LHV Panga tingimused muutuvad

30. november 2017

Investeerimisteenuste osutamise tingimused

  • täiendasime vähem keerukate väärtpaberite nimekirja;
  • täpsustasime korralduste täitmisest keeldumise aluseid;
  • kirjeldasime ning täpsustasime panga täiendavaid aruandekohustusi kliendi ees.
    Uuendatud tingimused
    Võimendusega tehingute ja tuletistehingute eritingimused
  • asendasime omandiõiguse üleminekul põhinevad tagatiskokkuleppe sätted pandiõiguse sätetega.
    Uuendatud tingimused
Vaata kõiki uudiseid