Liigu edasi põhisisu juurde

LHV ei toeta Internet Exploreri kasutamist, et kaitsta sind viiruste, pettuste ja teiste ohtude eest. Võid meie veebilehte Internet Exploreriga edasi kasutada, kuid palun arvesta, et kõik ei pruugi ootuspäraselt töötada. Palun kasuta internetipanka sisenemiseks ühte neist tasuta veebilehitsejatest: Chrome, Firefox või Edge.

LHV Pensionifond Indeks

10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
6
1
7
Riskiklass
0,00%
0%
100%
Investeerib Eestisse
22646
Investorite arv

Sobib kui

  • tahad olla finantsturgudele pidevalt investeeritud,
  • soovid kasvatada oma pensionisammast võimalikult väikeste kuludega,
  • omad eelnevat isiklikku investeerimiskogemust.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Madalate haldustasudega indeksifond

  • Usume, et järgmine kasv tuleb just arenevatelt turgudelt ning seepärast oleme suunanud 38% fondi investeeringutest Hiinasse, Taiwani, Indiasse, Lõuna-Koreasse, Brasiiliasse ja teistesse arenevate turgude riikidesse
  • Fondi riskid on targalt hajutatud: investeeringud on jaotatud rohkemate riikide vahel ja need ei sõltu nii suuresti USA börsi käekäigust.
  • LHV indeksifondi tasu on Eesti pensionifondide seas soodsuselt teine. Jooksvate tasude määr on aastas 0,32%. Isegi Tuleva on kallim.
...

Joel Kukemelk

LHV fondijuht

„Ka indeksifondil võib olla hajutatud strateegia: investeeringud on jaotatud riikide majanduse suuruse ehk SKP, mitte börsi suuruse ehk turukapitalisatsiooni järgi, mis tooks kaasa USA börsi suure osakaalu.“

Turu ülevaade

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 29.02.2024 seisuga

Suurimad investeeringud
Amundi Prime Global UCITS ETF28,44%
AMUNDI MSCI WORLD ETF V ACC27,16%
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS24,98%
db x-trackers MSCI Emerging Markets Index UCITS8,17%
SPDR MSCI World UCITS ETF5,43%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF4,96%

Eesti suunalised investeeringud puuduvad

Varaklassid

Andmed on toodud 29.02.2024 seisuga.

Fondi info

Fondi info
Fondi maht (seisuga 29.02.2024)118 326 769,95 €
FondivalitsejaLHV Varahaldus
Omaosalus fondis500 000 osakut
Depootasu määr0.0451% (maksab LHV)
DepositooriumAS SEB Pank

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,2000%

Edukustasu: puudub

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 0,32%

Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2023. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.

Märts 2024: Arenevad aktsiaturud on odavad, arenenud turud kallid

Joel Kukemelk, fondijuht

2024. aasta algas indeksiinvestoritele suurepäraselt. Aktsiatesse investeerivad Eesti pensioni indeksifondid näitasid 1. kvartalis tootlust +7,2% kuni +11,1%. Võrreldes konkureerivate indeksifondidega kordades rohkem odavamatele arenevatele turgudele raha investeerivate LHV II ja III samba indeksifondide tulemuseks oli aasta esimeses kvartalis +8,7%. LHV indeksifondide portfellid kauplevad täna 16,3 korda kaalutud 12-kuu ettevaatavat kasumit, 2,6 korda jooksva raamatupidamisväärtuse suhtarvu ja pakuvad 2,3% dividendimäära.

Numbrid ei valeta – võrreldes viimase 10 aasta keskmiste kordajatega on portfelli valuatsiooni kordajad veidi kallimad. Kuid „kallidus“ ei ole turgudel ühtlaselt jaotunud. Kui arenevad aktsiaturud kauplevad täpselt oma ajalooliste keskmiste juures, siis arenenud riikide turud on oma ajaloolisest keskmisest selgelt kallimad ja vahe keskmistega kärises esimese kvartali aktsiaralli järel veelgi suuremaks.

Rekordilised erinevused hinnatasemetes

Ettevaatava hinna-ja-kasumi suhtarvu ehk P/E järgi on arenevad turud juba 36% ja jooksva hinna-ja-raamatupidamisväärtuse suhtarvu ehk P/B järgi 52% odavamad kui arenenud turud. Bloombergi portaal märkis oma kvartali lõpuloos, et MSCI Arenevate turgude indeksi hinnataset USA S&P500 indeksiga võrreldes on arenevate riikide börside odavus jõudmas rekordilise tasemeni ja paistab täna juba kaugelt silma. Seejuures on arenevate turgude kategooria suurimast riigist Hiinast tulnud viimasel ajal just infokilde sealse majanduse käekäigu paranemisest.

