LHV Pensionifond S
Aktiivne juhtimine
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
2
1
7
Riskiklass
19,68%
0%
100%
Investeerib Eestisse
8007
Investorite arv

Sobib kui

  • sul on pensionini aega 2-5 aastat,
  • oled madala riskitaluvusega,
  • sinu eesmärgiks on pensioniks kogutud raha säilitamine ja kerge kasvatamine.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia

Fondi vara investeeritakse peamiselt võlakirjadesse. Seejuures võib fondi vara investeerida ka alla investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse. Kuni 25% fondi varast võib investeerida kinnisasjadesse, infrastruktuuri objektidesse, aktsiafondidesse ja vahetusvõlakirjadesse. Fondi arvel võib anda ka laenu. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on börsil noteeritud võlainstrumendid.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 30.06.2021 seisuga

Suurimad investeeringud
Luminor 0.792% 03/12/249,52%
German Treasury Bill 25/08/20219,04%
German Government 1.5% 04/09/227,40%
German Government 2.25% 04/09/216,57%
Temasek 0.5% 01/03/226,29%
Latvenergo 1.9% 10/06/226,08%
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/275,70%
France Government 3.25% 25/10/215,04%
German Government 3.25% 04/07/215,03%
France Treasury Bill 25/08/20214,99%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
Luminor 0.792% 03/12/249,52%
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/275,70%
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/254,20%

Varaklassid

Andmed on toodud 30.06.2021 seisuga.

Fondi info

Fondi info
Fondi maht (seisuga 30.06.2021)42 086 162,11 €
FondivalitsejaAS LHV Varahaldus
Omaosalus fondis150 000 osakut
Depootasu määr0,054% (maksab LHV)
DepositooriumAS SEB Pank

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,576%

Edukustasu: puudub

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 0,62%

Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.

Juuni 2021: soetasime Eastnine’i võlakirju

Kristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid

Uue suurema investeeringuna soetasime portfelli peamiselt Vilniuse büroohoonetele keskendunud kinnisvaraettevõtte Eastnine’i võlakirju. Ettevõte emiteeris võlakirju esimest korda. Raha laenati kolmeks aastaks ja investoritele makstakse aastas intressi 5%.

Kui intressimäärad peaksid Euroopas tõusma nii palju, et Euribor jõuab taas positiivsele tasemele, siis võlakirja tingimuste alusel lisandub see nimetatud 5% aastaintressi tasemele. Ettevõte on noteeritud Stockholmi börsil ja näeb võlakirju edaspidi olulise osana oma finantseerimisplaanist.

Mai 2021: müüsime ära Ignitise võlakirjad

Kristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid

Maikuus müüsime Leedu riikliku energiaettevõtte Ignitise võlakirjad. Ettevõte kaasas laenuraha võlakirjadega eelmise aasta mais ja selle ajaga oli nende hind tõusnud veidi üle 10%. Lisaks on väärtpaberite aastaintress 2%.

Atraktiivseid võimalusi võlakirjadesse investeerida on siiski äärmiselt vähe, mistõttu uusi investeeringuid möödunud kuul fondi ei lisandunud. Euroopa võlakirjaturud jäid mais taas kergelt miinuspoolele. Seda mõjutas peamise tegurina inflatsioon ja ootused selle tuleviku suhtes.

Aprill 2021: võlakirjainvestoreid kimbutab inflatsioonioht

Kristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid

Investorid lähtuvad ikka veel ootusest, et valitsuste suurenevad kulutused aitavad riikide majanduse koroonakriisist välja. Suure tõenäosusega on selle protsessi üks kõrvalmõjusid hinnatõus. See oleks aga otsene löök võlakirjainvestoritele, sest neile on lubatud maksed ette fikseeritud ja need ei kasva koos hindadega. Nii langes Euroopa valitsuste võlakirjaturg möödunud kuul veidi üle 1%, ent aasta algusest on langust kogunenud juba 3%.

Kui vaadata kõige riskantsemaid ehk pikimaid valitsuste võlakirju, mis on Saksamaa ja Ameerika Ühendriikide 30-aastase tähtajaga võlakirjad, siis on 2021. aasta algusest kogunenud kaotust juba ligikaudu 14%. Nagu oleme kuuülevaadetes varemgi kinnitanud, ei ole LHV pensionifondidel mitte ühtegi sellist väga pika tähtaja ja fikseeritud intressiga investeeringut. Oleme hoidnud oma fondide vara kaitstuna ja valmis taas ostma, kui avanevad atraktiivsed võimalused.

Investorite riskijanu jätkab varade hindade tõstmist
Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht

Juuni oli rahvusvahelistel väärtpaberiturgudel taas üle ootuste hea kuu: Ameerika Ühendriikide suurettevõtete aktsiate hinnad kerkisid eurodes arvestatuna 5,4%. Euroopa aktsiaturgudel oli tõus mõnevõrra väiksem, küündides siiski 1,6%-ni.