Hinnakiri

Kontod ja maksed

Kehtiv alates 14.05.2020

Konto
Avaminetasuta (1)
Konto haldaminetasuta (1)
Kontsernikonto (↗)
Lepingu sõlmimine200 €
Lepingu muutmine50 €
E-arve püsimaksePangakontoris ja telefoni teelInternetipangas
Lepingu sõlmimine, lõpetamine ja muutmine5 €tasuta
Püsimakse
Pangasisene maksetasuta
Euroopa maksetasuta
Püsikorralduse lepingPangakontoris ja telefoni teelInternetipangas
Lepingu sõlmimine, muutmine ja lõpetamine5 €tasuta
Püsimakse
Pangasisene maksetasuta
Euroopa maksetasuta
MaksedPangakontoris ja telefoni teelInternetipangas
Euroopa makse -
Maksekorraldus (SEPA)
(3)
Väljuv makse (4)5 €tasuta
Laekuv maksetasuta
Euroopa ekspressmakse (5)
Väljuv makse, jagatud kulud (11)20 €-
Laekuv makse (6)5 €
Pangasisene makse (13)
Väljuv makse5 €tasuta
Laekuv maksetasuta
Wise´i makse
Väljuv makseVastavalt Wise´i teenustasule
Välismaksed (7)Pangakontoris ja telefoni teel (2)Internetipangas
Väljuvad maksed
[-] Makse, jagatud kulud (8) (14)10 €5 €
[-] Kiirmakse, jagatud kulud (9) (14)20 €7 € / 15 €
[-] Ekspressmakse, jagatud kulud (14)35 €30 €
[-] Täissummas saajale lisatasu (10) (11)20 €20 €
Väljuvad maksed - Maksekorraldus Kolmandate riikide vaheline mitte-SEPA
[-] Makse, jagatud kulud (14)10 €5 €
[-] Kiirmakse, jagatud kulud (14)20 €15 €
[-] Ekspressmakse, jagatud kulud (14)35 €30 €
[-] Täissummas saajale lisatasu20 €20 €
Laekuvad maksed (6) (14)5 €
Muud maksetega seotud tasud
Makse parandamine, tühistamine, makse tagasikutsumine või maksetega seotud järelepärimised10 € (12)
Maksekorralduse kinnituse väljastamine / SWIFT-sõnumi koopia väljastamine5 €

[disclaimer](1) V.a mitte-residendid ja nendega seotud ettevõtted. Mitte-residentidega seotud hinnakirja leiad siit.
(2) Privaatpanganduse kliendihalduri vahendusel telefoni teel teostatavad tehingud vastavalt privaatpanganduse lepingule.
(3) Euroopa makse ehk Maksekorraldus (SEPA) on Eesti sisene või SEPA piirkonnas tehtav eurodes makse. Makse kulutüüp on jagatud kulud. Euroopa makse puhul IBAN kasutamine on kohustuslik. Euroopa makse tehakse välkmaksena, kui makse summa on kuni 100 000 eurot ja makse saaja pank on liitunud üleeuroopalise välkmaksete süsteemiga.
(4) Teenustasud kokkuleppel finantsasutustele ja maksevahendajatele ning klientidele, kes teevad ühes kuus üle 5 000 väljuva makse.
(5) Euroopa ekspressmakse on makse, mille saaja pank on Target2 arveldussüsteemi liige. Makse valuuta euro. Saajale laekumine toimub samal arvelduspäeval, kahe tunni jooksul. Maksejuhis täidetakse, kui see on Panga poolt arvelduspäeval aktsepteeritud enne kella 17.00.
(6) LHV Panga teenustasule võivad lisanduda teiste pankade teenustasud. Täissummas saajale makse laekumine tasuta, v.a juhul kui makse laekub Euroopa Majanduspiirkonna pangast.
(7) Välismakse on makse: 1) mille saaja pank asub SEPA piirkonnas ja maksevaluuta ei ole euro või 2) SEPA piirkonnas ja maksevaluuta on euro, kuid saaja pank ei ole üleeuroopalise arveldussüsteemi RT1 või STEP2 liige või 3) kolmandas riigis (mitte SEPA) ja maksevaluutaks on kõik valuutad, mida LHV Pank vahendab (k.a euro).
(8) Makset ei ole võimalik valida kui saaja pank asub Euroopa Majanduspiirkonnas ja maksevaluutaks on Euroopa Majanduspiirkonnas käibel olev valuuta.
(9) Teenustasu, 7 € rakendub kui saaja pank asub Euroopa Majanduspiirkonnas ja maksevaluutaks on Euroopa Majanduspiirkonnas käibel olev valuuta.
(10) Maksja tasub LHV Panga, maksevahendajate ja saaja panga teenustasud. Kui tasude kogusumma ületab maksja poolt tasutud LHV Panga teenustasu, siis debiteeritakse vastav teenustasude erinevus maksja arveldusarvelt. Maksja pank ei saa garanteerida täissummas makse jõudmist saaja kontole, vaid ainult selle edasi maksmist täissummana oma korrespondentkontolt.
(11) Täissummas saajale teenustasu tüüpi ei saa valida, kui makse tehakse Euroopa Majanduspiirkonna riikide vahel ja Euroopa Majanduspiirkonnas käibel olevates valuutades.
(12) Tasu rakendub maksetele, mis on LHV pangast välja läinud või laekunud, tasule võivad lisanduda maksega seotud teiste pankade või maksevahendajate teenustasud.
(13) Pangasisene makse on Eesti sisene (SEPA) nõuetele vastav maksekorraldus, mille puhul IBANi kasutamine on kohustuslik. Makse kulutüüp on jagatud kulud. Makse saaja konto on LHV Pangas. Laekumine saajale toimub koheselt.
(14) Korrespondentpankade tasud võidakse maha arvestada edasikantavast maksesummast kui makse valuuta ei ole käibel Euroopa Majanduspiirkonnas (nt USD) või kui makse saaja pank asub väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda. Makse saaja võib seetõttu saada laekumise väiksemas summas kui maksja poolt oli algatatud.

