11 aastat positiivset tootlust

16. juuni 2023

LHV pensionifond L on silma paistnud väga stabiilsete pikaajaliste tulemustega. Aastate lõikes on fond positiivse tootluse saavutanud juba 11 aastat järjest ning seda vaatamata pidevale turbulentsile finantsturgudel. Pensionifond L on ilma suuremate langusteta suutnud üle elada mitmed negatiivsed sündmused nagu 2022. aastal alanud Ukraina sõda, 2020. aastal alanud COVID pandeemia, 2018. aasta USA keskpanga intressitõusud ja Hiina-USA kaubandussõja kui ka 2015-16. aasta finantsturgude languse, mida iseloomustas Hiina börsi suur langus, Kreeka võlakriis ning Brexit.

Pilt

Stabiilne positiivne kasv on saavutatud tänu investeerimispõhimõtete pidevale järgimisele. Pensionifondis L kogub pensioniks 59 tuhat klienti ja meie eesmärk on tagada neile kindel pensionipõlv. Seetõttu on LHV aktiivsete pensionifondide eesmärk alati olnud esiteks raha mitte kaotada. Kõrge pikaajalise tootluse saavutavad vaid need investorid ja fondid, kes suudavad vältida suuremaid kaotusi.

Parim viis suurte kaotuste vältimiseks on mitte eufooriatega kaasa minna. LHV Pensionifondid on finantsturgude suurte tõusude ajal alati olnud müügipoolel ning tihtilugu ka liiga vara müünud ja osa võimalikust tootlusest käest lasknud. Kuid seetõttu ei ole fondid ka suuri kaotusi pidanud tunnistama.

Võime pikki perioode olla mingis varaklassis kõrvaltvaataja rollis, kui kaotuserisk on oluliselt suurem kui võitmise võimalus. Investeeringute portfellis saame kombineerida erinevaid varaklasse nagu aktsiaturud, võlakirjad, väärismetallid, kinnisvara, metsamaa ja erakapital. Kui näiteks mingil ajahetkel ei leidu sobivat büroohoonet Baltikumis, mis meie tootluskriteeriumi täidaks, siis antud varaklassis me tehinguid ei tee. Selle asemel suuname analüüsiressurssi hoopis võlakirjade või aktsiate analüüsile.

Mõni periood on siiski investeerimiseks parem kui teine. Eufooriatele järgnevad alati langused ning nende ostukohtade kasutamiseks peab otsustusprotsess olema kiire ja paindlik. LHV pensionifondid teevad kõik investeerimisotsused kohapeal. 2020. aasta Covid pandeemia algusele järgnenud aktsiaturgude pea 30% languse ajal viisime näiteks LHV Pensionifond L portfellis aktsiaturgude osakaalu maksimumi lähedale paari päevaga. Seetõttu suutsime aasta kokkuvõttes taaskord positiivse tulemuse saavutada. Riskide võtmine on osa investeerimisest ning aktiivne kohapealne investeerimine võimaldab neid hetki valida.

Pensionifondide investeeringuid analüüsib igapäevaselt 15 liikmeline investeerimistiim. See võimaldab meil vältida indekseerimist ning vaadelda igat investeeringut süvitsi. Analüüsime iga vara võimalikku tootlust ning kaasnevaid riske eraldi ning hindame, kuidas on vara hinnastatud võrreldes olemasolevate ja tulevaste rahavoogudega. Suur ajaline panus iga investeeringu valimisse võimaldab kõrvale heita liiga riskantsed investeeringud ning samuti ka sarikaotajad finantsturgudel, mis parandab fondide tootlusprofiili.

Range distsipliin iga investeeringu valimisel tootluse eesmärkidest lähtuvalt ning samas paindlikkus varaklasside valikul ja ajastuse osas võimaldab vältida olukordi, kus liiga kalli hinna eest varasid soetatakse. See omakorda vähendab oluliselt languse riski ning tagab stabiilse pikaajalise tootluse.


Tutvu LHV investeerimisstrateegia ja pensionifondidega.


Kristo Oidermaa
LHV fondijuht


LHV pensionifonde valitseb AS LHV Varahaldus. Fondide osakute väärtused võivad nii kasvada kui kahaneda ja fondide eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluste kohta. Fondi investeeritud rahasumma väärtuse säilimine ei ole garanteeritud. Tutvu LHV pensionifondide prospekti ja põhiteabe dokumentidega lhv.ee ja pea nõu asjatundjaga. Pensionifondi L viimase 2, 3 ja 5 kalendriaasta keskmine geomeetriline tootlus on vastavalt 6,30%, 5,85% ja 4,67%.

Vaata kõiki uudiseid