LHV Pensionifond M

Aktiivne juhtimine
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
2
1
7
Riskiklass
46,59%
0%
100%
Investeerib Eestisse
8024
Investorite arv

Sobib kui

  • sul on pensionini jäänud 3-10 aastat,
  • oled mõõduka riskitaluvusega,
  • sinu eesmärgiks on stabiilselt kasvatada pensioniks kogutud raha pika aja jooksul.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia

Fond eelistab vara investeerimisel rahavoogu pakkuvaid varasid ja võimalusel kohalikku turgu, tehes mh vähemlikviidseid erakapitali- ja kinnisvarainvesteeringuid. Investeeringuid tehakse valdavalt kohalikus valuutas, otse aktsiatesse võib investeerida kuni 75% fondi varast. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on kinnisvarainvesteeringud.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 31.08.2022 seisuga

Suurimad investeeringud
France Government 2.25% 25/10/229,20%
Luminor 0.792% 03/12/245,15%
ZKB Gold ETF4,51%
EfTEN Kinnisvarafond3,99%
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/273,86%
SG Capital Partners Fund 12,76%
German Government 1.5% 04/09/222,71%
Coop Pank 6.75% 04/12/20272,36%
Eastnine 08/07/242,34%
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/292,11%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
Luminor 0.792% 03/12/245,15%
EfTEN Kinnisvarafond3,99%
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/273,86%

Varaklassid

Andmed on toodud 31.08.2022 seisuga.

Fondi info

Fondi info
Fondi maht (seisuga 31.08.2022)98 694 642,82 €
FondivalitsejaLHV Varahaldus
Omaosalus fondis400 000 osakut
Depootasu määr0,0576% (maksab LHV)
DepositooriumAS SEB Pank

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,6240%

Edukustasu: Edukustasu on 20% fondi tootluse ja võrdlusindeksi positiivsest vahest ning maksimaalselt 2% aastas fondimahust. Edukustasu 2021. a 0,00%.

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 1,17%

Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2021. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.

August 2022: energiasektor näitas langeval aktsiaturul tugevust

Kristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid

Augustis peegeldus maailma turgudel valdavalt pessimism. Eurodes mõõdetuna odavnes üleilmne indeks MSCI World kuu jooksul 2,8%, USA börsi peegeldav S&P 500 indeks 2,9% ja Jaapani Nikkei indeks kaotas väärtusest 1,5%. Järsemat langust nägime augustis Euroopa börsidel, kus Euro Stoxx 50 indeks kukkus 5,1%. Erandlikult käitusid arenevad turud, kuna MSCI Emerging Marketsi indeks kallines kuu jooksul eurodes 1,5%. Baltikumi börsid liikusid seevastu erinevates suundades: kui Tallinna ja Vilniuse börs kasvasid vastavalt 2,4% ja 1,9%, siis Riia börs kahanes 4,5%.

Kodumaine riskikapitalifond Superangel müüs oma portfellis esimese investeeringu. Lätis asutatud ettevõte Nordigen, mis tegutseb avatud panganduse valdkonnas, müüdi Ühendkuningriigis rajatud ettevõttele GoCardless. Superangeli fond investeeris Nordigeni 2020. aasta alguses ja fondi portfellis on alles veel üle 40 ettevõtte.

Aktsiapositsioonides nägime nõrkust väärismetallidega seotud investeeringutes. Tugevad olid energiasektori investeeringud, mis on väärismetallide kõrval meie aktsiainvesteeringute teine nurgakivi.

Fondi börsil noteeritud aktsiainvesteeringud püsivad toormesektoris, mille keskmes on väärismetallid, energeetika, energiametallid, taastuvmaterjalid (puit) ning kogu eelnevaga seotud väärtusahela lülid. Usume, et toormesektori aktsiainvesteeringud aitavad kiire inflatsiooniga keskkonnas meil kapitali ostujõudu säilitada ja kasvatada.

Juuli 2022: aktsiaturgudel jätkus jõuline taastumine

Kristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid

Juulikuus aktsiaturud valdavalt taastusid. Eurodes mõõdetuna kallines üleilmne indeks MSCI World 10,7% ja USA börsiindeks S&P 500 kasvas 12,2%, kusjuures tehnoloogiasektorit peegeldav indeks Nasdaq Composite kerkis eurodes 15,5%. Eurodes mõõdetuna kasvas Jaapani Nikkei indeks kuu jooksul 10,2%, Euroopa Euro Stoxx 50 kallines 7,4% ja arenevate turgude indeks MSCI Emerging Markets 2,1%. Kohalikud Balti turud liikusid samas erinevates suundades: kui Riia ja Vilniuse börs tõusid kuu jooksul vastavalt 0,6% ja 1,1%, siis Tallinna börs langes 1,2%.

