LHV Tallinna kontor tunnistati aasta parimaks Roheliseks Kontoriks

23. detsember 2020

ÜRO vastutustundliku panganduse põhimõtetega liitunud ning rohelise tegevuskava välja töötanud LHV Pank astus järjekordse sammu oma tegevuse kliimaneutraalseks muutmise suunas. Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon (EKJA) väljastas LHV-le Euroopa Rohelise Kontori tunnistuse ning nimetas ettevõtte kontori Tallinnas CityPlaza hoones aasta parimaks Roheliseks Kontoriks.

Kevadel tutvustas LHV oma rohelist tegevuskava, millega seati selge suund puhtama keskkonna ja jätkusuutlikuma majanduse tähtsustamise poole. Üks osa tegevuskavast hõlmab ka kliimaneutraalsuse saavutamist LHV tegevustes aastal 2022 ning Rohelise Kontori sertifikaadi taotlemist. Suur samm selles suunas on tehtud, sest panga Tallinna kontorile väljastati Euroopa Rohelise Kontori tunnistus, mis tõendab, et vajalikud rohekontori põhimõtted on organisatsioonis sisse viidud.

LHV Rohelise Kontori koordinaatori Age Leedo sõnul on kontori kordaseadmisel oluline, et iga töötaja tegutseks kestlike põhimõtete järgi. „LHV Rohelise Kontori projekt oli loogiline jätkusamm LHV rohelises mõtteviisis. Rohelise Kontori süsteemi väljatöötamine ning selle kohaldamine meie töötajatele oli vajalik protsess – iga töötaja peab ennekõike ise uskuma ning tegutsema roheliste põhimõtete järgi, et saaksime seda ettevõttena tulemuslikult ka väljapoole peegeldada. Suur tänu siinkohal kõikidele töötajatele, kes on uuendused hästi omaks võtnud,“ ütles ta.

Näiteks on LHV-s aasta jooksul loobutud ühekordsetest nõudest ja lauaalustest prügikastidest, hakatud sorteerima igapäevaseid jäätmeid ning kasutama rohkem päevavalgust. Samuti tarbib LHV Tallinna kontor rohelist elektrit. Lähitulevikus on eesmärk ka teiste kontoritega samas suunas liikuda

„Rohelise Kontori sertifikaat ja EKJA tunnustus tõestavad, et oleme teinud õigeid samme keskkonnateadlikuma töökeskkonna loomisel. Tahame olla eeskujuks ja soovitame ka kõigil teistel oma igapäevane tarbimine üle vaadata, et toetada Eesti liikumist kliimaneutraalsuse poole,“ lisas Leedo.

Keskkonnahoidliku ehk rohelise kontori eesmärk on organisatsiooni keskkonnamõju pidev jälgimine ja vähendamine, millega kaasneb kulude kokkuhoid, loodusressursside säästev kasutamine, jäätmetekke vähenemine ning töökeskkonna tervislikumaks muutumine.

LHV Rohelise Kontori kriteeriumitele vastavust hinnati Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni poolt läbi viidud auditi käigus. Aasta Rohelise Kontori nimetamisel tõi žürii välja LHV uudse ja oskusliku lähenemise Rohelise Kontori põhimõtete liitmisel kogu ettevõtte äritegevusega.

LHV Group liitus märtsis ametlikult ÜRO vastutustundliku panganduse põhimõtetega ning töötas välja ka rohelise tegevuskava, mille eesmärkideks on tõhusam energia- ja ressursikasutus, pikem toodete eluiga, ringmajandus, väiksem jäätmete hulk ja puhtam keskkond.

Vaata kõiki uudiseid