Liigu edasi põhisisu juurde

LHV ei toeta Internet Exploreri kasutamist, et kaitsta sind viiruste, pettuste ja teiste ohtude eest. Võid meie veebilehte Internet Exploreriga edasi kasutada, kuid palun arvesta, et kõik ei pruugi ootuspäraselt töötada. Palun kasuta internetipanka sisenemiseks ühte neist tasuta veebilehitsejatest: Chrome, Firefox või Edge.

LHV vastutuskindlustus

Ettevõtte tegevuse vastutuskindlustus pakub ettevõtjale rahulikku meelt, sest ta teab, et igapäevases äritegevuses ette tulevad ootamatused leiavad kiire ja sujuva lahenduse. Kui sinu ettevõte on tekitanud oma klientidele, kaasrentnikele või kolmandatele isikutele tahtmatu kahju, siis meie hoolitseme esitatud kahjunõuete ja nende hüvitamise eest.

Tööandja vastutuskindlustus pakub tööandjale kindlustuskaitset juhuks, kui tema töötajaga juhtub tööõnnetus või tuvastatakse tal kutsehaigus ja tööandjal on tekkinud töötaja ees seadusjärgne kahju hüvitamise kohustus.

  • Kindlustame ettevõtte vastutust ja aitame hüvitada ootamatuid kahjunõudeid.
  • Pakume mitmesuguseid vastutuskindlustuse kaitse laiendusi.
  • Õigusabikulude hüvitamisel me omavastutust ei rakenda.

Tegevuse vastutuskindlustuse kaitse

Tegevuse vastutuskindlustuse kaitset vajavad teiste seas kinnisvaraomanikud ja -valdajad, teenuseosutajad, tööstusettevõtted, haridus- ja huviasutused ning ostukeskused. Hüvitame varalise kahju, mis on kolmandale isikule tekitatud kindlustuspoliisile märgitud tegevuse käigus.

Tegevuse vastutuskindlustus

Isikukahju
Asjakahju
Muu varaline kahju
Õigusabikulud

Kindlustuskaitse laiendused

Lepinguline vastutus
lisatasu eest
Alltöövõtja tegevus
lisatasu eest
Ettevõtte valduses või kasutuses olev kolmanda isiku vara
lisatasu eest
Raske hooletus
lisatasu eest

Tööandja vastutuskindlustuse kaitse

Tööandja vastutuskindlustust vajavad kõik tööandjad, sest tööõnnetused ja kutsehaigused ei taba sugugi ainult füüsilise töö tegijaid. Hüvitame tööandjale töötaja poolt esitatud varalise kahju hüvitamise nõuded, mille aluseks on töötajaga kindlustusperioodil toimunud tööõnnetus või lisavaliku korral kutsehaiguse diagnoos.

Tööandja vastutuskindlustus

Isikukahju
Asjakahju
Muu varaline kahju
Õigusabikulud

Kindlustuskaitse laiendused

Kutsehaigestumisest tuleneva tervisekahju kindlustuskaitse
lisatasu eest

Riskide maandamine

Kuidas aitab tegevuse vastutuskindlustus ettevõtte riske maandada?

LHV tegevuse vastutuskindlustuse lepingu alusel hüvitame ettevõtte vastu esitatud kolmandate isikute kahjunõuded, mille põhjus on ettevõtte tegevuse tõttu tekkinud varaline kahju. Samuti hüvitame kahjunõuetega kaasnevad õigusabi- ja ekspertiisikulud.

Miks on vaja kindlustada end kinnisvaraomanikuna?

Kinnistu ja sellel asuvate ehitiste omanikul on seadusest tulenev kohustus tagada oma hoonete ja rajatiste ohutus ning kinnistu heakord. Näiteks vastutab omanik ehitiselt selle osade, sealhulgas jääpurikate ja lume allakukkumisel tekkinud kahju eest.

Kindlustusjuhtumi korral hüvitame kolmandatelt isikutelt tulnud kahjunõuded ning nendega seotud õigusabi- ja ekspertiisikulud.

Milliseid kahjunõudeid võib tööandja saada?

Tööõnnetus või kutsehaigus võib tuua töötajale kaasa märkimisväärse varalise kahju. Tööandjal on töötajaga toimunud õnnetuste ja kutsehaiguste korral seadusest tulenev vastutus ning kohustus hüvitada talle tekkinud kahju.

Tööandja vastutuskindlustuse lepingu alusel alusel hüvitame tööandjale esitatud kahjunõuded, mille aluseks on töötajaga juhtunud tööõnnetus või tal diagnoositud kutsehaigus.

Oluline teave

Teavita meid kindlustusriski võimalikust suurenemisest esimesel võimalusel. Selleks helista numbrile 699 9111 või saada e-kiri aadressile kindlustus@lhv.ee.

Kindlustusriski suurenemine on näiteks

  • muudatused ettevõtte majandustegevuses
  • ehitustööd kindlustuskohas,
  • muudatused töötajate arvus ja käibeprognoosis.

Kahjuabi ja ennetamine

Hüvitame sinu ettevõtte vastu esitatud kahjunõuetega seotud õigusabikulud ka juhul, kui nõue osutub hiljem alusetuks. Omavastutust me õigusabikuludele ei rakenda.

Esmase abi saamiseks helista LHV kahjuabi numbrile 680 1122.

Kui sul kohest abi vaja ei ole, siis teavita meid kahjujuhtumist esimesel võimalusel. Selleks saada kahjuteade meie kodulehel, helista numbrile 680 1122 või kirjuta e-kiri aadressile kahjud@lhv.ee.

Küsi pakkumist

0/1000

Küsi nõu

Helista 699 9111 E–R 9–17 või kirjuta kindlustus@lhv.ee

Teata kahjust

Helista 680 1122 või kirjuta kahjud@lhv.ee

Kahjuabi

Kahjuabi kutsumiseks helista ööpäevaringselt 680 1122

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon