LHV Pensionifond L
Aktiivne juhtimine
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
3
1
7
Riskiklass
27,51%
0%
100%
Investeerib Eestisse
98138
Investorite arv

Sobib kui

  • sul on pensionini jäänud rohkem kui 10 aastat,
  • oled keskmise riskitaluvusega,
  • sinu eesmärgiks on kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia

Fondi vara investeeritakse hajutatult erinevatesse varaklassidesse nii kohalikul kui välismaistel turgudel. Fondi vara on lubatud ulatuslikult investeerida mittenoteeritud instrumentidesse, mida kasutatakse peamiselt koduturul tegutsevate äriühingute emiteeritud väärtpaberitesse investeerimisel. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on erakapitaliinvesteeringud.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 30.06.2021 seisuga

Suurimad investeeringud
German Treasury Bill 25/08/20217,80%
German Government 2.25% 04/09/214,99%
France Treasury Bill 25/08/20214,57%
German Government 3.25% 04/07/214,11%
EfTEN Kinnisvarafond3,52%
France Government 3.25% 25/10/213,19%
iShares Gold Producers UCITS ETF3,04%
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/273,01%
France Government 2.25% 25/10/222,85%
ZKB Gold ETF2,78%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond3,52%
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/273,01%
East Capital Baltic Property Fund III1,67%

Varaklassid

Andmed on toodud 30.06.2021 seisuga.

Fondi info

Fondi info
Fondi maht (seisuga 30.06.2021)1 032 992 132,97 €
FondivalitsejaAS LHV Varahaldus
Omaosalus fondis2 000 000 osakut
Depootasu määr0,054% (maksab LHV)
DepositooriumAS SEB Pank

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,576%

Edukustasu: 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastase kasvu alates eelmise kalendriaasta viimasest kuupäevast.

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 1,14%

Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.

Juuni 2021: lisasime portfelli investeeringuid energiasektorist

Kristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid

Juunikuus jätkasid maailma börsid eurodes mõõdetuna tõusu. Mõnevõrra toetas seda asjaolu, et euro tugevnes USA dollari suhtes, kallinedes kuu jooksul 3,1%. Üleilmne indeks MSCI World tugevnes eurodes mõõdetuna 4,6% ja USA börsi kajastav S&P 500 indeks 2,9%. Seejuures tegi silmapaistva tulemuse USA tehnoloogiasektorit peegeldav Nasdaq Composite’i indeks, mis eurodes mõõdetuna kallines 8,6%.

Euroopas liikus Euro Stoxx 50 samas tagasihoidlikult, kerkides 0,7%. Jaapani Nikkei indeks tõusis eurodes mõõdetuna 1,5% ja arenevate riikide indeks MSCI Emerging Markets 3,1%. Baltimaade börsidest püsisid tõusuteel Tallinna ja Riia börs, mis kasvasid juunikuu jooksul vastavalt 2,3% ja 3,6%. Hoopis erinev tulemus tuli Vilniuse börsilt, mis langes 1,5% võrra.

Sel kuul ostsime fondi portfelli uusi investeeringuid energiasektorist. Mida rohkem karmimate keskkonnanõuete tõttu fossiilkütustesse investeerimist piiratakse ja mida rohkem minnakse üle kallimatele taastuvenergia alternatiividele, seda kõrgemale tõusevad energiahinnad. Pikaajaliselt suurendab arenguriikide kasv ja laiem elektrifitseerimistrend energiasaaduste nõudlust. Nendest trendidest kasu saamiseks soetasime investeeringuid, mis on avatud erinevate energiasaaduste hinnatõusule.

Juuni lõpus teatas kodumaine erakapitaliettevõte BaltCap, et nende juhitud fond BaltCap Private Equity Fund II müüb oma 75% osaluse ettevõttes AS Eesti Keskkonnateenused. Ostjaks kujunes OÜ MBA Investeeringud, mille omanikud on AS-i Eesti Keskkonnateenused juhtkonna liikmed ja kaasosanikud. Eesti Keskkonnateenused pakub Eestis jäätmekäitlusteenuseid ja BaltCapi fond tegi investeeringu 2015. aastal. Kuue aasta jooksul suudeti ettevõtet kasvatada nii orgaaniliselt kui ka viie omandamise kaudu, mille lõpptulemuseks on ettevõtte tugev turupositsioon ja teenuste lai valik.

Võlakirjaportfellis tõi kuu uudiseid meie kahe investeeringu kohta: Ekspress Grupp plaanib müüa trükitegevuse ja keskenduda digimeedia arendamisele ning Sunly teatas suures mahus raha kaasamisest uute aktsionäride lisandumise teel. Mõlema ettevõtte uudised on võlakirjainvestori vaatenurgast selgelt rõõmustavad ja näitavad ettevõtete arengut õiges suunas.

Uue investeeringuna soetasime portfelli peamiselt Vilniuse büroohoonetele keskendunud kinnisvaraettevõtte Eastnine’i võlakirju. Ettevõte emiteeris võlakirju esimest korda. Raha laenati kolmeks aastaks ja investoritele makstakse aastas intressi 5%. Näeme võlakirja puhul võimalust ka hinnatõusuks, mis võiks fondile tuua meie soovitud vähemalt 6–7% aastatootluse.

Euroopa börsidel olid võlakirjaturud esimesel poolaastal selges languses. Me keskendume endiselt peamiselt börsivälistele võimalustele.

