Uus kalkulaator aitab valida rahakotisõbraliku pensioni väljamaksete viisi

15. juuni 2022

Eesti inimesed ei ole pensionireformiga loodud soodsaid väljamaksevõimalusi veel omaks võtnud: lõviosa pensioniikka jõudnuist võtab pensionifondi kogutud summa välja korraga ja peab maksma sellelt 10% tulumaksu. Et rahaliselt soodsamate võimaluste info jõuaks inimesteni rutem, on LHV loonud fondipensioni kalkulaatori.

Pensionikeskuse andmetel on II pensionisambasse kogumise lõpetanud tänavu ligikaudu 4500 pensioniealist ja neist 96% on võtnud kogutud summa välja ühekordse maksena, mis toob kaasa 10% tulumaksu maksmise kohustuse. Kõigest 3% pensioniealisi on valinud fondipensioni, mis on ainus võimalus jätkata pensionifondi jäänud summalt tulu teenimist ka pensioni saamise ajal, ja 1% pensionile läinuid on sõlminud kindlustuslepingu. Pensionile suundunud inimeste valikud olid samad ka mullu. Samas eelistab 2022. aasta kevadel Kantar Emori tehtud kogumishoiakute uuringu andmetel 61% üle 50-aastastest pensionikogujatest saada regulaarseid pensionimakseid tulumaksuvabalt.

„Pooleteise aastaga ei ole info uue, kogujasõbraliku lahenduse kohta kuigi hästi levinud ning seetõttu jäävad pensionile suunduvad inimesed ilma tuhandetest eurodest,“ sõnas AS-i LHV Varahaldus juhatuse esimees Vahur Vallistu. „Ilmselt vajab iga uus, ka selgelt rahakotisõbralik lahendus vähemalt alguses rohkem tutvustamist ja võimalust võrrelda seda alternatiividega. Seepärast olemegi loonud pensioniikka jõudvale Eesti inimesele kalkulaatori, kus ta saab arvutada, millised väljamaksed ootavad teda erinevate pensionilahenduste puhul,“ lisas Vallistu.

Kalkulaator arvestab kõiki väljamakse suurust mõjutavaid parameetreid, mille seas on kogutud summa, pensionifondi tootlus ja kindlustusseltsi haldustasud.

Kui kogutud on näiteks 15 000 eurot, tootlus on 4% ja väljamakseperiood 19 aastat, siis on fondipensioni saaja igakuine väljamakse ligikaudu 1,5 korda suurem kui kindlustuslepingu sõlminu pensionimakse, sest fondipensioni puhul kasvab pensioniraha fondis edasi ka väljamaksete tegemise ajal. Kui aga võtta kogutud raha pensionifondist välja ühekordse maksena, jääb peale tulumaksu tasumist igakuiseks kulutamiseks alles märksa vähem.

Pensioniea saabudes on II ja III pensionisambasse kogutud raha kasutamiseks peamiselt kolm võimalust.

1. Kes soovib võtta kogutud raha välja korraga ja ühe maksena, tasub sellelt 10% tulumaksu.
2. Kindlustuslepingu sõlminud pensionäri kogutud raha kantakse üle kindlustusseltsile, kes maksab talle sellest kokkulepitud aja jooksul pensioni. Eluaegse kindlustuslepingu puhul on tulumaks 0%. Pensionäril puudub võimalus teenida lisaraha tootluse arvelt ja regulaarsete väljamaksesummade suurus on elu lõpuni fikseeritud.
3. Fondipensioni saaja sõlmib kogumisfaasi lõpusirgel fondipensioni lepingu, mille alusel müüakse osa kogutud fondiosakutest igal kuul maha ja saadud summa kantakse tema kontole. Ülejäänud raha kasvab fondis edasi ja pensionäri ennetähtaegse surma korral saavad kogutud summa endale tema pärijad. Kui väljamaksete perioodiks on valitud Statistikaameti arvutatav oodatav eluiga, on tulumaks 0%. Fondipensioni tingimusi ja väljamaksete regulaarsust saab soovi korral lihtsasti muuta.

Täiendav info:
• Loe fondipensioni võimalustest lähemalt.
• LHV II ja III samba pensionifondidel on kokku üle 161 000 kliendi. LHV pakub nii aktiivselt kui ka passiivselt juhitud II ja III samba pensionifonde, mille maht kokku on ligikaudu 1,3 miljardi eurot.


LHV pensionifonde valitseb LHV Varahaldus.Tutvu LHV pensionifondide prospekti ja põhiteabe dokumentidega lhv.ee ja pea nõu asjatundjaga.

Vaata kõiki uudiseid