LHV pensionifondide tasud langesid septembris kuni 40%

16. september 2019

2018. aasta detsembris Riigikogu poolt heaks kiidetud investeerimisfondide seaduse muudatused annavad Eestis tegutsevatele pensionifondidele võimaluse võtta suuremat aktsiariski ja tõid allapoole paljude pensionifondide valitsemistasud. Kahe olulise teguri koosmõjul suureneb osakute omanike jaoks tootluse potentsiaal.

Valitsemistasud alanesid kõige rohkem LHV pensionifondidel. Kui varem oli LHV pensionifondide Eesti, XL ja L valitsemistasu turul kõrgeimate seas, siis alates 2. septembrist langes vastavate fondide valitsemistasu määr 40% võrra 0,72%ni (kohaldatav valitsemistasu määr, mitte prospektijärgne tasu). See toob LHV suurima aktsiariskiga fondid tasu poolest turu keskmise juurde ning sisuliselt kaob ära indeksfondide madalama tasumäära eelis aktiivselt juhitud pensionifondide ees, kuna vahed valitsemistasudes muutuvad marginaalseks.

Graafik1

Seadusemuudatuste teine olulisem tahk puudutab investeerimispiirangute leevenemist, võimaldades pensionifondidel võtta edaspidi suuremat aktsiariski ning sellest tulenevalt muutusid ka osade fondide nimed.

Fondide septembrist muutunud nimed ja maksimaalsed aktsiapiirangud

Graafik2
Andmed 02.09.2019 seisuga

Suurema aktsiaosakaalu lubamisele lisaks avardati märkimisväärselt pensionifondide võimalusi investeerida reaalvaradesse ning börsidel noteerimata väärtpaberitesse, millega nenditakse tõsiasja, et maailmas on rohkem varasid, kui ainult aktsiad ja võlakirjad.

LHV pensionifondid investeerivad börsiaktsiatesse, börsivälistesse aktsiatesse ehk erakapitali, börsil noteeritud võlakirjadesse, börsivälistesse ehk noteerimata võlakirjadesse, eri sorti kinnisvarasse jne. Kuigi meie pensionifondid investeerivad mitmesse varaklassi korraga, siis igal LHV pensionifondil on siiski üks varaklass, mida pikaajaliselt eelistatakse teistest rohkem: XL keskendub kõige rohkem noteeritud aktsiatele, L noteerimata aktsiatele ehk erakapitalile, M kinnisvarale, S noteeritud võlakirjadele ja XS madala riskiga võlainstrumentidele.

LHV pensionifondide viimase 10 aasta annualiseeritud tootlused on fondide lõikes jäänud 3% ja 4,7% vahele. Leevenenud investeerimispiirangud loovad eelduse edaspidi neist numbritest paremat tulemust näidata.

Graafik3
*Pensionikeskuse andmed 12.09.19 seisuga, 10 aasta tootluse andmed on toodud perioodil 12.09.09-12.09.19.

Kõikide toodud LHV pensionifondide strateegiad muutusid 02.09.2019. Muudatusele eelnevate perioodide tulemused saavutati tingimustes, mis enam ei kehti.

LHV pensionifondide viimase 2, 3 ja 5 kalendriaasta keskmised geomeetrilised tootlused on järgnevad: LHV XS: 0,04%, 0,52%, 1,65%; LHV S: -0,27%, 0,52%, 1,47%; LHV M: 1,71%, 2,22%, 2,74%; LHV L: 1,47%, 2,17%, 2,84%; LHV XL: 1,66%, 2,52%, 3,06%.

LHV pensionifonde valitseb LHV Varahaldus. Tutvu LHV fondide prospektiga ja põhiteabega lhv.ee ning pea nõu asjatundjaga.

Vaata kõiki uudiseid