LHV muudab III pensionisamba fondide nimesid ja vähendab tasusid

25. oktoober 2023

Novembri lõpus muudab LHV kõigi oma III samba fondide tingimusi ja nimesid. Lisaks olulistele investeerimisalastele muudatustele kaotab LHV III samba vanim fond – varasema nimega LHV Täiendav Pensionifond – väljumistasu ning langetab ka valitsemistasu. Nüüd on kõik fondid sisenemis- ja väljumistasuta ning soodsa valitsemistasuga. Fondide uued nimed peegeldavad selgemalt fondide investeerimispõhimõtteid.

Muudatuste peamised põhjused on klientide tagasiside ning fondivalitseja soov laiendada tootluse teenimise võimalusi uutesse varaklassidesse investeerimisega. Uued nimed ja tingimused jõustuvad 27. novembril.

LHV Varahalduse juhatuse liikme Joel Kukemelki sõnul otsustati muuta LHV III samba fondivalik lihtsamaks ning soodsamaks, et täiendavale pensionikogumisele ei jääks takistuseks fondivaliku näiline keerukus või tasud. „LHV-s on võimalik valida kolme erineva III samba fondi vahel – erinevatesse varaklassidesse investeeriv aktiivselt juhitud pensionifond Aktiivne III (endise nimega Täiendav), rohelise maailmavaatega inimestele mõeldud rohepöörde fond Roheline III (endine Roheline Pluss) ja maailma majanduste suurusest lähtuvalt aktsiaindeksitesse raha paigutav indeksifond Indeks III (endine Indeks Pluss),“ selgitas Kukemelk.

Joel Kukemelk lisas, et paraku on Eestis makstavad pensionid täna väikesed ja harjumuspärase igakuise sissetuleku langus on pensioniea saabudes paljudele suur šokk. „Selleks, et ka pensionieas saaks elust rohkem rõõmu tunda, tuleks kasutada võimalust koguda rohkem nii II sambasse kui III sambasse. Mõlemad on kõige maksuefektiivsemad viisid oma raha teenima panna – II samba sissemaksed tehakse maksude eelse brutopalga pealt ning III samba sissemaksed tehakse netopalgast, millelt riik tagastab tuludeklaratsiooni esitades enammakstud tulumaksu,“ selgitas Kukemelk. „Kõik meie III samba fondidega ette võetud muudatused teenivadki sama eesmärki: teenida kogujale paremate investeerimisvõimaluste kaudu suuremat tootlust ja tulevikus suuremat pensionit,“ lisas ta.

Muudatuste ülevaade

LHV Aktiivne III

  • Fondide arvelt makstavate tasude ja kulude loetelu täieneb, väljumistasu kaob ja valitsemistasu alaneb 1,00% pealt 0,89% peale.
  • Muudatuse järel võib LHV Aktiivne III investeerida fondi vara kogu ulatuses aktsiaturgudele. Investeerimisel eelistatakse välismaiseid turge, likviidsemaid ja reguleeritud turul kaubeldavaid instrumente, kuid vara saab paigutada ka börsil mittekaubeldavatesse varaklassidesse.

LHV Indeks III

  • Nii nagu LHV II samba indeksifondi puhulgi jaotuvad fondi rahapaigutused edaspidi maailma majanduste suhtelise suuruse alusel arenenud ja arenevatele turgudele. Piiriturgudele fond edaspidi ei investeeri. Selle sammuga muutuvad Eesti ühe soodsama III samba fondi jooksvad tasud veelgi madalamaks.

LHV Roheline III

  • Fond saab suurema vabaduse valida vara investeerimisel ka neid fonde, mis ei ole reguleeritud turul kaubeldavad, vaid on lihtsalt avatud avalikud fondid (mutual funds).
  • Roheline III võib edaspidi võtta kontsentratsiooniriski senisest suuremas ulatuses, samuti investeerida varaklassidesse, millesse seni lubatud ei olnud. Näiteks võib Roheline III edaspidi investeerida rohepöördega seotud väärismetallidesse ja toormaterjalidesse kuni neljandiku fondi varast.

LHV pensionifonde haldab LHV Varahaldus. LHV III samba fondidel on üle 34 000 kliendi, kolme fondi varade maht on üle 75 miljoni euro. LHV vanim III samba fond – Täiendav alustas tegevust 2001.aastal. Kõikide Eestis tegutsevate III samba fondide võrdlus on leitav: https://www.lhv.ee/et/pension/iii#allFunds

Vaata kõiki uudiseid