Palun pöördu kaupmehe poole, kes saab meile saata tehtud kaardimakse tühistuse. Ilma selleta ei ole meil kahjuks võimalik kaardimakse tehinguid ja broneeringuid tühistada. Kaarditehingu saame vaidlustada vaid juhul, kui kaupmees ei ole teenuse tingimustest kinni pidanud ja koostöös kaupmehega ei leita olukorrale lahendust. Juhime ka tähelepanu, et kaarditehingu broneeringuid ei saa tagasi kutsuda ega peatada.

Ei saa. Isegi, kui sinu kontol on piisavas koguses vastava riigi valuutat, võetakse kaardimakse summa sinu kontolt alati eurodes.

Vahel võib mõni kaardimakseterminal pakkuda võimalust, kas teha makse kohalikus valuutas või eurodes. Valides maksevaluutaks eurod, arvutab terminal summa eurodesse ümber kursiga, mis on tõenäoliselt kaupmehele kasulikum. Seetõttu on sinu jaoks sageli soodsam maksta hoopis kohalikus valuutas. Kui maksad või võtad sularaha välja kohalikus valuutas, siis toimub valuutavahetus Mastercardi kursi alusel ning sealjuures lisandub tehingule hinnakirjajärgne konverteerimistasu.

Kõikide LHV pangakaartidega saad maksta ka internetis.

Internetiostudeks vajalik turvakood (CVC) on 3-kohaline number sinu kaardi tagaküljel. Virtuaalkaardi puhul leiad internetiostude jaoks vajalikud andmed (kaardi täispikk number, kehtivusaeg, CVC-kood) kaardi detailvaatelt, kui oled sisenenud LHV mobiiliäppi või internetipanka.

Seoses kehtestatud sanktsioonide ja piirangutega ei ole võimalik kasutada LHV pangakaarte Venemaa ja Valgevene kaupmeeste juures, maksta nende veebipoodides või kasutada Venemaa ja Valgevene pankade sularahaautomaate. Kui plaanid nendesse riikidesse reisida, siis soovitame varuda vajalikul määral sularaha.

Eesti elanike keskmine oodatav eluiga on 77,8 aastat. Pensioniiga algab meestel 63- ja naistel 62,5-aastaselt. Tegelikult minnakse pensionile mõnikord juba varem, keskmiselt 59,6-aastasena. Enne ametlikku pensioniiga lähevad pensionile töötud, kes saavad selle võrra ka väiksemat pensioni.

Eestis on umbes 400 000 vanaduspensionäri, kellest 16,4% töötab.

Kui praegu käiakse tööl vabatahtlikult, siis tulevikus on töötamine paratamatus, sest pensioniiga nihkub järjest kaugemale. 2016. aastast alates saavad nii mehed kui ka naised pensionile jääda 63-aastaselt ja 2026. aastast alates 65-aastaselt. Teadlased prognoosivad, et pensionisüsteemi toimimiseks peaks pensioniiga aastaks 2060 tõusma 69. eluaastani.

Alates 2021. jaanuarist saab minna II samba pensionile viis aastat enne riiklikku vanaduspensioni iga. Samuti on puuduva töövõimega isikud võrdsustatud pensioniealisega.

Enne pensioniiga II sambast raha väljavõtmisel tuleb tasuda tulumaks, määras 20%. Olles jõudnud pensioniikka, maksustatakse II samba ühekordne väljamakse 10%-lise tulumaksumääraga. Kui aga sõlmida pensionieas kindlustusandjaga eluaegne pensionileping, siis selliseid väljamakseid tulumaksuga ei maksustata. Sama kehtib ka siis, kui sõlmida kindlustusandjaga tähtajaline leping, mille kestvuseks on vähemalt kindlustatava vanusele vastav Eesti Statistikaameti avaldatud keskmiselt elada jäänud aastate arv või kui on sõlmitud vähemalt eelnimetatud pikkusega fondipensioni leping (pensioni makstakse otse fondist).

III sambas rakendatakse alates 2021. aasta jaanuarist soodsamaid tulumaksumäärasid 10% ja 0% sarnastel tingimustel nagu II samba puhul eelnevalt kirjeldatud. Enne pensioniiga tehtavatelt väljamaksetelt tuleb samuti tasuda tulumaks määras 20%.

Aastast maksuvaba tulu (kuni 6000 eurot aastas) arvestust mõjutavad:
· Riiklik pension ehk I sammas;
· Enne III samba pensioniiga tehtud väljamaksed, mis on maksustatud tulumaksuga määras 20%, ja pärijale tehtud väljamaksed.

Aastasest maksuvaba tulu (kuni 6000 eurot aastas) arvestusest jäävad välja:
· II sambast tehtud väljamaksed, mis on maksustatud tulumaksuga määras 20% või 10%, ja pärijale tehtud väljamaksed;
· III sambast tehtud väljamaksed, mis on maksustatud tulumaksuga määras 10%.

Tulumaks peetakse kinni väljamakse tegemisel.

Pärijad saavad valida, kas võtavad kogunenud raha korraga välja või eelistavad pärida fondiosakuid. Kogutu korraga välja võttes tuleb pärija vanusest olenemata tasuda tulumaks määras 20%. Fondiosakute pärimisel liigutatakse fondiosakud pärija(te) pensionikonto(de)le ning vanaduspensioniikka jõudes võib pärandvarana saadud osakud võtta rahas välja soodsama tulumaksu määraga (10% või 0%).

Nii II kui ka III samba fondiosakud asuvad pensionikontol. Oma pensionikonto seisu saad vaadata LHV internetipangas sõltumata sellest, millise panga kasutaja igapäevaselt oled. Samuti saad oma LHV pensioni seisu jälgida Pensionikeskus.ee veebis "Minu pensionikonto" rubriigis või endale sobivas internetipangas.

Samuti saad oma LHV pensioni seisu jälgida kõikides teistes internetipankades, mida igapäevaselt kasutad või Pensionikeskus.ee veebis.

Varade kindlustusest fondi või fondist kindlustusse viimist alusta kindlustusseltsi juures.

II sammas

Raha laekub kontole septembrikuu jooksul.* Soovitame üle kontrollida ka oma pangakonto numbri Pensionikeskuses → Minu Pensionikonto → Minu andmed.

Raha kantakse ainult avalduse teinud eraisiku pangakontole ning raha võib laekuda mitmes erinevas osas. Vaata lisainfot

*Kui oled esitanud avalduse II sambast lahkumiseks enne 31.03.2021, siis laekub raha septembrikuu jooksul.

Pensioni II samba makseid arvestatakse Eestis maksustatava tulu arvelt. Kui sul puudub sotsiaalmaksuga maksustatav tulu, II sambasse makseid ei laeku ja “võlga” ei teki. Ise, omal algatusel, II sambasse makseid teha ei ole võimalik.

Pensioniks kogumine on pikaajaline protsess, mis võib sõltuvalt koguja vanusest kesta mitukümmend aastat. Nii nagu maratoni puhul ei loe, kui kiire oled sa olnud esimestel sadadel meetritel, on ka pensioni kogumisel oluline jälgida pikaajalise tootluse näitajaid, näiteks 10 aastat või pensionisüsteemi loomisest alates. Ajutised ja lühiajalised järeleandmised tootlustes ei mõjuta suurel määral lõpptulemust.

Alates 1. augustist 2011 saab oma pensionimakseid suunata uude pensionifondi jooksvalt ning juba kogutud raha ühest fondist teise tõsta kolm korda aastas. Esitades avalduse kogutud raha üleviimiseks ehk osakute vahetamise avalduse hiljemalt:

 • 30. novembril, toimub vahetus 1. jaanuarile järgneval tööpäeval;
 • 31. märtsil, toimub vahetus 1. maile järgneval tööpäeval;
 • 31. juulil, toimub vahetus 1. septembril või sellele järgneval tööpäeval.

Ei. Varasematel aastatel jagati pensionifondiga liitumise eest kingitusi, kuid praegu on seaduses must-valgelt kirjas, et pensionifondi valikut ei või mõjutada ühegi muu hüvega. Samuti ei või pank siduda laenuintresse pensionifondi valikuga (Kogumispensionide seadus § 14 lg 5-1). Juhul kui seda tehakse, tasub enda õiguste eest seista ning teavitada olukorrast Finantsinspektsiooni.

Alates 2021. aasta jaanuarist on kogumine II sambas vabatahtlik ning soovi korral saab II sambasse kogutud raha enne pensioniiga välja võtta. Arvestama peab seejuures, et enne pensioniiga saab välja võtta ainult kogu summa korraga, sellelt peab maksma 22% tulumaksu ja enne 10 aasta möödumist ei saa II sambasse uuesti koguma hakata.

Kes on juba pensionieas või selle lähedal ning soovivad kogu kogutud vara kohe enda kätte saada, saavad seda teha maksusoodustusega 10% või üldse tasuta.

Loe lähemalt

2021. aasta jaanuarist on kogumine II sambas vabatahtlik. Soovi korral saab II sambast väljuda (võttes enne pensioniikka jõudmist välja kogu summa korraga ja tasudes sellelt 22% tulumaksu) või peatada maksete tegemine. Nii väljumise kui ka maksete peatamise korral ei saa enne 10 aasta möödumist uuesti II sambasse koguma hakata. Tutvu kõikide võimalustega seoses II sambasse kogutuga. Loe lähemalt

Riik peatas alates 2020. aasta 1. juulist kuni 2021. aasta 31. augustini II sambasse sotsiaalmaksu arvelt (4%) tehtavad sissemaksed. 2020. aasta oktoobris said kõik II sambaga liitunud otsustada, kas loobuda oma palgalt 2% makse tegemisest. Avalduse esitamisel peatus 2% makse tasumine 1. detsembrist 2020. aastal kuni 31. augustini 2021. aastal.

Nendele, kes jätkasid oma 2% makseid ajal, mil sotsiaalmaksu arvelt 4% teise sambasse ei maksta, see 4% hiljem kompenseeritakse. Aastate 2023–2024 jooksul tehakse nendele inimestele II sambasse riigi poolt täiendavad kanded. Kompenseeritava summa suurus sõltub sellest, kui palju sissemaksete ajutise katkestamise ajal inimene ise oma II sambasse sissemakseid tegi: igaühele makstakse tema II sambasse kaks korda nii palju, kui ta nimetatud ajavahemikul ise sisse maksis.

Kui II samba pensionifondide keskmine tootlus on 2020. aasta 1. juulist kuni 2022. aasta 31. detsembrini positiivne, suureneb riigieelarvest iga makseid jätkanud inimese II sambasse kantava summa suurus ka keskmise tootluse võrra.

Kompenseerimine ei sõltu sellest, kas konkreetne inimene aastatel 2023 ja 2024 tööl käib ja II sambasse sissemakseid teeb. Kui ta on sel ajal tööturult eemal, kuid sissemaksete ajutise katkestamise ajal oma palgalt 2% makseid tegi, saab ta vastavalt tehtud sissemaksetele ka kompensatsiooni.

Kui inimene otsustab II sambast 2021. või 2022. aastal rahaga lahkuda, makstakse talle vahepeal tegemata jäänud 4% kompensatsioon välja koos II samba raha väljamaksmisega. Tootluse arvestust sellisel juhul ei ole.

Kogumispensioni teise samba ümberkorraldused. Loe lähemalt

Isikud, kes ei ole esitanud 2020.aastal II samba maksete peatamise avalduse, saavad arvestada riigi poolse kompensatsiooniga. Kui inimene otsustab II sambast 2021. või 2022. aastal rahaga lahkuda, makstakse talle vahepeal tegemata jäänud 4% kompensatsioon välja koos II samba raha väljamaksmisega. Tootluse arvestust sellisel juhul ei ole. Täpsemalt loe siin

Pensioni investeerimiskonto (PIK) ja II samba pensionifondid moodustavad ühtse terviku, PIKi näol on tegemist lisavalikuga seniste II samba fondide kõrval. Kui enne pensioniiga soovitakse II sambast raha välja võtta, siis saab seda teha vaid kõik korraga. Kõigepealt pead tegema PIKil olevad investeeringud rahaks ning seejärel saad esitada raha väljamakse avalduse. Väljamakse tehakse nii PIKist kui ka II samba fondi(de)st korraga.

III sammas

Fonde saad valida ja vahetada sarnaselt II samba pensionifondidega. Kui sul veel ei ole III sammast, siis tuleb III samba fondidesse kogumise alustamiseks esitada esmalt valikuavaldus. Selle avaldusega määrad, millisesse (või millistesse) III samba fondi(desse) soovid hakata sissemakseid tegema. Erinevalt II samba valikuavaldusest (millega suunatakse igakuised sissemaksed ainult ühte fondi) on III samba valikuavalduses võimalik märkida mitu fondi. Et teha III sambasse sissemakseid, sõlmi (interneti)pangas püsimakseleping või tee ühekordseid sissemakseid.

Investeerida võid endale sobival hetkel ning sobiva summa ulatuses. Võid teha ühekordse makse või näiteks püsikorralduse, mille saad soovi korral igal ajal tühistada.

III samba pensionifondi investeeritud summalt tagastab riik sulle järgmise aasta märtsis tulumaksu. Näiteks, kui investeerid enne aasta lõppu LHV Aktiivne III Pensionifondi, LHV Pensionifond Indeks III või LHV Pensionifond Roheline III 100 eurot, saad riigilt järgmise aasta märtsis tulumaksutagastust 20 eurot. Tulumaksutagastuse saamiseks tuleb III samba investeering üles märkida enda tulumaksudeklaratsiooni.

Tulumaks tagastatakse summalt, mis ei ületa 15% sinu aastasest maksustatavast tulust ega 6000 eurot aastas.

Sarnaselt II sambaga ei ole III samba pensionifondide teenuste kasutamine piiratud ühe kindla pangaga, teenust osutavad vastavat staatust omavad kontohaldurid: AS LHV Pank, Swedbank AS, AS SEB Pank ja Luminor Bank AS.

Oma III samba avalduste ajalooga saad tutvuda LHV internetipangas ja Pensionikeskuse lehel "Minu pensionikonto" rubriigis. Samuti on Pensionikeskuse lehel "Minu pensionikonto" rubriigist leitav III samba tehingute info.

Kui sa pole varasemalt III samba pensionifondidesse sissemakseid teinud, tuleb esitada III samba valikuavaldus.

Juhul kui sul ei ole veel ei II ega III sammast, toimub III samba valikuavalduse esitamisega pensionikonto avamine. Omades pensionikontot ja soovides soetada ka III samba pensionifondi osakuid, tuleb esitada valikuavaldus, millega aktiveerid pensionikonto III samba osa.

Pensionikonto avamise ja enda tuvastamise eesmärgil tehtud III samba valikuavaldust saad esitada ainult kontohalduri kaudu, s.t. pangas (AS LHV Pank, Swedbank AS, AS SEB Pank või Luminor Bank AS), kus omad kliendilepingut. LHV Panga kliendid saavad III samba valikuavaldust esitada läbi LHV internetipanga.

III samba valikuavalduse olemasolu korral ei pea rahaülekande maksekorraldusele soovitud pensionifondi ISIN-koodi lisama. Valikuavalduses võib olla märgitud ka mitu III samba fondi. Vastavalt valikuavaldusel märgitud osakaalule suunatakse maksekorraldusega laekunud raha valitud fondidesse.

III samba osakute ostmiseks tee pangaülekanne (maksekorraldus). Regulaarseteks ostudeks on mõistlik lisada internetipangas püsikorraldus. Ühe maksekorraldusega saad raha kanda korraga ka mitmesse fondi, kui oled sõlminud III samba valikuavalduse. Sellisel juhul maksekorralduse selgitusse ISIN koodi ei lisata. LHV Panga klientidel on võimalus LHV III samba pensionifondi osakuid osta läbi LHV internetipanga eeltäidetud maksevormi „Maksed III sambasse“. Ostetud pensionifondi osakud kajastuvad pensionikontol hiljemalt 2 tööpäeva jooksul.

Alati tuleb maksekorralduse selgituse reale esimesena lisada pensionimaksete töötluskood 30101119828, mis tähistab III sambasse tehtavaid makseid. Järgmised selgituse osad sõltuvad sellest, kas soovid end isikustada isikukoodi või pensionikonto numbriga ning kas soovid kasutada valikuavaldust või mitte.

On väga oluline, et selgituse real olev info oleks sisestatud õigesti. Vastasel juhul võib juhtuda, et makse tuleb sulle tagasi ja sinu III sammas ei aktiveeru.

• Kui soovid fondiosakuid osta valikuavalduse alusel, siis palun täida maksekorraldus täpselt nii:

Maksekorralduse näidis isikukoodiga:
Saaja
AS Pensionikeskus
Konto
EE547700771002908125 - LHV Pank AS
EE961700017004379157 - Luminor Bank AS
EE141010220263146225 - SEB Pank AS
EE362200221067235244 - Swedbank AS
Selgitus
On väga oluline, et info oleks sisestatud täpselt nii nagu siin näidisel (sh tühik, koma, lühend „IK“ ja koolon). Vastasel juhul võib juhtuda, et makse tuleb sulle tagasi ja sinu III sammas ei aktiveeru.
„Selgitus“ reale tuleb kirjutada: 30101119828 ja sinu isikukood kujul "IK:XXXXXXXXXXX".
Näidis, kuidas see info „Selgitus“ real korrektselt välja näeb:
30101119828, IK:Sinu isikukood
Summa
Investeeritav summa eurodes
Viitenumber
Jäta viitenumbri väli tühjaks

Maksekorralduse näidis pensionikonto numbriga:
Saaja
AS Pensionikeskus
Konto
EE547700771002908125 - LHV Pank AS
EE961700017004379157 - Luminor Bank AS
EE141010220263146225 - SEB Pank AS
EE362200221067235244 - Swedbank AS
Selgitus
30101119828
Summa
Investeeritav summa eurodes
Viitenumber
Sinu pensionikonto number

• Kui soovid osta konkreetse fondi osakuid (võid osta ka mõne sellise fondi osakuid, mis ei ole sinu valikuavaldusel märgitud), siis palun täida maksekorraldus täpselt nii:

Maksekorralduse näidis isikukoodiga:
Saaja
AS Pensionikeskus
Konto
EE547700771002908125 - LHV Pank AS
EE961700017004379157 - Luminor Bank AS
EE141010220263146225 - SEB Pank AS
EE362200221067235244 - Swedbank AS
Selgitus
On väga oluline, et info oleks sisestatud täpselt nii nagu siin näidisel (sh tühikud, komad, lühend „IK“ ja koolon). Vastasel juhul võib juhtuda, et makse tuleb sulle tagasi ja sinu III sammas ei aktiveeru.
„Selgitus“ reale tuleb kirjutada:
30101119828, soovitud fondi ISIN-kood ja sinu isikukood kujul "IK:XXXXXXXXXXX".
Näidis, kuidas see info „Selgitus“ real korrektselt välja näeb
30101119828, EE.........., IK:Sinu isikukood
Summa
Investeeritav summa eurodes
Viitenumber
Jäta viitenumbri väli tühjaks

Maksekorralduse näidis pensionikonto numbriga:
Saaja
AS Pensionikeskus
Konto
EE547700771002908125 - LHV Pank AS
EE961700017004379157 - Luminor Bank AS
EE141010220263146225 - SEB Pank AS
EE362200221067235244 - Swedbank AS
Selgitus
On väga oluline, et info oleks sisestatud täpselt nii nagu siin näidisel (sh tühik ja koma). Vastasel juhul võib juhtuda, et makse tuleb sulle tagasi ja sinu III sammas ei aktiveeru.
„Selgitus“ reale tuleb kirjutada: 30101119828 ja soovitud fondi ISIN-kood.
Näidis, kuidas see info „Selgitus“ real korrektselt välja näeb:
30101119828, EE..........
Summa
Investeeritav summa eurodes
Viitenumber
Sinu pensionikonto number

Vajalikud ISIN-koodid:
LHV Pensionifond Aktiivne III: EE3600010294
LHV Pensionifond Indeks III: EE3600109419
LHV Pensionifond Roheline III: EE3600001764

Pensionikonto number on kiirelt leitav kui logid sisse Pensionikeskuse lehel "Minu pensionikonto" rubriiki.