Pangalink
Lepingu sõlmiminetasuta
Tehingutasud
[-] Tuvastamise teenustasuta
[-] Makse- ja tuvastamise teenus1% tehingu summalt, maksimaalselt 3 € tehing
Connect
Lepingu sõlmiminetasuta
Kuutasutasuta
Sularaha väljavõtmine LHV kontorist (9)
Tehingutasu0,4% tehingu summalt
Muud tasud
Konto viivise määr (10)0,1% päevas
Võlamenetlustasu5 € (11)
Dokumentide ja tõendite väljastamine10 € (11)
Väljavõtted
[-] Konto väljavõte (12) (13) (14)10 €
[-] Muu väljavõte või tõend10 €
Päringutele vastamine
[-] Päringutele vastamine (15)10 €
[-] Audiitorfirmade päringud20 €
PIN-kalkulaator
[-] Väljastamine50 €
[-] Asendamine50 €

[disclaimer] (9) Teenust pakutakse ainult Tallinna kontoris klientidele, kes on sõlminud Privaatpanganduse teenuste lepingu.
(10) Viivis kehtib klientidele, kelle kontol on võlgnevus ja kes ei ole aktsepteerinud laenu ja võimendusega tehingute eritingimusi ja kellel pole aktiivset arvelduskrediidi lepingut.
(11) Hinnas sisaldub käibemaks 20%. Väljaspool Eestit asuvatele Euroopa Liidu käibemaksukohuslastest juriidilistele isikutele ja Euroopa Liidu välistele juriidilistele isikutele kehtib käibemaksumäär 0%.
(12) Kliendi enda poolt internetipangas tehtavad väljavõtted on tasuta.
(13) Ühe konto ühe väljavõtte kohta.
(14) Pangakontoris prinditava väljavõtte puhul lisandub alates 6. leheküljest tasu 0,1 eurot lehekülje kohta.
(15) Välja arvatud riigi- ja järelevalveasutuste, õiguskaitseorganite ning pärandvara inventuuriga seotud notarite päringud.

Pangakaardid

Kehtiv alates 01.02.2020

Deebetkaardid ja krediitkaardid

Kaardid
Esimese kaardi tellimine (1)tasuta
Uuendamine kehtivusaja lõpultasuta
Sulgeminetasuta
Asendamine5 €
Konverteerimistasu välisvaluutas tehtud tehingu eest1% tehingu summast
Deebetkaardiga sularaha sissemaksmine LHV automaatidestasuta
Hädaabikaardi või hädaabi sularaha väljastamine väljaspool Eestittegelikud kulud, maksimaalselt 150 €
Pangakaardi tellimine kiirteenusena (8)25 €
Pangakaardi kättesaamine ja aktiveerimine kontoris5 €
Infopäring
[-] LHV automaatidesttasuta
[-] Teiste pankade automaatidest Eestis0,2 €
[-] Teiste pankade automaatidest väljaspool Eestit0,4 €
Sularaha väljavõtmine arvelduskontolt
[-] LHV automaatidesttasuta + 0,3% summast, mis ületab 2000 eurot kuus
[-] Teiste pankade automaatidest Eestis ja Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis1 € + 0,3% summast, mis ületab 2000 eurot kuus
[-] Teiste pankade automaatidest muus välisriigis2 € + 2,5% summast
[-] Teiste pankade kontoritest2 € + 2,5% summast
Sularaha väljavõtmine krediidikontolt ja ülekanne krediidikontolt arvelduskontole (5)2 € + 2,5% summast
Konverteerimistasu välisvaluutas tehtud tehingu eest1% tehingu summast
Tehingu kviitungi päring või alusetu tagasinõude esitamine
[-] Tehing Eestis5 €
[-] Tehing väljaspool Eestit10 €
Deebetkaart, Partner deebetkaart, Jalgpalli deebetkaart, Noortekaart
Kuutasu1 €
Kuutasu alla 26–aastaseletasuta
Kuutasu alates 65-aastasteletasuta
ERAKLIENDI KREDIITKAART, PARTNER KREDIITKAART, ALEXELA KODUKREDIITKAART (2)
Kuutasu1 €
Kuutasu alla 26–aastaseletasuta
Kuutasu alates 65-aastasteletasuta
Intressimäär16-21% aastas kasutatud krediidilimiidilt (3)
Viivisemäärlepingujärgne intressimäär
Limiidi ülekasutuse intressimäär36% aastas ülekasutatud limiidilt
Ärikliendi deebetkaart
Kuutasu2 €
Ärikliendi krediitkaart (2)
Kuutasu2 €
Intressimäär18% aastas kasutatud krediidilimiidilt (3)
Viivisemäär0,2% päevas
Limiidi ülekasutuse intressimäär36% aastas ülekasutatud limiidilt
Kuld-deebetkaart (6)
Kuutasutasuta (9)
Lisakaardi kuutasu10 €
Kuld-krediitkaart (6) (2)
Kuutasutasuta (9)
Lisakaardi kuutasu10 €
Intressimäär18% aastas kasutatud krediidilimiidilt (3)
Viivisemäärlepingujärgne intressimäär
Limiidi ülekasutuse intressimäär36% aastas ülekasutatud limiidilt
Määratud tagasimaksega krediitkaart
Kuutasu2 €
ViivisemäärEKP intress (4) + 7% aastas
Limiidi ülekasutuse intressimäär36% aastas ülekasutatud limiidilt
Platinum-kaart (7)
Kuutasutasuta
Lisakaardi kuutasu30 €
Intressimäär14% aastas kasutatud krediidilimiidilt (3)
Krediitkaardi viivisemäärlepingujärgne intressimäär
Limiidi ülekasutuse intressimäär36% aastas ülekasutatud limiidilt
Priority Pass salongikülastustasu
[-] Platinum-krediitkaardi kasutajaletasuta
[-] Platinum-krediitkaardi kasutaja kaaslastele32 $ külastaja kohta
Privaatpanganduse deebetkaart (7) (VÄLJASTATUD ENNE 01.05.2019)
Kuutasutasuta
Lisakaardi kuutasu30 €
Priority Pass salongikülastustasu
[-] Privaatpanganduse deebetkaardi kasutajaletasuta
[-] Privaatpanganduse deebetkaardi kasutaja kaaslastele32 $ külastaja kohta

