Hinnakiri

Kontod ja maksed

Kehtiv alates 01.05.2024

Konto
Avaminetasuta (1)
Konto haldaminetasuta (1)
Juhatuseta ja valitsejata korteriühistu esindusõiguse tuvastamine ja konto avamine100 € (2)
Kõrge riskiga tegevusalaga ettevõttele (3)
Konto avamine (19)(20)1000 €
Konto haldamine (20)100 €
Kontsernikonto (↗)
Lepingu sõlmimine200 €
Lepingu muutmine50 €
Ettevõtluskonto (↗)
Avaminetasuta
Konto haldamise kuutasu (käive kuni 500 eurot/kuus)tasuta
Konto haldamise kuutasu (käive alates 500 (k.a) eurot/kuus)5 €
Sulgeminetasuta
E-arve püsimakseInternetipangas või mobiiliäpis (4)LHV KLIENDITEENINDUSEGA (5)
Lepingu sõlmimine, lõpetamine ja muutminetasuta5 €
Püsimakse
Pangasisene maksetasuta
Euroopa maksetasuta
Püsikorralduse lepingInternetipangas või mobiiliäpis (4)LHV KLIENDITEENINDUSEGA (5)
Lepingu sõlmimine, lõpetamine ja muutminetasuta5 €
Püsimakse (6)(10)(11)(12)(16)(17)(18)vastava väljuva makse teenustasu
MaksedInternetipangas või mobiiliäpis (4)LHV KLIENDITEENINDUSEGA (5)
Euroopa makse -
Maksekorraldus (SEPA)
(6)
Väljuv makse (7)tasuta5 €
Laekuv makse (7)tasuta
Pangasisene makse (16)
Väljuv maksetasuta5 €
Laekuv maksetasuta
LHV Grupimakse (8)
Väljuv maksetasuta5 €
Laekuv maksetasuta
Välismaksed (10)Internetipangas või mobiiliäpis (4)LHV KLIENDITEENINDUSEGA (5)
Väljuvad maksed
[-] Makse riskiriiki (17) (18)100 €100 €
[-] Makse, jagatud kulud (11) (17) (18)7 €12 €
[-] Kiirmakse, jagatud kulud (12) (17) (18)9 € / 17 €22 €
[-] Ekspressmakse, jagatud kulud (17) (18)32 €37 €
[-] Täissummas saajale lisatasu (13) (14)22 €22 €
Väljuvad maksed - Maksekorraldus Kolmandate riikide vaheline mitte-SEPA
[-] Makse riskiriiki (17) (18)100 €100 €
[-] Makse, jagatud kulud (17) (18)7 €12 €
[-] Kiirmakse, jagatud kulud (17) (18)17 €22 €
[-] Ekspressmakse, jagatud kulud (17) (18)32 €37 €
[-] Täissummas saajale lisatasu (13) (14)22 €22 €
Laekuvad maksed
Laekuv makse (9) (17)7 €
Laekuv makse riskiriigist (9) (17) (18)100 €
Muud maksetega seotud tasud
Makse parandamine, tühistamine, makse tagasikutsumine või maksetega seotud järelepärimised25 € (15)
Maksekorralduse kinnituse väljastamine /
SWIFT-sõnumi koopia väljastamine /
Makse teekonna info väljastamine
10 €

[disclaimer](1) V.a mitte-residendid ja nendega seotud ettevõtted. Mitte-residentidega seotud hinnakirja leiad siit.
(2) Teenustasu ei rakendata, kui korteriühistu esitab kehtiva notariaalse volikirja esindaja määramise kohta.
(3) Kõrge riskiga tegevusalad
(4) Kehtib ka pangalingi, avatud panganduse ja Connecti kaudu tehtud maksete korral.
(5) Hõlmab endas teenust kliendikontoris või digitaalse allkirjastamise teel. Samuti ka privaatpanganduse kliendihalduri vahendusel telefoni teel teostatavad tehingud.
(6) Euroopa makse ehk Maksekorraldus (SEPA) on Eesti sisene või SEPA piirkonnas tehtav eurodes makse. Makse kulutüüp on jagatud kulud. Euroopa makse puhul IBAN kasutamine on kohustuslik. Euroopa makse tehakse kui saaja pank on liitunud üle-euroopalise maksesüsteemiga STEP2 SCT või T2. Euroopa makse tehakse välkmaksena, kui makse summa on kuni 100 000 eurot ja makse saaja pank on liitunud üle-euroopalise välkmaksete maksesüsteemiga - RT1 või TIPS
(7) Teenustasud kokkuleppel finantsasutustele ja maksevahendajatele ning klientidele, kes teevad ühes kuus üle 5 000 väljuva makse.
(8) LHV grupimakse on makse LHV Panga (Eesti) kontolt LHV Bank Limited (Ühendkuningriik) kontole või vastupidi. Valuutade arv on piiratud. Info LHV Panga kodulehel
(9) LHV Panga teenustasule võivad lisanduda teiste pankade teenustasud. Täissummas saajale makse laekumine tasuta, v.a juhul kui makse laekub Euroopa Majanduspiirkonna pangast või kui on täidetud tingimus 17.
(10) Välismakse on makse: 1) mille saaja pank asub SEPA piirkonnas ja maksevaluuta ei ole euro või 2) SEPA piirkonnas ja maksevaluuta on euro, kuid saaja pank ei ole üle-euroopalise arveldussüsteemi STEP2 SCT, T2, RT1 või TIPS liige või 3) kolmandas riigis (mitte SEPA) ja maksevaluutaks on kõik valuutad, mida LHV Pank vahendab (k.a euro).
(11) Makset ei ole võimalik valida kui saaja pank asub Euroopa Majanduspiirkonnas ja maksevaluutaks on Euroopa Majanduspiirkonnas käibel olev valuuta.
(12) Teenustasu, 9 € rakendub kui saaja pank asub Euroopa Majanduspiirkonnas ja maksevaluutaks on Euroopa Majanduspiirkonnas käibel olev valuuta.
(13) Maksja tasub LHV Panga, maksevahendajate ja saaja panga teenustasud. Kui tasude kogusumma ületab maksja poolt tasutud LHV Panga teenustasu, siis debiteeritakse vastav teenustasude erinevus maksja arveldusarvelt. Maksja pank ei saa garanteerida täissummas makse jõudmist saaja kontole, vaid ainult selle edasi maksmist täissummana oma korrespondentkontolt.
(14) Täissummas saajale teenustasu tüüpi ei saa valida, kui maksja ja saaja pank asuvad Euroopa Majanduspiirkonnas.
(15) Tasu rakendub maksetele, mis on LHV pangast välja läinud või laekunud, tasule võivad lisanduda maksega seotud teiste pankade või maksevahendajate teenustasud.
(16) Pangasisene makse on Eesti sisene (SEPA) nõuetele vastav maksekorraldus, mille puhul IBANi kasutamine on kohustuslik. Makse kulutüüp on jagatud kulud. Makse saaja konto on LHV Pangas. Laekumine saajale toimub koheselt.
(17) Korrespondentpankade tasud võidakse maha arvestada edasikantavast maksesummast kui makse valuuta ei ole käibel Euroopa Majanduspiirkonnas (nt USD) või kui makse saaja pank asub väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda. Makse saaja võib seetõttu saada laekumise väiksemas summas kui maksja poolt oli algatatud.
(18) Ülekanne: 1) Mille saaja või maksja pank asub riigis 2) Sõltumata makse algatamise kanalist või valitud teenustasu liigist rakendub teenustasu 100 EUR. 3) Makset ei ole võimalik algatada kiir- ja ekspressmaksena.
(19) Kui konto avamise avaldus on esitatud ja teenustasu makstud, siis vaadatakse kliendiandmed ja esitatud lisadokumendid üle. Juhul, kui pank on valmis kliendilepingu sõlmima, siis täiendavat konto avamise tasu ei kaasne. Juhul, kui pank ei ole valmis kliendilepingut sõlmima või klient soovib loobuda konto avamisest siis konto avamise avalduse esitamise tasu ei kuulu tagastamisele.
(20) Sõltuvalt äritegevusest on pangal õigus muuta konto avamise ja haldamise tasusid.