Raha võib tulla tagasi mitmel põhjusel. Esiteks, fondi makstud summa on väiksem kehtestatud miinimumsummast, mille leiad fondi prospektist. Eriti tasub olla tähelepanelik kui kasutad maksmisel valikuavaldust, mis jagab kantud summa proportsionaalselt valitud fondide vahel ära. Teiseks põhjuseks võib olla asjaolu, et oled alles hakanud koguma III sambasse ning ei ole veel esitanud III samba valikuavaldust. III sambasse koguma hakkamisel on valikuavalduse esitamine kohustuslik. Kolmandaks võis ehk juhtuda, et eksisid maksekorralduse täitmisel. III samba fondiosakute ostmisel on maksekorralduse korrektne täitmine äärmiselt oluline. Vaata punkt 8. Mida märkida maksekorraldusele?

Vahetamine vormistatakse avaldusena, mille saad esitada LHV internetipangas, endale sobivas pangakontoris või Pensionikeskuse "Minu pensionikonto" rubriigis. Ühest III samba fondist saab vahetada osakuid mitmesse sihtfondi.

Kui soovid vahetada osakuid erinevate fondivalitsejate fondide vahel, pead arvestama, et fondivalitsejal on õigus võtta vastava pensionifondi tingimustes ette nähtud ulatuses osakute tagasivõtmistasu ja väljalasketasu. Tasud ei rakendu, kui teed vahetust ühe fondivalitseja fondide vahel.

See ei pruugi olla mõistlik otsus, sest kõigepealt tuleb II sambast raha väljavõtmisel tasuda 20% tulumaksu ning edaspidi ei saa sa arvestada ka varasemalt II sambasse riigi poolt lisatava sotsiaalmaksu osaga (4%). III samba sissemaksete pealt saab tulumaksu tagastust kuni 15% oma aastasest brutotulult, kuid mitte rohkem kui 6000€. Kui lahkud III sambast enne pensioniea saabumist on tulumaksuga maksustatav kogu summa.

III samba fondiosakute müügiavalduse saad esitada LHV internetipangas, endale sobivas pangakontoris või Pensionikeskuse "Minu pensionikonto" rubriigis. Ühe avalduse peale võid märkida mitme erineva fondi müügisoovi. Müües korraga mitme pensionifondi osakuid arvesta, et summa kantakse sulle üle siis, kui kõik avaldusel olevad müügid on teostatud ning tulumaksu arvestus tehtud.

LHV Pensionifond Aktiivne III, LHV Pensionifond Indeks III ja LHV Pensionifond Roheline III osakuid saab tagasi müüa igal pangapäeval. LHV III samba fondide väljumistasu on 0%.

Nende jaoks, kes liitusid III sambaga enne 2021. aastat, on pensioniiga 55 aastat. Alates jaanuarist 2021 III samba liitunute jaoks algab maksusoodne iga II sambaga võrdselt: st, et pensionile saab minna kuni 5 aastat enne riiklikku vanaduspensioni ikka jõudmist, aga ka siis, kui isikule on määratud puuduv töövõime.

Alates 2021. aasta jaanuarist maksustatakse enne pensioniiga tehtud väljamaksed (mitte ainult kasum, vaid kogu väljamakse) kehtiva tulumaksu määraga (20%).

10%-se tulumaksu määraga maksustatakse ühekordsed väljamaksed: pärast osakuomaniku pensioniikka jõudmist, kuid mitte enne viie aasta möödumist vabatahtliku pensionifondi osakute esmasest omandamisest; osakuomaniku puuduva töövõime korral. Täiesti ilma tulumaksu maksmata saad raha kätte siis, kui oled pensionieas ja sõlmid kogutud raha kasutamiseks eluaegse pensioni lepingu või pika tähtajalise pensioni lepingu (maksed on jaotatud vähemalt sinu keskmiselt elada jäänud aastatele).

Alates 2021. aasta jaanuarist saavad II sambaga liituda kõik Eesti maksuresidendid, kes seda seni teinud ei ole. Liitumiseks tuleb esitada valikuavaldus, mida saad teha LHV internetipangas, endale sobivas pangakontoris või Pensionikeskuses "Minu pensionikonto" rubriigis.

Lapsele III samba avamise sooviga pöördu panka, kus oled avanud lapsele arveldusarve.

Kui lapsel on konto LHV Pangas, siis võib vastava sooviavalduse saata LHV klienditoe meiliaadressile info@lhv.ee või külastada endale sobivat pangakontorit.

Tulude deklareerimine jm sellega kaasnev maksuarvestus on isikupõhine, mis tähendab, et vanem ei saa lapse pensionikontol olevate III samba fondi tehtud sissemaksete eest maksutagastust. Maksutagastuse võimalus on isikul, kelle pensionikontole on täiendava pensionifondi sissemaksed tehtud. Kui alaealine on saanud aasta jooksul tulu ning maksnud ka makse, siis tema deklaratsioonil kajastuvad ka tema pensionikontole tehtud III samba maksed ning siis on alaealisel tulusid deklareerides võimalus maksutagastust saada.

Ostetud pensionifondi osakud kajastuvad pensionikontol hiljemalt 2 tööpäeva jooksul. Pensionifondide käekäiku saad edaspidi jälgida lapse internetipangas. Selleks palun sisene lapse kontole tema kasutajanime ja ID-kaardi või parooliga. Parooli saad luua, kui liigud oma internetipangas lapse profiilile, valiku alla Info seaded - Paroolid. Parooli on hea lapsel tulevikus ka meie mobiiliäpist kontojäägi vaatamiseks kasutada.

Indeksfondid

Indeksfondid investeerivad sõltumata turuolukorrast teatud indekseid järgivatesse fondidesse ja aktiivset varade juhtimist neis ei toimu. Varade koosseis indeksfondis on stabiilne, ta ei kohandu vastavalt muutustele (nii nagu see toimub fondijuhiga fondides). Indeksfondid sõidavad piltlikult öeldes pidevalt gaas põhjas. Kindlasti saab olema perioode, kus nende fondide tootlus on suurel määral negatiivne. Kui turg kukub, ei saa fondijuht midagi teha, et riske vähendada. Fondi sobivuse hindamisel on kliendil palju suurem roll, mistõttu sobivad sellised fondid varasema investeerimiskogemusega klientidele, kes oskavad fondide riske hinnata.

Kuna indeksfondidel puudub aktiivne juhtimine ehk riskide aktiivne lisamine ja vähendamine vastavalt turuolukorrale, tähendab see nende fondide jaoks ka madalamaid haldustasusid.

Saame pakkuda nii madala tasuga teenust, kuna LHV fondiäri on saavutanud kriitilise mahu ning fondide administreerimisega seotud funktsioonid on välja ehitatud. Selle tasu arvelt kaetakse tavapärased kolmandate osapoolte kulud, samuti LHV administratiivsed kulud.

Teekond pensionipõlve

Üksikreisi- ja korduvreisikindlustus

LHV-s on sul võimalik valida järgmiseid reisikindlustuse ja lisakaitsete liike.

 • Reisitõrkekindlustus
  Reisitõrkekindlustus on abiks reisi ärajäämise, sõiduvahendi hilinemise ja mitteväljumise ning reisi katkemise korral.

 • Meditsiiniabikindlustus (sh õnnetusjuhtumikindlustus)
  Meditsiiniabikindlustus on abiks, kui vajad reisil olles tervise ootamatu halvenemise tõttu arstiabi. Õnnetusjuhtumikindlustus tagab kindlustushüvitise reisil toimunud õnnetusjuhtumist tuleneva püsiva puude või surma korral.

 • Pagasikindlustus
  Pagasikindlustus kaitseb reisil pagasi kahjustumise, hävimise, varguse, röövi, kadumise ja hilinemise korral.

 • Vastutus- ja õigusabikindlustus
  Hüvitame kahju, mille oled välisriigis sina või on sinuga koos reisiv pereliige kogemata tekitanud kolmandale isikule. Samuti hüvitame sinu õigusabikulud, kui oled tahtmatult toime pannud teo, mille tõttu on välisriigis algatatud kriminaal- või väärteomenetlus, sulle on esitatud kautsjoni tasumise otsus või kolmas isik on esitanud sulle seaduse alusel eraõigusliku nõude.

 • Rendiauto omavastutuse kindlustus
  Hüvitame sulle rendiauto kindlustuslepingus märgitud kaskokindlustuse omavastutuse juhul, kui rendiauto kahjustub või hävineb ootamatu sündmuse (nt liiklusõnnetus, tulekahju, loodusõnnetus) tõttu.

 • Ürituse ärajäämise kaitse
  Hüvitame sinu tehtud reisikulud juhul, kui reis jääb ära selle eesmärgiks olnud ürituse (nt konverents, mess, kontsert) tühistamise tõttu.

 • Streikide, looduskatastroofide ja maksejõuetuse kaitse
  Hüvitame reisitõrkekahju, mis on tekkinud streigi, looduskatastroofi ja teenust pakkuva ettevõtte maksejõuetuse tõttu.

 • Spordikaitse
  Spordi lisakaitse katab sinu ravikulud juhul, kui harrastad reisil suurema riskiga spordialasid. Nende loetelu leiad reisikindlustuse tingimustest.

  Samuti hüvitame kulud, mis on reisil tekkinud näiteks põhjusel, et halva ilma tõttu on spordirajad suletud, või on spordivarustus varastatud või ootamatult purunenud.

 • Füüsilise töö kaitse
  Katame sinu ravikulud juhul, kui plaanid teha reisil olles füüsilist tööd. Täpse info leiad reisikindlustuse tingimustest.

 • Covid-19 kaitse
  Võib juhtuda, et su reis jääb ära seepärast, et sa haigestusid juba enne reisi Covid-19-sse või määrati sulle eneseisolatsioon. Sel juhul hüvitame kulud sinu valitud reisitõrkekindlustuse kindlustussumma ulatuses. Kui sind määratakse Covid-19 tõttu välisriigis eneseisolatsiooni, siis hüvitame sinu lisakulutused majutusele ja vajaduse korral ka uutele tagasisõidupiletitele reisitõrkekindlustuse kindlustussumma ulatuses kuni 1500 euro ulatuses.

  Lähtudes sinu valitud meditsiiniabikindlustuse summast, katame ravikulud, mis sul tekivad reisi ajal Covid-19-sse haigestumise tõttu.

  Ühegi riigi valitsuse tegevusega seotud reisitõrgete (nt valitsus on otsustanud sulgeda riigipiiri või lennujaama) kulusid me ei hüvita.

Soovitame sul alati enne reisile minekut sõlmida reisikindlustuslepingu isegi siis, kui sul on kehtiv Euroopa ravikindlustuskaart.

Pea meeles, et Euroopa ravikindlustuskaardi alusel hüvitatakse sulle ainult selle riigi elanikele tasuta kättesaadavad meditsiiniteenused, kuid neid pakutakse riigiti väga erinevas mahus. See tähendab, et näiteks visiiditasu, haigla päevaraha, ravimid, operatsioonid ja ka transpordikulu võib jääda sinu enda kanda. Need kulud võivad olla välisriigis mitu korda suuremad kui Eestis, mistõttu on reisikindlustus vajalik isegi naaberriiki sõites.

Reisitõrke kindlustussumma vali oma vajaduste alusel. Peamiselt oleneb valik sellest, kui suures summas oled teinud reisile kulutusi nii enne reisi kui ka plaanid neid teha reisi ajal.

Pagasikaitse puhul mõtle läbi, mida su pagas sisaldab, ja määra nende asjade väärtus. Kui sul on plaanis teha reisil sisseoste, siis lisa ka nende eeldatav summa.

Reisikindlustuslepingu soovitame sõlmida juba peale reisi ostmist või lennupiletite ja majutuse broneerimist.

Pane kindlasti tähele, et reisitõrkekindlustus ei hakka kehtima kohe pärast lepingu sõlmimist: ooteaeg on 72 tundi. Seega tuleks kindlustusleping sõlmida hiljemalt kolm ööpäeva enne reisi algust.

Reisi kavandades jälgi, et oled arvestanud piisava ajavaruga lennujaamades. Vaata üle oma lennufirmade nõuded selle kohta, kui palju varem pead lennujaamas kohal olema. Pea silmas ka sihtkoha eripära: kas selles lennujaamas on oodata suuremat ajakulu reisidokumentide kontrollimisel? Riigiti on Covid-19 tõttu lisanõuded ja kontrollivajadus väga erinevad ning nendega tuleks end kurssi viia enne reisi.

Kui sa jääd lennust maha endast mitteolenevatel põhjustel, siis hüvitame sulle uute lennupiletite kulu.

Kui oled sõlminud reisikindlustuslepingu ja valinud ka reisitõrkekindlustuse, siis hüvitame sinu tehtud kulud reisile juhul, kui sa haigestusid ootamatult. Sel juhul pöördu kohe perearsti poole, kes fikseerib haigestumise. Arstitõendi alusel hüvitame sulle reisiks tehtud kulutused kuni poliisil märgitud reisitõrkekindlustuse hüvitislimiidini.

Kõige sagedamini tekib reisil probleeme pagasi ja reisitõrkega. Kõige kallimad kindlustusjuhtumid on aga olnud seotud ravikuludega ja haigestunu transportimisega Eestisse.

Kui oled reisil haigestunud või saanud viga, siis on kõige tähtsam sinu tervis. Et saada kiiresti abi, pöördu kohapeal arsti poole ja toimi tema juhiste alusel. Kergema haigestumise korral tasu ravikulude eest võimaluse korral ise ja reisilt tagasi jõudnuna esita meile kahjutaotlus.

Kui vajad välisriigis haiglaravi, helista esimesel võimalusel LHV-sse numbril +372 680 1122. Aitame sul leida sobiva haigla ja korraldame arvete tasumise.

Kindlustushüvitise saamiseks reisi järel hoia alles kõik kuludokumendid.

Meie reisikindlustus kaitseb sind reisil paljude olukordade eest, aga on ka tegevusi, mille jaoks peaksid valima juba kindlustuslepingut sõlmides spordi lisakaitse. Tee seda näiteks juhul, kui plaanid minna reisil sukelduma, mägimatkale või avamerele purjetama. Suure riskiga spordialade nimekirjaga saad tutvuda kindlustustingimustes.

Kui reisid mitu korda aastas ja iga kord erinevasse riiki, siis on sul kasulik sõlmida aastane reisikindlustusleping ehk korduvreisikindlustuse leping. Sellega on ühe aasta jooksul kindlustatud piiramatu arv reise.

Palun ole tähelepanelik reisi pikkuse suhtes: kindlustustingimuste järgi võib üks reis kesta järjest kuni 60 päeva.

Reisikindlustus pangakaardiga

Kuld- või Platinum-kaardiga saad kaasa LHV laia kattega reisikindlustuse sinule ja sinuga koos reisivatele pereliikmetele olenemata sellest, kuidas on reisi eest tasutud.

Reisikindlustus sisaldab järgmisi kindlustuskaitse liike.

 • Reisitõrke kindlustus
  Reisitõrke kindlustus on abiks reisi ärajäämise, sõiduvahendi hilinemise või mitteväljumise ja reisi katkemise korral.
 • Meditsiiniabikindlustus
  Meditsiiniabikindlustus on abiks, kui vajad reisi ajal terviseseisundi ootamatu halvenemise tõttu arstiabi.
 • Pagasikindlustus
  Pagasikindlustus on abiks pagasi kahjustumise, hävimise, varguse, röövi, kadumise ja hilinemise korral.
 • Õnnetusjuhtumikindlustus
  Õnnetusjuhtumikindlustus tagab kindlustushüvitise reisil toimunud õnnetusjuhtumist tuleneva surma või püsiva puude korral.
 • Vastutuskindlustus
  Hüvitame kahju, mille oled sina või on sinuga koos reisiv pereliige kogemata tekitanud välisriigis kolmandale isikule.
 • Õigusabikulud
  Hüvitame sinu õigusabikulud, kui oled tahtmatult toime pannud teo, mille tõttu on välisriigis algatatud kriminaal- või väärteomenetlus, sulle on esitatud kautsjoni tasumise otsus või kolmas isik esitab sulle seaduse alusel eraõigusliku nõude.
 • Rendiauto kindlustus
  Kuldkaardiga kaasneb rendiauto kaskokindlustuse omavastutuse kaitse.
  Hüvitame rendiauto kaskokindlustuse omavastutuse summa juhul, kui rendiautol on kaskokindlustus ja sa pead rendilepingu alusel hüvitama rendifirmale kindlustusjuhtumi tõttu kaskokindlustuse omavastutuse.
  Platinum-kaardiga kaasneb rendiauto kaskokindlustus.
  Hüvitame kahju rendifirmale, kui su rendiauto kahjustub või hävib mistahes äkilise ja ettenägematu sündmuse tõttu (nt liiklusõnnetus, tulekahju, loodusõnnetus) või kui rendiauto varastatakse või röövitakse. Rendiauto kaskokindlustuse omavastutus on 250 eurot.

Tutvu kindlasti Kuldkaardi või Platinum-kaardi kindlustustingimustega, sest seal on lisaks kindlustuskaitse liikidele kirjas ka välistused.

Soovitame pangakaardi tellida juba varakult enne reisi, kuna see saabub postiaadressile nädala jooksul ja kindlustuskaitse hakkab kehtima plastkaardi aktiveerimisel.

Kui tellisid Kuldkaardi virtuaalsena, siis pane kindlasti tähele, et kindlustuskaitse hakkab kehtima 72 tunni pärast alates selle aktiveerimisest. Virtuaalse Platinum-kaardi puhul hakkab kindlustuskaitse kehtima kohe pärast aktiveerimist.

Reisikindlustus kehtib järgmiste aktiivsete LHV pangakaartidega:

Reisikindlustuse sertifikaadi leiad mugavalt pangakaardi detailvaatelt, kui oled sisenenud LHV internetipanka.

LHV hüvitab sama reisi kõigi kindlustusjuhtumite kohta kokku maksimaalse kindlustussumma. Kindlustussummad ja hüvitispiirid kehtivad iga kindlustatud isiku kohta eraldi.

Tingimustes on märgitud iga kindlustuskaitse liigi kohta maksimaalne summa, mille LHV ühe reisi jooksul toimunud kindlustusjuhtumite korral kindlustatud isiku kohta hüvitab. Kui tegelik kahju on väiksem, lähtutakse sellest. Kindlustuskaitse liike, sh kindlustussummasid ja hüvitispiire, ei liideta.

Helista LHV reisiabi numbrile +372 680 1122, kui vajad esmast abi.

Kui sul juhtub reisil olles õnnetus või tekib tõrge plaanitud reisi korralduses, annab LHV reisiabitöötaja sulle telefoni teel nõu, kuidas toimida. Ta aitab sul saada ka arstiabi ning vajaduse korral leida uued lennupiletid ja öömaja hotellis.

Kuld- või Platinum-kaardiga on reisikindlustusega kaitstud kaardiomanik ja temaga koos reisiv abikaasa või elukaaslane ning nende kuni 21-aastased (kaasa arvatud) lapsed ja lapselapsed. Kindlustuskaitse kehtib, kui reisitakse kaardiomanikuga koos.