[disclaimer] (1) Esimese kaardi/lisakaardi tellimine ühe kaarditoote lõikes ühele kaardikasutajale on tasuta. Iga järgmise kaardi eest samale kaardikasutajale rakendub tasu 5 eurot kaardi kohta.
(2) Igale kaardiga krediidilimiidi arvelt kauba või teenuse eest tasumise tehingule (v.a sularaha väljavõtmine automaadist) kehtib intressivaba periood alates vastava tehingu tegemisest kuni tehingu tegemisele järgneva kuu maksepäevani (juhul, kui lepingus ei ole maksepäev kokku lepitud, siis tehingu tegemisele järgneva kuu 20. kuupäevani).
(3) Täpne intressimäär sõltub krediitkaardist ja kliendi hinnangulisest maksevõimest.
(4) Euroopa Keskpanga (EKP) põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav intressimäär.
(5) Krediidikontolt sularahas väljavõetud või arvelduskontole kantud krediidilimiidile ei rakendu intressivaba periood. Kui ülekanne krediidikontolt arvelduskontole tehakse pangakontoris, siis lisandub tasule ülekandetasu 2 eurot. Teenustasu ei rakendu krediidilimiiti ületavatele vahenditele - näiteks, kui sinu limiit on 500 eurot, aga krediidikontol on 600 eurot, siis 100 euro kandmisel tasusid ei arvestata.
(6) Kuldkaart väljastatakse kliendile, kes vastab Au-kliendi tingimustele ja sõlmib Au-kliendi lepingu. Kuldkaardiga kehtib reisikindlustus, ostukaitsekindlustus ja kliendile väljastatakse soovi korral Estravel Kuldkaart.
(7) Platinum-kaart väljastatakse kliendile, kes vastab Privaatpanganduse tingimustele ja sõlmib Privaatpanganduse teenuste lepingu. Platinum-kaardi puhul on võimalik valida nii Platinum-deebetkaarti kui ka Platinum-krediitkaarti. Privaatpanganduse deebetkaardiga ja Platinum-kaardiga kehtib reisikindlustus, ostukaitsekindlustus ja kliendile väljastatakse soovi korral Estravel Platinum Club kaart.
(8) Kaardi saab kätte LHV Tallinna või Tartu kliendikontorist. Mujale saatmisel lisandub kulleri tasu vastavalt tegelikele kuludele.
(9) Kuldkaardi kuutasu ilma Au-kliendi lepinguta on 10 eurot.

Maksete kogumine

Kehtiv alates 14.07.2020

LEPINGUTASUD JA MUUD TASUD
Lepingu sõlmiminetasuta
Tehingu teenustasukokkuleppel
Kuutasutasuta

Maksekaartide teenindamine

Kehtiv alates 15.09.2016

Lepingutasud ja muud tasud
Lepingu sõlmiminetasuta
Maksekaartide teenindamise teenustasukokkuleppel
Üüriterminali kuutasu (1)kokkuleppel
E-kaubanduse terminali kuutasu (1)kokkuleppel
Lepingu varajane lõpetamine (2)50 €
Tagasinõude menetlemise tasu20 €

[disclaimer] (1) Lisandub käibemaks. Väljaspool Eestit asuvatele Euroopa Liidu käibemaksukohuslastest juriidilistele isikutele ja Euroopa Liidu välistele juriidilistele isikutele kehtib käibemaksumäär 0%.
(2) Lepingu varajase lõpetamise tasu kohaldatakse juhul, kui Kaupmees lõpetab lepingu enne 6 kuu möödumist lepingu sõlmimisest.

