LHV Panga tingimused muutuvad

13. november 2017

13. jaanuaril 2018 jõustuvad muudatused LHV Panga üldtingimustes, makseteenuse lepingu ja pangakaartide tingimustes.

Üldtingimused

 • Täiendasime turvaelementide (PIN-kalkulaator, mobiil-ID jt) hoidmise ja kasutamise tingimusi;
 • täpsustasime kliendisuhte loomisest keeldumise aluseid;
 • vähendasime kliendi omavastutuse piirmäära 50 eurole
 • lisasime tugeva autentimise selgituse;
 • täpsustasime turvaelementide mõistet.

Makseteenuse lepingu tingimused

 • Lisasime info Euroopa Majanduspiirkonnas tehtavate maksete teenustasude tasumise kohta;
 • lisasime võimaluse tarbida tingimustes kirjeldatud teenuseid ka teiste teenusepakkujate kaudu;
 • lisasime kliendi tugeva autentimise reeglid;
 • täiendasime kliendi ja panga vastutust kirjeldavaid punkte;
 • täpsustasime kliendi taotluste esitamise korda.

Maksejuhiste arveldamine ja tähtajad

 • Muutsime tingimuste nime (seni Maksete arveldamise juhised ja tähtajad);
 • täiendasime võimalike maksejuhiste nimekirja;
 • asendasime mõiste „pangapäev“ mõistega „arvelduspäev“;
 • lisasime Euroopa Majanduspiirkonnas tehtavate maksete täitmise tähtajad ja võimalikud teenustasu tasumise võimalused.

Erakliendi kaartide tingimused

 • Vähendasime kliendi omavastutuse piirmäära 50 eurole;
 • lisasime kliendi tugeva autentimise reegli.
Vaata kõiki uudiseid