Covid-19 lisakaitse

 • Kui haigestud Covid-19-sse välisriigis ja vajad seetõttu arstiabi, hüvitame sinu meditsiiniabikulud:
  • Kuldkaardi puhul kuni 500 000 euro ulatuses.
  • Platinum-kaardi puhul kuni 700 000 euro ulatuses.
 • Kui su reis jääb ära, katkeb sinu või su reisikaaslase Covid-19 haigestumise või teile määratud eneseisolatsiooni tõttu, siis hüvitame reisitõrkega seotud kulud kuni 2000 euro ulatuses iga kindlustatud isiku kohta.

Pea meeles!
Kindlustuskaitse ei laiene kahjujuhtumitele, mis on seotud pandeemiast tulenevate puudulike reisidokumentide või muude reisikorraldusküsimustega. Näiteks, kui sind ei lasta riiki, kuna sul ei ole tehtud sobivat negatiivset koroonatesti või riigipiirid suletakse, siis sellega seotud kulusid ei hüvitata. Kindlustatud ei ole ka kulud, mis on seotud Covid-19 testimise ja muude reisimiseks vajalike dokumentidega. Samuti ei hüvitata kulu, mis on tekkinud sihtkoha- või transiitriigi piiriületusele kehtestatud piirangute tõttu. Oma reisi planeerides tutvu kindlasti Terviseameti ja Välisministeeriumi juhistega.

Teavita meid kahjujuhtumist esimesel võimalusel ja järgi LHV kahjuabispetsialisti juhiseid.

Kahjujuhtumi korral

Kogumiskonto

Kogumiskonto on lahendus, mis võimaldab sul oma isikliku eesmärgi nimel raha koguda, intressi teenida ja saada interaktiivset tagasisidet, kuidas eesmärgis püsimisega läheb. Soovi korral saad kogumist kiirendada kasutades mikrokogumist. Kõiki valikuid ja seadistusi saad mugavalt igal hetkel muuta. Säästa võid ka mitme eesmärgi jaoks korraga ja teha endale mitu Kogumiskontot.

Eesmärgi saavutamise tähtaja ja summa, mille soovid kokku koguda, saad ise määrata. Tähtaja saabudes on sul võimalik endiselt kogumisega jätkata või soovi korral see Kogumiskontolt välja kanda.

Kogumiskonto kasutamine on teenustasuta.

Kogumiskontot saavad kasutada kõik eraisikud, sh alaealised kliendid.

Vähemalt 7-aastased saavad lisaks Kogumiskonto loomisele ka seadeid muuta ja raha juurde või välja kanda. Kuni 7-aastased saavad ainult Kogumiskonto infot näha.

Kogumiskonto loomisel saad soovi korral teha esmase suurema sissemakse. Lisavalikutega saad kogumist kiirendada. Mikrokogumine annab sinu eesmärgi saavutamisele hoogu juurde iga deebetkaardimaksega. Samuti võid kasutada püsikogumist, et näiteks igal nädalal või kuul laekuks sinu Kogumiskontole kindel rahasumma.

Kogumiskonto numbrit (IBAN) näed internetipanga koondvaates koos oma teiste kontodega. Lisaks leiad Kogumiskonto numbri Kogumiskonto detailvaatest valides „Küsi raha“.

Mikrokogumine võimaldab sul kasvatada oma eesmärgi jaoks vajalikku summat märkamatult. Iga deebetkaardimaksega laekub väike summa sinu Kogumiskontole. Mikrokogumine toimib ka virtuaalse deebetkaardiga.

Sinu deebetkaardimakse summa ümardatakse järgmise täisarvuni. Näide: Sinu kaardimakse on 2,1 eurot. Järgmine täisarv on 3 eurot. Nende kahe arvu vahe on 0,90 eurot – see ongi mikrokogumise summa.

Kui soovid mikrokogumisele veelgi hoogu juurde anda, saad valitud mikrokogumise summat mitmekordistada. Näide: Kui sinu mikrokogumise summa on 0,90 eurot, siis valides Kogumiskonto seadetes „x3“ tähendab see seda, et sinu deebetkaardimakselt laekub Kogumiskontole 0,90 x 3 ehk 2,70 eurot.

Mikrokogumist saad kasutada ka siis, kui sul on mitu Kogumiskontot.

Deebetkaardimakse summa ja täisarvuni ümardamise summa vahe lisatakse igale Kogumiskontole, kus oled vastava seadistuse sisse lülitanud (st mikrokogumise summat ei jaotata erinevate Kogumiskontode vahel). Sealjuures on võimalik iga Kogumiskonto juures seadistada, kas ja kui palju soovid mikrokogumise summat mitmekordistada.

Näide: Reisimise Kogumiskontol oled valinud mikrokogumise kordajaks „x1“ ning meelerahufondi Kogumiskontol kordajaks „x2“. Kui sinu deebetkaardimakse summa on 3,80 eurot, siis järgmine täisarv on 4 eurot, seega mikrokogumise summa on 0,20 eurot. Sinu mikrokogumise kordajate seadistuste järgi kantakse reisimise Kogumiskontole 0,20 x 1 ehk 0,20 eurot ja meelerahu Kogumiskontole 0,20 x 2 ehk 0,40 eurot. Seega, kokku kantakse sinu kahele Kogumiskontole kokku 0,60 eurot.

Kogumiskonto puhul saad kogumise eesmärgi, summa ja tähtaja ise määrata ning soovi korral neid ka iga hetk muuta. Lisaks saad Kogumiskonto lihvida meelepäraste ikoonide ja värvidega just endale sobivaks. Selleks vali Kogumiskonto detailvaates seadeid tähistav hammasratta sümbol ja seejärel „Muuda eesmärki“.

Kogumise perioodil saad mugavalt teha muudatusi ka püsikogumise ja mikrokogumise seadetes, et eesmärgi täitumisele hoogu juurde anda. Selleks vali internetipangas Kogumiskonto detailvaates seadeid tähistav hammasratta sümbol ja seejärel „Muuda kogumisvõimalusi“.

Edukaks säästmiseks on Kogumiskonto sinu igapäeva arveldusest eraldatud. Kogumiskontol on küll oma kontonumber (IBAN), kuid Kogumiskonto erineb tavapärasest arvelduskontost järgmiste tunnuste poolest:

 • Kogumiskontole ei saa tellida elektroonilist maksevahendit (sh pangakaarti);
 • Kogumiskontolt on võimalik väljamakseid teha ainult enda LHV kontodele;
 • Kogumiskontot ei saa valida oma väärtpaberikontoks ega teha ka tehinguid väärtpaberite või krüptovaraga;
 • Kogumiskontole ei saa sõlmida tähtajalist hoiust;
 • Kogumiskontol ei ole võimalik valuutat vahetada.

Kogumiskontol olev rahasumma teenib sulle intressi 2% aastas. Intressi arvestame igapäevaselt ja kanname sinu Kogumiskontole iga kuu alguses.

Kogumiskontolt saad raha alati endale sobival ajal välja võtta. Ideaalis on see siis, kui oled oma eesmärgiks seatud summa saavutanud, kuid vajadusel saad seda alati ka varem teha.

Raha saad Kogumiskontolt välja võtta osaliselt või täismahus – seejuures pärast raha väljavõtmist on sul võimalik endiselt kogumisega jätkata. Rahakandeid saad Kogumiskontolt teha ainult oma teistele LHV kontodele. Raha väljavõtmisel puudub teenustasu ja samuti ei ole raha väljavõtmise soovist vaja ette teatada.

Raha väljavõtmiseks vali Kogumiskonto detailvaates seadeid tähistav hammasratta sümbol ja seejärel „Võta raha välja“.

Kui pärast rahakannet soovid oma Kogumiskonto sulgeda, siis loe selle kohta täpsemalt meie kodulehelt.

Kogumiskonto sulgemiseks kanna kogunenud rahasumma oma mõnele teisele LHV kontole. Seejärel vali Kogumiskonto detailvaates seadeid tähistav hammasratta sümbol ja seejärel „Sulge Kogumiskonto“.

NB! Palun arvesta, et Kogumiskonto intressimakse toimub iga kuu alguses. Seega, kui soovid Kogumiskonto sulgeda enne seda ja sulle on kogunenud välja maksmata intressi, anname sulle teada, et intressimakse on veel ootel, seega tasub Kogumiskonto sulgemisega veidi oodata. Pärast intressimakse laekumist kanna see summa samuti oma mõnele teisele LHV kontole ja saad Kogumiskonto sulgemise lõpule viia.

Sellisel olukorral võib olla erinevaid põhjuseid. Võimalik, et sa ei ole oma Kogumiskontole veel raha kandnud või siis ei ole veel määranud eesmärgi summat või tähtaega.

Kui oled Kogumiskonto äsja loonud ja teinud ka esmase sissemakse, siis mõnikord võtab raha kontole jõudmine veidi aega. Palun oota natuke, uuenda lehte ja seejärel näedki kogu infot.

Mikroinvesteerimise kohta saad täpsemalt lugeda meie kodulehelt. Samuti leiad sealt ka mikroannetamise info. Need võimalused jäävad endiselt alles.

Mikrokogumisega saad oma Kogumiskontole hoogu juurde anda. Soovi korral saad samaaegselt kasutada nii mikroinvesteerimist, -annetamist kui ka -kogumist – sellisel juhul lisatakse deebetkaardimakse summa ja täisarvuni ümardamise summa vahe igale mikrovõimalusele, kus oled vastava seadistuse sisse lülitanud (st summat ei jaotata erinevate võimaluste vahel).

Tingimused

Laenu saad taotleda siis, kui

 • sinu sissetulek on vähemalt 300 eurot kuus
 • oled 18–75-aastane
 • oled Eesti kodanik või elad Eestis elamisloa alusel

Laenu taotlemiseks ja laenulepingu sõlmimiseks ei pea sa olema LHV klient. Laenumakseid saad tasuda ka oma kodupanga kontolt.

Kui sul on tähtajaline elamisluba, saad laenulepingu sõlmida tagasimakseperioodiga, mis kestab maksimaalselt sama kaua, kuni kehtib sinu elamisluba.

Kui konto väljavõte on vaja esitada, siis me anname sellest sulle teada. Juhendame sind taotluse tegemise käigus, kuidas seda teha. Esitama pead sel juhul kõikide teiste pankade väljavõtted, kus sa peale LHV veel arveldad. Väljavõtte saad esitada automaatselt taotlust tehes või saata selle e-kirjaga aadressile finance@lhv.ee.

Intress on kogu laenu tagasimakse perioodi jooksul fikseeritud ja see ei sõltu Euribori muutumisest. Nii saad olla kindel, et sinu laenu kuumakse suurus ei muutu.

Lepingu sõlmimine

Sinult taotluse saamise järel saadame sulle e-kirjaga laenupakkumise, mis kehtib kuni 180 päeva. Pakutud laenusumma ulatuses võid sõlmida ühe või mitu laenulepingut, mida saad mugavalt teha kodust lahkumata meie iseteeninduskeskkonnas.

Kui sul ei õnnestu digiallkirja panna või puudub see võimalus, siis pöördu palun meie kliendikontorisse või Euronicsi kauplusesse. Seal saad lepingu allkirjastada paberil.

Tuvastamise vajadusest anname sulle teada lepingu sõlmimisel. End saad tuvastada meie kliendikontoris, Euronicsi kaupluses või Selveri infoletis.

Maksete tasumine

Info esimese makse suuruse ja maksepäeva kohta saadame sulle e-kirjaga pärast lepingu sõlmimist. Samuti on see info olemas sinu laenulepingu maksegraafikus. Kui sul ei õnnestu vajalikku infot leida, helista palun numbrile 699 9119 või kirjuta aadressile finance@lhv.ee.

Esimese makse intressiarvestuse aluseks on päevade arv, mis on lepingu sõlmimise kuupäeva ja esimese maksepäeva vahel. Kui lepingu sõlmimise ja esimese maksepäeva vaheline aeg on pikem kui 30 päeva, siis on esimese makse intressi arvutamise periood tavalisest pikem ja seetõttu makse suurem. See sõltub lepingu sõlmimise ajast ja sinu valitud maksepäevast. Järgmiste maksete puhul arvestatakse intressi 30 päeva eest.

Arve saadame sulle igal kuul kuni viis päeva enne maksepäeva e-kirja või tavapostiga. Kui oled tellinud ka e-arve, saadame selle sinu valitud internetipanka.

Palun tasu makse AS LHV Finance kontole EE707700771001062897. Viitenumbriks märgi oma laenulepingu number.

Kõige mugavam on tasuda igakuised makseid automaatselt, kasutades e-arve püsimakseteenust. Selleks saad lepingu sõlmida selle panga internetipangas, kust soovid igakuiseid makseid tasuda.

Igakuise makse tasumiseks ei pea sa ootama arve saabumist. Kui sa pole arvet saanud, vaata täpset summat lepingu maksegraafikust ja kanna see summa AS LHV Finance kontole EE707700771001062897.

Arve saadame sulle igal kuul kuni viis päeva enne maksepäeva. Kui oled makse tasunud juba enne arve saamist, siis kajastub see arvel ettemaksuna.

Osamakse peab AS-i LHV Finance kontole laekuma hiljemalt lepingus kokkulepitud maksepäeval. Kui teed ülekande täpselt maksepäeval ja kasutad lepingus märgitud viitenumbrit, jõuab see kohale õigel ajal.

Kui unustasid maksepäevaks arve tasuda, tee seda palun esimesel võimalusel. Kanna osamakse summa palun AS LHV Finance kontole EE707700771001062897 ja märgi viitenumbriks oma lepingu number.

Kõige mugavam on tasuda igakuiseid makseid automaatselt, kasutades e-arve püsimakseteenust. Kuidas seda teha, saad teada järgmise küsimuse vastusest.

Maksete automaatseks tasumiseks sõlmi e-arve püsimakseteenuse leping selle panga internetipangas, kust soovid neid makseid tasuda. Edaspidi ei pea sa muretsema, kas arve saab õigel ajal tasutud. Jälgi, et maksepäeval oleks su pangakontol makse tasumiseks piisavalt vaba raha.

Andmed, mida võib vaja minna e-arve tellimiseks ja püsimakseteenuse lepingu sõlmimiseks:
Arve väljastaja: LHV Finance
Konto number: konto, millelt soovid makse teha
Kliendi tunnus: lepingu number
Tellimuse lõpp: jäta väli tühjaks
Arve tasumine: valin automaatsed maksed
Püsimakse kuupäev: arve saabumise kuupäev
Limiit: jäta väli tühjaks

Lepingu muutmine ja lõpetamine

Kui soovid lepinguperioodi muuta, saada palun oma soov e-kirjaga aadressile finance@lhv.ee. Lepingu muutmine maksab 25 eurot. Selle summa lisame su järgmisele arvele.

Kui soovid makset muuta, saada palun oma soov e-kirjaga aadressile finance@lhv.ee. Lepingu muutmine maksab 25 eurot. Selle summa lisame su järgmisele arvele.

Kui sulle enam ei sobi lepingusse märgitud maksepäev, siis saad seda muuta. Maksete tasumiseks võid valida 5., 10., 15. või 20. kuupäeva. Saada palun oma soov e-kirjaga aadressile finance@lhv.ee.

Kui oled kaotanud töö, sinu töötasu on vähenenud või on tekkinud muud raskused, pakume sulle võimalust võtta maksepuhkust kuni kuueks kuuks. Sel ajal on vaja tasuda ainult intressimakseid. Saada palun oma soov e-kirjaga aadressile finance@lhv.ee.

Laenu saad enne tähtaega tagasi maksta tasuta. Anna meile oma soovist teada e-kirjaga aadressil finance@lhv.ee või helista numbrile 699 9119. Kui oled LHV Panga klient, siis saad lepingu lõpetada mugavalt ka internetipangas.

Makseraskused

Kui oled kaotanud töö, sinu töötasu on vähenenud või on tekkinud muud raskused, siis võimalusel pakume sulle laenu tagasimakse aja pikendamist, vähendades nii igakuist makset. Võimalik on võtta ka maksepuhkust kuni kuueks kuuks. Maksepuhkuse ajal on vaja tasuda ainult intressimakseid. Palun helista numbrile 680 2700 või saada kiri aadressile finance@lhv.ee ja leiame koos sobivaima lahenduse.

Palun arvesta, et kuni võla täieliku tasumiseni lisandub tähtajaks tasumata summalt viivis. Kui sa viivitad arvete tasumisega, on meil õigus määrata sulle võlamenetlustasu vastavalt hinnakirjale ning edastada võlainfo Creditinfo Eesti AS-ile (krediidiinfo.ee) ja Krediidiregister OÜ-le (taust.ee). Palun arvesta, et kui sa ei tasu arveid tähtajaks, takistab see sul tulevikus järgmiste laenude saamist.

Refinantseerimine

Refinantseerimislaenuga saad koondada kõik oma väikelaenud ja järelmaksud üheks laenuks. Nii on sul oma laenukohustustest parem ülevaade ja sa saad neid tagasi maksta mugavalt ühe kuumaksega.

Refinantseerimisega saad liita mitme krediidiandja laenud üheks laenuks, mille tingimused on sulle sobivamad. Sinu igakuised kohustused vähenevad. Samuti tasud makseid ainult kord kuus ja ühe arvega, mis annab sulle oma kohustustest selgema ülevaate.

Me refinantseerime erinevate krediidiandjate väikelaene ja järelmakse.

Laenuotsuse tegemiseks vajame sinu selle konto 6 kuu väljavõtet, kuhu laekub sinu sissetulek ja millelt tasud kohustusi. Samuti vajame su refinantseeritavate kohustuste (nt väikelaenude ja järelmaksude) infot, st finantseerija nime ja laenusumma jäägi suurust. Meie laenuspetsialist küsib sinult kogu vajaliku info pärast seda, kui oled esitanud taotluse.

See, kui palju ja mis mahus me sinu laenukohustusi refinantseerime, selgub pärast sinu taotluse läbivaatamist. Märgi taotlusele nende laenukohustuste summa, mille refinantseerimisest sa oled huvitatud.

Refinantseerimislaenu väljastamise korral kanname sinu nõusoleku alusel, mille sa annad lepingu allkirjastamisega, ühele või mitmele krediidiandjale laenusumma, et seal osaliselt või täielikult lõpetada sinu sealsed laenukohustused.

Me ei refinantseeri laenu, mille tagasimaksed on võlgu. Palun pöördu laenu väljastanud finantsasutuse poole, et saavutada võla tasumise kokkulepe.

Info

Infot saad meie klienditoe telefonil 699 9119 ja kirjutades aadressile finance@lhv.ee. Klienditugi töötab esmaspäevast reedeni kell 9–17.

Sõidukikindlustus

Liikluskindlustus on kohustuslik vastutuskindlustus kõikidele sõidukitele, mis osalevad teeliikluses. Liikluskindlustus kaitseb, kui sinu sõidukiga tekitatakse teistele kahju. Õnnetuse korral hüvitab LHV liikluskindlustus kahjud, mis tekkisid teiste varale, tervisele või keskkonnale. Liikluskindlustust reguleerib liikluskindlustuse seadus.

Kaskokindlustus on vabatahtlik sõidukikindlustus, millega hüvitatakse sinu enda sõidukile tekkinud kahjud olenemata sellest, kes õnnetuse põhjustas. Kaskokindlustuse leping tasub sõlmida siis, kui soovid kaitsta end ootamatute kulude eest. Tutvu meie kindlustustingimustega.