Hoiused

Kehtiv alates 01.07.2021

Nõudmiseni hoius (1)(2)(3)
ARVELDUSKONTO INTRESSValuutaIntressimäär
EraisikEUR0,01%
Juriidiline isik – summadele kuni 3 000 000 EUREUR0,01%
Juriidiline isik – summadele üle 3 000 000 EUREUR0%
FinantsinstitutsioonidEUR0%
ARVELDUSKONTO JÄÄGI TASUValuutaTasu määr
EraisikEUR0%
Juriidiline isik – summadele kuni 3 000 000 EUREUR0%
Juriidiline isik – summadele üle 3 000 000 EUREUR0,5%
Finantsinstitutsioonid – summadele kuni 1 000 000 EUREUR0%
Finantsinstitutsioonid – summadele üle 1 000 000 EUREUR0,7%
Tähtajaline hoius
Intressimäärad

[disclaimer] (1) Nõudmiseni hoiuse intressi ja arvelduskonto jäägi tasu arvestatakse iga päev arvelduskonto päeva lõpu kontojäägilt ja ümardatakse 2 kohani peale koma. Arvestatud intressisumma makstakse kontole arvestuskuule järgneva kuu alguses. Arvestatud arvelduskonto jäägi tasu võetakse kontolt arvestuskuule järgneva kuu alguses. Intressimäära ja arvelduskonto jäägi tasu määra vahemik leitakse kliendi arvelduskontode summaarse jäägi alusel (s.t kliendi erinevatel arvelduskontodel olevad EUR summad liidetakse, et leida kohalduv intressi- või tasu määr). Intressid ja arvelduskonto jäägi tasud on väljendatud protsentides 360-päevase aasta kohta. Intressimäär ja arvelduskonto jäägi tasu muudele valuutadele kui EUR on 0%
(2) Finantsinstitutsioonidena mõistetakse krediidiasutusi, kindlustusseltse, fondivalitsejaid, investeerimisfonde ja teisi Finantsinspektsiooni või muu riigi riikliku finantsjärelevalve alla kuuluvaid ettevõtteid.
(3) Nõudmiseni hoiuseintressi ei arvestata pensioni investeerimiskontol oleva kontojäägi pealt.

Pension

Kehtiv alates 18.02.2021

Väljamaksed
II sammas
Ühekordse väljamakse avaldus3 €
Fondipensioni avaldus5 €
Sissemaksete katkestamise avaldus3 €
Avaldus raha väljavõtmiseks15 €
III sammas
Väljamakseavaldus3 €
Pärimine (1)
II sammas
Päritud pensionifondi osakute tagasivõtmine20 €
Päritud pensioni osakute kandmine pärija pensionikontole3 €
III sammas
Päritud osakute tagasivõtmine või kandmine pärija pensionikontole3 €
Päringud
Pensionikonto väljavõte kontorist1,5 €, lisandub käibemaks
Pensioni investeerimiskonto tehingutasud (2)(3)
Eesti (OMX Tallinn), Läti (OMX Riga) ja Leedu (OMX Vilnius) aktsiadtasuta
USA, Soome, Rootsi, Saksamaa, UK(2), Kanada, Venemaa, Taani, Norra, Hispaania(2), Prantsusmaa(2), Itaalia(2), Hollandi, Portugali, Belgia, Austria, Šveitsi ja Poola aktsiad0,14%, miinimum 9 €
Stopp või limiithinnaga tehing (v.a Eesti, Läti ja Leedu väärtpaberid)3 € lisaks tehingutasule
Võlakirjad (4)6 € + 0,2%
Fondiosakud
[-] LHV Maailma Aktsiad FondOstutehing tasuta; Müügitehing 1%
[-] Muud fondid (5)Ostu- ja müügitehing 1%
Fondiosakute vahetamine5 €
Automaatsed investeeringud
Ostutehing1%
Müügitehingvastavalt konto hinnakirjale
Pensioni investeerimiskonto haldustasud (6)
Eesti, Läti ja Leedu väärtpaberidtasuta
Välisväärtpaberid
[-] kuni 50 000 €tasuta
[-] 50 000 € ületavalt osalt0,01% kuus, lisandub käibemaks

[disclaimer] (1) Tasu rakendub iga avalduse kohta.
(2) Ostutehingul võib lisanduda finantstehingute tasu: 0,2% tehingu summast, kui tehing on tehtud Hispaania aktsiatega, 0,2% tehingu summast, kui tehing on tehtud Itaalia aktsiatega, 0,3% tehingu summast, kui tehing on tehtud Prantsusmaa aktsiatega, 0,5% tehingu summast, kui tehing on tehtud UK aktsiatega, ja 1% tehingu summast, kui tehing on tehtud Iirimaa aktsiatega.
(3) Tehingutasud võetakse väärtpaberi kauplemisvaluutas.
(4) Miinimumsumma 50 000 eurot, va Nasdaq Balti võlakirjade nimekirjas kaubeldavad võlakirjad.
(5) Avaron Asset Management fondiosakute ostul või müügil võib lisanduda fondi märkimis- või lunastustasu vastavalt fondi tingimustele.
(6) Hoidmistunnistustele (ADR, GDR) lisandub haldustasule vastava DR agendi tasu.

