Suurema aktsiaosakaaluga pensionifond, mis peab turbulentsetele aegadele hästi vastu

30. september 2022

Selleaastased aktsiaturud on liikunud suures osas alla ja seetõttu on ka enamus suurema aktsiate osakaaluga pensionifonde tugevas miinuses. Aasta arvestuses leiab suurima võimaliku aktsiaosakaaluga fondide seast vaid ühe, mis on suutnud kasvatada pensionikogujate raha.

Pensionifond XL on LHV kõige äkilisem aktiivselt juhitud pensionifond. See tähendab, et oma suure riskiisuga seoses investeerib see fond aktsiaturgudele rohkem kui ükski teine LHV aktiivne fond. Aktsiaturud on fondi investeerimisportfellis mahukaim varaklass ja see muudab fondi tootluse volatiivsemaks kui teistel LHV fondidel.

Kuigi fondil XL on lubatud paigutada aktsiaturgudele oma kõik varad, siis – nagu ülejäänud aktiivselt juhitud fondid – hajutab fond investeeringuid varaklasside vahel. Seepärast on portfellis esindatud ka investeeringud kinnisvarasse, erakapitalifondidesse ja börsivälistesse võlakirjadesse.

Eelmise aasta teises pooles oli aktsiaturgudel väga tugevaid eufooriamärke, mistõttu kärpisime fondis aktsiate osakaalu märgatavalt. Tänavu ongi aktsiaturud esinenud nõrgalt, kuid selle põhjus pole olnud mitte lihtsalt eufooria taandumine, vaid ka geopoliitilised pinged, kiire inflatsioon ja keskpankade intressitõusud. Näiteks eurodes mõõdetuna oli aasta esimese kaheksa kuu tootlus üleilmsel MSCI Worldi indeksil –7%, USA S&P500 indeksil –6% ja Euroopa Euro Stoxx 50 indeksil –16,3%. Kuna eelmisel aastal müüsime fondi XL aktsiapositsioone, on meil tänavu õnnestunud portfellis suuri kaotusi vältida.

Edasivaatavalt hoiame fondis korralikku raha- ja likviidsuspuhvrit. 2022. aastat on iseloomustanud närvilisus ja suur muutlikkus meid ümbritsevas majanduskeskkonnas. Maailma majanduse väljavaated halvenevad ja keskpankade intressipoliitika on finantsturgudele vastutuuleks. Usume, et sarnane keskkond jääb kestma pikemaks ajaks. Piisav rahapositsioon võimaldab meil soodsate ostuvõimaluste tekkides aktsiapositsioone taas kasvatada.

Aktsiaportfelli kokkupanemisele oleme lähenenud temaatiliselt ning valinud välja sektorid, mis on alati pakkunud kiire inflatsiooni tingimustes head tootlust. Need sektorid on energeetika, toormed ja väärismetallid. Intressimäärade tõusu ootuses oleme soetanud ka pankade positsiooni ja lisaks on portfellis üksikuid tuntud Põhjamaade ettevõtteid. Praegu puudub fondi portfellis laiapõhjaline üleilmne indeksifond.

Parima tootlusega sektor on tänavu olnud börsidel energeetika. Fond XL on teinud selles valdkonnas panuse USA gaasitootjatele Range Resources ja Antero Resources. USA-s on gaasihinnad küll tunduvalt madalamad kui Euroopas, kuid viimase kaheksa kuuga on need sealgi kahekordistunud ja see paisutab ka nimetatud ettevõtete kasumit. Veel leiab fondi energiaportfellist Norra energiahiiu Equinori ja avamere puurimistornide haldaja Valarise.

Toorainesektoris on XL teinud panuse vasele, millel on väga tähtis roll elektrifitseerimises ning tänu millele võib oodata selle metalli pidevalt kasvavat nõudlust. Vastukaaluks on vase kaevandamise pakkumine ajas kahanev, sest uute maardlate avamine on aastaid seisnud ning poliitilised ja ka finantspiirangud vähendavad olemasolevate maardlate tootmismahtu. Fondi aktsiaportfellis on vasekaevandaja Freeport ja vasekaevandajate laiapõhjaline indeksifond Global Copper Miners ETF. Peale selle on XL investeerinud rahvusvahelisse kaevandus- ja toormekaubanduse ettevõttesse Glencore, mille tuludest moodustab vask olulise osa.

Fondi XL kolmas suurem sektor on 2022. aastal finantssektor. Euroopa pangandust mõjutavad kerkivad intressimäärad soodsalt ja näiteks 6 kuu Euribori tõus 1,8%-ni jõuab lähikuudel peaaegu otsejoones pankade kasumireale. Kasumiootuste paranemisele vaatamata ei ole aga pangaaktsiad liikunud turgudel liiga hästi, kuna investorid kardavad Euroopas majanduskriisi ja sellega kaasnevaid pankade ulatuslikke laenukahjumeid. Pangandussektorisse oleme panustanud Lyxor Euro Stoxx Banks ETF-i kaudu.

Erinevad majanduskeskkonnad loovad erinevaid võimalusi ja varade aktiivne juhtimine võimaldab paremini hallata investeeringutega seotud riske. Just sellepärast peavad aktiivselt juhitud investeerimisportfellid kriisidele paremini vastu.


Tutvu LHV investeerimisstrateegia ja pensionifondiga XL.


Kristo Oidermaa
LHV fondijuht


Võrreldud on sama riskitasemega II samba fondide tootlust alates 31.08.2021 kuni 31.08. 2022. Võrreldud fondide viimase 2, 3 ja 5 kalendriaasta keskmised geomeetrilised tootlused aasta baasil on vastavalt: LHV XL: 8.79%; 7.78%; 5.29%; Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond: 14.58%; 17.18%; -; SEB Indeks 100: 15.97%; 19.55%; 11.83%; Swedbank indeks 1990-99: 18.10%; 20.96%; 12.22%; Swedbank 1980-89: 13.12%; 13.98%; 8.76%; Luminor Jätkusuutlik Tulevik: -; -; -; LHV Indeks: 10.4%; 15.26%; 8.98%; SEB 100: 13.67%; -; -; Luminor A Pluss: 9,99%; 13.36%; 7.68%; LHV Roheline: -; -; -. Fondide eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet järgmiste perioodide tootluste kohta. Fondi investeeritud rahasumma väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.

LHV pensionifonde valitseb LHV Varahaldus. Tutvu LHV pensionifondide prospekti ja põhiteabe dokumentidega aadressil lhv.ee ning pea nõu asjatundjaga.

Vaata kõiki uudiseid