Pangalink
Lepingu sõlmiminetasuta
Tehingutasud
[-] Tuvastamise teenustasuta
[-] Makse- ja tuvastamise teenus1% tehingu summalt, maksimaalselt 3 € tehing
Connect
Lepingu sõlmiminetasuta
Kuutasutasuta
Sularaha väljavõtmine LHV kliendikontorist (9)
Tehingutasu0,4% tehingu summalt
Muud tasud
Konto viivise määr (10)0,1% päevas
Võlamenetlustasu5 € (11)
Dokumentide ja tõendite väljastamine10 € (11)
Valuutavahetus kliendikontoris ilma makset tegemata10 €
Smart-ID seadistamine kliendikontoris10 € (12)
Väljavõtted
[-] Konto väljavõte (13) (14) (15)10 €
Päringutele vastamine
[-] Päringutele vastamine (16)10 €
[-] Audiitorfirmade päringud20 €
PIN-kalkulaator
[-] Väljastamine50 €
[-] Asendamine50 €

[disclaimer] (9) Teenust pakutakse ainult Tallinna kliendikontoris klientidele, kes on sõlminud Privaatpanganduse teenuste lepingu.
(10) Viivis kehtib klientidele, kelle kontol on võlgnevus ja kes ei ole aktsepteerinud laenu ja võimendusega tehingute eritingimusi ja kellel pole aktiivset arvelduskrediidi lepingut.
(11) Hinnas sisaldub käibemaks. Väljaspool Eestit asuvatele Euroopa Liidu käibemaksukohuslastest juriidilistele isikutele ja Euroopa Liidu välistele juriidilistele isikutele kehtib käibemaksumäär 0%.
(12) Hinnas sisaldub käibemaks.
(13) Kliendi enda poolt internetipangas tehtavad väljavõtted on tasuta.
(14) Ühe konto ühe väljavõtte kohta.
(15) Kliendikontoris prinditava väljavõtte puhul lisandub alates 6. leheküljest tasu 0,1 eurot lehekülje kohta.
(16) Välja arvatud riigi- ja järelevalveasutuste, õiguskaitseorganite ning pärandvara inventuuriga seotud notarite päringud.