Väärtpaberid

Kehtiv alates 18.02.2021

Tehingutasud (1)(2)
Konto, portfellihalduse konto
Eesti (OMX Tallinn), Läti (OMX Riga) ja Leedu (OMX Vilnius) aktsiadtasuta
USA, Soome, Rootsi, Saksamaa, UK(1), Kanada, Venemaa, Taani, Norra, Hispaania(1), Prantsusmaa(1), Itaalia(1), Hollandi, Portugali, Belgia, Austria, Šveitsi ja Poola aktsiad0,14%, miinimum 9 €
Muud aktsiadkokkuleppel
Stopp või limiithinnaga tehing (v.a Eesti, Läti ja Leedu väärtpaberid)3 € lisaks tehingutasule
Võlakirjad (3)6 € + 0,2%
Optsioonid
USA optsioonid6 € leping
[-] Kasutamine17 € leping
[-] Optsiooni tehingukorralduse muutmine või tühistamine3 €
Fondiosakud
[-] LHV Maailma Aktsiad FondOstutehing tasuta; Müügitehing 1%
[-] Muud fondid (4)Ostu- ja müügitehing 1%
Fondiosakute vahetamine5 €
Kasvukonto
Ostutehing1%
Müügitehingvastavalt Kasvukonto hinnakirjale (5)
Haldustasu0,02% kuus (min 0,5 €; üle 30 000 € summalt 0,01%), lisandub käibemaks; esimene aasta esimesel Kasvukontol haldustasuta; alla 26 a isikutele on haldustasu 0 €

[disclaimer] (1) Ostutehingul võib lisanduda finantstehingute tasu: 0,2% tehingu summast, kui tehing on tehtud Hispaania aktsiatega, 0,2% tehingu summast, kui tehing on tehtud Itaalia aktsiatega, 0,3% tehingu summast, kui tehing on tehtud Prantsusmaa aktsiatega, 0,5% tehingu summast, kui tehing on tehtud UK aktsiatega, ja 1% tehingu summast, kui tehing on tehtud Iirimaa aktsiatega.
(2) Tehingutasud võetakse väärtpaberi kauplemisvaluutas.
(3) Miinimumsumma 50 000 eurot, va Nasdaq Balti võlakirjade nimekirjas kaubeldavad võlakirjad.
(4) Avaron Asset Management fondiosakute ostul või müügil võib lisanduda fondi märkimis- või lunastustasu vastavalt fondi tingimustele.
(5) 0 € rakendub Kasvukonto müügitehingule, kui klient on sõlminud kodulaenu lepingu LHV Pangas ning laenuraha pole kontole veel kantud.

Haldustasud (10)
Konto (5) (6)
Eesti, Läti ja Leedu väärtpaberidtasuta
II samba pensionifondi osakudtasuta
III samba pensionifondi osakudtasuta
Välisväärtpaberid
[-] Eraisik kuni 50 000 €tasuta
[-] Juriidiline isik kuni 50 000 €0,01% kuus, min 2 €, lisandub käibemaks
[-] 50 000 € ületavalt osalt0,01% kuus, lisandub käibemaks
Kasvukonto (5) (6) (8)
Kuni 30 000 €0,02% kuus, min 0,5 €, lisandub käibemaks
30 000 € ületavalt osalt0,01% kuus, lisandub käibemaks
Alla 26 a vanused kliendidtasuta
Portfellihalduse konto (6) (9)
Varad0,1% kuus, min 30 €, lisandub käibemaks
Balti analüüsid (7)
Kuutasu5 €, lisandub käibemaks
Trader
Kuutasu10 € + 0,01% kuus, lisandub käibemaks

[disclaimer](5) Haldustasu arvestatakse väärtpaberite kuu keskmiselt turuväärtuselt. Turuväärtuse puudumisel võetakse arvestamise aluseks väärtpaberite nominaalväärtus.
(6) Tühjalt kontolt tasu ei võeta.
(7) Tasu arvestatakse iga kalendrikuu eest, mil kliendil on vastava kalendrikuu 1. kuupäeva seisuga kehtiv leping. Au-kliendi ja Privaatpanganduse lepingu omanikele on Balti analüüside teenus ilma lisatasuta.
(8) Esimene aasta tasuta.
(9) Haldustasu arvestatakse varade (sh raha, hoiused, väärtpaberid) kuu keskmiselt turuväärtuselt. Turuväärtuse puudumisel võetakse arvestamise aluseks väärtpaberite nominaalväärtus.
(10) Hoidmistunnistustele (ADR, GDR) lisandub haldustasule vastava DR agendi tasu.

Muud tasud (12)
Konto, kasvukonto, portfellihalduse konto
Väärtpaberikanded (13)
[-] Makseta väärtpaberikanne Balti väärtpaberitega LHV kontoletasuta
[-] Makseta väärtpaberikanne Balti väärtpaberitega LHV kontolt välja3 €
[-] Pankadevaheline makseta väärtpaberikanne välisväärtpaberitega10 € (14) (15)
[-] LHV sisene makseta väärtpaberikanne välisväärtpaberitega kontolt välja3 €
[-] LHV sisene makseta väärtpaberikanne välisväärtpaberitega kontole sissetasuta
[-] Makse vastu väärtpaberikanne10 €
Balti kontohalduri vahetamine10 €
Pandi registreerimine10 €
Pandikonto avamine20 €
Tehing panditud väärtpaberitega20 €
Korporatiivsete sündmuste käsitleminetasuta
Eesti, Läti ja Leedu väärtpaberite märkimine3 €
Välisväärtpaberite märkimine, lisandub tehingutasule10 €
Aktsionäride üldkoosolekul osaleminekokkuleppel
Venemaa korporatiivsed sündmused (osalemine aktsiate tagasiostu/ülevõtmispakkumises)50 € + tegelikud kulud
Üldkoosoleku elektrooniliste hääletusjuhiste edastamine10 €
LEI-koodi haldamise teenus
LEI-koodi esmane registreerimine üheks aastaks120 €, lisandub käibemaks
LEI-koodi iga-aastane uuendamine80 € aastas, lisandub käibemaks