Eesti indeksifondide investoritel on võimalus arenevate turgude liikumisest rohkem osa saada läbi LHV II ja III samba indeksifondide, mis investeerivad neile börsidele 38% fondi rahast – võrdluseks Luminori indeksifondil on see 14%, Tuleva ja SEB indeksifondil 10–11% ning Swedbanki indeksifondil 0%. Kuidas eri indeksitel viimastel aastatel läinud on ja mida see indeksiinvestorite jaoks tulevikus tähendada võib, saab lugeda mu märtsikuisest loos „Indeksifondidel on läinud liiga hästi“.

Üle 5000 eri investeeringu

LHV indeksifondid on traditsiooniliste valuatsiooni mõõdikute poolest täna sisult odavaimad ning suurima hajutatusega Eesti pensioni indeksifondid. Kokku on LHV indeksifondidel osalus üle 5000 erinevas ettevõttes üle maailma ning suurimate positsioonide hulka mahub USA tehnoloogiasektori kõrval nimesid ka mujalt maailmast.

10 suurima osakaaluga ettevõtet on 2024. aasta esimese kvartali lõpu seisuga: Taiwan Semiconductor 3,1%, Microsoft 2,9%, Apple 2,4%, NVIDIA 2,1%, Amazon 1,6%, Alphabet 1,6%, Samsung Electronics 1,4%, Tencent Holdings 1,3%, Meta 1,0% ja Alibaba 0,7%.

Detsember 2023: 2023 oli USA tehnoloogiasektori aasta

Joel Kukemelk, fondijuht

Lõppenud aasta oli indeksite aasta – aktsiatesse investeerivad Eesti pensioni indeksifondid kerkisid aastaga +14% kuni +21%. Tõusu suurus sõltus ühelt poolt sellest, milline indeksifond oli rohkem investeeritud USA börsile ja eelkõige USA tehnoloogiasektorisse – USA Nasdaq100 indeks kerkis eurodes aastaga lausa +50%, olles parim aastane tulemus alates aastast 1999 – ning teiselt poolt sellest, kui suur oli arenevate aktsiaturgude, eriti Hiina ja Hongkongi aktsiate osakaal – Hang Seng indeksi möödunud aasta tulemus eurodes mõõdetuna oli –17%, Shanghai indeksil –7%. Eesti pensioni indeksifondidest on kõige suurem sõltuvus USA börsidest Swedbanki indeksifondil, kes on 100% rahast paigutanud arenenud turgudele. Skaala teises otsas on globaalselt kõige hajutatuma portfelliga LHV indeksifond, kus arenenud turgudele on paigutatud 62% ja arenevatele turgudele 38% rahast.

Kuigi 2023. aasta oli indeksitele helde, ei tasu ära unustada, et aasta varem aastal 2022 nägime täpselt vastupidist liikumist – viimase 2 aasta koondtulemus on Eesti indeksifondidel olnud kokku vahemikus –3% kuni +3% sõltuvalt siis investeeringute jaotusest eri turgudel.

Hiina börs on täna üks odavamaid arenevaid turge ning läbi LHV indeksifondi saab sellest odavusest kõige rohkem osa. LHV indeksifondide portfellid kauplevad 15,4 korda kaalutud 12-kuu ettevaatavat kasumit, 2,5 korda jooksva raamatupidamisväärtuse suhtarvu ja pakuvad 2,3% dividendimäära. Võrreldes viimase 10 aasta keskmiste kordajatega on arenenud turgude tänased hinnatasemed veidi kallimad, arenevatel turgudel täpselt keskmiste kordajate juures. Ettevaatava P/E järgi on arenevad turud juba 33% ja P/B järgi 48% odavamad kui arenenud turud.

LHV II ja III samba indeksifondide tulemuseks oli 2023. aastal vastavalt +14,0% ja +14,1%.

Indeksite kontsentreeritus on rekordiline

Indeksite kontsentreeritusest ehk väga suurest sõltuvusest üksikutest ettevõtetest räägitakse üha rohkem. Põhjusega. Magnificient 7 koondnime all tuntud seitse USA tehnoloogiasektori ettevõtet – Apple, Microsoft, Amazon, NVIDIA, Alphabet, Tesla ja Meta – moodustavad USA S&P 500 indeksist tänaseks juba 29%. See on rekordiline number. Võrdluseks – kümme aastat tagasi oli suurima seitsme aktsia osakaal kogu indeksist poole väiksem ehk 14%.