Pangakaardid

Kehtiv alates 01.05.2024

Deebetkaardid ja krediitkaardid

Kaardid
Esimese plastkaardi telliminetasuta
Iga järgneva plastkaardi tellimine5 €
Virtuaalkaardi telliminetasuta
Uuendamine kehtivusaja lõpultasuta
Sulgeminetasuta
Asendamine5 €
Asendamine virtuaalkaardikstasuta
Konverteerimistasu välisvaluutas tehtud tehingu eest1% tehingu summast
Hädaabikaardi või hädaabi sularaha väljastamine väljaspool Eestittegelikud kulud, maksimaalselt 150 €
Pangakaardi tellimine kiirteenusena (8)25 €
Pangakaardi tellimine kliendikontorisse10 €
Ajutise kaardi kättesaamine kliendikontorist10 €
[-] Alusetu tagasinõude esitamine25 €
Kaardi saatmine
[-] Tavapostiga Eestistasuta
[-] Tavapostiga välismaale15 €
[-] Tähitud postiga Eestis või välismaale20 €
[-] Kulleriga Eestis või välismaale20 € + tasu vastavalt teenusepakkujale
Infopäring
[-] LHV automaatidesttasuta
[-] Teiste pankade automaatidest Eestis0,2 €
[-] Teiste pankade automaatidest väljaspool Eestit0,4 €
Sularaha sissemakse (11)
LHV automaatides (10)tasuta + 0,3% summast, mis ületab 5000 eurot kuus
Sularaha väljavõtmine arvelduskontolt
[-] LHV automaatidest (10)tasuta + 0,3% summast, mis ületab 2000 eurot kuus
[-] Teiste pankade automaatidest Eestis, Suurbritannias ja Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis (10)1 € + 0,3% summast, mis ületab 2000 eurot kuus
[-] Teiste pankade automaatidest muus välisriigis2 € + 2,5% summast
[-] Teiste pankade kontoritest2 € + 2,5% summast
Sularaha väljavõtmine krediidikontolt ja ülekanne krediidikontolt arvelduskontole (5)2 € + 2,5% summast
Deebetkaart, Partner deebetkaart, Jalgpalli deebetkaart, Noortekaart
Virtuaalkaardi kuutasu (1)tasuta
Kuutasu (1)1 €
Kuutasu alla 26–aastaseletasuta
Kuutasu alates 65-aastasteletasuta
ERAKLIENDI KREDIITKAART, PARTNER KREDIITKAART, ALEXELA KODUKREDIITKAART (2)
Virtuaalkaardi kuutasu (1)tasuta
Kuutasu (1)1 €
Kuutasu alla 26–aastaseletasuta
Kuutasu alates 65-aastasteletasuta
Intressimäär16-21% aastas kasutatud krediidilimiidilt (3)
Viivisemäärlepingujärgne intressimäär
Limiidi ülekasutuse intressimäär36% aastas ülekasutatud limiidilt
Ärikliendi deebetkaart
Virtuaalkaardi kuutasu (1)tasuta
Kuutasu (1)2 €
Ärikliendi krediitkaart (2)
Virtuaalkaardi kuutasu (1)tasuta
Kuutasu (1)2 €
Intressimäär18% aastas kasutatud krediidilimiidilt (3)
Viivisemäär0,2% päevas
Limiidi ülekasutuse intressimäär36% aastas ülekasutatud limiidilt
Kuld-deebetkaart (6)
Kuutasu (sh virtuaalkaardil)tasuta (9)
Lisakaardi kuutasu (sh virtuaalkaardil)10 €
Kuld-krediitkaart (6) (2)
Kuutasu (sh virtuaalkaardil)tasuta (9)
Lisakaardi kuutasu (sh virtuaalkaardil)10 €
Intressimäär18% aastas kasutatud krediidilimiidilt (3)
Viivisemäärlepingujärgne intressimäär
Limiidi ülekasutuse intressimäär36% aastas ülekasutatud limiidilt
Määratud tagasimaksega krediitkaart
Kuutasu2 €
ViivisemäärEKP intress (4) + 7% aastas
Limiidi ülekasutuse intressimäär36% aastas ülekasutatud limiidilt
Platinum-kaart (7)
Kuutasu (sh virtuaalkaardil)tasuta
Lisakaardi kuutasu (sh virtuaalkaardil)50 €
Intressimäär14% aastas kasutatud krediidilimiidilt (3)
Krediitkaardi viivisemäärlepingujärgne intressimäär
Limiidi ülekasutuse intressimäär36% aastas ülekasutatud limiidilt
Priority Pass salongikülastustasu
[-] Platinum-kaardi kasutajaletasuta
[-] Platinum-kaardi kasutaja kaaslastele35 $ külastaja kohta

[disclaimer] (1) Kuutasu kehtib nii põhikaardile kui lisakaardile.
(2) Igale kaardiga krediidilimiidi arvelt kauba või teenuse eest tasumise tehingule (v.a sularaha väljavõtmine automaadist) kehtib intressivaba periood alates vastava tehingu tegemisest kuni tehingu tegemisele järgneva kuu maksepäevani (juhul, kui lepingus ei ole maksepäev kokku lepitud, siis tehingu tegemisele järgneva kuu 20. kuupäevani).
(3) Täpne intressimäär sõltub krediitkaardist ja kliendi hinnangulisest maksevõimest.
(4) Euroopa Keskpanga (EKP) põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav intressimäär.
(5) Krediidikontolt sularahas välja võetud või arvelduskontole kantud summa korral hakkab intressiarvestus koheselt, st intressivaba periood puudub. Intressi ei arvestata juhul, kui krediidikontolt võetakse välja või kantakse üle vaba raha, mis ületab krediidilimiidi summat. Näiteks: kui krediidilimiit on 500 eurot, krediidikontol on 600 eurot, siis 100 euro sularahas väljavõtmisel või arvelduskontole kandmisel intressi ei arvestata ega võeta krediidikontolt arvelduskontole ülekande tasu. Kui ülekanne tehakse kliendikontoris, lisandub tavapärane kontoris tehtud ülekande tasu.
(6) Kuldkaart väljastatakse kliendile, kes vastab Au-kliendi tingimustele ja sõlmib Au-kliendi lepingu. Kuldkaardiga kehtib reisikindlustus, ostukaitsekindlustus ja kliendile väljastatakse soovi korral Estravel Kuldkaart.
(7) Platinum-kaart väljastatakse kliendile, kes vastab Privaatpanganduse tingimustele ja sõlmib Privaatpanganduse teenuste lepingu. Platinum-kaardi puhul on võimalik valida nii Platinum-deebetkaarti kui ka Platinum-krediitkaarti. Platinum-kaardiga kehtib reisikindlustus, ostukaitsekindlustus ja kliendile väljastatakse soovi korral Estravel Platinum Club kaart.
(8) Kaardi saab kätte LHV Tallinna, Tartu või Pärnu kliendikontorist. Mujale saatmisel lisandub kulleri tasu vastavalt tegelikele kuludele.
(9) Kuldkaardi kuutasu ilma Au-kliendi lepinguta on 10 eurot.
(10) Teenustasu kehtib kliendipõhiselt, st sõltumata kontode ja kaartide (sh lisakaartide) hulgast.
(11) Pangaautomaadis saab sularaha sissemakseid teha ainult plastikust deebetkaardiga. Virtuaal- ega krediitkaardiga sularaha sissemakset ei saa teha.

Maksete kogumine

Kehtiv alates 03.04.2024

LEPINGUTASUD JA MUUD TASUD
Lepingu sõlmiminetasuta
Makse algatamise makseviisi Tehingu teenustasukokkuleppel
Osamakse makseviisi Tehingu teenustasu3.48%
Kuutasutasuta

Maksekaartide teenindamine

Kehtiv alates 01.12.2022

Lepingutasud ja muud tasud
Lepingu sõlmiminetasuta
Maksekaartide teenindamise teenustasukokkuleppel
Üüriterminali kuutasu (1)kokkuleppel
E-kaubanduse terminali kuutasu (1)kokkuleppel
Lepingu varajane lõpetamine (2)50 €
Tagasinõude menetlemise tasu25 €

[disclaimer] (1) Lisandub käibemaks. Väljaspool Eestit asuvatele Euroopa Liidu käibemaksukohuslastest juriidilistele isikutele ja Euroopa Liidu välistele juriidilistele isikutele kehtib käibemaksumäär 0%.
(2) Lepingu varajase lõpetamise tasu kohaldatakse juhul, kui Kaupmees lõpetab lepingu enne 6 kuu möödumist lepingu sõlmimisest.