[disclaimer] (12) Kui seoses korporatiivsete sündmustega või väärtpaberite välisturgudel hoidmisega lisandub välismaaklerite tasusid, siis võidakse need kliendi kontolt debiteerida.
(13) Teenustasud võetakse väärtpaberi kauplemisvaluutas.
(14) Võib lisanduda välispankade võetud teenustasu, mis ületab LHV Panga teenustasu.
(15) Tasuta saab muuta korraldust, mida ei ole veel välispangale edastatud. Edastatud korralduse muutmise korral rakendub uue korralduse esitamise teenustasu.

Laenud

Kehtiv alates 01.10.2020

Võimenduslaen ja lühikeseks müük
Intressimäärad
Tagatismäärad
Kodulaen
LepingutasuKuni 1% laenusummast, min 300 €
Lepingu muutmineAlates 100 €
Ennetähtaegne tagastamine (sh osaline tagastamine)Tasuta
Õppelaen
Lepingu sõlmimineTasuta
Lepingu muutmineTasuta
Ennetähtaegne tagastamineTasuta
Mikrolaen juriidilisele isikule
Lepingu sõlmimine1,5% laenusummast, maksimaalselt 300 €
Lepingu muutmine100 €
Lepingu ennetähtaegne lõpetamine3% laenujäägilt või 3 kuud ette teatades tasuta
Võlamenetlustasu40 €
Korteriühistu laen
Lepingu sõlmimine0,5-1% laenusummast
Lepingu muutminekokkuleppel
Lepingu ennetähtaegne lõpetamine3% laenujäägilt või 3 kuud ette teatades tasuta
Muud tasud
LHV tagatisvara hinnang75 €

Liising

Kehtiv alates 18.02.2015

Lepingutasud
Lepingu sõlmimine1% vara maksumusest, min 150 €
Lepingu muutmine100 €
[-] Maksepäeva muutmine30 €
Lepingu ennetähtaegne lõpetamine
[-] Eraisiku fikseerimata intressiga lepingtasuta
[-] Eraisiku fikseeritud intressiga leping (lepingu lõppemiseni alla aasta)0,5% jäägilt
[-] Eraisiku fikseeritud intressiga leping (lepingu lõppemiseni üle aasta)1% jäägilt
[-] Juriidilise isiku fikseerimata intressiga leping3 kuu intress
[-] Juriidilise isiku fikseeritud intressiga leping1% jäägilt
Muud tasud
Lihtkirjalik volikiri, dokumentide väljastamine10 € (1)
Notariaalselt tõendatud volikiri100 € (1)
Lisatagatise vabastamine100 €
Varaga seotud nõuete administreerimine20 € (1) + tegelikud kulud
Kindlustusmaksete graafiku intressimäär8%

[disclaimer] (1) Lisandub käibemaks. Väljaspool Eestit asuvatele Euroopa Liidu käibemaksukohuslastest juriidilistele isikutele ja Euroopa Liidu välistele juriidilistele isikutele kehtib käibemaksumäär 0%.

Au-klient

Kehtiv alates 01.01.2021

Kuutasu (1)
Au-kliendi kuutasu10 €
Nõudmiseni hoius (2)
EUR1% aastas
Väärtpaberite haldustasud (3) (4) (5)
Eesti, Läti ja Leedu väärtpaberidtasuta
Väärtpaberid (v.a ülevalpool toodud väärtpaberid) (6)
Kuni 50 000 €tasuta
50 000 € ületavalt osalt0,01% kuus, lisandub käibemaks

[disclaimer] (1) Au-kliendi lepingu sõlmimise eelduseks on regulaarsed laekumised LHV Panka 2 000 eurot kuus või varad LHV Pangas väärtusega alates 50 000 eurot.
(2) Nõudmiseni hoiuse ehk kontol oleva raha eest arvestatakse intressi iga päev päeva lõpu rahajäägilt kuni 100 000 eurot tabelis märgitud valuutade lõikes ja ümardatakse 2 kohani peale koma. Arvestatud intressisumma makstakse kontole iga järgneva kuu alguses. Intressi arvestatakse kõikidel kontodel, välja arvatud Stardikontodel, Krediidikontodel, Limiidikontodel, Portfellihalduse kontodel, Trader-kontodel või pensioni investeerimiskontol (PIK) oleva raha eest.
(3) Lisandub käibemaks. Väljaspool Eestit asuvatele Euroopa Liidu käibemaksukohuslastest juriidilistele isikutele ja Euroopa Liidu välistele juriidilistele isikutele kehtib käibemaksumäär 0%.
(4) Haldustasu arvestatakse väärtpaberite kuu keskmiselt turuväärtuselt. Turuväärtuse puudumisel võetakse arvestamise aluseks väärtpaberite nominaalväärtus.
(5) Tühjalt kontolt tasu ei võeta.
(6) v.a Kasvukonto ja Trader tasu.