Jah, on küll. Nii liiklus- kui ka kaskokindlustuse eest võid tasuda osamaksetega. Sul on valida, kas tasud kord kuus, kvartalis, poolaastas või aastas.

Liikluskindlustuse leping tuleb sõlmida kõikidele mootorsõidukitele, mida on kohustuslik registreerida liiklusregistris ja mis osalevad teeliikluses. See puudutab ka näiteks trammi ja trolli ning proovinumbrimärgi ja transiitmärgiga sõidukit.

Liikluskindlustuse kohustust ei ole Kaitseväe, Kaitsepolitseiameti, Kaitseliidu ning Politsei- ja Piirivalveameti valduses oleval sõidukil. Samuti ei pea kindlustama sõidukit, mis ei osale teeliikluses ja mis on registrist ajutiselt või püsivalt kustutatud.

Kõikide muude sõidukite suhtes peab olema sõlmitud liikluskindlustuse leping.

Juhul, kui sõiduk on kindlustamata, on Eesti Liikluskindlustuse Fondil õigus sõlmida sellisele sõidukile sundkindlustuse leping. Selle vältimiseks soovitame olukorras, kus sa oma sõidukit teeliikluses ei kasuta, see ajutiselt liiklusregistrist kustutada.

Kindlustusmakse kujuneb paljudest detailidest, sest me hindame võimalikult täpselt kahjude tekke tõenäosust ja kogume selleks õiglase makse. Kindlustusmakset mõjutab sõiduki vastutava kasutaja või selle puudumisel omaniku vanus, temaga toimunud kahjud, kindlustatav sõiduk (mark, mudel, võimsus, vanus), sõiduki kasutusviis ja tavapärane kasutuspiirkond.

Näiteks on suurem tõenäosus sattuda liiklusõnnetusse autoga, mis sõidab Tallinna tihedas liikluses, mitte sellel, millega liigutakse näiteks Sõrve säärel. Taksoteenust pakkudes oled samuti rohkem liikluses, mistõttu on kahju toimumise tõenäosus suurem, ja see mõjutab kindlustusmakset.

Kokkuvõttes võib öelda, et mida kauem on sõiduki omanikul olnud kindlustuskogemust ja mida vähem on tal tekkinud kahjusid, seda väiksem on tema sõiduki kindlustusmakse. Hea käitumine liikluses tasub niisiis ära.

Liikluskindlustuse puhul on kindlustamise kohustus alati a) sõiduki omanikul või b), kui liiklusregistrisse on kantud vastutav kasutaja, siis sellel isikul. Kindlustuslepingu võib sõlmida iga isik, kellel on huvi see sõiduk kindlustada. Kindlustushuvi tekib näiteks sõiduki rentijal või muul viisil pikaajalisel kasutajal.

Kaskokindlustus on vabatahtlik, seega ei ole kindlustamiskohustust kellelgi (välja arvatud liisinguauto kasutajal).

Kindlustuskaitse olemasolu kontrollitakse Eestis registriandmete põhjal ja seepärast ei pea Eestis liigeldes olema kindlustuspoliis sõidukis kaasas.

Küll aga peab olema kindlustuspoliis kaasas, kui sõidad teistesse Euroopa Liidu riikidesse. Juhul, kui sa sõidad teistesse nn rohelise kaardi riikidesse, siis peab sul olema kindlasti kaasas ka roheline kaart. Selle saad alati koos LHV liikluskindlustuse poliisiga.

Roheline kaart on kokkulepitud poliisivorm, mis tõendab, et kindlustuskaitse kehtib peale Eesti ja lepinguriikide ka rohelisel kaardil märgitud kolmandas riigis.

Kindlustusleping sõlmitakse eeldusel, et see kehtib kogu kindlustusperioodi jooksul. Lepingu ennetähtaegse lõpetamise vajadus ja õigus on olukordades, kus kindlustatavat sõidukit ei ole enam võimalik kasutada. See on nii näiteks juhul, kui sõiduk varastatakse, kustutatakse registrist, on hävinenud või seda ei saa kasutada tehnilistel põhjustel, samuti juhul, kui kindlustusmakse jäetakse tasumata või lõpeb leping, mille alusel sõidukit kasutati.

Lepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks saada e-kiri aadressile kindlustus@lhv.ee. Lisa soovitav lepingu lõpetamise kuupäev ja põhjus. Kui tegu on liisinguga ostetud sõidukiga, siis on kindlustuslepingu lõpetamiseks vaja liisinguandja nõusolekut.

Kui sõiduki omanik muutub, siis läheb kindlustusleping üle uuele omanikule või liiklusregistrisse kantud vastutavale kasutajale.

Kindlustusvõtja ei tohi kindlustusandjalt nõuda liikluskindlustuse lepingu lõpetamist põhjusel, et ta plaanib sõiduki müüa. On tavaline, et sõiduki müüja ja ostja lepivad omavahel kokku, kas ja kuidas korvab ostja sõiduki müüjale ettemakstud kindlustusmakse.

Küll aga on võimalik lõpetada enne tähtaega kaskokindlustuse leping. Selleks tuleb esitada avaldus enne sõiduki müüki. Kui sõiduk on juba müüdud, siis saab lepingu lõpetada uus omanik või tema nõusolekul vana omanik.
Mõistliku aja jooksul pärast sõiduki omandamist või vastutavaks kasutajaks saamist võib uus omanik valida uue kindlustusandja. Sellisel juhul lõppeb eelmise kindlustusandjaga sõlmitud liikluskindlustuse leping automaatselt kohe, kui hakkab kehtima uue kindlustusandjaga sõlmitud leping.

Kaskokindlustuse puhul leping automaatselt ei lõpe. Lepingu lõpetamiseks tuleb sõiduki müüjal teha kindlustusandjale sooviavaldus 30 päeva jooksul pärast seda, kui sõiduki müük on Transpordiametis vormistatud.

Kindlustusvõtjal on õigus küsida eelmiselt kindlustusandjalt kasutamata kindlustusmakse osa omal algatusel tagasi.

LHV Trader konto avamiseks on vaja 2500 $ või samas väärtuses eurosid. Hiljem võib see summa langeda ilma et konto peaks sulgema.

Reaalajas turuinfot saab tellida Traderi platvormist tehes kauplemisaknas väärtpaberi sümbolil parem hiireklikk ning valides Launch Market Data Subscription Manager ning sealt saab valida juba vajaliku turu ja hinnainfo paketi.

LHV Traderi hinnainfo tasud leiad hinnakirja lehelt.

Loe ka artiklit hinnainfo teemal finantsportaalis.

Alustada tuleks kõige lihtsamate vigade kontrollimisest. Üle tuleb vaadata, kas internet töötab ja kas välislehed töötavad. Seejärel tasub arvutile teha restart (samuti modemile). Järgmise sammuna tuleks proovida sisse logida teisest arvutist (uue arvuti soetamisel ei pruugi kõik vajalikud programmid olla installeeritud). Probleem võib olla arvutisse installeeritud Java versiooni mittesobivuses Traderi programmiga. Probleemi jätkumisel võta ühendust LHV maakleritega 6 800 420 või maaklerid@lhv.ee.

Ei. Küll aga saab kanda erinevaid valuutasid ühelt kontot teisele (USD, EUR, GBP, CHF, HKD, CAD, AUD, JPY, SEK, RUB, NZD, NOK, HUF, DKK, CZK).

Trader kontole saab kanda raha ainult pangasiseselt ehk oma teiselt LHV kontolt. Samuti saab Trader kontolt teha makseid üksnes oma teisele LHV kontole. Makset saab teha:

 • internetipangas valides „Igapäevapangandus“ → „Maksed“ → „Makse tüüp“ → rippmenüü valik „Makse oma kontode vahel“ või
 • mobiiliäpis valides lehe vasakult allservast „Alusta makset“.

Traderi kontoga seotud makset saab teha igal ajal, kuid see laekub tööpäeviti ajavahemikus kell 9-17. Enne kella 17 sisestatud Traderi kontoga seotud makse jõuab kohale tunni jooksul, hilisem makse järgmise tööpäeva hommikul.

Maksed liiguvad ka riiklikel pühadel, kui välisturud on lahti, kuid täpsetest aegadest anname sel juhul teada LHV veebilehel.

LHV Traderi seadete kustumisel või mõnel muul tehnilisel põhjusel kaotsiläinud seadeid on võimalik taastada. Selleks tuleb LHV Trader süsteemi kauplemisaknas minna: Fail ➞ Taasta seaded ➞ ning avanenud menüüst valida viimane kauplemispäev, mille seadeid soovite taastada.

Kauplemiseks eel ja järelturul tuleb orderi seadeid muuta. Vali LHV Trader programmis Globaalsete seadete menüüst Eelnevad kehtestused ning lisa linnuke kasti "Luba orderi aktiveerumine või täitmine väljaspool regulaarset kauplemisaega". Üksikute orderite lubamisel eel- või järelturule tuleb ordeririba jõusoleku aja menüüst lisada linnuke kasti "Täida väljaspool RTH".

Enamasti on orderite tühistamine ja muutmine tasuta. Erandiks on optsiooni ja futuuriorderid, kus börsid on tihti kehtestanud mõningase tasu. Enamasti on tasu 1,5 $ orderi muutmise või tühistamise korralduse kohta.

LHV Traderi kauplemissüsteemis on võimalik konverteerida enimlevinud valuutasid. Konverteerimise teostamiseks tuleks kauplemisaknas tühjal real lisada valuuta sümbol (EUR, USD, SEK), valida Sularaha (Cash) ja vastaspoole valuutapaar. Tehingu teostamine on sarnane väärtpaberite tehingule.

Valuutade kauplemisel on miinimumkonto suuruseks 2000 $, maksimaalne võimenduse määr sõltub valuutast.

LHV Trader platvorm võimaldab kasutada võimendust ehk aktsiate tagatisel raha laenata ning seda uute aktsiate ostmisel kasutada. Tagatiseks sobivad pea kõik üle dollari maksvad USA põhilistel börsidel (NYSE, AMEX, NASDAQ) kaubeldavad aktsiad. Lihtsustatult saab 10 000 eurose konto mahu puhul juurde laenata veel 10 000 eurot, päevasiseselt on võimalik kontot paisutada 40 000 euroni ehk kliendi omavahendid moodustavad 25% konto mahust. Päeva lõpul tuleb omavahendite osakaal viia taas 50% tasemele. Tuleb arvestada, et tagatise hulka ei arvestata optsioone ega vähelikviidseid aktsiaid. Futuuridega kauplemisel on vajalik kontol hoida omakorda tagatist, mis vähendab maksimaalset laenatavat summat.

Võimenduse kasutamiseks ja lühikese positsiooni soetamiseks peab kontol olema vähemalt 2000 €.

Võimenduse osakaalu saab vaadata konto lehelt Võimendus sektsioonis, kus on välja toodud võimenduse kordaja (kui see on alla ühe, siis ei ole võimendust kasutatud, kui see on üle kahe, siis on kasutatud kahekordset võimendust).

Väärtpabereid saab lühikeseks müüa müügitehingu sooritamisel, müües väärtpabereid mida sul reaalselt ei ole, laenates need väärtpaberid maakleri käest.

Väärtpaberite lühikeseks müük võimaldab kasu saada väärtpaberi hinna langusest. Väärtpabereid saab lühikeseks müüa müügitehingu sooritamisel, müües väärtpabereid mida sul reaalselt ei ole (süsteemis toimub automaatne väärtpaberite laenamine). Positsiooni saab sulgeda/katta ostutehingu sooritamisega, ostes eelnevalt lühikeseks müüdud väärtpaberid maakleri vahendusel tagasi. Lühikeseks müük on väga riskantne, kuna potentsiaalselt on kahjumid piiramatud. Kõik väärtpaberid ei ole lühikeseks müüdavad, parimaks indikaatoriks on LHV Traderis seadete alt lühikeseks müügi (shortable) veerg.

Roheline värv indikeerib lühikeseks müügi võimalust
Tumeroheline indikeerib vastaspoole leidmisel lühikeseks müügi võimalust
Tumepunase värviga aktsiaid ei ole võimalik hetkel lühikeseks müüa
Veergu saab kauplemisaknasse lisada: Seadista ➞ Globaalsed seaded ➞ Kauplemisaken ➞ Vaikimisi paigutus ➞ Shortable

2-astmelise autentimise eesmärk on välistada olukord, kus Traderi kontole pääseks ligi kolmas isik, kelle valduses on Traderi kasutajanimi ja salasõna. Aktiveerides 2-astmelise autentimise ei saa enam ligi Traderi kontole lihtsalt salasõna ja kasutajanimega, vaid on vajalik alati kasutada Handy Trader mobiiliäpi vahendusel toimuvat autentimist.

Kui seadmes on juba olemas Handy Trader äpp, siis tühjenda eelnevalt äpi vahemälu (cache). NB! Seadmes peab olema lubatud push-teavituste kuvamine.

Android
Lae telefoni Google Play Store'st Handy Trader äpp.

 1. Ava äpp.
 2. Vali äpist "Register Two-Factor"
 3. "Enable user" vaates kliki "Continue"
 4. Sisesta Traderi kasutajanimi ja salasõna, kliki "Continue"
 5. Vali kuvatud valikust oma telefoninumber (või lisa sobiv telefoninumber "Add phone number" nupule klikkides), millele saadetakse registreerimise lõpetamiseks aktiveerimiskood.
 6. Kliki "Get activation code" nupule.
 7. Valitud telefoninumbrile saadetakse aktiveerimiskood (SMS).
 8. Sisesta saadud aktiveerimiskood ja kaks korda pin koodi (4-6 tähemärki).
 9. Kliki seejärel "Activate" nupule.
 10. Äpp kuvab 2-astmelise autentimise eduka aktiveerimise infot.
 11. Kliki "Done" nupule, et väljuda registreerimise protseduurist.
 12. 2-astmelise autentimine on valmis kasutamiseks.

iOS
Eeldused:

 • Seadmel peab olema võimalus kasutada TouchID-d (sõrmejäljetuvastus) või FaceID-d (näotuvastus).
 • Operatsioonisüsteem peab olema iOS 8 või hilisem.
 • Seadmel peab olema aktiveeritud TouchID, FaceID või Passcode. TouchID või FaceID on eelistatud autentimisviisid.
 1. Lae telefoni App Store'st Handy Trader äpp.
 2. Ava äpp.
 3. Luba (vali "Allow") äpil saada teavitusi.
 4. Vali äpist "Register Two-Factor"
 5. "Enable user" vaates kliki "Continue"
 6. Sisesta Traderi kasutajanimi ja salasõna, kliki "Continue"
 7. Vali kuvatud valikust oma telefoninumber (või lisa sobiv telefoninumber "Add phone number" nupule klikkides), millele saadetakse registreerimise lõpetamiseks aktiveerimiskood.
 8. Kliki "Get activation code" nupule.
 9. Valitud telefoninumbrile saadetakse aktiveerimiskood (SMS).
 10. Sisesta saadud aktiveerimiskood.
 11. Kliki seejärel "Activate" nupule.
 12. Kasuta valitud autentimisviisi (TouchID või FaceID), et kinnitada aktiveerimist.
 13. Äpp kuvab 2-astmelise autentimise eduka aktiveerimise infot.
 14. Kliki "Done" nupule, et väljuda registreerimise protseduurist.
 15. 2-astmelise autentimine on valmis kasutamiseks.

2-astmelist autentimist saab kasutada Handy Trader äpi (Android/iOS) vahendusel. Äpi kasutamine on tasuta.

 1. Sisesta kasutajanimi ja salasõna Traderi sisselogimise aknasse.
 2. Telefonis, milles on aktiveeritud 2-astmeline autentimine (Handy Traderi äpis), kuvatakse teadet autentimisprotseduuri alustamise kohta.
 3. Ava teade ning sisesta pin kood ning kliki "Log in" nupule.
 4. Kui pin on korrektne, siis Traderisse sisselogimine õnnestub.
 1. Võta ühendust LHV maakleriga vahemikus 9.00 – 16.30 telefonil 6 800 420.
 2. LHV edastab Sulle ajutise salasõna SMS-iga. Ajutine salasõna kehtib 20 minutit.
 3. Sisene LHV Trader konto haldamise keskkonda.
 4. Logi sisse ja liigu Settings → User settings → Password vaatesse.
 5. Sisesta kasutajanimi ja ajutine salasõna ning uus salasõna.

 1. Sisesta kuvatud Challenge Code Handy Trader äppi „Authenticate“ vaates Challenge väljale.


 1. Sisesta konto haldamise keskkonnas Passcode väljale vastuskood, mida annab Handy Trader.
 2. Pärast vastuskoodi ja uue soovitud salasõna sisestamist vajuta Continue nupule ning salasõna on edukalt muudetud.
 1. Sisene LHV Trader konto haldamise keskkonda.
 2. Logi sisse ja liigu Settings → User settings → Password vaatesse.
 3. Sisesta kasutajanimi ja olemasolev salasõna ning uus salasõna.

 1. Sisesta kuvatud Challenge Code Handy Trader äppi „Authenticate“ vaates Challenge väljale.


 1. Sisesta konto haldamise keskkonnas Passcode väljale vastuskood, mida annab Handy Trader.
 2. Pärast vastuskoodi ja uue soovitud salasõna sisestamist vajuta Continue nupule ning salasõna on edukalt muudetud.

Raha kasvatamiseks pakub LHV palju võimalusi, seepärast tasub sul alustuseks leida tootefiltri abil endale nende seast kõige sobivamad. Kui otsid mõtteid ja inspiratsiooni järgmisteks sammudeks, siis soovitame osaleda LHV „Investeerimiskooli“ sarja tasuta seminaridel ning lugeda meie finantsportaalist artikleid ja foorumipostitusi. Konkreetseid väärtpabereid ei saa LHV sulle kahjuks soovitada, sest investeerimisotsused pead sa oma riskitaluvusest lähtudes vastu võtma ise.

Aktsiate ostu- või müügisoovi korral vali internetipanga menüüst RAHA KASVATAMINE "Ost-müük" → "Aktsiad ja indeksfondid". Aktsiate ostu-müügi ordereid saad sisestada 24 h ööpäevas.

Vajalik info:

 • Kontolt - vali konto, millel soovid aktsiate ostu-müügi tehingut teha.
 • Tehing - vali, kas soovid teha ostu- või müügitehingut.
 • Sümbol - aktsia lühinimi. Kui sa ei tea sind huvitava aktsia lühinime, siis kasuta otsingumootorit "Otsi sümbolit".
 • Kogus - aktsiate kogus, mida soovid osta või müüa.
 • Hind - turuhinnaga orderi puhul märgi linnuke lahtrisse "Turg".
 • Limiit - limiithinnaga orderi puhul määra limiithind ja orderi kehtivusaeg.
 • Stopp - stopp orderi puhul määra stopp-hind ja orderi kehtivusaeg.

Loe lähemalt, mis vahe on erinevatel orderi tüüpidel.

Avatud Balti väärtpaberikontole saab rahalisi tehinguid (sh ostu-müügitehing või makse vastu väärtpaberitehing) teha 24 tunni möödumisel alates konto avamisest.

LHV võimaldab investeerida XETRA, NYSE, NASDAQ ja teistel maailma börsidel noteeritud aktsiatesse. Kaubeldavad aktsiad oleme koondanud mugavalt ühte andmebaasi (Kaubeldavate aktsiate otsing). Kui sinu poolt soovitud aktsia ei ole andmebaasis, siis võta ühendust maaklerite telefonil 6 800 420 või saada e-kiri info@lhv.ee.