Hoiused

Kehtiv alates 17.01.2024

Nõudmiseni hoius (1)
Arvelduskonto intressValuutaIntressimäär
EraisikEUR0,01%
Juriidiline isik – summadele kuni 20 000 EUREUR0,01%
Juriidiline isik – summadele üle 20 000 EUREUR1%
Tähtajaline hoius
Intressimäärad
Kogumiskonto (1)
ValuutaIntressimäär
EraisikEUR2,00%

[disclaimer] (1) Intressi arvestatakse iga päev konto päeva lõpu kontojäägilt ja ümardatakse 2 kohani peale koma. Arvestatud intressisumma makstakse kontole arvestuskuule järgneva kuu alguses. Intressid on väljendatud protsentides 360-päevase aasta kohta. Arvelduskonto intressimäär muudele valuutadele kui EUR on 0%. Nõudmiseni hoiuse hinnakiri maksevahendajatele ja finantsasutustele määratakse kokkuleppel kliendiga.

Pension

Kehtiv alates 14.04.2022

Väljamaksed
II sammas
Ühekordse väljamakse avaldus3 €
Fondipensioni avaldus5 €
Sissemaksete katkestamise avaldus3 €
Avaldus raha väljavõtmiseks15 €
III sammas
Väljamakseavaldus3 €
Pärimine (1)
II sammas
Päritud pensionifondi osakute või PIK varade tagasivõtmine20 €
Päritud pensioni osakute kandmine pärija pensionikontole3 €
III sammas
Päritud osakute tagasivõtmine või kandmine pärija pensionikontole3 €
Päringud
Pensionikonto väljavõte kliendikontorist1,5 €, lisandub käibemaks
Pensioni investeerimiskonto tehingutasud (2)(3)
Eesti (OMX Tallinn), Läti (OMX Riga) ja Leedu (OMX Vilnius) aktsiadtasuta
USA, Soome, Rootsi, Saksamaa, UK(2), Kanada, Venemaa, Taani, Norra, Hispaania(2), Prantsusmaa(2), Itaalia(2), Hollandi, Portugali, Belgia, Austria, Šveitsi ja Poola aktsiad0,14%, miinimum 9 €
Võlakirjad (4)6 € + 0,2%
Fondiosakud
[-] LHV Maailma Aktsiad FondOstutehing tasuta; Müügitehing 1%, maksimaalselt 3 €
[-] Muud fondid (5)Ostu- ja müügitehing 1%, maksimaalselt 3 €
Fondiosakute vahetamine5 €
Automaatsed investeeringud
Ostutehing1%
Müügitehingvastavalt konto hinnakirjale
Pensioni investeerimiskonto haldustasud (6)
Eesti, Läti ja Leedu väärtpaberidtasuta
Välisväärtpaberid
[-] kuni 50 000 €tasuta
[-] 50 000 € ületavalt osalt0,01% kuus, lisandub käibemaks

[disclaimer] (1) Tasu rakendub iga avalduse kohta.
(2) Ostutehingul võib lisanduda finantstehingute tasu: 0,2% tehingu summast, kui tehing on tehtud Hispaania aktsiatega, 0,2% tehingu summast, kui tehing on tehtud Itaalia aktsiatega, 0,3% tehingu summast, kui tehing on tehtud Prantsusmaa aktsiatega, 0,5% tehingu summast, kui tehing on tehtud UK aktsiatega, ja 1% tehingu summast, kui tehing on tehtud Iirimaa aktsiatega.
(3) Tehingutasud võetakse väärtpaberi kauplemisvaluutas.
(4) Miinimumsumma 50 000 eurot, va Nasdaq Balti võlakirjade nimekirjas kaubeldavad võlakirjad.
(5) Avaron Asset Management fondiosakute ostul või müügil võib lisanduda fondi märkimis- või lunastustasu vastavalt fondi tingimustele.
(6) Hoidmistunnistustele (ADR, GDR) lisandub haldustasule vastava DR agendi tasu.

Väärtpaberid

Kehtiv alates 01.05.2024

Tehingutasud (1)(2)
Konto, portfellihalduse kontoInternetipangas või mobiiliäpisLHV klienditeenindusega
Eesti (OMX Tallinn), Läti (OMX Riga) ja Leedu (OMX Vilnius) aktsiad (3)tasuta25 € lisaks tehingutasule
USA, Soome, Rootsi, Saksamaa, UK(1), Kanada, Venemaa, Taani, Norra, Hispaania(1), Prantsusmaa(1), Itaalia(1), Hollandi, Portugali, Belgia, Austria, Šveitsi ja Poola aktsiad0,14%, miinimum 9 €25 € lisaks tehingutasule
PTP aktsiad (4) (5) (6)2%, miinimum 50 €
Võlakirjad (7)6 € + 0,2%25 € lisaks tehingutasule
Konto, portfellihalduse konto
Muud aktsiadkokkuleppel
Optsioonid
USA optsioonid6 € leping
[-] Kasutamine17 € leping
[-] Optsiooni tehingukorralduse muutmine või tühistamine3 €
Fondiosakud
[-] LHV Maailma Aktsiad FondOstutehing tasuta; Müügitehing 1%, maksimaalselt 3 €
[-] Muud fondid (8)Ostu- ja müügitehing 1%, maksimaalselt 3 €
Fondiosakute vahetamine5 €
Kasvukonto
Ostutehing1%
Müügitehingvastavalt Kasvukonto hinnakirjale (9)
Krüptovarad
Ostu- ja müügitehing0,5%

