LHV blogi
Foto: LHV privaatpanganduse juht Karel Parve
Pangandus

Privaatpangandus. Mis, miks ja kellele?

10. august 2020LHV

Kui suurem osa inimestest ajab oma igapäevaseid rahaasju jaepanganduse ehk niinimetatud igamehepanganduse kaudu, siis on ka teine võimalus. Privaatpangandust pakuvad pangad varakamatele klientidele rahaasjade mugavaks juhtimiseks ja vara kasvatamiseks.

Privaatpanganduse juuri võib leida juba kaugest antiikajast. Nagu sõna privaatpangandus reedab, on teenus olnud alati eksklusiivne – kättesaadav vähestele. Ka praegusaja privaatpangandus on väga personaalne, sest igale kliendile pakutakse rätsepateenusena valmivaid finantslahendusi.

LHV privaatpanganduse juhi Karel Parve sõnul valitseb privaatpanganduse puhul kliendi kui raha omaniku ja selle hoidja vahel võimalikult isiklik suhe.

„Igapäevaste rahaasjade ajamisel on privaatpanganduse kliendil ligipääs kõikidele pangateenustele meie tavakanalites. Lisaväärtust pakub aga kliendile isiklik haldur, kelle abil on tal võimalik teha peaaegu kõik toimingud ka telefonikõne ja e-kirja teel,“ selgitas Parve. „Näiteks kui meie klient soovib teha ülekande või osta mõne väärtpaberi, võib ta oma haldurile helistada või kirjutada ning edastada korralduse sel viisil mugavalt muude tegemiste kõrvalt.“

Teine oluline osa privaatpangandusest on klientide varade väärtuse säilitamine ja kasvatamine, mille tarbeks pakub LHV portfellihalduse teenust. „Portfellihaldus tähendab, et klient usaldab kindla summa panga hoolde ning meie asjatundlikud portfellihaldurid valivad sinna mõistlikult hinnatud ja suure kasvupotentsiaaliga investeeringuid, et tagada kliendi raha jätkusuutlik tootlus,“ tutvustas teenust privaatpanganduse juht. „Pakume kliendile välja erinevaid investeerimisstrateegiaid, mille vahel saab ta oma riskiisust lähtudes valida.“

Parve sõnul mõjutab haldurite tööd paljuski hooajalisus. „Näiteks tuludeklaratsioonide esitamise perioodil saame palju küsimusi maksustamise kohta. Kui aga turud seda soosivad, teeme rohkem väärtpaberitehinguid.“

Kes on privaatpanganduse kliendid?

LHV privaatpanganduse kliendid on üsna kirju seltskond, tüüpklienti on raske leida. „Privaatpanganduse kliente ühendab see, et nad on jõudnud oma varade poolest teatud tasemele, ent see on laias laastus ka kõik. Meie klientide seas on tippjuhte ja -spetsialiste, ettevõtjaid, residente ja mitteresidente ning erineva vanuse ja mõlema soo esindajaid. Nad kõik on saavutanud endale väga erinevaid teekondi mööda teatud mugavustaseme ning seepärast on neil oma pangale ka erinevad soovid ja ootused,“ rääkis Parve.

„Osa privaatpanganduse kliente hindab meie abi eelkõige investeerimisteenuste pakkumisel ja teeb ülejäänud pangatoimingud meie internetipangas ise. Siis leidub neid, kes investeerimisabi ei soovi, ent väärtustavad otsekontakti ja koostööd halduriga, ning lõpuks ka neid, kes usaldavad meie tiimi kätte kõik oma rahaasjad,“ selgitas Parve.

Privaatpanganduse kliendiks saamise põhiline eeldus on LHV Pangas hoitavate varade maht vähemalt 100 000 euro väärtuses. See hõlmab nii vaba raha kui ka väärtpabereid. Lisaks tuleb arvestada kuutasuga 30 eurot kliendi kohta.

Privaatpanganduse klientide tunnus on paljude hüvedega Platinum pangakaart, mida LHV pakub ainult neile. Samuti maksab pank kliendi kontol olevalt rahalt 1% intressi (kuni summani 1 miljon eurot).

LHV privaatpanganduse pakkumise tuum ja vaieldamatult kõige suurem lisaväärtus seisneb portfellihalduse teenuses. „Pakume võimalust panna kliendi teenitud vara tema kasuks tööle ning liikuda pikaajalise ja suurema finantsvabaduse poole. LHV-s tegutseb Eesti suurim kohapealne investeerimismeeskond, kes juhib klientide portfelle aktiivselt. Meie eesmärk on kasvatada nende kapitali mõõduka riskiga läbi majandustsüklite. Samuti pakume läbipaistvat aruandlust, et kliendid oleksid oma investeeringute tulemustega kursis. Teeme kõik selleks, et nad peaksid oma igapäevaste rahaasjadega tegelema võimalikult vähe ja saaksid selle asemel keskenduda esmajoones oma põhitegevusele või muretule puhkamisele,“ rääkis Parve.

Mida toob privaatpanganduses tulevik?

LHV privaatpanganduse osa on viimastel aastatel jõudsalt kasvanud ja saanud juurde hulga kliente. Mida rohkem on kliente ja mida meelsamini nad kasutavad oma igapäevaelus digilahendusi, seda kiiremini soovime liikuda nendesse kanalitesse, mida nad kasutavad. See toob omakorda päevakorda turvalisuse küsimuse, mille puhul tuleb pangal leida lahendus kliendi soovide ja huvide kaitse vahel.

Valdkonna tulevikusuundumused ei erine palju muust pangandusest. „Oma klientide eripärast lähtudes teeme makseid ja investeeringuid suurtes summades ning peame nii klientide kui ka panga kaitseks rakendama üha rangemaid hoolsusmeetmeid. Võtame rahapesu tõkestamist ja klienditundmise põhimõtteid väga tõsiselt. Usaldus ja läbipaistvus on kindlasti kesksed märksõnad. Tugevate usaldussuhete loomine on meie jaoks fookuses ja jääb sinna,“ kinnitas Parve.

Parve sõnul on uus tehnoloogia, ärimudelid ja alternatiivsed finantsteenuste pakkujad, nagu ka demograafilised muutused kujundanud panganduse palju mitmekesisemaks. „Eestlane on kodupanga vahetamise puhul küll pigem konservatiivne, aga me näeme oma klientide hulgas, et enam ei olda alati ühes pangas kinni. See tähendab, et paljud kliendid hoiavad oma varasid hajutatult ja neil on tekkinud võimalus erinevaid (sh välismaiseid) pakkujaid võrrelda. Hea on tõdeda, et sellises konkurentsis paistab LHV ka nõudlikumate klientide seas silma tippkvaliteediga,“ tõdes Karel Parve.