Privaatpangandus

Kehtiv alates 01.01.2021

Kuutasu (1)
Privaatpanganduse kliendi kuutasu30 €
Sularaha väljavõtmine (2)
LHV sularahaautomaadisttasuta (+ 0,3% summast, mis ületab 10 000 € kuus)
Teiste pankade sularahaautomaadistarvelduskontolt Eestis ja Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis 1 € ja mujal välismaal 2 € + 2,5% summast
Nõudmiseni hoius (3)
EUR1% aastas
Väärtpaberite haldustasud (4) (5) (6)
Eesti, Läti ja Leedu väärtpaberidtasuta
Väärtpaberid (v.a ülevalpool toodud väärtpaberid)
[-] Kuni 50 000 €tasuta
[-] 50 000 € ületavalt osalt0,01% kuus, lisandub käibemaks

[disclaimer] (1) Privaatpanganduse teenuste lepingu sõlmimise eelduseks on likviidsed varad ja väärtpaberid LHV Pangas väärtusega alates 100 000 eurot.
(2) Euroopa Majanduspiirkond hõlmab 28 ELi liikmesriiki ning 3 EFTA riiki: Island, Norra ja Liechtenstein.
(3) Nõudmiseni hoiuse tingimus kehtib Privaatpanganduse teenuste lepingu sõlmimisel. Nõudmiseni hoiuse ehk kontol oleva raha eest arvestatakse intressi iga päev päeva lõpu rahajäägilt kuni 1 000 000 eurot tabelis märgitud valuutade lõikes ja ümardatakse 2 kohani peale koma. Arvestatud intressisumma makstakse kontole iga järgneva kuu alguses. Intressi arvestatakse kõikidel kontodel, välja arvatud Stardikontodel, Krediidikontodel, Limiidikontodel, Portfellihalduse kontodel, Trader-kontodel või pensioni investeerimiskontol (PIK) oleva raha eest.
(4) Lisandub käibemaks. Väljaspool Eestit asuvatele Euroopa Liidu käibemaksukohuslastest juriidilistele isikutele ja Euroopa Liidu välistele juriidilistele isikutele kehtib käibemaksumäär 0%.
(5) Haldustasu arvestatakse väärtpaberite kuu keskmiselt turuväärtuselt. Turuväärtuse puudumisel võetakse arvestamise aluseks väärtpaberite nominaalväärtus.
(6) Tühjalt kontolt tasu ei võeta.

Mitte-resident

Kehtiv alates 01.11.2018

Konto avamineKuutasu
Eesti kodanikele ja residentideletasutatasuta
Euroopa Liidu liikmesriikide (sh Norra, Islandi, Liechtensteini ja Šveitsi) residentidele (1)100 €10 €
Teiste riikide residentidele (1)200 €20 €
Eestis registreeritud ettevõtetasutatasuta
Eestis registreeritud ettevõte, mille omanikeringis on mitteresident (1) (2)200 €20 €
Euroopa Liidu liikmesriigis (v.a Küpros, Luksemburg, Malta ja Suurbritannia) ja Norras registreeritud ettevõte200 €20 €
Teistes riikides registreeritud ettevõte500 €50 €

[disclaimer] (1) Tasu ei rakendata teistes riikides elavatele Eesti kodanikele.
(2) Ettevõtte omanike struktuuris on välisettevõte või tegelike kasusaajate (füüsiline isik, kes omab või kontrollib üle 25% ettevõtte osadest) seas on mitteresident.

LHV Finance

Kehtiv alates 15.04.2021

Lepingutasud ja muud tasud
Lepingu sõlmimine
[-] Järelmaks9,9 – 99,9 €
[-] Väike-, auto-, remondi-, sisustus-, refinantseerimis-, tervise- ja ilulaen, eraisik1% krediidisummast, min 29,9 €
Lepingu muutmine10 €
Viivisemäär
[-] Eraisiklepingujärgne intressimäär, min. EKP intress (1) + 8% aastas
[-] Juriidiline isik0,2% päevas
Võlamenetlustasu5 € (2)
Lepingu ennetähtaegne lõpetamine
[-] Eraisiktasuta
[-] Juriidiline isik3% jäägilt
Paberarve saatmise tasu1 € (2)
Dokumentide ja tõendite väljastamine10 € (2)

[disclaimer] (1) Euroopa Keskpanga (EKP) põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav intressimäär.
(2) Hind sisaldab käibemaksu.

