Kogujate hoiakute uuring näitab, et teadlikkus tulumaksu tagastusega kogumislahendusest jätab soovida

28. november 2023

Septembri lõpus LHV tellimusel Kantar Emori tehtud uuringust ilmnes, et eestlaste teadmised III pensionisambast kui vanimast kogumisvõimalusest on endiselt kesised. Näiteks ligikaudu pool küsitletuist ei ole teadlik, et sellega kaasneb 20-protsendiline tulumaksu tagastus.

Uuringust selgub, et 47 protsenti küsitletutest ei ole teadlikud, et III samba sissemaksetelt maksab riik tulumaksu tagasi summadelt, mis ei ületa 6000 eurot või 15 protsenti brutosissetulekust. III samba kohta on uuringu järgi vähem teadmisi just noorematel kogujatel (15–24 a), kellest ligikaudu pooled (48 protsenti) vastasid, et ei tea sellest piisavalt. Keskealised vastajad (35–49 a) on III samba pensionifondide suhtes seevastu kriitilisemad.

Pilt
Allikas: Kantar Emor

Need uuringus osalenud, kes kaaluvad III pensionisambasse investeerimist, on enda kinnitusel valmis sinna suurema summa kogumise eesmärgil leppima sellega, et teevad vähem internetioste (46 protsenti), tellivad harvem toitu koju (36 protsenti) ja ei osta nii sageli kohvi kaasa (26 protsenti).

Pilt
Allikas: Kantar Emor

„On mõnevõrra üllatav, et II sambaga samal ajal loodud III sammas on kogumislahendusena märksa vähem tuntud ja selle peamist trumpi – rahvakeeli talvist maksutagastust – kasutatakse teenimatult vähe,“ sõnas AS-i LHV Varahaldus juhatuse liige ja fondijuht Joel Kukemelk.

„LHV-s näeme, et III samba populaarsus on viimastel aastatel kasvanud, kuid areng võiks olla kiirem. Selleks, et III sammas muutuks kogujale veelgi atraktiivsemaks, aga ka lihtsamaks valikuks, tegime novembris oma fondides mitu kogujasõbralikku muudatust. Nüüd on LHV III samba fondidel kõigil uus sisu ja nimed, kus nimi ise räägib juba loo ära fondi sisust ja investeerimisstrateegiast – LHV Aktiivne III, LHV Roheline III ja LHV Indeks III,“ selgitas Joel Kukemelk. „Lisaks olulistele investeerimisalastele muudatustele kaotasime LHV III samba vanimal fondil (varasemalt tuntud kui Täiendav, uue nimega LHV Aktiivne III) väljumistasu ning langetasime ka valitsemistasu. Kõik LHV III samba fondid on sisenemis- ja väljumistasuta,“ lisas Kukemelk.

Kantar Emori uuringu järgi troonib eestlaste investeerimiseelistuste edetabelit jätkuvalt kinnisvara: 36 protsenti vastanutest kaalub vaba raha tekkides just kinnisvara ostu. Sellele järgnevad investeerimisplaanidena tähtajaline hoius (34 protsenti), väärtpaberid (29 protsenti) ja III pensionisammas (21 protsenti).

Neilt uuringus osalenutelt, kes hoiavad rahavaru sularahas või pangakontol, uuriti, millisel eesmärgil nad raha koguvad. Selgus, et 72 protsendil vastanutest täidab vaba raha meelerahufondi rolli ja seda kasutatakse siis, kui peaks tekkima ootamatu olukord või väljaminek. 22 protsenti vastanutest kogub raha kodu remondiks või sisustamiseks ning 21 protsenti suurema ostu, näiteks uue sõiduki soetamiseks.

Uuringus osales 1024 inimest üle Eesti vanuses 15-74 eluaastat.


LHV pensionifonde haldab LHV Varahaldus. LHV II ja III samba fondidel on ligi 160 000 kliendi, valitsetavate varade maht on ligi 1,47 miljardit eurot. LHV vanim III samba fond – Täiendav alustas tegevust 2001.aastal. Kõikide Eestis tegutsevate III samba fondide võrdlus on leitav: https://www.lhv.ee/et/pension/iii#allFunds

Vaata kõiki uudiseid