Kauplemine USA eelturul on LHV mobiili- ja internetipangas võimalik ajavahemikul kl 14.00-16.30 Eesti aja järgi. LHV Traderi kauplemisplatvormil algab eelturul kauplemine kl 11.00 (üldiselt avatakse USA aktsiate eelturg kl 11.00 ja regulaarne kauplemine algab kl 16.30).

Orderi edastamisel saab kasutada ainult päeva lõpuni kehtivat limiithinnaga orderitüüpi. Järelturule antud ordereid ei edastata.

Eelturul kauplemine on regulaarsel turul kauplemisest riskantsem. Esineda võivatest riskidest saab lugeda siit.

Fondide ostmisel peab esmalt teadma, kas selle osakuid kaubeldakse börsil või mitte.

Börsil kaubeldavate fondide puhul on lihtne, nendega kaubeldakse börsil kui aktsiatega ning nende ostmine ja müümine toimub LHV internetipanga menüü RAHA KASVATAMINE alajaotuse "Ost-müük" all, valides „Aktsiad ja indeksfondid“.

Börsil mittekaubeldavate fondiosakute ostu- või müügisoovi korral tuleb valida RAHA KASVATAMISE menüüvaliku alt "Ost-müük", valik „Fondiosakud“. Sinu fonditehingule arvutab fondihaldur hinna tehingu päeva õhtul, seega täpne tehinguhind sisestatakse tehingule alles järgmisel pangapäeval.
Tehingud fondiosakutega toimuvad vastavalt fondi prospektile, muuhulgas tuleb arvestada orderite edastamise tähtaega (vt KKK küsimus „Millal toimuvad tehingud väärtpaberitega“).

Optsioonide ostu või müügisoovi korral vali internetipanga menüüst RAHA KASVATAMINE "Ost-müük" → "Optsioonid" ning sisesta vastav optsioonisümbol, lepingute arv jne.

Teine võimalus optsiooni lõpetamiseks on optsiooni kasutamine. Selleks vajuta koondvaates optsiooni nimetuse peal ja vali "Realiseeri".

Turuhinnaga order - turuhinnaga orderit kasuta juhul, kui soovid orderi kindlat täitmist ning täitmise hind ei ole esmatähtis. Sisestatud order saab õige hinna alles peale orderi täitmist. Order täidetakse kogumahus ja täitmiseks võetud ootel orderit on võimalik jälgida „Ootel tehingud“ menüüvalikust. Vähem kui 1 tund enne börsi sulgemist esitatud order võidakse täita järgmise kauplemispäeva jooksul. Peale turuorderi täitmist muudetakse eeldatav orderi hind reaalselt orderi täitmisel saadud hinnaks ning tehing kajastub väärtpaberite positsioonis.

NB! Balti turgudel toimib turuhinnaga order tavapärasest veidi erinevalt. Tehingu tegemiseks broneeritakse 10% suurem summa ning sobitamisloogika kohaselt täidetakse võimalikult suur osa tellimusest hetke parima hinnaga. Järele jääv tellimuse osa tühistub hoolimata asjaolust, et tellimuse täitmist oleks võimalik jätkata vähem soodsa hinnaga.

NB! Selleks, et ordereid ei täidetaks ootamatult kõrge hinnaga, saab turuhinnaga ostuordereid sisestada ainult siis, kui börs on avatud ja meie süsteemis on olemas värske info väärtpaberi turuhinna kohta.

Stopp order ehk kahjumi peatamise order on võimalus kaitsta end kahjumi eest juhul, kui väärtpaberi hind peaks langema. Stopp-order juhendab väärtpaberit müüma, kui väärtpaberi hind langeb teatud tasemele.

NB! Kuna stopp-order muutub stopp-tasemeni langedes turuhinnaga orderiks, ei saa kunagi garanteerida täpset hinda (stopp-hinda ei pruugi täpselt saada). Hetkel saab stopp-orderit kasutada LHV-s USA optsioonide ja aktsiatega kauplemisel.

Stopp-limiit order – kui määrad orderi sisestamisel nii stopp-hinna kui ka limiithinna, siis on tegemist stopp-limiit orderiga. Order toimib sarnaselt tavalisele stopp orderile, kuid stopp-hinnani jõudes muutub order limiithinnaga orderiks, mitte turuhinnaga orderiks nagu tavapärane stopp order.

Limiithinnaga order – määra koos orderi kehtivusega limiithind, kui tahad odavamalt osta või kallimalt müüa kui turuhind. Limiithinnaga orderi edastamisel tuleb arvestada võimalusega, et sobiva hinna puudumisel jääb order täitmata või see täidetakse osaliselt. NB! Ostuorderi limiithind võib turuhinnast asuda ainult allpool ja müügiorderi limiithind turuhinnast ülevalpool, muidu täidetakse order turuhinnaga. Kui orderit ei ole õnnestunud kindlaks määratud ajavahemiku jooksul täita, siis order automaatselt tühistatakse ning broneeringud vabastatakse ja raha laekub kontole tehingu valuutas.

Balti väärtpaberikonto on Balti väärtpaberite registris avatud konto Balti väärtpaberite hoidmiseks. Balti väärtpaberikonto numbrit näed, kui valid internetipangas INFO JA SEADED "Lepingud".

Pöörame tähelepanu, et avatud Balti väärtpaberikontol saab rahalisi väärtpaberitehinguid (sh ostu-müügitehing või makse vastu väärtpaberitehing) teha 24 tunni möödumisel alates konto avamisest.

Kontol saab kaubelda börside tavakauplemise aegadel. Kui börsid on suletud, siis edastatakse order järgmisel kauplemispäeval turu avanedes. Vaata börside lahtiolekuaegasid siit: Kauplemisajad globaalsetel turgudel.

Valuuta konverteerimine toimub automaatselt orderi sisestamise hetkel ning limiithinnaga orderi lõppemisel või tühistamisel laekub raha vastavas valuutas, milles order sisestati, automaatset konverteerimist tagasi algvaluutasse ei toimu.

Tühistamiseni order kehtib maksimaalselt kuni kaks kvartalit. Iga kvartali alguses tühistatakse orderid, mida ei ole õnnestunud täita ja mis on edastatud varem kui eelmise kvartali alguses.

Väärtpaberite müügist saadud raha laekub 1-6 päeva peale müügitehingu sisestamist, päevade arv sõltub konkreetsest fondist või väärtpaberiturust. Täpsem info on leitav siit. Peale märgitud aja möödumist on võimalik laekunud raha kontolt välja kanda. Kohe peale müügitehingu kinnitamist on võimalik raha kasutada uuteks ostutehinguteks.

FondivalitsejaOrderite edastamise tähtaegTehingu väärtuspäev
East Capital Assets Management
OstT 10:30T+3
MüükT 10:30T+3
JPMorgan Asset Management
OstT 13:00Alates 01.04.2020 lubatud ainult fondiosakute müük
MüükT 13:00T+3
AS Trigon Funds
OstT 10:30T+2
MüükT 10:30T+2
Swedbank Investeerimisfondid
OstT 15:00T+1
MüükT 15:00T+3
Swedbank Robur Fonder AB (ainult Swedbank Savings Fund)
OstT 13:00T+1
MüükT 13:00T+2
SEB Asset Management S.A
OstT 13:00T+2
MüükT 13:00T+2
Avaron Asset Management
OstT 10:30T+3
MüükT 10:30T+3
LHV Varahaldus (LHV Maailma Aktsiad)
OstT 15:00T+1
MüükT 15:00T+3

(1) T - tehingu päev. Lühendid "T+1", "T+2" ja "T+3" tähistavad tehingu arvelduspäeva (teisisõnu väärtuspäev), mis on vastavalt üks, kaks või kolm tööpäeva pärast tehingupäeva. Tööpäevade arvestuses lähtutakse selle riigi pühade kalendrist, kus väärtpaberitehing aset leidis. Näiteks, kolmapäeval, 24. novembril USA aktsiaga tehtud tehingu väärtuspäev on esmaspäev, 29. november, kuna 25. novembril tähistatakse USA-s tänupüha. Võrdluseks, samal päeval (24. novembril) Eesti aktsiaga tehtud tehingu väärtuspäev on reede, 26. november. NB! Päevad ja kuupäevad on näitlikud.

Muude väärtpaberite tähtajadTehingu väärtuspäev
AktsiadT+2
- USA, Kanada ja MehhikoT+1
VõlakirjadT+2
- USA, Kanada ja MehhikoT+1
OptsioonidT+1
FutuuridT+1

Konto positsioon ja seis on kaks erinevat konto vaadet. Konto vaikimisi vaateks on konto positsioon.

Konto positsioon näitab seda, mis saab olema kontol siis, kui on tehingud lõpuni käsitletud (arveldatud). Positsioonis olevaid aktsiad saad müüa, kuid raha kontolt väljakandmiseks pead ootama reaalse tehingu toimumist. Kui oled sisestanud aktsiaorderi päeval T, siis tavaliselt toimub reaalne tehing päeval T+2 börsitehingute puhul.

Makseta ja makse vastu tehingute reaalne toimumine ehk arveldamine toimub sel kuupäeval, mis on lisatud tehingu väärtuspäevaks (oluline on teada, et välisväärtpaberite makseta tehingud toimuvad tavapäraselt minimaalse ajaga T+5).

Konto seis näitab sinu varade hetke seisu. Konto seis on oluline eelkõige siis, kui soovid sooritada rahakandeid. Sellisel juhul näed sealt raha (või väärtpaberite) reaalset laekumist kontole. Kuna LHV tuleb klientidele vastu ja lubab pärast aktsiate müümist sama rahaga koheselt uue väärtpaberitehingu sooritada (vastasel juhul peaksid enne järgmise väärtpaberitehingu sooritamist ära ootama arvelduskuupäeva), siis on kauplemise puhul olulisem jälgida konto positsiooni.

Teostamisel tehinguid on võimalik näha internetipangas VARAD JA KOHUSTUSED menüüvalikus "Ootel tehingud". Ootel olevaid tehinguid on võimalik tühistada, vajutades vastava tehingu rea lõpus olevale "tühista" nupule.

Oluline on teada, et kui:

 • makseta väärtpaberikanne ei ole väärtuspäeval arveldunud, siis tehingud tühistatakse väärtuspäevale järgneval tööpäeval hiljemalt kell 17.00 ja korralduse andjale saadetakse tühistatud tehingu kohta e-kiri.
 • makse vastu väärtpaberikanne ei ole väärtuspäeval arveldunud, tühistatakse korraldus kaks tööpäeva pärast tehingu korraldusele märgitud väärtuspäeva hiljemalt kell 15.30 ja korralduse andjale saadetakse tühistatud tehingu kohta e-kiri.

Fondide tehingu arveldamine toimub alati tööpäevadel v.a. juhul, kui on tegemist riigipühadega (sh vastava fondi hoidmise asukohamaa riigipühi arvestades). Tehinguid saab tühistada ainult enne vastava fondi orderi edastamise tähtaega. Kui fondi orderi edastamise tähtaeg on saabunud või on möödas, siis tehinguid enam tühistada ei saa.

Väärtpabereid saad kanda oma kontole LHV Pangas või LHV Pangast teise panka kolmel viisil:

 • makseta väärtpaberikandena,
 • makse vastu väärtpaberikandena või
 • kontohalduri vahetusena (ainult Balti väärtpaberid).

Kõige lihtsam viis on teha makseta väärtpaberikanne: algata korraldus internetipangas, kus sisesta väärtpaber (või selle ISIN-kood) ning seejärel kogus ning hind, millega soovid väärtpabereid üle kanda ning tehingu- ja väärtuspäev. Järgmise sammuna vali kontohaldur, kus hoiad hetkel oma väärtpabereid ja seejärel sisesta nimi ja oma kontonumber, millel hetkel hoiad väärtpabereid. NB! Väärtpaberite makseta ülekande teostamiseks edasta ülekande korraldus kindlasti ka oma senisele kontohaldurpangale! Mõlemad esitatud korraldused peavad olema esitatud identsete andmetega

Makseta väärtpaberikande puhul on oluline:

 • tehingupäev võib ulatuda maksimaalselt 2 tööpäeva minevikku,
 • tehingupäev peab olema väärtuspäevaga võrdne või varasem,
 • kõige varasem võimalik väärtuspäev on Balti väärtpaberite korralduse sisestamisele järgnev tööpäev.
 • välisväärtpabereid on võimalik liigutada erinevate kontohaldurite vahel vaid selliselt, et väärtpaberite omandus ei muutu väärtpaberikande käigus (tehing toimub sama eraisiku vahel või sama ettevõtte vahel).
 • välisväärtpaberite makseta korralduse puhul erinevate kontohaldurite vahel on varaseim väärtuspäev korralduse esitamise tööpäevast 5 tööpäeva tulevikus (T+5). Tegelik väärtuspäev sõltub vastaspoolest ja võib, arvestades tehingu keerukust, lükkuda edasi.
 • välisväärtpaberite puhul on vaja lisada tehingu lisainfosse vastaspoole väärtpaberi kontohalduri andmed (esindajakonto välishaldur ja kontonumber ning krediidiasutuse nimi, kus panga esindajakonto on avatud). Vajalike andmete saamiseks palun pöördu vastaspoole panga poole. LHV kontohalduri andmed saad pärast vastaspoole andmete sisestamist ja „Eelvaade“ nupule vajutamist automaatselt. Salvesta need hilisemaks esitamiseks tehingu vastaspoolele vastaspangas.

Balti instrumentidega makse vastu väärtpaberikande tegemiseks algata korraldus internetipangas, kus saad täita ära vajalikud väljad. Välisinstrumentide puhul esita pangale täidetud ja allkirjastatud korralduse vorm (vt Kuidas maksega väärtpaberikorraldust (DVPd) esitada?).

Kui tehing toimub LHV siseselt, siis vaata küsimust nr 19 (19. Kuidas teha väärtpaberikanne, kui ostja ja müüja kontod asuvad LHV Pangas?)

Kontohalduri vahetuseks tule palun kontorisse või pöördu täpsema info saamiseks meie klienditoe poole. Kontohalduri vahetusel viiakse üle kogu Balti portfell koos Balti väärtpaberitega.

Balti väärtpaberite ületoomine Sinu kontole LHV Pangas on tasuta. Välisväärtpaberite ületoomine ja väärtpaberite kontolt väljakandmisel tuleb arvestada ka teenustasudega, mis on välja toodud LHV hinnakirjas.

Makse vastu väärtpaberikannet saab teha:

 • Balti börsil noteeritud või Balti keskdepositooriumis registreeritud börsiväliste (näiteks OÜ osad) väärtpaberitega. Tehingu eelduseks on, et mõlemal tehingu osapoolel on avatud Balti väärtpaberikonto.
 • Välisbörsil noteeritud välisväärtpaberitega, kui tehing toimub LHV Panga siseselt. See tähendab, et müüja ja ostja on mõlemad LHV Panga kliendid ja omavad kontot LHV Pangas.

NB! Oluline on teada, et välisväärtpabereid on võimalik liigutada erinevate kontohaldurite vahel vaid selliselt, et väärtpaberite omandus ei muutu väärtpaberikande käigus (tehing toimub sama eraisiku vahel või sama ettevõtte vahel) ning seetõttu ei ole makse vastu väärtpaberikande korraldust võimalik kahe kontohalduri vahel teha.

Tehingu toimumiseks peavad mõlemad tehingupooled esitama oma kontohaldurile (pangale) vastavalt makse vastu müügi- või ostutehingu korralduse, kusjuures mõlemal korraldusel olevad andmed peavad kattuma täpselt, vastasel korral tehing ei toimu. Balti instrumentide puhul algata korraldus internetipangas, kus sisesta väärtpaber (või selle ISIN-kood) ning seejärel kogus ning hind, ning tehingu- ja väärtuspäev. Järgmise sammuna lisa tehingu vastaspoole andmed. Välisväärtpaberitega tehtava väärtpaberikande LHV Pangale esitatava korralduse vorm asub siin.

Makse vastu väärtpaberikandeid välisväärtpaberitega erinevate kontohaldurite vahel on võimalik teha juhul, kui LHV Panga välishaldur ja/või maakler, kelle juures välisväärtpaberit hoitakse, võimaldab sellist tehingut teha. Välisväärtpabereid on üldjuhul võimalik liigutada erinevate kontohaldurite vahel vaid selliselt, et väärtpaberite omandus ei muutu väärtpaberikande käigus (tehing toimub sama eraisiku vahel või sama ettevõtte vahel).

Näpunäiteid vormi täitmiseks

 • Täida enda ja tehingu vastaspoole pangakonto andmed. Kui tegemist on Balti väärtpaberiga, märgi ka mõlema osapoole Balti väärtpaberikonto numbrid ja kontohalduri andmed (BIC-kood).
 • Jaotises „Tehingu liik ja andmed“ vali tehingu liigiks „Makse vastu“ ning vastavalt sinu poolele väärtpaberitehingus kas „Ost“ või „Müük“.
 • Sisesta ülekantava väärtpaberi üksikasjad (väärtpaberi nimetus, ISIN-kood, kogus ning tehingu hind, valuuta, kogusumma, tehingupäev ja väärtuspäev).

Tehingupäeva ja väärtuspäeva märkimisel arvesta järgmiste piirangutega:

 • tehingupäev võib ulatuda maksimaalselt 2 tööpäeva minevikku,
 • tehingupäev peab olema väärtuspäevaga võrdne või varasem,
 • kõige varasem võimalik väärtuspäev on korralduse sisestamisele järgnev tööpäev
 • Korraldusvormi punkt 2 („Täidetakse limiitorderi korral“) jäta täitmata, lisa korraldusele digiallkiri ning saata vorm meilile info@lhv.ee.

Kui nii väärtpaberite müüja kui ka ostja poolt on tehingukorraldused esitatud õigeaegselt ja andmed kattuvad, kannab pank väärtuspäeval raha ostja arvelduskontolt müüja arvelduskontole ja väärtpaberid müüja kontolt ostja kontole.

Arvestada tuleb ka teenustasudega, mis on välja toodud LHV hinnakirjas.

Valele kontole ostetud väärtpaberid saad õigele kontole üle kanda makseta väärtpaberiülekande abil (vt Kuidas teha väärtpaberikanne, kui ostja ja müüja kontod asuvad LHV Pangas?).

Pane tähele, et kui kasutad väärtpaberitulu deklareerimiseks investeerimiskonto süsteemi ning valesti sisestatud tehingu tulemusena laekusid väärtpaberid investeerimiskonto asemel sinu tavalisele arvelduskontole, siis järgmise tuludeklaratsiooni esitamisel tuleks sul oma arvelduskonto deklareerida investeerimiskontona alates väärtpaberite soetamise päevast kuni väärtpaberite ülekandmise päevani. Rohkem infot leiad meie kodulehelt.

Pangasiseselt on võimalik teha erinevate isikute vahel väärtpaberikandeid nii Balti börsil noteeritud, Balti väärtpaberite registris registreeritud börsiväliste väärtpaberitega (näiteks OÜ osad) või välisväärtpaberitega.

Pangasiseselt saab väärtpabereid üle kanda kahel viisil:

 • makseta väärtpaberikanne (FOP), st väärtpaberid kantakse müüja kontolt ostja kontole, sealjuures raha reaalselt kontode vahel ei liigu;
 • makse vastu väärtpaberikanne (DVP), st väärtpaberid vahetatakse raha vastu ehk väärtpaberid kantakse müüja kontolt ostja kontole ja raha kantakse ostja kontolt müüja kontole.