Mai 2021: inflatsiooniootus kergitas kullahinda

Kristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid

Mais liikusid maailma börsid tagasihoidlikus tempos. Üleilmne indeks MSCI World jäi eurodes mõõdetuna aprillikuuga peaaegu samale tasemele, langedes 0,1%. USA börsi peegeldav S&P 500 indeks langes kuu jooksul eurodes mõõdetuna 0,9%, Jaapani Nikkei indeks alanes 1,6% võrra ja arenevate turgude indeks MSCI Emerging Markets tõusis 0,4%.

Teistest mõnevõrra erineva tulemuse saavutas Euroopa Euro Stoxx 50 indeks, mis kerkis mais 2,3%. Eelkõige paistsid silma Austria, Itaalia ja Hispaania börs, mis kasvasid vastavalt 6,3%, 4,3% ja 3,8% võrra. Baltimaade börsid näitasid seevastu üpris erinevaid tulemusi: kui Tallinna börsiindeksi väärtus oli peaaegu sama mis aprillis, siis Vilniuse ja Riia börs kasvasid kuu jooksul vastavalt 6,2% ja 2,7% võrra.

Kiirema inflatsiooniga keskkonnas kallinesid Pensionifondi L portfellis maikuus märkimisväärselt eelkõige kullakaevandusega seotud ettevõtted. Kui hoogustunud üleilmne inflatsioonisurve tõstis kulla hinda ühe kuuga 7,7%, siis kullakaevandusettevõtete aktsiahinnad tõusid sellest rohkemgi: Agnico Eagle Minesi aktsia kerkis 14,2%, AngloGold Ashanti aktsia 14,4%, Barrick Goldi aktsia 13% ja Newmont Miningu aktsia 16,6% võrra.

Võlakirjaportfellis müüsime maikuus Leedu riikliku energiaettevõtte Ignitise võlakirjad. Ettevõte kaasas laenuraha võlakirjadega eelmise aasta mais ja selle ajaga oli nende hind tõusnud veidi üle 10%. Lisaks on väärtpaberite aastaintress 2%.

Uutest investeeringutest liikusime kuu lõpus edasi Sunly võlakirjadega. Ettevõtte päikeseparkide arendus on jõudnud faasi, kus fond märkis järgmise osa Sunly võlakirjadest. Kõigi eelduste täitmise korral tõuseb võlakiri järgmistes etappides fondi suurimate investeeringute hulka. Väärtpaberi intress on 8% aastas ja lunastustähtaeg 2025.

Aprill 2021: fondi tootlust toetas mitu Balti börsiettevõtet

Kristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid

Aprillis jätkasid maailma börsid tõusulainel, kuid veebruari ja märtsiga võrreldes veidi rahulikumas tempos. Üleilmse indeksi MSCI World tase kerkis kuuga eurodes mõõdetuna 2,2% ja ka Euroopa Euro Stoxx 50 indeks tõusis 1,8%. Euroopa riikide seas oli võimsa tootlusega Soome, kus börsiindeks tõusis aprillis 4,2% võrra. Jaapani Nikkei indeks seevastu langes kohalikus valuutas 1,3% ja eurodes mõõdetuna 2,4%. Baltimaade börsid olid aprillis väga tugevad. Parimat tootlust näitas Tallinna börsiindeks 7,7% tõusuga, samal ajal kui Vilniuse börs kerkis 4% ja Riia börs 3,2%.

Arenevate turgude üleilmse indeksi tootluseks kujunes kohalikus valuutas 2,4%, kuid euro vahetuskursi tugevnemise tõttu jäi eurodes tootluseks 0%. Baltimaade börsid olid aprillis väga tugevad. Parimat tootlust näitas Tallinna börsiindeks 7,7% tõusuga, samal ajal kui Vilniuse börs kerkis 4% ja Riia börs 3,2%.

Pensionifondi L portfelli kuuluvatest Balti aktsiatest tegi parima tulemuse reisikorraldaja Novaturas, mille aktsiad kerkisid kuuga 26,8% võrra. Huvi reisimise vastu hakkab taas kasvama ning ettevõte avalikustas head esimese kvartali käibe- ja kasuminäitajad.

Tallinna börsilt tõid pensionifondile L väga hea tootluse ehitussektori investeeringud, sest Merko ja Nordeconi aktsiad kallinesid vastavalt 18,8% ja 17,2%. Ka panused kohalikku pangandusse andsid hea tulemuse: Coop Panga aktsiad kerkisid 15,1% ja Šiaulių bankase tootlus oli 12%.

Rahvusvahelised võlakirjaturud on jätkuvalt surve all juhul, kui intressid tõusevad. Väga pika tähtajaga valitsuste võlakirjadel on aasta algusest kogunenud hinnalangust juba üle 10%. Kui riigid turgutavad oma koroonakriisist taastuvat majandust, võib selle kõrvalmõjuna ilmneda hinnatõus, mis on võlakirjaturgude suur hirm.

Nagu oleme kuuülevaadetes varemgi kinnitanud, ei ole LHV pensionifondidel mitte ühtegi sellist väga pika tähtaja ja fikseeritud intressiga investeeringut. Selle asemel vaatame uute investeeringute plaaniga endiselt kohalike ettevõtete poole ja viimase kuu jooksul liikusime sel alal paari võimaliku tehinguga märkimisväärselt edasi. Rahvusvaheliste turgude suured hinnaliikumised võivad aga avada meile lisavõimaluse teha uusi investeeringuid ka seal.

Investorite riskijanu jätkab varade hindade tõstmist
Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht

Juuni oli rahvusvahelistel väärtpaberiturgudel taas üle ootuste hea kuu: Ameerika Ühendriikide suurettevõtete aktsiate hinnad kerkisid eurodes arvestatuna 5,4%. Euroopa aktsiaturgudel oli tõus mõnevõrra väiksem, küündides siiski 1,6%-ni.