Juulis teatas kohalik erakapitaliettevõte BaltCap, et nende juhitud riskikapitalifond BaltCap Latvia Venture Capital Fund müüs ettevõtte Vendon. Selle 2011. aastal Riias asutatud ettevõtte peamine ärisuund on müügiautomaatide haldus ja seotud maksete töötlemine. Vendoni põhiturud on Euroopa riigid, kus neil on hallata üle 45 000 müügiautomaadi. BaltCapi juhitud fond investeeris Vendonisse 2011. aastal ja nüüd müüdi Vendon Hispaania tehnoloogiaettevõttele Azkoyen.

Juulis tegime portfellis ühe uue investeeringu nii kohaliku ettevõttega kui ka rahvusvahelistel turgudel.

Eesti ettevõtete projektide rahastamisel jõudsime allkirjadeni, et rahastada Perton Ehituse kortermajade arendusprojekti. Ettevõte kaasas Kotzebue Pargi arenduseks Tallinnas Kalamajas LHV pensionifondide raha kolmeks aastaks. Intress on 8,5% aastas ja võlakirja tagatis on hüpoteek.

Rahvusvahelistelt börsidelt lisasime fondi portfelli Soome suure kinnisvaraettevõtte Kojamo võlakirju. Ettevõte on Soome eluasemeturul väga pika ajalooga, arendades ja omades kortereid nii Helsingis kui ka mujal üle riigi. Kojamo suurimad omanikud on Soome pensionifondid ja ametiühingud ning ettevõtte aktsia on Helsingi börsil kaubeldav.

Töötame aktiivselt nii kohalike projektide analüüsimisel kui ka selleks, et leida võimalusi rahvusvahelistel võlakirjaturgudel. Mõlema suuna kasutamine ja ka võrdlemine annab meile eelise nende ees, kes keskenduvad ainult ühele neist kahest.

Juuni 2022: langus aktsiaturgudel süvenes

Kristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid

Juunikuus nägime aktsiaturgudel langust suuremas ulatuses. Eurodes mõõdetuna kukkus üleilmne indeks MSCI World kuu jooksul 6,4%, USA börsi peegeldav S&P 500 indeks 6,2%, Jaapani Nikkei 6,2% ja Euroopa Euro Stoxx 50 indeks 8,8%. Ei olnud olukord teine ka arenevatel turgudel ja nii odavnes MSCI Emerging Marketsi indeks juunikuus eurodes mõõdetuna 4,9%.

Balti turud olid tagasihoidlikumad. Tallinna ja Vilniuse börs kahanesid vastavalt 3,2% ja 3,4%. Riia börs oli sel korral erand, kasvades 7,2%.

Juunis teatas kohalik erakapitaliettevõte BaltCap, et nende juhitud fond BaltCap Private Equity Fund II müüb pumpade ja pumbasüsteemide rentimise ettevõtte Uprent. Ostjaks osutus Soomes asutatud ehitusmasinate ja tarvikute rentimise ettevõte Renta Group. BaltCapi fond investeeris Uprenti 2016. aastal. Investeerimisperioodi käigus laiendati edukalt ettevõtte tootevalikut, samuti tegevust nii Baltikumi kui ka Poola turgudel.

Võlakirjaturud pakuvad tõusvate intresside keskkonnas ühe paremaid oodatava tootluse väljavaateid. Nii märkisime möödunud kuul Coop Panga allutatud võlakirju. Instrumentide intress on 10% aastas ja pangal tekib esimene tagasimakseõigus viie aasta möödumisel. Tegu on väärtpaberitega, mis on keerukuselt lähemal panga omakapitalile kui hoiustele. LHV pensionifondid olid selle avaliku turu välise emissiooni suurim investor.

Investeerimine inflatsioonilises keskkonnas
Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht

Pärast üllatavalt ulatuslikku tõusu juulis pöörasid maailma suurimad aktsiaturud augustikuus taas langusesse. USA suurimate ettevõte väärtust peegeldav S&P 500 indeks kaotas läinud kuul eurodes mõõdetuna 2,9% oma väärtusest ja Jaapani Nikkei indeks kahanes 1,5%.