Nii makseta kui ka makse vastu väärtpaberikande tegemiseks on tehingu mõlemal osapoolel (st nii ostjal kui müüjal) vaja internetipangas valida RAHA KASVATAMINE → Väärtpaberikanne" ja valida kas „Makseta“ või „Makse vastu vaade ja täita väärtpaberiülekande korraldus järgmiste andmetega:

Tehingu sisu:

 • ost või müük – see, kelle kontolt väärtpaberid ära kantakse, valib "müük" ja teine osapool, kes väärtpaberid saab, valib "ost"
 • ülekantava väärtpaberi nimetus (välisväärtpaberi puhul ISIN-kood)
 • väärtpaberite kogus ja hind (korraldusel märgitud hind kajastub edaspidi sinu konto väljavõtetes ja LHV Maksuaruandes kui väärtpaberite soetus- või müügihind, raha selle hinna alusel reaalselt ei liigu)
 • tehingupäev võib ulatuda maksimaalselt 2 tööpäeva minevikku,
 • tehingupäev peab olema väärtuspäevaga võrdne või varasem,
 • kõige varasem võimalik väärtuspäev on LHV pangasisese tehingu puhul korralduse sisestamisele järgnev tööpäev. Vastaspoole andmed:
 • kontohaldur: AS LHV Pank
 • vastaspoole nimi: ostja märgib müüja nime ja müüja märgib ostja nime
 • IBAN, millele või millelt soovitakse väärtpaberid kanda. Balti väärtpaberi puhul on lisaks vaja Balti väärtpaberikonto numbrit, mis kuvatakse korralduse sisestamise lehel või internetipanga vaates INFO JA SEADED → "Lepingud".

NB! Mõlema osapoole korraldused peavad olema omavahel identsed (sh kogus, hind, tehingu- ja väärtuspäev jms).

Välisväärtpaberitega makse vastu väärtpaberikande tegemiseks on tehingu mõlemal osapoolel (st nii ostjal kui müüjal) vaja esitada täidetud ja allkirjastatud korralduse vorm (vt Kuidas maksega väärtpaberikorraldust (DVP) esitada?)

Suurim võimalik summa sõltub kontol hoitavate tagatisvarade turuväärtusest ja LHV Panga määratud üldisest limiidist. Lihtsustatult võib arvestada, et levinud aktsiate tagatisel on võimalik saada võimenduslaenu ligikaudu 50% väärtuses kontol hoitavate aktsiate turuväärtusest. Hetkel on võimalik saada laenu meie internetipanga vahendusel ilma LHV Panga poolse täiendava heakskiiduta kuni 100 000 (ükssada tuhat) eurot või selle summa vaste välisvaluutas.

Tagatisvara suurus arvutatakse sinu kontol hoitavate väärtpaberite ja valuuta turuväärtuse tagatismääraga korrutatud summana. Nimekirja leiad siit.

Tagatisvarade piisavust oma kontol on võimalik jälgida menüüvaliku VARAD JA KOHUSTUSED all "Koondvaates" kahe erineva näitaja põhjal: omavahendite osatähtsus ning vabade omavahendite suurus.

Laenu tagasimaksmine toimub automaatselt. Iga laekumine kontole vähendab kasutatud laenu summat ning samal ajal jääb laenuraha kogu aeg kättesaadavaks vabade omavahendite ulatuses. Kui laen on võetud ühes valuutas ning kontole on kantud teist valuutat, siis tuleb laenu tagastamiseks valuuta konverteerida (automaatset konverteerimist ei toimu). Intressi tuleb tasuda ainult nende päevade eest, kui oled laenu kasutanud.

Võlakirjade ostu- või müügisoovi korral vali internetipanga menüüst RAHA KASVATAMINE "Ost-müük" → "Võlakirjad". Seejärel vali rippmenüüst sobiv võlakiri, sisesta kogus ja hind ning orderi kehtivusaeg.

Hinna sisestamisel on oluline teada, et kasutusel on puhashind. Puhashind tähendab seda, et tehingu teostumisel lisatakse sellele veel kogunenud intress. Seega, lõplik turuhind on puhashinna ja kogunenud intressi summa.
Puhashind + kogunenud intress = turuhind

Puhashind (clean price) on võlakirja hind, mis ei sisalda kogunenud intressi.
Turuhind (dirty price) on võlakirja hind, mis sisaldab kogunenud intressi.
Kogunenud intress (accrued interest) on võlakirja viimasest intressimaksest kogunenud intress.

Orderi sisestamisel broneeritakse kontol esialgu puhashind ja teenustasu. Orderi täitmisel sisestatakse orderile turuhind, mis sisaldab kogunenud intresse ja millele lisandub teenustasu.

Aktsionäride koosolekul osalemise võimalust saame oma klientidele pakkuda juhul, kui meie välismaakler seda võimaldab. Hinnakirja alusel on välisettevõtte aktsionäride koosolekul osalemise tasu 10 eurot.

Euroopa börsiettevõtete koosolekute infot ja hääletusmaterjale leiad internetipanga jaotisest RAHA KASVATAMINE → "Korporatiivsed sündmused".

USA börsiettevõtete koosolekutest me kliente ei teavita. Juhul, kui soovid mõne USA ettevõtte aktsionäride koosolekul osaleda, siis saada oma soov aadressile info@lhv.ee. Me uurime, kas saame seda võimalust pakkuda ja kui meie välismaakler osalemist vahendab, siis saadame sulle hääletusmaterjalid edasi.

Korporatiivsetest sündmustest teavitame kliente vaid Euroopa Liidu ettevõttete puhul. USA ja muu maailma ettevõttete korporatiivsetest sündmustest me kliente ei teavita. Soovides osa võtta muu maailma või USA korporatiivsetest sündmustest, kirjutage info@lhv.ee.

Teenusest loobumiseks saada oma soov aadressil info@lhv.ee. Lepingu lõpetamise korral jooksva kuu eest tasu ei võeta. Kui lõpetad lepingu enne 15. kuupäeva, siis teenustasu ei võeta ka eelmise kuu eest. Lepingu lõpetamisel lõppeb ka ligipääs Balti Analüüside teenusele.

Igal hommikul saadab LHV lühikese ülevaate Balti ja maailma turgudel ja majanduses toimuvast e-posti teel vastava teenuse tellijatele. Teenust saab tellida internetipangas teavituste vaates, märkides valiku "Soovin tasuta turuülevaadet e-mailile iga päev".

Lapsekontol investeerimisega alustamiseks tuleb lapsevanemal või eestkostjal sõlmida lapse nimel investeerimisteenuste leping. Selleks sisene internetipanka ja vali paremalt ülevalt oma nime alt lapse konto vaade. Seejärel vali Info ja seaded → Lepingud ning sõlmi Investeerimisteenuste leping. Kui soovid lapse kontole osta Balti börsidel kaubeldavaid väärtpabereid, siis ava lisaks ka tasuta Balti väärtpaberikonto.

Esimesed sammud investeerimises

Kui oled teinud oma lapse nimel väärtpaberitehinguid ja teeninud tulu, soovib Maksu- ja Tolliamet (MTA) sellest teada saada.

MTA on oma kodulehel teinud ülevaate isikutest, kes peavad esitama tuludeklaratsiooni.

Vaatame praktilise juhendi abil, kuidas saada LHV internetipangast deklareerimiseks vajalikud andmed.

Tavaline süsteem – maksuaruande saab avada nii laps ise kui ka lapsevanem, logides internetipanka ja valides lapse rolli. Maksuaruanne avaneb jaotises „Varad ja kohustused“ → „Maksuaruanne“. Pärast andmete kontrollimist kopeeri need lapse tuludeklaratsiooni vastavatesse tabelitesse e-maksuametis ning esita deklaratsioon seal. Tavalise süsteemi puhul võib tuludeklaratsiooni esitada ka juhul, kui väärtpaberite müügist on tekkinud kahjum ja soovid kanda selle edasi järgmisse aastasse, et tasaarveldada tulevikus tekkivat kasumit.

Investeerimiskonto süsteem – investeerimiskonto aruande saab Maksu- ja Tolliametile edastada nii laps ise kui ka lapsevanem, logides internetipanka lapse ID-kaardi või parooliga.

Lapsele saab parooli teha lapsevanem, kui ta liigub oma internetipangas lapse konto alla ning valib jaotisest „Info ja seaded“ → „Paroolid“. Kui see valik puudub, soovitame võtta ühendust LHV klienditoega, et need õigused saada. Lapse kasutajanimi asub jaotises „Info ja seaded“ → „Andmed“.

Investeerimiskonto aruande leiad lapse internetipanga jaotisest „Varad ja kohustused“ → „Investeerimiskonto aruanne“. Kui kõik on õige, edasta aruanne nupu „Edasta EMTA-sse“ abil. Seejärel jätka lapse tuludeklaratsiooni täitmist e-maksuametis ning kinnita deklaratsioon seal.

Kui lapsel on ID-kaart, siis saab laps oma tuludeklaratsiooni esitada e-maksuametis ise. Juhul kui lapsel ID-kaart puudub, siis saab lapsevanem esindajana e-MTAs oma keskkonna kaudu lapse deklaratsiooni esitada.

Deklaratsiooni saad hiljem parandada kuni kolme aasta vältel. Arvesta siiski, et kui selle käigus tekib sulle maksukohustus, arvestatakse sellelt summalt tagantjärele intressi.

MTA on tulude deklareerimiseks koostanud ka juhendi.

Aegajalt uuendame Kasvukonto valikus olevaid fonde ja väärtpabereid. Põhjuseks võib olla näiteks asjaolu, et meil ei ole enam võimalik antud fondi osta või siis on turule tulnud märkimisväärselt parem fond, mis on meie klientidele tulusam. Sel juhul anname muudatusest klientidele teada ja võimaldame muuta oma Kasvukonto investeerimisvalikuid. Kui sa ei ole oma valikuid mingil põhjusel muutnud, siis jaotame Sinu Kasvukontol investeeritava raha proportsionaalselt allesjäänud fondide vahel. Näiteks: kui sul varem oli Kasvukontol 50% investeeritud AB Fondi ja 50% XY Fondi, siis pärast AB Fondi kadumist investeerime 100% XY Fondi.

Väärtpaberitehingute arveldamine tähendab väärtpaberitehingute lõpuni toimumist. Väärtpaberitehingu arveldusperiood on aeg, mis jääb tehingupäeva (kuu, päev ja aasta, millal korraldus turul täidetakse) ja väärtuspäeva vahele, mil tehing loetakse lõplikuks. Väärtpaberite ostmisel või müümisel peavad nii ostja kui müüja täitma oma kohustused tehingu lõpuleviimiseks tehingu väärtuspäeval. Arveldusperioodil peab väärtpaberite eest tasuma ostja, müüja aga väärtpaberid üle andma. Arveldusperioodi viimasel päeval, ehk tehingu väärtuspäeval, saab väärtpaberite omanikuks ostja.

Olenevalt väärtpaberitehingust teeb LHV Pank tehingu arveldamiseks alljärgnevad toimingud:

 • väärtpaberite ostu (börsitehingu ja/või makse vastu väärtpaberitehingu) korral kannab LHV Pank kliendi väärtpaberikontole korralduses näidatud väärtpaberid ja võtab kliendi arvelduskontolt maha väärtpaberite ostusumma;
 • väärtpaberite müügi (börsitehingu ja/või makse vastu väärtpaberitehingu) korral võtab LHV Pank kliendi väärtpaberikontolt maha korralduses määratud väärtpaberid ja kannab kliendi arvelduskontole väärtpaberite müügist laekunud raha;
 • fondiosakute ostu korral võtab LHV Pank kliendi arvelduskontolt maha investeeringuks vajaliku rahasumma ja kannab kliendi väärtpaberikontole fondiosakud;
 • fondiosakute müügi korral kannab LHV Pank kliendi arvelduskontole fondiosakute müügist laekunud raha ja võtab maha müüdavad fondiosakud kliendi väärtpaberikontolt;
 • makseta väärtpaberiülekande korral võtab LHV Pank kliendi väärtpaberikontolt maha ülekantavad väärtpaberid ja kannab need kliendi korralduses näidatud kontole, lähtudes ülekande vastaspoole vastuvõtukorraldusest;
 • kliendile laekuvate väärtpaberite vastuvõtmise korraldust täites kannab LHV Pank korralduse alusel laekunud väärtpaberid kliendi väärtpaberikontole.

Palun tutvu lähemalt väärtpaberitehingute arveldamisega meie kodulehel.

Osaline arveldus on olukord, kus tehingut ei saa täielikult arveldada, kuna kogu tehingu täitmiseks vajalik väärtpaberite kogus ei ole müüja kontol saadaval. Seetõttu loetakse kõik tehingud, mis on täielikust kogusest väiksema kogusega arveldatud, osaliseks väärtpaberitehingu arvelduseks.

Osalise arveldumise peamiseks põhjuseks on olukord, kus väärtpaberite müüjal ei ole väärtuspäevaks piisavalt müüdavaid väärtpabereid oma kontol, mida kanda ostja väärtpaberikontole. Selleks, et kogu väärtpaberitehingu väärtuspäev ei hilineks, kasutatakse teatud haldurite juures ja teatud turgudel osalist arveldumist, tagades seeläbi müüja kontol olevate väärtpaberite ülekande ostja väärtpaberikontole.

Tavaliselt saab aktsiate ja võlakirjadega tehtud börsitehing arveldatud teisel tööpäeval pärast börsitehingu orderi täitmist. Kui tehing ei ole selleks ajaks arveldunud, siis see tähendab seda, et müüjal ei ole väärtuspäeval piisavalt väärtpabereid. Sellest tulenevalt võib juhtuda, et kogu tehingu arveldumine hilineb kuni kõik müüdavad väärtpaberid on olemas.

Alates 01.01.2023 jõustus Euroopa Liidu määrus (nn PRIIPs määrus), mille järgi saab investorile müüa ainult neid investeerimisfonde, millel on olemas põhiteabedokument (ingl PRIIP key information document ehk KID). Kui mõne fondi ostmine on internetipangas piiratud, siis meile teadaolevalt ei ole fondihaldur vajalikku põhiteabedokumenti veel koostanud. Üldjuhul peavad fondihaldurid vajalikud dokumendid koostama 2023. jaanuarikuu lõpuks ja niipea kui need on olemas, kaovad ostupiirangud ka meie internetipangas ära.

Kasvukontot saab sulgeda siis, kui sel ei ole enam väärtpabereid ega raha.

 • Palun kanna Kasvukontol olev raha oma teisele LHV kontole.

 • Müü Kasvukontol olevad väärtpaberid maha, valides internetipanga menüüst Raha kasvatamine → Ost-müük → Aktsiad ja indeksfondid. Palun arvesta, et müües kehtib igale fondile eraldi müügitasu. Väärtpaberite müügist saadud tulu laekub automaatselt sinu arvelduskontole. Juhul, kui vajad väärtpaberite müügiga abi, siis palun võta ühendust meie maakleritega numbril (+372) 680 0420.

 • Palun sisene internetipanka, vali menüüst Raha kasvatamine → Kasvukonto → suletav Kasvukonto → Seaded ja vaata üle kaks olulist valikut.

  • Kui kasutad LHV pangakaarti ja sul on aktiveeritud mikroinvesteerimine, siis palun lülita see teenus välja. Selleks eemalda „linnuke“ valiku juurest „Kasutan mikroinvesteerimist ja panustan iga kaardimaksega“ ja kinnita muudatus. Nii väldid olukorda, et Kasvukontole koguneb uuesti raha.
  • Kui oled siiani soovinud Kasvukontol automaatseid investeeringuid, siis selle peatamiseks palun lisa „linnuke“ valiku juurde „Peata automaatsed investeeringud“ ja kinnita muudatus. Nii väldid kogemata reinvesteeringuid mikroinvesteeringute, dividendide või püsikorralduste arvelt.

Kui kontol ei ole enam väärtpabereid ega raha, siis palun anna meile oma Kasvukonto sulgemise soovist teada aadressil info@lhv.ee.

Mõisted

Aktsia tähendab osalust ettevõttes ning õigust jagatavale kasumile dividendide kujul.

Võlakiri tähendab võlgnevust, millelt ettevõte maksab võlakirja omanikule perioodilist intressi. Võlakirja tähtaja lõppedes tagastab ettevõte võlakirja omanikule nominaalväärtuse.

Arenenud turgudeks nimetatakse väiksema kasvupotentsiaaliga, kuid stabiilsema majandusega riike (nt USA, Jaapan, Rootsi, Šveits).

Arenevateks turgudeks nimetatakse suurema kasvupotentsiaaliga, kuid ebastabiilsema majandusega riike (nt Hiina, India, Venemaa, Brasiilia).

LHV alternatiivsete investeeringute teenus kuvab internetipanka sisse logides Sinu alternatiivsete investeeringute kontode kohta viimast seisu. Ajaloolisi andmeid investeeringute kohta paraku ei ole võimalik kuvada. Teenust saavad kasutada kõik LHV Panga kliendid.

Iga liidetud konto kohta kuvame platvormist sõltuvalt erinevaid näitajaid. Allpool on täpsemalt kirjeldatud andmete taustinfo iga platvormi kohta.

Coinbase

Kogus näitab ühikute arvu antud instrumendis. Soetushind näitab ajaloolist keskmist soetushinda ühe ühiku kohta. Arvutuskäik järgib FIFO (first in, first out) meetodit, ehk esimesena ostetud ühikud müüakse esmajärjekorras. Laekunud tulude tulp ei ole kasutuses Coinbase puhul. Turuhind näitab viimast saadaolevat turuhinda ühiku kohta Coinbase andmetel. Muutus näitab kasumi suurust protsendina soetushinnast. Kasum näitab eurodes turuväärtuse erinevust soetusväärtusest.

Turuväärtus kuvab kogu positsiooni väärtust eurodes (ehk kogus x turuhind). EUR rida kuvab vaba raha jääki Coinbase platvormis.

Crowdestate

Alternatiivsete investeeringute all kuvatakse 9 suurima turuväärtusega Crowdestate’i investeeringut („Rahastatud“ staatuses), ülejäänud investeeringud on koondatud Muud positsioonid reale. Vaba raha real kuvatakse Crowdestate’i investeerimiskontol olevaid vabu rahalisi vahendeid, mida on koheselt võimalik kasutada või oma pangakontole tagasi kanda.

Kogus näitab laenulepingute arvu, Soetushind aga konkreetsesse investeerimisvõimalusse paigutatud summa suurust, arvestamata tagasimakseid. Laekunud tulud kuvab laenulepingust tehtud väljamakseid, sealhulgas intresse, viivised ja põhiosa tagasimakseid. Turuhind näitab laenulepingu põhiosa jääki. Muutus on kasumi suurus protsendina soetushinnast. Kasum näitab turuväärtuse ja laekunud kogutulude summa erinevust soetusväärtusest eurodes. Turuväärtus kuvab kogu positsiooni väärtust eurodes (ehk kogus x turuhind).

EstateGuru

Kuvame detailselt kuni 9 individuaalset investeeringut. Koondvaates kuvatakse „Kinnitatud“ staatuses laene. Kui Sul on üle 9 erineva laenu, siis kuvame 9 suurima turuväärtusega investeeringut ning ülejäänud laenud koondame kokku „Muud positsioonid“ reale. „Vaba raha“ real näed platvormis olevat raha jääki eurodes, pärast broneeringute mahaarvamist.

Kogus näitab laenulepingute arvu, igal unikaalsel laenul on koguseks 1. Soetushind näitab esialgset investeeringute konkreetsesse laenulepingusse, arvestamata tagasimakseid. Laekunud tulud näitab kõiki instrumendist tehtud väljamakseid, nt intresse, viiviseid ja põhiosamakseid. Turuhind näitab EstateGuru platvormis viimast saadaolevat põhiosa jääki. Soetushind, laekunud tulud ja turuhind väljendavad väärtusi ühe laenu kohta. Muutus näitab kasumi suurust protsendina soetushinnast. Kasum näitab turuväärtuse ja laekunud kogutulude summa erinevust soetusväärtusest eurodes. Turuväärtus kuvab kogu positsiooni väärtust eurodes (ehk kogus x turuhind).