[disclaimer] (1) Ostutehingul võib lisanduda finantstehingute tasu: 0,2% tehingu summast, kui tehing on tehtud Hispaania aktsiatega, 0,2% tehingu summast, kui tehing on tehtud Itaalia aktsiatega, 0,3% tehingu summast, kui tehing on tehtud Prantsusmaa aktsiatega, 0,5% tehingu summast, kui tehing on tehtud UK aktsiatega, ja 1% tehingu summast, kui tehing on tehtud Iirimaa aktsiatega.
(2) Tehingutasud võetakse väärtpaberi kauplemisvaluutas.
(3) Kuni 100 tehingut kalendrikuus on tasuta, seda ületava iga tehingu tasu on 0,2% vastava tehingu summast (kehtiv alates 12.12.2022).
(4) PTP väärtpaberite list asub LHV finantsportaalis ja võidakse uuendada ilma eelneva hoiatuseta.
(5) PTP väärtpaberite tehingutasu rakendub tehingu brutosummale, enne võimalike täiendavate maksude ja tasude kinnipidamist.
(6) PTP väärtpaberite müükidele võib rakenduda müügimaks 10% tehingu brutosummast.
(7) Miinimumsumma 50 000 eurot, va Nasdaq Balti võlakirjade nimekirjas kaubeldavad võlakirjad.
(8) Avaron Asset Management fondiosakute ostul või müügil võib lisanduda fondi märkimis- või lunastustasu vastavalt fondi tingimustele.
(9) 0 € rakendub Kasvukonto müügitehingule, kui klient on sõlminud kodulaenu lepingu LHV Pangas ning laenuraha pole kontole veel kantud.

Haldustasud (15)
Konto (10) (11)
Eesti, Läti ja Leedu väärtpaberidtasuta
II samba pensionifondi osakudtasuta
III samba pensionifondi osakudtasuta
Välisväärtpaberid (16)
[-] Eraisik kuni 50 000 €tasuta
[-] Juriidiline isik kuni 50 000 €0,01% kuus, min 2 €, lisandub käibemaks
[-] 50 000 € ületavalt osalt0,01% kuus, lisandub käibemaks
Kasvukonto (10) (11) (13)
Kuni 30 000 €0,02% kuus, min 0,5 €, lisandub käibemaks
30 000 € ületavalt osalt0,01% kuus, lisandub käibemaks
Alla 26 a vanused kliendidtasuta
Portfellihalduse konto (10) (14)
Varad0,1% kuus, min 30 €, lisandub käibemaks
Balti analüüsid (12)
Kuutasu5 €, lisandub käibemaks
Trader (16)
Kuutasu10 € + 0,01% kuus, lisandub käibemaks
Krüptovarad
KrüptovaradTasuta

[disclaimer](10) Haldustasu arvestatakse väärtpaberite kuu keskmiselt turuväärtuselt. Turuväärtuse puudumisel võetakse arvestamise aluseks väärtpaberite nominaalväärtus.
(11) Tühjalt kontolt tasu ei võeta.
(12) Tasu arvestatakse iga kalendrikuu eest, mil kliendil on vastava kalendrikuu 1. kuupäeva seisuga kehtiv leping. Au-kliendi ja Privaatpanganduse lepingu omanikele on Balti analüüside teenus ilma lisatasuta.
(13) Esimene aasta tasuta.
(14) Haldustasu arvestatakse varade (sh raha, hoiused, väärtpaberid) kuu keskmiselt turuväärtuselt. Turuväärtuse puudumisel võetakse arvestamise aluseks väärtpaberite nominaalväärtus.
(15) Hoidmistunnistustele (ADR, GDR) lisandub haldustasule vastava DR agendi tasu.
(16) PTP väärtpaberitele lisandub hoidmise tasu: 2% kuus, min 150 €, lisandub käibemaks. PTP väärtpaberite list asub LHV finantsportaalis ja võidakse uuendada ilma eelneva hoiatuseta. Hoidmise tasu arvestatakse iga kalendrikuu eest, mil kliendil oli vähemalt ühel päeval avatud positsioon PTP väärtpaberis. Tasu lisandub muudele hinnakirjas olevatele haldustasudele. Teatud juhtudel võib PTP väärtpaberite omanikel tekkida USA maksukohustus ka ilma rahalise laekumiseta kontole. Pangal on sellisel juhul õigus nõuda maksude tasumist kliendilt, kelle PTP positsiooniga on lisa maksukohustus seostatav.

Muud tasud (17)
Konto, kasvukonto, portfellihalduse kontoInternetipangas või mobiiliäpisLHV klienditeenindusega
Väärtpaberikanded (18)
Makseta väärtpaberikanne
[-] Balti väärtpaberitega LHV kontoletasuta
[-] Balti väärtpaberitega LHV kontolt välja3 €25 € lisaks tehingutasule
[-] LHV sisene välisväärtpaberitega kontole sissetasuta
[-] LHV sisene välisväärtpaberitega kontolt välja3 €25 € lisaks tehingutasule
[-] Pankadevaheline välisväärtpaberitega15 € (19) (20)25 € lisaks tehingutasule
Makse vastu väärtpaberikanne
[-] Balti väärtpaberitega-15 €
[-] Välisväärtpaberitega (23)-25 €
Muud tehingud
Balti väärtpaberite üleviimine teise kontohalduri juurde (24)3 €25 € lisaks tehingutasule
Balti väärtpaberikonto ületoomine teise kontohalduri juuresttasuta
Pandi registreerimine10 €
Pandikonto avamine20 €
Tehing panditud väärtpaberitega20 €
Kohustuslike korporatiivsete sündmuste käsitleminetasuta
Väärtpaberi turu vahetamine teiseks turuks25 € + tehinguga kaasnevad välishaldurite kulud
Balti väärtpaberite märkimine ja Balti väärtpaberitega toimuvatest vabatahtlikest korporatiivsetest sündmustest osa võtmine (21)3 €25 € lisaks tehingutasule
Välisväärtpaberite märkimine ja välisväärtpaberitega toimuvatest vabatahtlikest korporatiivsetest sündmustest osa võtmine, millele võivad lisanduda välishaldurite teenustasud (21)(22)10 €25 € lisaks tehingutasule
Aktsionäride üldkoosolekul osaleminekokkuleppel
Venemaa korporatiivsed sündmused (osalemine aktsiate tagasiostu/ülevõtmispakkumises)50 € + tegelikud kulud
Üldkoosoleku elektrooniliste hääletusjuhiste edastamine10 €
Paberkandjal väärtpaberi sertifikaadi muutmine elektroonilisele kujule50 €
LEI-koodi haldamise teenus
LEI-koodi esmane registreerimine üheks aastaks120 €, lisandub käibemaks
LEI-koodi iga-aastane uuendamine80 € aastas, lisandub käibemaks

