LHV pensionifondide valitsemistasud alanesid

14. veebruar 2020

Pensionifondide mahtude suurenemisest tulenevalt langesid alates 1. veebruarist 2020 kõikide LHV aktiivselt juhitud teise samba pensionifondide valitsemistasud, jäädes nüüd vahemikku 0,5-0,6% aastas. II samba pensionifondide kaudu oma pensionivara kasvatamine on üks odavamaid viise pikaajaliseks investeerimiseks.

LHV pensionifondide valitsemistasud on viimase poole aasta jooksul oluliselt vähenenud. Kui veel mullu augustis oli LHV pensionifondide Eesti, XL ja L valitsemistasu 1,2% aastas, siis 2. septembrist 2019 langes see 0,72% peale ning tänavu veebruarist 0,60%le.

Ka LHV pensionifondide M ja S uueks valitsemistasuks on 0,60% ning kõige konservatiivsema investeerimisstrateegiaga pensionifondi XS tasu langes 0,504% peale. LHV passiivselt juhitud indeksfondi LHV Pensionifond Indeks valitsemistasu on 0,39%.

Teise samba valitsemistasude langus tuleneb seadusandlusest, mis kohustab fondivalitsejat mahtude suurenedes tooma valitsemistasu allapoole. 2019. aasta 31. detsembri seisuga oli LHV aktiivselt juhitud kogumispensioni fondide maht 1,33 miljardit eurot, kasvades aastaga ligi 13%.

Madalam valitsemistasu määr vähendab jõuliselt ka fondi jooksvat tasu ehk kogukulu numbrit, mis sisaldab lisaks fondivalitseja poolt võetud valitsemistasule ka kõiki muid kulusid, näiteks maaklerite tehingutasusid, teistele fondidele makstavaid valitsemistasusid, audititasusid ja muid investeerimisstrateegiast sõltuvaid kolmandatele osapooltele tasutud kulusid.

Ülevaade fondide valitsemis- ja jooksvatest tasudest:
Tabel1

*Jooksvad tasud on kindlaks määratud hinnanguliselt, tuginedes prognoositavatele kuludele, kuna 2019. a alanes fondi valitsemistasu määr oluliselt. Fondi majandusaasta aruandes esitatakse iga aasta puhul üksikasjalikud andmed makstud tasude kohta.


LHV pensionifonde valitseb LHV Varahaldus. Fondi investeeritud rahasumma väärtuse säilimine ei ole garanteeritud. Tutvu LHV pensionifondide prospekti ja põhiteabega lhv.ee ja pea nõu asjatundjaga.

Vaata kõiki uudiseid