Funderbeam

Koondvaates kuvatakse kõiki porfellis olevaid investeeringuid. Kui Sul on üle 9 erineva positsiooni, siis kuvame eraldiseisvalt 9 suurima turuväärtusega investeeringut ning ülejäänud positsioonid koondame kokku „Muud positsioonid“ reale. „Vaba raha“ real näed platvormis olevat raha jääki eurodes, enne broneeringute mahaarvamist.

Kogus näitab ühikute arvu antud instrumendis. Soetushind näitab ajaloolist kaalutud keskmist soetushinda ühe ühiku kohta. Turuhind näitab viimast Funderbeami platvormil toimunud tehingu hinda ühe ühiku kohta. Soetushind ja Turuhind kuvatakse instrumendi originaalvaluutas, nt GBP või EUR või muu. Laekunud tulud veerg pole kasutusel.Muutus näitab arvestusliku kasumi suurust protsendina soetushinnast. Kasum näitab turuväärtuse erinevust soetusväärtusest. Turuväärtus kuvab kogu positsiooni väärtust. Kasum ja Turuväärtus kuvatakse alati eurodes.

Asjatundlik klient on LHV klient, kes vastab vähemalt kahele alljärgnevale tingimusele:

 • Klient on eelneva 12 kuu jooksul teinud väärtpaberiturul vähemalt 10 olulises mahus (vähemalt 32 000 eurot) tehingut kvartalis.
 • Kliendi väärtpaberiportfelli maht ületab 500 000 eurot.
 • Klient töötab või on töötanud vähemalt ühe aasta jooksul finantssektori ametikohal, mis nõuab teadmisi väärtpaberitesse investeerimise kohta.

Asjatundlikuks kliendiks kvalifitseerumiseks on vaja saata täidetud ja digiallkirjastatud avaldus aadressile maaklerid@lhv.ee. Seejärel hinnatakse vastavust tingimustele. Positiivse otsuse korral on kliendil täielik ligipääs (ostu- ja müügitehingud) USA-s registreeritud börsil kaubeldavatele fondidele. Asjatundlikule kliendile on ka laiem ligipääs keerulisema struktuuriga võlakirjadele ja REIT-tüüpi väärtpaberitele.

Soovi korral on võimalik ilma asjatundliku kliendi staatuseta kaubelda ETF-e Euroopa börsidelt. Vastava valiku leiab: https://www.justetf.com/ või https://www.xetra.com/xetra-en/instruments/etfs-etps/products.

Balti väärtpaberikonto on Eesti Väärtpaberikeskuses avatud konto Balti väärtpaberite hoidmiseks ja kauplemiseks.

Pöörame tähelepanu, et avatud Balti väärtpaberikontole saab rahalisi tehinguid (sh ostu-müügitehing või makse vastu väärtpaberitehing) teha 24 tunni möödumisel alates konto avamisest.

Tuleviku laekumised on välja kuulutatud, kuid investoritele veel välja maksmata dividendi- ja intressimaksed. Kui LHV internetipangas on koondvaates valitud ülevalt paremast nurgast „Valikud“ → „Konto positsioon“, siis on tuleviku laekumised koondvaates näha. Seda summat saab kontolt välja kanda ja väärtpaberite ostuks kasutada alles peale raha laekumist.

Korporatiivsed sündmused

Ex-Dividendikuupäev ehk Ex-Dividend Date

Dividendide väljakuulutamisel määratakse ex-dividendi kuupäev (Ex-dividend date) . Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama enam dividende vastava majandusaasta eest. Ex-dividendi kuupäeval tehtud tehingute puhul saab dividende müüja, mitte ostja. Ex-dividendi kuupäeva lähenedes aktsiahind tõuseb. Ex-dividendi kuupäeval aktsiahind langeb.

Näide: Tallinna Kaubamaja teade: „Ülaltoodust tulenevalt annab Tallinna Kaubamaja Grupp AS teada, et väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) on 31.03.2022. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2021. majandusaasta eest. Dividend makstakse aktsionäridele 6. aprillil 2022 ülekandega aktsionäri pangaarvele.“

Nimekirja fikseerimiskuupäev ehk Record Date

Dividendide väljakuulutamisega määratakse aktsionäride nimekirja fikseerimiskuupäev. Antud kuupäevaga fikseeritakse kõik dividendimakse õigust omavate aktsionäride nimekiri. Nimekirja fikseerimiskuupäev tähendab seda, et antud kuupäeva seisuga on soetatud aktsiad aktsionäri kontol arveldunud ning aktsionär aktsiaraamatusse kantud.

Dividendide väljamaksmise aluseks on nimekirja fikseerimiskuupäev, mis tähendab, et dividendiväljamaksel jälgitakse konkreetsel kuupäeval aktsiaraamatusse kantud ettevõtte aktsiate omanikke (aktsionäre).

Näide: Tallinna Kaubamaja teade: „Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse 1. aprillil 2022 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 6. aprillil 2022 ülekandega aktsionäri pangaarvele“

Dividendide maksepäev (Payment Date)

Maksekuupäev, on päev, mil väljakuulutatud dividendid on kavas välja maksta õigustatud investoritele.

1. jaanuaril 2018 jõustus tulumaksuseaduse muudatus. Selle alusel on regulaarselt dividende maksval ettevõttel võimalik kasutada väiksemat maksumäära.

Ettevõtte tasandil on regulaarse dividendi tulumaksumäär 14% (14/86 netosummast) ja muude dividendide puhul 20% (20/80 netosummast).

20% maksumääraga maksustatud dividendi väljamakse on eraisikule maksuvaba ja hiljem kliendile maksukohustust ei lisandu. Eraisikule 14/8-reegli alusel makstavalt dividendilt peetakse dividendi väljamakset tehes kinni tulumaks määraga 7%.

Eraisiku jaoks on mõlemad dividendimaksed investeerimiskonto sissemaksed. Lisaks tekib 14% maksumääraga maksustatud dividendi väljamakse korral investeerimiskonto aruandesse väljamakse kanne eraisiku tasandil kinnipeetud 7% ulatuses tulumaksu summa ulatuses brutosummast.

Enamikel juhtudel seda paraku teha ei saa. Dividendimaksetelt peetakse reeglina tulumaks kinni väljamakse tegija riigi seaduste alusel ja olenemata sellest, kas kasutad deklareerimisel investeerimiskonto süsteemi või mitte. Kui oled investeerimiskontole saanud välisaktsiate dividende, millelt tulumaksu ei ole kinni peetud (nt Läti aktsiate või Kasvukonto fondiosakute puhul), saad maksukohustust edasi lükata (vt Välisaktsiate dividendide deklareerimisest investeerimiskonto süsteemis).

Tavapärane kinnipeetav maksumäär dividendidelt on aktsia registreerimise järgne riiklik maksumäär.

Kui ettevõte loob uue sõltumatu ettevõtte, müües või jaotades oma olemasoleva ettevõtte uusi aktsiaid, nimetatakse seda spin-off sündmuseks.

Spin-off sündmuse käigus eraldab ettevõte põhitegevusest ühe osa ning jaotab ettevõtte poolt määratud kuupäeva seisuga olemasolevatele aktsionäridele uue ettevõtte aktsiaid. Ettevõte määrab kuupäeva, millal uued aktsiad aktsionäridele väljastatakse, kuid Kliendi arvel kajastuvad need sel hetkel, kui uued aktsiad LHV Pangale kontohaldurilt ehk vastaspoolelt laekuvad.

Aktsionäride koosolekul hääletamise võimalust saame oma klientidele pakkuda juhul, kui meie kontohaldur seda võimaldab.. Hinnakirja aktsionäride koosolekul hääletamise kohta leiad LHV Panga hinnakirjast.

Euroopa Liidu liikmesriikide, k.a. Island, Liechtenstein ja Norra börsiettevõtete koosolekute infot ja hääletusmaterjale leiad internetipanga jaotisest RAHA KASVATAMINE → "Korporatiivsed sündmused".

Teiste riikide börsiettevõtete koosolekutest me kliente ei teavita. Juhul, kui soovid mõne sellise ettevõtte aktsionäride koosolekul hääletada, siis saada oma soov aadressile info@lhv.ee. Juhul, kui meie kontohaldur vahendab osalemist,siis saadame sulle hääletusmaterjalid edasi.

Iga vabatahtliku korporatiivse sündmuse osas (juhul, kui informatsioon Pangale saadetakse) informeeritakse LHV Panga klientidest aktsionäre ning suunatakse internetipanga menüüpunkti Raha Kasvatamine → Korporatiivsed sündmused. Sündmuse juures on välja toodud osalemise tingimused ja valikuvõimalused.

Selleks, et korporatiivsest sündmusest osa võtta, ei tule aktsionäril teha muud, kui esitada enda soov. Kui korporatiivse sündmuse juures on soov valida ’vaikimisi’ valik, ei pea aktsionär omalt poolt midagi tegema ja talle rakendub sündmuses välja toodud ’vaikimisi’ valik.

Tingimused

Laenu saad taotleda siis, kui

 • sinu sissetulek on vähemalt 300 eurot kuus
 • oled 18–75-aastane
 • oled Eesti kodanik või elad Eestis elamisloa alusel

Laenu taotlemiseks ja laenulepingu sõlmimiseks ei pea sa olema LHV klient. Laenumakseid saad tasuda ka oma kodupanga kontolt.

Kui sul on tähtajaline elamisluba, saad laenulepingu sõlmida tagasimakseperioodiga, mis kestab maksimaalselt sama kaua, kuni kehtib sinu elamisluba.

Kui konto väljavõte on vaja esitada, siis me anname sellest sulle teada. Juhendame sind taotluse tegemise käigus, kuidas seda teha. Esitama pead sel juhul kõikide teiste pankade väljavõtted, kus sa peale LHV veel arveldad. Väljavõtte saad esitada automaatselt taotlust tehes või saata selle e-kirjaga aadressile finance@lhv.ee.

Intress on kogu laenu tagasimakse perioodi jooksul fikseeritud ja see ei sõltu Euribori muutumisest. Nii saad olla kindel, et sinu laenu kuumakse suurus ei muutu.

Lepingu sõlmimine

Sinult taotluse saamise järel saadame sulle e-kirjaga laenupakkumise, mis kehtib kuni 180 päeva. Pakutud laenusumma ulatuses võid sõlmida ühe või mitu laenulepingut, mida saad mugavalt teha kodust lahkumata meie iseteeninduskeskkonnas.

Kui sul ei õnnestu digiallkirja panna või puudub see võimalus, siis pöördu palun meie kliendikontorisse või Euronicsi kauplusesse. Seal saad lepingu allkirjastada paberil.

Tuvastamise vajadusest anname sulle teada lepingu sõlmimisel. End saad tuvastada meie kliendikontoris, Euronicsi kaupluses või Selveri infoletis.

Maksete tasumine

Info esimese makse suuruse ja maksepäeva kohta saadame sulle e-kirjaga pärast lepingu sõlmimist. Samuti on see info olemas sinu laenulepingu maksegraafikus. Kui sul ei õnnestu vajalikku infot leida, helista palun numbrile 699 9119 või kirjuta aadressile finance@lhv.ee.

Esimese makse intressiarvestuse aluseks on päevade arv, mis on lepingu sõlmimise kuupäeva ja esimese maksepäeva vahel. Kui lepingu sõlmimise ja esimese maksepäeva vaheline aeg on pikem kui 30 päeva, siis on esimese makse intressi arvutamise periood tavalisest pikem ja seetõttu makse suurem. See sõltub lepingu sõlmimise ajast ja sinu valitud maksepäevast. Järgmiste maksete puhul arvestatakse intressi 30 päeva eest.

Arve saadame sulle igal kuul kuni viis päeva enne maksepäeva e-kirja või tavapostiga. Kui oled tellinud ka e-arve, saadame selle sinu valitud internetipanka.

Palun tasu makse AS LHV Finance kontole EE707700771001062897. Viitenumbriks märgi oma laenulepingu number.

Kõige mugavam on tasuda igakuised makseid automaatselt, kasutades e-arve püsimakseteenust. Selleks saad lepingu sõlmida selle panga internetipangas, kust soovid igakuiseid makseid tasuda.

Igakuise makse tasumiseks ei pea sa ootama arve saabumist. Kui sa pole arvet saanud, vaata täpset summat lepingu maksegraafikust ja kanna see summa AS LHV Finance kontole EE707700771001062897.

Arve saadame sulle igal kuul kuni viis päeva enne maksepäeva. Kui oled makse tasunud juba enne arve saamist, siis kajastub see arvel ettemaksuna.

Osamakse peab AS-i LHV Finance kontole laekuma hiljemalt lepingus kokkulepitud maksepäeval. Kui teed ülekande täpselt maksepäeval ja kasutad lepingus märgitud viitenumbrit, jõuab see kohale õigel ajal.

Kui unustasid maksepäevaks arve tasuda, tee seda palun esimesel võimalusel. Kanna osamakse summa palun AS LHV Finance kontole EE707700771001062897 ja märgi viitenumbriks oma lepingu number.

Kõige mugavam on tasuda igakuiseid makseid automaatselt, kasutades e-arve püsimakseteenust. Kuidas seda teha, saad teada järgmise küsimuse vastusest.

Maksete automaatseks tasumiseks sõlmi e-arve püsimakseteenuse leping selle panga internetipangas, kust soovid neid makseid tasuda. Edaspidi ei pea sa muretsema, kas arve saab õigel ajal tasutud. Jälgi, et maksepäeval oleks su pangakontol makse tasumiseks piisavalt vaba raha.

Andmed, mida võib vaja minna e-arve tellimiseks ja püsimakseteenuse lepingu sõlmimiseks:
Arve väljastaja: LHV Finance
Konto number: konto, millelt soovid makse teha
Kliendi tunnus: lepingu number
Tellimuse lõpp: jäta väli tühjaks
Arve tasumine: valin automaatsed maksed
Püsimakse kuupäev: arve saabumise kuupäev
Limiit: jäta väli tühjaks

Lepingu muutmine ja lõpetamine

Kui soovid lepinguperioodi muuta, saada palun oma soov e-kirjaga aadressile finance@lhv.ee. Lepingu muutmine maksab 25 eurot. Selle summa lisame su järgmisele arvele.

Kui soovid makset muuta, saada palun oma soov e-kirjaga aadressile finance@lhv.ee. Lepingu muutmine maksab 25 eurot. Selle summa lisame su järgmisele arvele.

Kui sulle enam ei sobi lepingusse märgitud maksepäev, siis saad seda muuta. Maksete tasumiseks võid valida 5., 10., 15. või 20. kuupäeva. Saada palun oma soov e-kirjaga aadressile finance@lhv.ee.

Kui oled kaotanud töö, sinu töötasu on vähenenud või on tekkinud muud raskused, pakume sulle võimalust võtta maksepuhkust kuni kuueks kuuks. Sel ajal on vaja tasuda ainult intressimakseid. Saada palun oma soov e-kirjaga aadressile finance@lhv.ee.

Laenu saad enne tähtaega tagasi maksta tasuta. Anna meile oma soovist teada e-kirjaga aadressil finance@lhv.ee või helista numbrile 699 9119. Kui oled LHV Panga klient, siis saad lepingu lõpetada mugavalt ka internetipangas.

Makseraskused

Kui oled kaotanud töö, sinu töötasu on vähenenud või on tekkinud muud raskused, siis võimalusel pakume sulle laenu tagasimakse aja pikendamist, vähendades nii igakuist makset. Võimalik on võtta ka maksepuhkust kuni kuueks kuuks. Maksepuhkuse ajal on vaja tasuda ainult intressimakseid. Palun helista numbrile 680 2700 või saada kiri aadressile finance@lhv.ee ja leiame koos sobivaima lahenduse.

Palun arvesta, et kuni võla täieliku tasumiseni lisandub tähtajaks tasumata summalt viivis. Kui sa viivitad arvete tasumisega, on meil õigus määrata sulle võlamenetlustasu vastavalt hinnakirjale ning edastada võlainfo Creditinfo Eesti AS-ile (krediidiinfo.ee) ja Krediidiregister OÜ-le (taust.ee). Palun arvesta, et kui sa ei tasu arveid tähtajaks, takistab see sul tulevikus järgmiste laenude saamist.

Refinantseerimine

Refinantseerimislaenuga saad koondada kõik oma väikelaenud ja järelmaksud üheks laenuks. Nii on sul oma laenukohustustest parem ülevaade ja sa saad neid tagasi maksta mugavalt ühe kuumaksega.

Refinantseerimisega saad liita mitme krediidiandja laenud üheks laenuks, mille tingimused on sulle sobivamad. Sinu igakuised kohustused vähenevad. Samuti tasud makseid ainult kord kuus ja ühe arvega, mis annab sulle oma kohustustest selgema ülevaate.

Me refinantseerime erinevate krediidiandjate väikelaene ja järelmakse.

Laenuotsuse tegemiseks vajame sinu selle konto 6 kuu väljavõtet, kuhu laekub sinu sissetulek ja millelt tasud kohustusi. Samuti vajame su refinantseeritavate kohustuste (nt väikelaenude ja järelmaksude) infot, st finantseerija nime ja laenusumma jäägi suurust. Meie laenuspetsialist küsib sinult kogu vajaliku info pärast seda, kui oled esitanud taotluse.

See, kui palju ja mis mahus me sinu laenukohustusi refinantseerime, selgub pärast sinu taotluse läbivaatamist. Märgi taotlusele nende laenukohustuste summa, mille refinantseerimisest sa oled huvitatud.

Refinantseerimislaenu väljastamise korral kanname sinu nõusoleku alusel, mille sa annad lepingu allkirjastamisega, ühele või mitmele krediidiandjale laenusumma, et seal osaliselt või täielikult lõpetada sinu sealsed laenukohustused.

Me ei refinantseeri laenu, mille tagasimaksed on võlgu. Palun pöördu laenu väljastanud finantsasutuse poole, et saavutada võla tasumise kokkulepe.

Info

Infot saad meie klienditoe telefonil 699 9119 ja kirjutades aadressile finance@lhv.ee. Klienditugi töötab esmaspäevast reedeni kell 9–17.

Kliendisuhte loomine

LHV erakliendiks saamiseks:

 • täida konto avamise ankeet mobiiliäpis või LHV internetipangas
 • tee isikutuvastus
 • sõlmi kliendileping
  • kohe, kui oled isikutuvastuse ära teinud, saad LHV internetipangas või mobiiliäpis allkirjastada kliendilepingu. Vajad selleks, kas kehtivat ID-kaarti koos ID-kaardi lugejaga, mobiil-ID-d või Smart-ID-d.

Loe lähemalt

LHV ärikliendiks saamiseks:

 • täida konto avamise ankeet, valides „Registreerun juriidilise isiku esindajana“
 • tee isikutuvastus meie kliendikontoris või lähimas tuvastuspunktis:
  • palun võta kaasa kehtiv isikut tõendav dokument;
  • kui oled isikutuvastuseks külastanud lähimat tuvastuspunkti, siis anna palun meile sellest teada info@lhv.ee või helistades 6 800 400. Seejärel saadame sulle võimalusel kliendilepingu digitaalseks allkirjastamiseks.
 • sõlmi kliendileping

Hetkel oleme peatanud konto avamise võimaluse ettevõtetele, kelle omanikeringis on Euroopa Liidus kehtiva elamisloata Venemaa ja Valgevene kodakondsusega isikuid.