[disclaimer] (17) Kui seoses korporatiivsete sündmustega või väärtpaberite välisturgudel hoidmisega lisandub välismaaklerite tasusid, siis võidakse need kliendi kontolt debiteerida.
(18) Teenustasud võetakse väärtpaberi kauplemisvaluutas.
(19) Võib lisanduda välispankade võetud teenustasu, mis ületab LHV Panga teenustasu.
(20) Tasuta saab muuta korraldust, mida ei ole veel välispangale edastatud. Edastatud korralduse muutmise korral rakendub uue korralduse esitamise teenustasu.
(21) Märkimiskorralduse tühistamisel ei tagastata märkimiskorralduse esitamise eest võetud teenustasu.
(22) Vabatahtlikud korporatiivsed sündmused võivad olla: ettevõtete vabatahtlikud ühinemised, ettevõtete jagunemised, tagasiostupakkumised, valikdividendid.
(23) Makse vastu väärtpaberikandeid välisväärtpaberitega teeme ainult juhul, kui meie välishaldur ja/või maakler, kelle juures välisväärtpaberit hoiame, võimaldab sellist tehingut teha. Muul juhul me paraku makse vastu väärtpaberikanded välisväärtpaberitega võimaldada ei saa.
(24) Balti väärtpaberi üleviimine teise kontohalduri juurde toimub makseta väärtpaberikannetena, mistõttu toimub üleviimisel tehingupõhine hinnastamine.

Laenud

Kehtiv alates 01.05.2024

Võimenduslaen ja lühikeseks müük
Intressimäärad
Tagatismäärad
Kodulaen
LepingutasuKuni 1% laenusummast, min 300 €
Lepingu muutmineAlates 100 €
Ennetähtaegne tagastamine (sh osaline tagastamine)Tasuta
Õppelaen
Lepingu sõlmimineTasuta
Lepingu muutmineTasuta
Ennetähtaegne tagastamineTasuta
Mikrolaen juriidilisele isikule
Lepingu sõlmimine1,5% laenusummast, minimaalselt 150 €
Lepingu muutmine100 €
Lepingu ennetähtaegne lõpetamine3% laenujäägilt või 3 kuud ette teatades tasuta
Võlamenetlustasu40 €
Korteriühistu laen
Lepingu sõlmimine0,5-1% laenusummast
Lepingu muutminekokkuleppel
Lepingu ennetähtaegne lõpetamine3% laenujäägilt või 3 kuud ette teatades tasuta
Muud tasud
LHV tagatisvara hinnang150 €

Liising

Kehtiv alates 01.12.2022

Lepingutasud
Lepingu sõlmimine1% vara maksumusest, min 150 €
Lepingu muutmine100 €
[-] Maksepäeva muutmine30 €
Lepingu ennetähtaegne lõpetamine
[-] Eraisiku fikseerimata intressiga lepingtasuta
[-] Eraisiku fikseeritud intressiga leping (lepingu lõppemiseni alla aasta)0,5% jäägilt
[-] Eraisiku fikseeritud intressiga leping (lepingu lõppemiseni üle aasta)1% jäägilt
[-] Juriidilise isiku fikseerimata intressiga leping3 kuu intress
[-] Juriidilise isiku fikseeritud intressiga leping1% jäägilt
Muud tasud
Lihtkirjalik volikiri, dokumentide väljastamine10 € (1)
Notariaalselt tõendatud volikiri100 € (1)
Lisatagatise vabastamine100 €
Varaga seotud nõuete administreerimine20 € (1) + tegelikud kulud

[disclaimer] (1) Lisandub käibemaks. Väljaspool Eestit asuvatele Euroopa Liidu käibemaksukohuslastest juriidilistele isikutele ja Euroopa Liidu välistele juriidilistele isikutele kehtib käibemaksumäär 0%.

Au-klient

Kehtiv alates 01.01.2021

Kuutasu (1)
Au-kliendi kuutasu10 €
Nõudmiseni hoius (2)
EUR1% aastas
Väärtpaberite haldustasud (3) (4) (5)
Eesti, Läti ja Leedu väärtpaberidtasuta
Väärtpaberid (v.a ülevalpool toodud väärtpaberid) (6)
Kuni 50 000 €tasuta
50 000 € ületavalt osalt0,01% kuus, lisandub käibemaks

[disclaimer] (1) Au-kliendi lepingu sõlmimise eelduseks on regulaarsed laekumised LHV Panka 2 000 eurot kuus või varad LHV Pangas väärtusega alates 50 000 eurot.
(2) Nõudmiseni hoiuse ehk kontol oleva raha eest arvestatakse intressi iga päev päeva lõpu rahajäägilt kuni 100 000 eurot tabelis märgitud valuutade lõikes ja ümardatakse 2 kohani peale koma. Arvestatud intressisumma makstakse kontole iga järgneva kuu alguses. Intressi arvestatakse kõikidel kontodel, välja arvatud Stardikontodel, Krediidikontodel, Limiidikontodel, Portfellihalduse kontodel, Trader-kontodel või pensioni investeerimiskontol (PIK) oleva raha eest.
(3) Lisandub käibemaks. Väljaspool Eestit asuvatele Euroopa Liidu käibemaksukohuslastest juriidilistele isikutele ja Euroopa Liidu välistele juriidilistele isikutele kehtib käibemaksumäär 0%.
(4) Haldustasu arvestatakse väärtpaberite kuu keskmiselt turuväärtuselt. Turuväärtuse puudumisel võetakse arvestamise aluseks väärtpaberite nominaalväärtus.
(5) Tühjalt kontolt tasu ei võeta.
(6) v.a Kasvukonto ja Trader tasu.

