LHV Panka soovitatakse sõbrale, sest see on lihtsalt parim

30.08.2022

Hiljuti majandusajakirja Euromoney poolt viiendat korda järjest Eesti parimaks pangaks tunnistatud LHV Pank on järjest enam leidnud ka klientide soosingu, nagu näitavad kliendiuuringud ja tagasiside.

Kuigi igal inimesel on erinevate teenusepakkujate hulgas kindlasti enda eelistus, on viimastel aastatel siinsel pangandusturul kujunenud nii erinevatele uuringutele kui ka tunnustustele tuginedes kvaliteedi- ja kliendikogemuse liidriks eesti kapitalil põhinev LHV Pank. LHV-ga on liitunud hulganisti uusi kliente ja samal ajal on pank ise pannud rõhu parima teeninduse ja mugavate pangatoodete pakkumisele.

Tänavu läbiviidud brändiuuringu tulemusena on LHV soovitusindeks klientide hulgas tõusnud koguni tasemele 78. Soovitusindeksi arvutamisel võetakse aluseks soovitajate hulk ehk klientide osakaal, kes kindlasti teenusepakkujat teistele soovitaksid. LHV klientide rahulolust annab tunnistust võrdlus Eesti suuremate pankade keskmisega, milleks on skoor 20. Rahvusvahelises võrdluses peetakse normaalseks soovitusindeksi tasemeks finantssektori ettevõtete puhul tulemust vahemikus 0–30. Soovitusindeksit mõõtis uuringufirma Kantar Emor.

LHV Panga juhatuse esimehe Kadri Kiiseli sõnul on LHV pingutanud, et pakkuda klientidele parimat kliendikogemust, mis eeldab parimat teenindust ja tähelepanu pööramist teenuste kvaliteedile. „Teenindusettevõttena ei tee me kvaliteedi osas järeleandmisi ja on suurepärane, et sellest annavad kinnitust ka uuringud. Meil on alati hea meel saada klientidelt konstruktiivset tagasisidet ning rõõmu teevad klientide saadetud tunnustused. Samuti on meie klienditeeninduse taset Eesti parimaks tunnistanud uuringufirma Dive igal aastal läbiviidav uuring,“ kommenteeris Kadri Kiisel.

LHV küsib aktiivselt tagasisidet klientidelt, kes panga poole teenuse saamiseks pöörduvad. Kadri Kiiseli sõnul on tagasiside valdavalt positiivne ja rahulolu teenindusega kõrge. Käesoleval aastal on koguni 96% teenindusega kokku puutunud klientidest jäänud kogemusega rahule. Tänavu seitsme kuuga on LHV Pank juurde saanud enam kui 33 tuhat klienti. Pangaklientide koguarv on LHV Pangas kasvanud juuli lõpuks 354 tuhandeni.

Proovi parimaid teenuseid: lhv.ee/eraklient

Vaata kõiki uudiseid