LHV avab Eesti esimese rohelise III samba pensionifondi

3. detsember 2020

Märtsis avatud Eesti esimese roheliselt investeeriva II samba pensionifondi kõrvale loob LHV III samba sõsarfondi Pensionifond Roheline Pluss. Eesti III samba esimese rohelise fondi portfell hakkab koosnema sotsiaalselt vastutustundlikest, jätkusuutlikest ja keskkonnaga seotud investeeringutest. Fondi aktsiarisk jääb sõltuvalt fondijuhi otsusest alati 75% ja 100% vahele.

„II samba LHV Pensionifond Roheline on lühikese ajaga kogunud üle 3000 kliendi ja pakkunud algusest peale väga head tootlust. Roheline investeerimine kasvab maailmas jõudsalt. Peale aatelise maailmaparandamise soovi kannustab jätkusuutlikku investeerimist regulatiivne taganttuul: Euroopa Liit on tänavu oma kliimaeesmärke suurendanud, Hiina seadis endale esimest korda kliimaeesmärgid ja USA saab presidendi, kelle valimislubadus oli ligikaudu kahe triljoni dollari suurune roheprogramm,“ ütles LHV Pensionifondi Roheline Pluss fondijuht Joel Kukemelk.

„Pensionireformi taustal on III sambast saanud uute investorite seas menukas kogumisviis. Kui arvestada, et riik tagastab selle samba sissemaksetelt tulumaksu, võiks iga alustav investor tulevikuks kogumiseks kasutusele võtta ka maksusoodustusega III samba lahenduse. LHV Pensionifondi Roheline Pluss avamine annab kõik võimalused koguda nii maksuefektiivselt kui ka roheliselt,“ lisas Kukemelk.

Igaüks, kes alustab III sambasse kogumist enne 2020. aasta lõppu, saab lisaks iga-aastasele tulumaksutagastusele õiguse võtta fondist raha tulumaksusoodustusega välja siis, kui on kogunud sinna vähemalt viis aastat ja tal on täitunud 55 eluaastat. Kes hakkab III sambasse pensioni koguma 2021. aastal või hiljem, selle jaoks kerkib raha maksusoodustusega väljavõtmise õiguse elueapiir tunduvalt: vanaduspensioniiga miinus viis aastat. Seepärast tasub III sambasse investeerimist alustada veel tänavu.

LHV rohelised II ja III samba fondid on mõeldud kõigile, kes hoolivad rohelisest mõtteviisist ja usuvad, et raha paigutamine peab olema nii pikaajaliselt tootlik kui ka keskkonnasäästlik ja jätkusuutlik. Vähemalt pool fondi varast investeeritakse jätkusuutlikkuse põhimõtetest lähtuvatesse või keskkonnatemaatikaga investeerimisfondidesse. Fondi vara teise poole võib fondijuht investeerida rohelistesse üksikinstrumentidesse.

LHV rohefondid teevad üksikinvesteeringuid ainult ettevõtetesse, mille tuludest, kasumist või bilansimahust vähemalt 20% tuleb ühest seitsmest valdkonnast: taastuv- ja alternatiivenergia; energiatõhusus; veetaristu ja -tehnoloogia; reostuse vähendamine; prügimajandus ja -käitlemine; keskkonnatoetustegevused; vastutustundlik toidu-, põllumajandus- ja metsatööstus. Fondidest ei tehta üksikinvesteeringuid äriühingutesse, mille põhitegevusalad on hasartmängu-, relva-, tubaka-, alkoholi- või söetööstus.

II ja III samba roheliste pensionifondide loomine on suur samm LHV laiemas jätkusuutliku panganduse programmis, mille abil vähendab finantskontsern oma ökoloogilist jalajälge ning võtab keskkonnamõjude juhtimise oma tegevuses lähema tähelepanu alla. LHV teisi pensionifonde juhtides mõeldakse samuti senisest rohkem sellele, kuidas teha jätkusuutlikumaid investeeringuid.

Detsembris jõustusid LHV Varahalduse vastutustundliku investeerimise põhimõtted ja hääleõiguse teostamise poliitikasse on lõimitud olulisimad ESG-kriteeriumid (keskkonnaalased, sotsiaalsed ja äriühingu üldjuhtimisega seotud kriteeriumid, ingl environmental, social, governance).

LHV-l on seitse II samba pensionifondi ja kolm III samba pensionifondi. LHV pensionifonde haldav LHV Varahaldus on suurima kodumaise finantskontserni ja kapitali pakkuja LHV Groupi tütarettevõte. LHV hallatavatel pensionifondidel on üle 180 000 aktiivse kliendi. AS-i LHV Varahaldus turuosa Eesti kohustuslike pensionifondide turul on mahu järgi 29%.

Vaata kõiki uudiseid