3 olulist LHV pensionifondide investeerimisstrateegiate komponenti

20. detsember 2017

Mida noorem ollakse, seda vähem mõeldakse pensioni peale. See on muidugi mõistetav, sest pensioniiga tundub olevat terve eluea kaugusel. Kuid nagu enne igat suur elumuutust – olgu selleks siis kolimine, reisimine, uus töö või midagi muud – on oluline mõista, milline valik toob potentsiaalselt kõige parema tulemuse. Seetõttu julgustamegi läbi mõtlema, millised on sinu ootused pensioniea osas ning millised tänased valikud aitavad neid ootuseid reaalsuseks muuta. Loe lähemalt, millised on need 3 olulist investeerimisstrateegiate komponenti, tänu millele kasvatame nii oma klientide pensionivara kui ka edendame Eesti majandust.

1 komponent

1. Otsused langetatakse siinsamas Eestis

Oleme uhked, et saame Eesti rahva pensionivara kasvatada siinsamas Eestis. Meie väärtused on väga tugevalt seotud meie riigi arengu ja kasvamisega ning saame neid kõige paremini edendada tänu sellele, et teame ja tunneme koduturgu väga hästi. Otsime pidevalt atraktiivseid investeerimisvõimalusi nii aktsiaturgudel kui ka börsiväliselt (loe SIIT lähemalt meie Eesti-suunaliste investeeringute põhjustest), võrdleme alati kohalike investeeringute riski ja tootlust rahvusvaheliste investeerimisvõimalustega ning oleme veendunud, et praegusel etapil on kohalikul turul rohkem pakkuda.

Kui Eesti riik emiteeriks võlakirju, oleksime valmis neisse investeerima 10–20% LHV pensionifondide mahust, mis oleks praegu 100–200 miljonit eurot.

2 komponent

2. Pensionivara kasvatamisega tegeleb suurte kogemustega meeskond

LHV Varahalduses töötab üle 30 inimese. Pool sellest meeskonnast on otseselt seotud investeerimisotsustega, kandes hoolt selle eest, et sinu pensioniks kogutav raha oleks hästi hoitud ja kasvaks. Turgude jälgimine ja analüüs, riskide juhtimine, potentsiaalsete investeeringute igakülgne analüüs – on Varahalduse meeskonna igapäevatöö.

Kodumaiste investeeringutega käivad kaasas suuremad otsesed kulud. Tõsi, börsil noteeritud väärtpaberitesse investeerimisel on kulud madalamad, kuna tehingud toimuvad börsisüsteemis ning nende dokumentatsiooni läbitöötamisele kuluv aeg väiksem. Samuti on koduturule investeerimisega seotud ka suur vastutus, ajakirjanduse ja avalikkuse kõrgendatud tähelepanu. Näiteks ei pruugi kokkuvõttes väga tulus investeering selle tegemise hetkel paljudele meeldida, seepärast peame oluliseks selgitada avalikkusele ja meie klientidele keerulisemate investeeringute tagamaid ja väärtust.

Sinu pensionivara on meie südameasi ja põhitöö, mitte lihtsalt üks teenus nimekirjas.

3 komponent

3. Peame olulisimaks pikaajalist tootlust

LHV on aidanud Eesti inimestel pensioni koguda alates kogumispensioni süsteemi loomisest. Meie eesmärgiks on paigutada igaühe pensioniks kogutud raha nii, et oleks tagatud võimalikult kõrge pikaajaline tootlus. Majandus kasvab ja langeb, on tõususid ja mõõnasid, poliitiliselt keerukaid olukordi ja ettenägematuid looduskatastroofe, mistõttu lühiajaliselt pensionivarade tootlus võib kõvasti kõikuda. Oluline on silmas pidada just pikaajalist tootlust. Vaata videost, millised sündmused mõjutasid maailma perioodil 2006-2016 ning kuidas LHV pensionifondid muutuste keerises tegutsesid. Kuigi varasem tootlus ei ole tulevase tootluse indikatsiooniks, oleme tänu pikaajalisele kogemusele tegutsenud väga erinevates turusituatsioonides ja saanud mitmeid vajalikke õppetunde, mida rakendame ka edaspidi.

Kui eelnimetatud komponendid peegeldasid sinu ootuseid ja väärtuseid, siis liitu asjatundjate poolt juhitud pensionifondidega juba täna: lhv.ee/pension

LHV pensionifonde valitseb LHV Varahaldus. Tutvu LHV pensionifondide prospekti ja põhiteabega lhv.ee ja pea nõu asjatundjaga. Fondide osakute väärtused võivad nii kasvada kui kahaneda ja fondide eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluste kohta. Fondi investeeritud rahasumma väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.

LHV pensionifondide tingimuste kohaselt ei pea fondijuht fondide vara Eestisse investeerima. Eestisse tehtud investeeringute osakaalu suurenemise tagajärjel võib fondide tootlust oluliselt mõjutada Eesti majanduse käekäik või mõni muu sündmus või asjaolu, mis mõjutab Eestiga seotud emitentide käekäiku. Tulevikus võib Eesti investeeringute osakaal nii tõusta kui langeda.

Vaata kõiki uudiseid