Privaatpangandus

Kehtiv alates 01.05.2024

Kuutasu (1)
Privaatpanganduse kliendi kuutasu (2)100 €
Sularaha väljavõtmine (3)
LHV sularahaautomaadist (5)tasuta (+ 0,3% summast, mis ületab 10 000 € kuus)
Teiste pankade sularahaautomaadist (5)arvelduskontolt Eestis ja Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis 1 € ja mujal välismaal 2 € + 2,5% summast
Nõudmiseni hoius (4)
EUR1% aastas

[disclaimer] (1) Privaatpanganduse teenuste lepingu sõlmimise eelduseks on likviidsed varad ja väärtpaberid LHV Pangas väärtusega alates 100 000 eurot.
(2) Teenus sisaldab täiendava teenustasuta pankadevahelisi makseta ja makse vastu väärtpaberikandeid ning väärtpaberite märkimiskorralduste esitamist kliendihalduri kaudu.
(3) Euroopa Majanduspiirkond hõlmab 27 ELi liikmesriiki ning 3 EFTA riiki: Island, Norra ja Liechtenstein.
(4) Nõudmiseni hoiuse tingimus kehtib Privaatpanganduse teenuste lepingu sõlmimisel. Nõudmiseni hoiuse ehk kontol oleva raha eest arvestatakse intressi iga päev päeva lõpu rahajäägilt kuni 1 000 000 eurot tabelis märgitud valuutade lõikes ja ümardatakse 2 kohani peale koma. Arvestatud intressisumma makstakse kontole iga järgneva kuu alguses. Intressi arvestatakse kõikidel kontodel, välja arvatud Stardikontodel, Krediidikontodel, Limiidikontodel, Portfellihalduse kontodel, Trader-kontodel või pensioni investeerimiskontol (PIK) oleva raha eest.
(5) Teenustasu kehtib kliendipõhiselt, st sõltumata kontode ja kaartide (sh lisakaartide) hulgast.

Mitte-resident

Kehtiv alates 01.05.2024

EraisikKonto avamise avalduse esitamine (1)Kuutasu
Eesti kodanikele ja residentideletasutatasuta
Euroopa Liidu liikmesriikide (sh Norra, Islandi, Liechtensteini ja Šveitsi) residentidele (2)100 €10 €
Teiste riikide residentidele (2) (4)200 €20 €

Juriidiline isikKonto avamise avalduse esitamine (1)Kuutasu
Eestis registreeritud ettevõtetasutatasuta
Eestis registreeritud ettevõte, mille omanikeringis on mitteresident (2) (3)300 €30 €
Euroopa Liidu liikmesriigis (v.a Küpros, Luksemburg ja Malta) ja Norras registreeritud ettevõte300 €30 €
Teistes riikides registreeritud ettevõte600 €60 €

[disclaimer] (1) Kui konto avamise avaldus on esitatud ja teenustasu makstud, siis vaadatakse kliendiandmed ja esitatud lisadokumendid üle. Juhul, kui pank on valmis kliendilepingu sõlmima, siis täiendavat konto avamise tasu ei kaasne. Juhul, kui pank ei ole valmis kliendilepingut sõlmima või klient soovib loobuda konto avamisest, siis konto avamise avalduse esitamise tasu ei kuulu tagastamisele.
(2) Tasu ei rakendata teistes riikides elavatele Eesti kodanikele.
(3) Ettevõte, millest vähemalt 25% kuulub välisettevõtetele või füüsilisest isikust mitteresidentidele või mille tegelike kasusaajate seas on mitteresident.
(4) Tasu ei rakendata Ukraina riigi kodanike kontodele, mis on avatud pärast 24.02.2022.

LHV Finance

Kehtiv alates 01.04.2024

Lepingutasud ja muud tasud
Lepingu sõlmimine
[-] Järelmaksu lepingutasu9,9 – 99,9 €
[-] Väike-, auto-, remondi-, sisustus-, tehnika-, refinantseerimis-, tervise- ja ilulaenu lepingutasu, eraisik2% krediidisummast, min 29,9 €
[-] Osamakse kokkulepetasuta
Järelmaksu igakuine haldustasu0,99 €
Väikelaenude igakuine haldustasu2,99 €
Lepingu muutmine25 €
Viivisemäär
[-] Eraisiklepingujärgne intressimäär, min. EKP intress (1) + 8% aastas
[-] Juriidiline isik0,2% päevas
Võlamenetlustasu5 € (2)
Lepingu ennetähtaegne lõpetamine
[-] Eraisiktasuta
[-] Juriidiline isik3% jäägilt
Paberarve saatmise tasu1 € (2)
Dokumentide ja tõendite väljastamine10 € (2)

[disclaimer] (1) Euroopa Keskpanga (EKP) põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav intressimäär.
(2) Hind sisaldab käibemaksu.

Kaubanduse finantseerimine

Kehtiv alates 23.08.2023

Garantiid (1)
AS LHV Pank poolt väljastatav garantiikiri (sh. valmisolekuakreditiiv)
[-] Lepingutasu, lepingu muudatuse tasuvastavalt kokkuleppele
[-] Garantiikirja väljaandmise tasu100 €
[-] Garantii riskitasuvastavalt kokkuleppele
[-] Erisõnastusega garantiikirja väljaandmise tasu150 €, lisandub garantii väljaandmise tasule
[-] Garantiikirja või selle muudatuse näidise koostamine (kliendi taotlusel)min 50 €
[-] Garantiikirja alusel esitatud nõude menetlemine ja/või makse sooritamine0,15% nõude summast, min 200 €
[-] Garantiikirja muudatuse tasu (summa suurendamisel ja kehtivusaja pikendamisel lisandub täiendav riskitasu)100 €
[-] Garantiikirja tühistamise tasu70 €
[-] SWIFT-i, posti- ja kulleritasud (lisanduvad ainult välisgarantiidele)vastavalt kuludele, min 20 €
AS-i LHV Pank kliendile saabunud garantiikiri
[-] Teatamine100 €
[-] Muudatuse teatamine100 €
[-] Kliendi taotlusel maksenõude vahendamine garantii väljastanud pangale0,1% nõude summast, min 100 €
[-] Garantiikirja, selle muudatuse või nõude näidise koostaminevastavalt kuludele, min 100 €
[-] Garantiikirja ehtsuse kontrollimine kliendi soovil100 €
[-] Garantiikirja ennetähtaegse tagastamise teatamine teise panka (lisanduvad võimalikud välispankade teenustasud)50 €
[-] SWIFT-i, posti- ja kulleritasudvastavalt kuludele, min 20 €

[disclaimer] (1) NB! Kui teenuste kasutamisel kasutatakse teiste pankade teenuseid (teatamine, autentsuse kontroll vms), on vastavad teenustasud kliendi kanda.
Kliendi soovil täiendavate teenuste osutamisel või töömahukate projektide käsitlemisel võib pank rakendada kõrgemaid või täiendavaid teenustasusid lisaks hinnakirjale.