Ainuüksi needsamad eelpool mainitud 7 aktsiat moodustavad täna MSCI ACWI (all-country world index) indeksist, mis peaks justkui jälgima kogu maailma aktsiaturgude liikumist, tänaseks juba 17%. Ehk nende seitsme aktsia osakaal selles indeksis on suurem, kui kogu Jaapani, Prantsusmaa, Hiina ja Suurbritannia aktsiate osakaal kokku selles indeksis. Paneb mõtlema, eks ole.

Selleks, et vähendada oma indeksifondi sõltuvust niivõrd väheste üksikaktsiate liikumise riskist, tasub valida võimalikult suure hajutatusega indeksifond – Eesti turul ongi selleks LHV indeksifond.

5100 nimest koosnev portfell

LHV indeksifondidel on osalus kokku 5100 erinevas ettevõttes üle maailma. Kui Magnificient 7 aktsiad moodustavad 17% kogu MSCI ACWI indeksist ja 29% S&P 500 indeksist, siis ka LHV indeksifondis on nende osakaal suur, kuid siiski talutavam number – kokku ca 11,5%.

LHV indeksifondi 10 suurima osakaaluga ettevõtet on 2023 lõpu seisuga: Apple 3,0%, Microsoft 2,8%, Taiwan Semiconductor 2,5%, Alphabet 1,6%, Samsung Electronics 1,5%, Amazon 1,4%, Tencent Holdings 1,3%, NVIDIA 1,2%, Alibaba 0,8% ja Meta 0,8%.

September 2023: Indeksifondid seisid 3. kvartalis paigal

Joel Kukemelk, fondijuht

Aasta kahele esimesele tugevale kvartalile järgnes aktsiaturgudel paigalseisu kvartal. Tehisintellekti arengu eufooria on vaikselt taltunud ning järjest suuremat tähelepanu püüavad uutesse kõrgustesse kerkinud intressimäärad, mis viimase aastakümne jooksul kasvanud võlakoormate tõttu tekitavad üha suuremaid väljakutseid nii riikidele, ettevõtetele kui tarbijatele. Lisaks on mured Hiina majanduse aeglase kasvutempo pärast indeksite aasta esimese poole rallile praegu pidurit tõmmanud. LHV II ja III samba indeksifondide tulemuseks oli 3. kvartalis vastavalt -0,1% ja +0,1%.

LHV indeksifondide portfellid kauplevad 14,5 korda kaalutud 12-kuu ettevaatavat kasumit, 2,3 korda jooksva raamatupidamisväärtuse suhtarvu ja pakuvad 2,4% dividendimäära. Börside hinnatasemed on täna võrreldavad viimase 10 aasta keskmiste kordajatega.

Mudelportfelli uuendamine suurendas arenevate turgude osakaalu

Kord aastas uuendame indeksifondide mudelportfelli, et meie fondide vara oleks jaotatud arenenud ja arenevate turgude vahel jälgides riikide majanduste ehk SKPde ligikaudseid suurusi ja et raha ei oleks investeeritud pelgalt börside suuruste järgi. See lähenemine tähendab, et LHV indeksifondid investeerivad võrreldes teiste Eesti pensioniturul olevate indeksifondidega oma pensionivarast kuni kolm korda rohkem arenevatele turgudele. Septembris avaldatud uue mudelportfelli järgi kasvas LHV Pensionifond Indeksis arenevate turgude osakaal 37,8% pealt 38,3% peale ning arenenud turgude osakaal langes 62,2% pealt 61,7% peale.

Arenenud aktsiaturgude indeksid kauplevad täna 16,2 korda ja arenevad turud 11,6 korda 12-kuu ettevaatavat kasumit. Hinna ja raamatupidamisväärtuse suhtarvud on vastavalt 2,8 ja 1,5 korda. Ettevaatava P/E järgi on arenevad turud jätkuvalt ca 30% ja P/B järgi ligi 45% odavamad kui arenenud turud.

Suurima osakaaluga on tehnoloogiasektori investeeringud

3. kvartali lõpu seisuga on LHV Pensionifondil Indeks läbi börsil kaubeldavate fondide tehtud investeeringute kokku osalus 5151 erinevas ettevõttes üle maailma. 10 suurima osakaaluga ettevõtet on kõik tehnoloogiasektorist: Apple 3,0%, Microsoft 2,6%, Taiwan Semiconductor 2,3%, Alphabet 1,7%, Tencent Holdings 1,5%, Samsung Electronics 1,4%, Amazon 1,3%, NVIDIA 1,2%, Alibaba 1,0% ja Tesla 0,8%.

Kas teadsid, et sarnaselt investeerib ka LHV III samba fond Indeks III?

Vaata lisaks

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon