LHV Pensionifond L tõusis sõjakeerises

20. aprill 2022

Esimene kvartal oli finantsturgudel keeruline, sest investorid seisid silmitsi nii kasvava inflatsiooni, keskpankade kõrgemate intresside väljavaate kui ka Ukrainas alanud sõjaga. Kui pensionifondide üldindeks EPI langes kolme kuuga 2,13%, siis meie suutsime aktiivse juhtimisega LHV Pensionifondi L osakuomanike vara kriisi keskel kasvatada.

LHV pensionifondide teistsugune käekäik võrreldes finantsturgude ja teiste kohalike pensionifondidega on tingitud meie erinevast investeerimispoliitikast. Lisaks tavapärastele aktsia- ja võlakirjaturgudele paigutame sarnaselt mitmete globaalsete pensionifondidega raha ka muudesse varaklassidesse nagu kinnisvara, väärismetallid, laenud kohalikele ettevõtetele ning otseinvesteeringud ettevõtetesse. Seega on LHV pensionifondide varad oluliselt rohkem hajutatud mitmete varaklasside vahel.

Enamik suuremaid aktsiaindekseid langes kvartali jooksul. Näiteks, kukkus USA S&P500 aktsiaindeks 23. veebruariks eurodes mõõdetuna ligi 11% võrreldes aasta algusega, kuid suutis perioodi lõpuks langust vähendada 2,6%-ni. Üks oluline tegur pensionifondi L tugevas tootluses on portfelli madal aktsiaturgude osakaal. Investeeringud üleilmsetel aktsiaturgudel moodustavad praegu vaid kuuendiku fondi varadest ning seetõttu aktsiaturgude langus fondile suurt mõju ei oma.

Teine faktor positiivsele tulemusele on meie poolt valitud aktsiaideed. Inflatsioonilisest keskkonnast tulenevalt oleme viimase 9 kuu jooksul aina enam positsioone soetanud energeetika ja maavarade sektoritest nagu näiteks Norra energiahiid Equinor, USA puurtornide pakkuja Valaris ja globaalse haardega toorainete kaupleja ja kaevandaja Glencore. Equinori aktsia lisas fondile kvartaliga 44,8%, Valaris 47,3% ja Glencore 26,5% tootlust ning need positsioonid panustasid tugevalt pensionifondi aktsiaportfelli koondtulemusse.

Väga suure panuse andsid fondi esimese kvartali tootlusesse ka väärismetallidega seotud positsioonid, mis kvartaliga kasvatasid väärtust 18,4%. Pensionifond L on investeerinud nii füüsilist kulda omavasse fondi ZKB Gold ETF kui ka mitmesse kulla- ja hõbedakaevandajasse. Turbulentsetel aegadel otsivad investorid tavaliselt kaitset kullas ning antud trend toimis hästi ka esimeses kvartalis.

Fondi investeerimisportfellis on olulisel kohal veel kinnisvara ja laenud/võlakirjad kohalikele ettevõtetele. Mõlemad varaklassid annavad kõrge stabiilse tootluse läbi rendi- või intressitulude ning ei ole samas mõjutatud lühiajalistest aktsiaturgude kõikumistest. Esimese kvartali jooksul soetasime 109 üürikorterit Riias ning rohebüroohoone Sõpruse puiesteel Tallinnas, mis tänaseks juba fondiinvestoritele tulu toovad.


Kristo Oidermaa
LHV pensionifondide fondijuht


LHV pensionifonde valitseb LHV Varahaldus. Fondide osakute väärtused võivad nii kasvada kui kahaneda ja fondide eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluste kohta. Fondi investeeritud rahasumma väärtuse säilimine ei ole garanteeritud. Tutvu LHV pensionifondide prospekti ja põhiteabe dokumentidega lhv.ee ja pea nõu asjatundjaga.

Vaata kõiki uudiseid