Loe lähemalt

Tallinna kliendikontor asub kesklinnas City Plaza büroohoones aadressil Tartu mnt 2.

Tartu kliendikontor asub aadressil Ülikooli 2a.

Pärnu kliendikontor asub aadressil Lai 15a. Sissepääs on Aia tänava (Port Artur 2) poolt.

Vaata meie kliendikontorite asukohti täpsemalt kodulehelt.

Loe lähemalt

Alaealisele saab LHV arvelduskonto avada esindusõigusega lapsevanem või eestkostja. Kui oled LHV klient, saad oma lapsele avada konto mugavalt internetipangas. Kui sa ei ole veel LHV klient, siis alusta lapse konto avamisega kodulehelt.

Loe lähemalt

Selleks, et saaksid oma palga suunata LHV kontole, täida palga ümbersuunamise avaldus. Allkirjasta see digitaalselt ja saada oma tööandja raamatupidajale.

Samuti saad mugavalt ka oma teised sissetulekud, näiteks pensioni või lastetoetuse, suunata enda LHV kontole. Selleks täida pensioni ümbersuunamise või lastetoetuse ümbersuunamise avaldus, lisa oma digiallkiri ja saada see aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee. Kui soovid pensioni või lastetoetuse avalduse välja trükkida, käsitsi täita ja allkirjastada, siis saada see Sotsiaalkindlustusametisse tavapostiga aadressile Paldiski mnt 80, Tallinn 15092.

 • Krediidiasutused ja finantsteenuseid osutavad äriühingud, sh
  • krediidiandjad
  • krediidivahendajad
  • investeerimisühingud
  • investeerimisfondid
  • fondivalitsejad
 • Ühisrahastusplatvormid
 • Hoiu-laenuühistud
 • Maksevahendusteenused, sh
  • e-raha asutused
  • virtuaalvääringu teenuse osutajad
  • alternatiivsed kapitali kaasajad/korraldajad
 • Valuutavahetus
 • Suuri sularahakoguseid käitlev ettevõtja
 • Usaldushalduse ja äriühinguteenuse pakkujad
 • Pandimajateenus
 • Saatkonnad
 • Mäetööstus ja kaevandamine
 • Väärismetalli ja -kivide tööstus ja -kaubandus
 • Raudteekaubavedu
 • Strateegilise ja kahesuguse kasutusega kauba tootmine ja kaubandus
 • Hasartmänguteenused
 • Ülepiiriliselt tegutsev heategevusorganisatsioon
 • Kaasturundusteenuse (affiliate marketing) pakkumine kõrge riskiga tegevusalale
 • Internetipangas vali Info ja seaded → Seaded → Aktiivsed sessioonid
 • iOS telefonis vajuta menüüs seadete ikoonile → Sisselogimine → Aktiivsed sessioonid
 • Androidi telefonis vali menüüst Seaded → Sisselogimine → Aktiivsed sessioonid

Konto väljavõte ja muud andmed

Konto väljavõtte saad LHV internetipangast. Pärast sisenemist vali vasakult menüüst "Varad ja kohustused“ ➞ „Konto väljavõte“.
Vali konto ja periood, mille kohta väljavõtet soovid. Seejärel vajuta nupule „Uuenda väljavõtet“ ning salvesta väljavõte ASICE formaadis.

Loe lähemalt

Kontaktandmeid saad muuta nii internetipangas kui ka äpis.

Internetipangas andmete muutmiseks vali vasakult menüüst „Info ja seaded“ → "Andmed".

Äpis andmete muutmiseks vajuta ekraani vasakul ülanurgas olevale ikoonile ja vali "Minu andmed".

Loe lähemalt

E-posti aadressi kinnitamine ei ole kohustuslik, kuid soovitame väga sul seda teha. Nii saame olla kindlad, et antud e-posti aadress kuulub sulle ja oluline info jõuab alati sinuni. Iga e-posti aadressi on võimalik samaaegselt kinnitada vaid korra.

E-posti aadressi kinnitamiseks sisene oma kontole ja vali vasakpoolsest menüüst Info ja seaded → Andmed:

 • Kontrolli üle oma e-posti aadress. Vajadusel saad seda uuendada enne kinnituskirja saatmist sama vormi kaudu. Selleks sisesta uus e-posti aadressi ja vajuta „Allkirjasta“ nuppu.

 • Kinnituskirja saatmiseks vajuta „Saada kinnituskiri“, mille peale saadame sinu e-posti aadressile e-kirja koos kinnituslingiga, mis kehtib 24 tundi.

 • Vajutades e-kirjas olevale nupule „Kinnitan“, kinnitatakse sinu e-posti aadress. Seejärel kuvatakse internetipanga kontaktandmetes e-posti aadressi välja kõrval sinist ikooni, mis viitab kinnitamise õnnestumisele.

Juhul, kui e-posti aadressi kinnitamise kiri ei jõudnud sinuni, siis palun kontrolli esmalt oma rämpsmeili postkasti. Kui sa kirja endiselt ei leia, veendu et e-posti aadress andmetes on õige ja vajuta uuesti „Saada kinnituskiri“ nuppu andmete muutmise vormil. Kui probleem jätkub või kinnitamine muul põhjusel ei õnnestu, võta palun ühendust meie klienditoega.

Üldinfo teenuste kohta

Meil on sularahata pank, seega kliendikontoris sularahaga arveldamise võimalust ei ole.

LHV pangakaardiga saad sularaha välja võtta kõikidest automaatidest nii Eestis kui välismaal. Vaata täpsemalt

Sularaha saad oma arvelduskontole sisse maksta LHV automaatides. Vaata täpsemalt

Pakume mitmesuguseid lahendusi nii era- kui ärikliendile. Täpsemalt saad erakliendi laenuvõimalustest ja ärikliendi laenuvõimalustest lugeda meie kodulehelt.

Valuuta vahetamiseks sisene internetipanka ja vali vasakult „Igapäevapangandus“ alajaotusest „Valuutavahetus“. Seejärel määra:

 • algvaluuta, st valuuta, mis sul hetkel on ja mida soovid mõneks teiseks valuutaks vahetada;
 • lõppvaluuta, st valuuta, mida soovid vahetuse tulemusena saada.

Kontovaates kasutame Euroopa Keskpanga kurssi.
Valuutavahetusel kasutame hetke turukurssi (vastavalt ostu- või müügikurss), mille leiad meie Finantsportaalist, valides "Turud ja hinnad" ning seejärel "Valuutakursid".

Hetkel pakume LHV Bankis ärilaene ja pangateenuseid ainult finantsvahendajatele ning suurettevõtetele. Hoiustamist ja pangakontosid hakkame pakkuma eeldatavasti 2024. aasta suvel.

LHV Banki ja meie teenuste kohta saad täpsemalt lugeda kodulehelt. Samuti leiad sealt ka korduma kippuvad küsimused.

Lisaks leiad teema The New Customer Portal juures meie UK klientidele mõeldud uue portaali kirjelduse ja juhised LHV ID allalaadimiseks. LHV ID-d saab kasutada ainult sisenemiseks UK klientidele mõeldud „Customer Portali“.

Kliendisuhte lõpetamine

LHV-ga kliendilepingu lõpetamiseks on kolm võimalust:

 • esita avaldus mobiiliäpis (Menüü → Seaded → Lepingud → Lõpeta kliendileping);
 • saada digiallkirjastatud avaldus aadressile info@lhv.ee;
 • esita avaldus kliendikontoris.

Peale avalduse esitamist võtab LHV esindaja sinuga järgmiste sammude täpsustamiseks ühendust.

LHV töötleb (sh kustutab) klientide andmeid vastavalt Kliendiandmete töötlemise põhimõtetele. Andmete kustutamise soovi saab saata aadressile info@lhv.ee.

Matusetoetus on ühekordne toetus surnud lähedase inimese matuse korraldamisega seotud kulude katmiseks.

Kui LHV klient on surnud, siis maksame matusetoetust surnud kliendi pärijale, lähisugulasele või lähedasele isikule, kes korraldab matust. Matusekulusid saab katta ainult surnud kliendi kontol oleva vaba raha arvelt (eurodes). Maksimaalne summa, mille matusekulude arvete alusel välja maksame, on 2000 eurot ja seda ühe maksena.

Taotleja peab panka pöörduma hiljemalt 30 kalendripäeva pärast kliendi surma (hiljem läheb kontol olev raha pärandvara hulka).

Matusekulude välja maksmiseks peab taotleja koos oma kehtiva isikut tõendava dokumendiga tulema kliendikontorisse.

Taotlejal peavad olema lisaks kaasas järgmised dokumendid:

 • surmatõend;
 • testament, kui see on tehtud;
 • arve(d), tõend(id) matuse korraldamise kohta.

Matusetoetust on võimalik taotleda ka e-kirja teel, kui matuse korraldaja isik on tuvastatud ja kõik vajalikud dokumendid on võimalik saata digitaalselt aadressile info@lhv.ee.

Juhul kui selgub, et surnud isikul ei ole sugulasi ja tema matmisega tegeleb kolmas isik (näiteks naaber), siis piisab matusekulude arvetest. Sealjuures on oluline, et arved on väljastatud selle isiku nimele, kes matust korraldab.

Info ja tingimused

LHV osamakse on makselahendus, millega saad ostu eest tasuda alles järgmisel kuul või jagada ostusumma kaheks või kolmeks võrdseks osaks. Kui teed ostu LHV osamaksega ja tasud arved tähtajaks, ei lisandu makseviisi kasutamise eest ostusummale ühtegi lisatasu.

LHV osamaksega saad tasuda siis, kui

 • sinu sissetulek on vähemalt 300 eurot kuus
 • oled 18–75-aastane
 • oled Eesti kodanik või elad Eestis elamisloa alusel
 • sinu maksekäitumine on korrektne

LHV osamaksega tasumisel ei pea sa olema LHV klient. Kuumakseid saad tasuda oma kodupanga kontolt.

LHV osamaksega saad tasuda nende kaupmeeste veebipoodides, kes pakuvad oma ostukorvis LHV osamaksega tasumise võimalust. Ostu sooritamine LHV osamaksega on lihtne.

 1. Lisa soovitud tooted ostukorvi.
 2. Vali makseviisiks LHV osamakse.
 3. Sisesta oma andmed.
 4. Kinnita ost digiallkirjaga.

Korraga tohib sul olla üks LHV osamaksega tehtud ost. Kui oled LHV osamakse tähtajaks tagasi maksnud, saad teha LHV osamaksega juba järgmise ostu.

Maksete tasumine

LHV osamaksega seotud info saadame sulle kohe pärast kokkuleppe allkirjastamist e-posti aadressile, mille sa meile andsid.

Arve saadame sulle igal kuul kuni viis päeva enne maksepäeva e-kirjaga. Palun tasu makse AS-i LHV Finance kontole EE707700771001062897. Viitenumbriks märgi oma osamakse kokkuleppe number.

Kui unustasid maksepäevaks arve tasuda, tee seda palun esimesel võimalusel. Kanna osamakse summa palun AS-i LHV Finance kontole EE707700771001062897 ja märgi viitenumbriks oma osamakse kokkuleppe number.

Kauba tarneaja täpsustamiseks pöördu palun selle kaupmehe poole, kelle juures sa ostu sooritasid. LHV osamakse kuumakse tasu palun tähtajaks, et sul ei tekiks võlga.

Kokkuleppe muutmine ja lõpetamine

Kui sa soovid jagada LHV osamakse tagasimaksmise pikema perioodi peale, siis võid taotleda selleks LHV väikelaenu.

Vaata tingimusi siit

Kui saad oma väikelaenu taotlusele positiivse vastuse, võid väikelaenu lepingu sõlmida endale sobivaks ajavahemikuks ja laenuraha kantakse su kontole. Seejärel anna meile teada oma soovist lõpetada LHV osamakse kokkulepe ja sulle jäävad tasumiseks ainult väikelaenu igakuised maksed.

Ostu tühistamiseks või ostetud kauba tagastamiseks pöördu palun selle kaupmehe poole, kelle juures sa ostu tegid.

Kõikides kaubaga seotud küsimustes pöördu palun selle kaupmehe poole, kelle juures sa ostu tegid.

LHV osamakse saad enne tähtaega tagasi maksta tasuta. Anna palun meile oma soovist teada e-kirjaga aadressil finance@lhv.ee või helista numbrile 699 9119.

Makseraskused

Kui oled kaotanud töö, sinu töötasu on vähenenud või on tekkinud muud raskused, kirjuta palun aadressile finance@lhv.ee või helista numbrile 680 2700 ja leiame koos sobivaima lahenduse.

Palun arvesta, et kuni võla täieliku tasumiseni lisandub tähtajaks tasumata summalt viivis. Kui sa viivitad arvete tasumisega, on meil õigus määrata sulle võlamenetlustasu vastavalt hinnakirjale ning edastada info võla kohta AS-ile Creditinfo Eesti (krediidiinfo.ee) ja OÜ-le Krediidiregister (taust.ee). Kui sa ei tasu arveid tähtajaks, takistab see sul tulevikus uute laenude saamist.

Info

LHV osamakse kohta saad infot meie klienditoe telefonilt 699 9119 ja e-kirja teel aadressilt finance@lhv.ee. Klienditugi töötab esmaspäevast reedeni kell 9–17.

Tingimused

Tegevuse vastutuskindlustust vajavad näiteks kinnisvaraomanikud ja -valdajad, teenuseosutajad, tööstusettevõtted, haridus- ja huviasutused ning ostukeskused.

Näiteks vastutab ostukeskus selle eest, et hooneesine trepp, mida kliendid iga päev kasutavad, oleks terve ja ohutu. Talvisel ajal tuleb kinnisvaraomanikul olla hoolikas sellega, et tema hoone katuselt kukkuda võiv jää ja lumi ei ohustaks inimeste tervist ja vara.

Samuti on tegevuse vastutuskindlustus väga kasulik teenindusettevõttele. Näiteks on see abiks juhul, kui poes, kohvikus või ilusalongis on põrand märg, klient kukub seetõttu ja esitab kahjunõude. Veel võib tulla ette olukord, kus kohviku ettekandja valab kuuma kohvi kliendile kogemata sülle ja ettevõttel on vaja hüvitada tema riiete keemilise puhastuse arve. Võib ka juhtuda, et koristaja ajab vaasi ümber ja vesi kahjustab laual olevat tehnikat, või kasutab ta töös sellist puhastusainet, mis rikub esemed.

Tööandja vastutuskindlustust vajavad kõik tööandjad, kuna tööandja vastutab ohutu töökeskkonna tagamise ja töötajate väljaõppe eest. Tööõnnetuse või kutsehaigestumise tagajärjel töötajale või tema ülalpeetava(te)le tekkinud kahjud võivad olla suured ning see võib märkimisväärselt mõjutada ettevõtte majanduslikku stabiilsust.

Hüvitame kolmandale isikule tekitatud varalise kahju ja kindlustatud isiku õigusabikulud.

Varalist kahju on kolme liiki.

 • Asjakahju on kulu, mis on tekkinud asja kahjustumise või hävimise tõttu põhjusel, et asja soovitakse parandada või asendada samaväärsega. Kui asja ei ole võimalik parandada ega soetada selle asemel uut, samaväärset asja, hüvitame hävinenud asja väärtuse.
 • Isikukahju on kulu, mis on tekkinud tervise kahjustamise, kehavigastuse tekitamise või surma põhjustamise tõttu kolmandale isikule. Näited: vajalikud ravi- ja hoolduskulud, ajutisest ja püsivast töövõimetusest tulenev sissetuleku vähenemine, matusekulud, ülalpeetava elatise kaotus või vähenemine.
 • Muu varaline kahju, mis on otseselt seotud tekkinud isiku- või asjakahjuga. Selline kahju hüvitatakse kuni 20% ulatuses kolmandale isikule tekkinud isiku- või asjakahjust.

Õigusabikulud on kohtu- ja ekspertiisikulud ning kohtuvälised õigusabikulud, mis kaasnevad kahjunõuetega tegelemisega.

Kindlustusleping kehtib poliisile märgitud kindlustusperioodi alguskuupäevast kuni lõppkuupäevani.

Kindlustusleping on sõlmitud tähtajalisena. Lepingu pikendamise soovist anna meile teada aadressil kindlustus@lhv.ee ja esita uuendatud riskiinfo.

Hoiused

LHV Pank pakub tähtajalist ja nõudmiseni hoiust.

Nõudmiseni hoiuse ehk kontol oleva raha eest arvestatakse intressi igapäevaselt ja kantakse kontole iga kuu alguses. Nõudmiseni hoiuse intressimäärad leiad lhv.ee/et/hinnakiri.

Hoiuse lõppemisel vabaneb raha hoiuse lõpukuupäeva hommikuks.

Hoiustamiseks peab sul olema konto LHV Pangas. Hoiuse saad avada nii internetipangas kui ka kliendikontoris. Kuna LHV kontorid sularaha vastu ei võta, saad hoiustatava summa lisada oma kontole tehes LHV pangakaardiga sularaha sissemakse LHV automaadis. Samuti on võimalik teha ülekanne teisest pangast LHV kontole.

Tähtajalise hoiuse tingimuste (4.4 ja 4.5) järgi on lepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks vajalik panga nõusolek. Tavaolukorras tuleme kliendile hea meelega vastu ja lubame lepingu ennetähtaegselt lõpetada. Tingimustes on välja toodud ka võimalik kulu, mida võime, kuid ei pea kliendilt küsima seoses hoiuse ennetähtaegse lõpetamisega. Täpsed kulud saab arvutada hoiuse lõpetamise hetkel. Siinkohal toome näited, kuidas kulusid arvutatakse:

 • Näide 1. Tähtajaline hoius sõlmiti üheks aastaks summas 100 000 eurot ja intressiga 2%. Klient soovib tähtajalise hoiuse katkestada 6 kuu möödudes. Nõustume katkestamisega, kuid peame selle hoiuse asendama uue hoiusega, sest vastavalt lepingule pidi hoius minema väljamaksmisele alles ühe aasta pärast. Katkestamise hetkel on meie jaoks asendushoiuse kulu 3%. Seega tuleb kliendil tasuda katkestamiskulud 6 kuu eest (s.o tähtaeg, mis jäi katkestamishetkest algselt kokku lepitud lõpptähtajani). Vastavalt tähtajalise hoiuse lepingule pidime maksma kliendile intressi 2%. Kui asendushoiuse intress on 3%, siis kliendil tuleb tasuda intresside vahe 1% ja 6-kuise perioodi eest. Kuluks teeb see 100 000 eurot x 1% / 360 päeva * 180 päeva = 500 eurot.

 • Näide 2. Tähtajaline hoius sõlmiti üheks aastaks summas 100 000 eurot ja intressiga 2%. Klient soovib tähtajalise hoius katkestada 6 kuu möödudes. Nõustume katkestamisega, kuid peame selle hoiuse asendama uue hoiusega, sest vastavalt lepingule pidi hoius minema väljamaksmisele alles ühe aasta pärast. Katkestamise hetkel on meie jaoks asendushoiuse kulu 2% ehk võrdne lepingus sõlmitud intressiga. Kliendil tuleb tasuda katkestamiskulud 6 kuu eest, kuid kuna intresside vahe on 0%, siis katkestamisega seotud kulusid kliendile ei teki.

Tähtajalist hoiust saab kõige lihtsamalt lõpetada internetipangas. Samuti võid pöörduda oma kliendihalduri poole või saata sooviavalduse aadressil info@lhv.ee. Hoiuse ennetähtaegsel lõpetamisel kaotad teenitud intressid ja hoiustatud raha vabaneb samal päeval.