Akreditiivid (1) (2)
Impordiakreditiiv
[-] Lepingutasu, lepingu muudatuse tasuvastavalt kokkuleppele
[-] Akreditiivi avamise tasumin 100 €
[-] Akreditiivi riskitasu deposiidi tagatisel1% akreditiivi maksimaalsest summast aasta baasil
[-] Akreditiivi riskitasu muu tagatise alusel% akreditiivi maksimaalsest summast aasta baasil, vastavalt kokkuleppele
[-] Akreditiivi dokumentide kontroll0,15% dokumentide summast, min 100 €
[-] Akreditiivi maksetähtaja tasuriskitasu määr
[-] Akreditiivi või selle muudatuse näidise koostamine (kliendi taotlusel, tasaarveldatakse akreditiivi väljastamise tasuga)100 €
[-] Akreditiivi muudatuse tasu100 €
[-] Akreditiivi summa suurendamine ja kehtivusaja pikendaminevastava perioodi avamise ja maksetähtaja riskitasu
[-] Tasu akreditiivi tingimustele mittevastavate dokumentide esitamise eest (peetakse kinni maksest akreditiivi saajale)100 €
[-] SWIFT-i, posti- ja kulleritasudvastavalt kuludele, min 20 €
[-] Makse teostamine teise panka (peetakse kinni maksest akreditiivi saajale)35 € või selle ekvivalent muus valuutas
Ekspordiakreditiiv
[-] Teatamine100 €
[-] Kinnitamise riskitasuvastavalt avaja panga riskile, min 100 €
[-] Akreditiivi või selle muudatuse näidise koostaminemin 100 €
[-] Akreditiivi dokumentide kontoll (sisaldab ühekordset dokumentide eelkontrolli teenust)0,15% dokumentide summast, min 150 €
[-] Diskonteerimistasu0,1% väljamakstavast summast, min 100 €
[-] Diskonteerimise intressvastavalt avaja panga riskile
[-] Maksetähtaja tasu65 €
[-] Laekumise loovutamise tasu150 €
[-] Akreditiivi muudatuse teatamise tasu100 €
[-] Aktsepteeritud akreditiivi tühistamisteate edastamise tasu50 €
[-] Edasikandmise tasu (lisaks rakenduvad tavapärased ekspordiakreditiivi tasud)0,25% edasikantud akreditiivi summast, min 150 €
[-] Kauba omandiõiguse edasiloovutamine, (merekonossemendi indosseerimine) kui kaup on saadetud AS LHV Pank nimele100 €
[-] SWIFT-i, posti- ja kulleritasudvastavalt kuludele, min 20 €

[disclaimer] (1) NB! Kui teenuste kasutamisel kasutatakse teiste pankade teenuseid (teatamine, autentsuse kontroll, kinnitamine vms), on vastavad teenustasud kliendi kanda.
Kliendi soovil täiendavate teenuste osutamisel või töömahukate projektide käsitlemisel võib pank rakendada kõrgemaid või täiendavaid teenustasusid lisaks hinnakirjale.
(2) Akreditiivide käsitlemise aluseks LHV Pangas on Rahvusvahelise Kaubanduskoja väljaanne nr 600 "Akreditiivide käsitlemise ühtlustatud tavad ja praktika" ("Uniform Customs and Practice for Documentary Credits"), Pariis 2007

Dokumentaalinkasso (1)
Dokumentide loovutamine makse vastu0,2% inkasso summast, min 200 €
Dokumentide loovutamine võlakohustuse aktsepteerimise vastu0,25% inkasso summast, min 200 €
Osalise maksmise tasu alates teisest maksest50 €
Inkasso tingimuste muudatuse tasu100 €
Dokumentide loovutamine ilma makseta või aktsepteerimiseta100 €
Tühistamisteate edastamise tasu100 €
Kauba omandiõiguse edasiloovutamine, (merekonossemendi indosseerimine) kui kaup on saadetud AS LHV Pank nimele100 €
SWIFT-i, posti- ja kulleritasudvastavalt kuludele, min 20 €

[disclaimer] (1) Kui teenuste kasutamisel kasutatakse teiste pankade teenuseid (teatamine, autentsuse kontroll, kinnitamine vms), on vastavad teenustasud kliendi kanda.
Kliendi soovil täiendavate teenuste osutamisel või töömahukate projektide käsitlemisel võib pank rakendada kõrgemaid või täiendavaid teenustasusid lisaks hinnakirjale.

Faktooring (1)
Lepingu sõlmimineKuni 1% limiidi summast, min 200 € (1)
Lepingu tingimuste muutmine
Limiidi summa suurendamineKuni 1% limiidi suurendatavalt osalt, min 200 € (1)
Ostjate limiitide muutmine55 €/ostja (1)
Muude lepingutingimuste muutmineKuni 1% limiidi suurendatavalt osalt, min 200 € (1)
Arve käsitlemise tasu0,1-1% arve summast (1)
Ostja riskilimiidi päringu tasu (kliendi soovil, ostja kohta)55 € (1)
Intressimäärkokkuleppel

[disclaimer] (1) Hinnale lisandub käibemaks

Lojaalsuskaardid

Kehtiv alates 01.12.2022

Virtuaalne ISIC üliõpilaspilet (1)
Kuutasutasuta
Väljastamine5 €
Uuendamine5 €

[disclaimer] (1) ISIC virtuaalkaart tõendab üliõpilasstaatust ning väljastatakse kliendile, kes on ülikooliseaduse või rakenduskõrgkooli seaduse alusel õigustatud üliõpilaspiletit saama.