Eesti ei peaks leppima vaeste pensionäridega

12. aprill 2023

Veidi enam kui aasta tagasi vormistas end vanaduspensionäriks mu ema, kes käib jätkuvalt tööl õpetajana. Seda leiba on ta teeninud terve elu, laste harimine on olnud tema kutsumus. Mäletan hästi seda päeva, kui ta helistas mulle esimese pensionimakse laekumise päeval ja ütles telefoni: „Midagi on vist valesti läinud, osa summast on nagu puudu“. Kontrollisin üle, puudu ei olnud midagi, lihtsalt elu aeg keskmist palka teeninu jaoks pensioniea saabudes kontole laekuv summa ongi väike. Minu selgituse peale, et kõik on korras, sain vastuseks, et „Ma muidugi teadsin, et pension saab väike olema, aga et nii väike…“.

Matemaatika ei valeta

Meil on 2022. aasta lõpu seisuga Eestis 308 tuhat vanaduspensionäri, riigipensioni suurus jäi eelmine aasta keskmiselt veidi alla €600 ja riigil kulus nende väljamaksmiseks €2,3 miljardit, mis on 16% riigieelarve kõikidest kuludest. Tegelikkuses on viimase 20 aasta jooksul pensioniteks välja makstud isegi rohkem, kui sotsiaalmaksu laekumine oleks võimaldanud. Koguni €3 miljardit rohkem, ilma töövõimetusreformi läbi viimata isegi €4 miljardit. Ehk juba tänane süsteem kipub riigile üle jõu käima, kuigi tööl elu aeg keskmist palka teeninud pensionärile pigistab siit välja üksnes 40%lise sissetuleku suhtena keskmisesse palka.

Ja riigi vaatest läheb asi iga aastaga keerulisemaks. Pensioniikka jõuab täna iga aasta ca 20 tuhat uut inimest, ära sureb 15 tuhat inimest. Pensionäride arv on aasta aastalt kasvamas. Samal ajal tööl käivate inimeste arv ei ole kasvamas, sest täiskasvanuikka jõuab ca 13-14 tuhat inimest aastas.

Hüüdja hääl kõrbes

2022. aasta detsembris avalikustas Sotsiaalministeerium kord viie aasta tagant tehtava analüüsi „Eesti pensionisüsteemi jätkusuutlikkuse analüüs“. See on 140 lk pikk ja põhjalik dokument, mis pensionimaailmas orienteeruva inimese jaoks mõjub teadaolevaid probleeme taaskord kinnitava materjalina, kuid ühiskonnas tervikuna kajab kui hüüdja hääl kõrbes. Ka enne valimisi sai see üllatavalt vähe tähelepanu.

Asjatundlike ametnike ja ekspertidega koostöös valminud analüüs ütleb, et „vanemaealiste eestimaalaste suhtelise vaesuse määr on EL-i suurimad“ ja lisab, et „vajalik on laialdane kommunikatsioon: praegune I ja II sammas tagavad pensionieas vaid hädavajaliku toimetuleku“. Loomulikult pole poliitikutel tahtmist seda laialdast kommunikatsiooni teha, sest usutavasti ei võetakse nii mõrudat sõnumit kuigi hästi vastu. Selle analüüsi üks kainestavamaid kohti on leheküljel 24: „Eesti pensioni netoasendusmäär on Euroopa Liidus tagantpoolt teine, jäädes alla 40%. Praktiliselt pooled ELi riigid pakuvad pensionäridele netoasendusmäära 70% ja enam“. Oleme tagantpoolt teised, vaid Leedust eespool - karm, kas pole?

Solidaarsem riigipension ja 2+4 asemel 6+4+6

Kuidas me olukorda lahendada saame? Pensionisüsteemi peenhäälestamine ja 20-eurone erakorraline pensionitõus siin päeva ei päästa. Vaja on suuremaid muudatusi. Iga kuu 2% II sambasse panemine on väga hea, kuid pensioniikka jõudes see rikkust majja ei too. Seda on lihtsalt liiga vähe. Kui 45 tööaasta jooksul panna kõrvale 2%, mida kasutada 18 pensioniaasta jooksul, annab see 2% tööeas säästetu inimesele pensionieas täiendavalt ostujõudu ca 5%. See aitab asendusmäära 40% pealt tõsta 45%ni, mitte aga 70%ni.

Kuidas me 70%ni jõuaksime? Kuna riigil endal raha suuremate pensionite maksmiseks ei ole ega ka tule, siis on vaja suuremasse pensionikogumisse kaasata nii inimesed kui nende tööandjad. 2% asemel tuleks inimestel säästa 6%. See võimalus suuremate II samba sissemaksete avalduste esitamiseks avaneb inimestel 2024. aastast. Selleks, et tööandjad samuti töötajatele sissemakseid tegema saada, on vaja lõpetada tööandjate poolt tehtud pensionimaksete pealt topelt pensionimaksu korjamine, st tööandja poolt tehtud sissemakse töötaja pensionifondi tuleb maksustada 13%lise sotsiaalmaksuga (tervisekindlustuse osa), mitte 33%ga. Ja tööandjate makse tuleb ära siduda töötajate sissemaksetega. Kui töötaja maksab oma pensionifondi 2%, lisab riik 4% ja tööandja 2%. Kui inimene maksab 4%, lisab riik 4% ja tööandja samuti 4%. Kui inimene saab lubada 6%list II samba sissemakset, lisab riik jätkuvalt 4% ja ka tööandja panustab inimesega solidaarselt 6%.

Samal ajal tööandjapensioni juurutamisega saaks muuta I sammast ehk riigipensioni solidaarsemaks, et see sõltuks tänase 50% palga ja 50% tööstaaži asemel näiteks 25% palgast ja 75% tööstaažist. See aitaks meie töökatel madalapalgalistel saada tulevikus suuremat pensioni ning motiveeriks keskmist ja keskmisest kõrgemat palka saajatel agaramalt oma pensionikogumisse panustama.

Alles siis, kui 2%+4% II samba pensionimaksete süsteemist saab Eestis 6%+4%+6% süsteem, jõuavad Eesti pensionid tulevikus 70%ni keskmisest palgast ehk sinna, kus on ka ülejäänud Euroopa. Me peaksime päriselt tahtma sinnapoole pürgida ja julgelt tegutsema. Me ei tohiks Eestis leppida sellega, et sõna „pensionär“ enim iseloomustavaks sõnaks on „vaene.“


Arvamus on ilmunud Äripäevas „Edukas Eesti“ arvamuslugude konkursi raames.

Vaata kõiki uudiseid