Järelmaksu ja väikelaenu kindlustustingimused muutuvad

9. jaanuar 2018

11. jaanuarist 2018 muutub LHV kindlustuskaitsega järelmaksu- ja väikelaenulepingute kindlustusandja ning jõustuvad muudatused kindlustustingimustes. Uus kindlustusandja on ERGO Insurance SE.

Muudatused kindlustustingimustes:

  • väikelaenule ja järelmaksule on kehtestatud samad kindlustustingimused;
  • kindlustuskaitse hakkab kehtima koheselt lepingu sõlmimisel;
  • töötuks jäämise ooteaeg on 30 päeva lepingu sõlmimisest;
  • täpsustatud on, et töötuks jäämise korral peab isik ennast töötuna arvele võtma Eesti Töötukassas;
  • täpsustatud on, milliseid kohustusi kindlustushüvitis katab;
  • lisatud on kindlustusjuhtumite üldiseid välistusi: invasioon, relvakokkupõrked, siserahutused; revolutsioon, riigipööre, streik, konfiskeerimine, arestimine ja lokaut;
  • täpsemalt on selgitatud kellele toimub hüvitiste väljamaksmine kahjujuhtumi korral.

Kindlustustingimustega saab täpsemalt tutvuda siin

Vaata kõiki uudiseid