Kaubanduse finantseerimine

Kehtiv alates 11.04.2017

Garantiid (1)
AS LHV Pank poolt väljastatav garantiikiri (sh. Ootel akreditiiv)
[-] Lepingutasu, lepingu muutmise tasuvastavalt kokkuleppele
[-] Garantiikirja väljaandmise tasu100 €
[-] Garantii riskitasuvastavalt kokkuleppele
[-] Erisõnastusega garantiikirja väljaandmise tasu150 €
[-] Garantiikirja või selle muudatuse näidise koostamine (kliendi taotlusel)min 50 €
[-] Maksmine garantiikirja alusel esitatud nõudel0,1% nõude summast, min 150 €
[-] Garantiikirja muudatuse tasu (summa suurendamisel ja kehtivusaja pikendamisel lisandub vastav riskitasu)100 €
[-] Garantiikirja ennetähtaegse tagastamise tasu50 €
[-] SWIFT-i, posti- ja kulleritasud (lisanduvad ainult välisgarantiidele)vastavalt kuludele, min 20 €
AS-i LHV Pank kliendile saabunud garantiikiri
[-] Teatamine100 €
[-] Muudatuse teatamine100 €
[-] Kliendi taotlusel maksenõude vahendamine garantii väljastanud pangale100 €
[-] Garantiikirja, selle muudatuse või nõude näidise koostamineVastavalt kuludele, min 100 €
[-] Garantiikirja ehtsuse kontrollimine kliendi soovil50 €
[-] Garantiikirja ennetähtaegse tagastamise teatamine teise panka50 €
[-] SWIFT-i, posti- ja kulleritasud (lisanduvad ainult välisgarantiidele)vastavalt kuludele, min 20 €

[disclaimer] (1) Kui teenuste kasutamisel kasutatakse teiste pankade teenuseid (teatamine, autentsuse kontroll, kinnitamine vms), on vastavad teenustasud kliendi kanda.

Akreditiivid (1) (2)
Impordiakreditiiv
[-] Lepingutasu, lepingu muutmise tasuvastavalt kokkuleppele
[-] Akreditiivi avamise tasu100 €
[-] Akreditiivi riskitasu deposiidi tagatisel1% akreditiivi summast aastas, min 100 €
[-] Akreditiivi riskitasu muu tagatise aluselvastavalt kokkuleppele min 100 €
[-] Akreditiivi dokumentide kontroll0,15% dokumentide summast, min 100 €
[-] Akreditiivi maksetähtaja tasuriskitasu määr
[-] Akreditiivi või selle muudatuse näidise koostamine (kliendi taotlusel)min 75 €
[-] Akreditiivi muutmise tasu100 €
[-] Akreditiivi summa suurendamine ja kehtivusaja pikendaminevastava perioodi avamise ja maksetähtaja riskitasu
[-] Tasu akreditiivi tingimustele mittevastavate dokumentide esitamise eest (peetakse kinni maksest akreditiivi saajale)100 €
[-] SWIFT-i, posti- ja kulleritasudvastavalt kuludele, min 20 €
[-] Makse teostamine teise panka (peetakse kinni maksest akreditiivi saajale)35 € või selle ekvivalent muus valuutas
Ekspordiakreditiiv
[-] Teatamine100 €
[-] Kinnitamise riskitasuvastavalt avaja panga riskile, min 100 €
[-] Akreditiivi või selle muudatuse näidise koostaminemin 100 €
[-] Akreditiivi dokumentide kontroll (sisaldab dokumentide eelkontrolli)0,15% dokumentide summast, min 100 €
[-] Diskonteerimistasu0,1% väljamakstavast summast, min 100 €
[-] Diskonteerimise intressvastavalt avaja panga riskile
[-] Maksetähtaja tasu65 €
[-] Laekumise loovutamise tasu100 €
[-] Akreditiivi muudatuse teatamise tasu100 €
[-] Aktsepteeritud akreditiivi tühistamisteate edastamise tasu50 €
[-] Edasikandmise tasu (lisaks rakenduvad tavapärased ekspordiakreditiivi tasud)0,25% edasikantud akreditiivi summast, min 100 €
[-] SWIFT-i, posti- ja kulleritasudvastavalt kuludele, min 20 €

[disclaimer] (1) Kui teenuste kasutamisel kasutatakse teiste pankade teenuseid (teatamine, autentsuse kontroll, kinnitamine vms), on vastavad teenustasud kliendi kanda.
(2) Akreditiivide käsitlemise aluseks LHV Pangas on Rahvusvahelise Kaubanduskoja väljaanne nr 600 "Akreditiivide käsitlemise ühtlustatud tavad ja praktika" ("Uniform Customs and Practice for Documentary Credits"), Pariis 2007

Dokumentaalinkasso (1)
Dokumentide loovutamine makse vastu0,2% inkasso summast, min 100 €
Dokumentide loovutamine võlakohustuse aktsepteerimise vastu0,25% inkasso summast, min 135 €
Osalise maksmise tasu alates teisest maksest50 €
Inkasso tingimuste muudatuse tasu50 €
Dokumentide loovutamine ilma makseta või aktsepteerimiseta65 €
Tühistamisteate edastamise tasu65 €
Kauba omandiõiguse edasiloovutamine, (merekonossemendi indosseerimine) kui kaup on saadetud AS LHV Pank nimele65 €
SWIFT-i, posti- ja kulleritasudvastavalt kuludele, min 20 €

[disclaimer] (1) Kui teenuste kasutamisel kasutatakse teiste pankade teenuseid (teatamine, autentsuse kontroll, kinnitamine vms), on vastavad teenustasud kliendi kanda.

Lojaalsuskaardid

Kehtiv alates 17.08.2020

Virtuaalne ISIC üliõpilaspilet (1)
Kuutasutasuta
Väljastamine5 €
Uuendamine5 €

[disclaimer] (1) ISIC virtuaalkaart tõendab üliõpilasstaatust ning väljastatakse kliendile, kes on ülikooliseaduse või rakenduskõrgkooli seaduse alusel õigustatud üliõpilaspiletit saama.