Riigi korraldatav miljardirööv

27. september 2019

2020. aasta lõpuks on Eesti inimesed oma II samba pensionifondidesse jõudnud koguda 5 miljardit €. Süsteemiga liitunuid on selleks ajaks ca 770 tuhat ja keskmiselt on konto kohta ca 6500 € – päris noortel, kes pole veel tööle läinud ja koguma asunud, pole seal veel midagi, kuid ligi kaks aastakümmet igapäevaelu kõrvalt tuleviku jaoks säästnud palgatöötajatel on aga jälle kordades rohkem. Kui nad aga riigi õhutusel nüüd selle raha kõik esimesel võimalusel välja võtaks, kasseeriks riik inimeste pensioniraha pealt tulumaksuna kohe sisse 1 miljardi €. Kusjuures, pange tähele, tegelik rööv sealt alles algab.

Oma elu jooksul keskmist palka ja keskmiselt 4%list II samba fondide tootlust teeninud inimene on 2020. aasta lõpuks 19 aastaga oma pensionifondi kogunud ca 16 500 €*. Kui ta otsustab selle raha välja võtta, maksab ta sellest riigile ära 20% tulumaksu ehk 3300 € ja saab enda kasutada 13 200 €. Tundub, justkui polekski väga paha diil? Seda enam, et enamus meist ei mõtle, et seda raha ära kulutades elatakse enda tuleviku ja pensioniraha arvelt. Kuid seda, kui halba diili riik tegelikult pakub, enamus ilmselt kohe ei mõista.

Lisaks väljavõetava raha tulumaksule kaotab keskmist palka teeniv ja tööl käiv inimene raha väljavõtmise aastal kohe ka kogu oma tulumaksuvabastuse kuue tuhande euro ulatuses ehk peab suurema aastatulu tõttu täiendavalt maksma riigile maksu 1200 € ehk sellest 13 200 € jääb järgi nüüd vaid 12 000 €. Kuid see pole veel kõik. Tegelikkuses võtab riik selle 12 000 € kätteandmise käigus Sult järgmise 10 aastaga, mil pensionikoguja sunnitakse II sambast raha väljavõtmise korral oma 4% sotsiaalmaksu I sambasse ehk riigieelarvesse suunama, kokku 24 500 €**. Ehk enne pensioniiga oma pensionifondist raha väljavõttes sirutab riik oma käe Sinu raha järele lausa kolmest eri kohast korraga!

Iga kuu ja aasta, mille võrra II sambas koguja raha väljavõtmist edasi lükkab, kasvatab kiiresti summat, mida on tal võimalik hiljem välja võtta. Kui keskmist palka teeniv pensionikoguja otsustab II sambas jätkata, et raha hiljem (ja loodetavasti pensionieas) välja võtta, kasvab ta isiklik pensionivara vaid ühe aastaga 1100 € võrra, kahe aasta puhul 2400 € võrra jne. Kui ta otsustab raha väljavõtmist edasi lükata kümne aasta võrra, kasvab see lausa 41 000 euroni***. Ehk keskmise palga saaja, kes võttis 2020. aasta lõpu seisuga raha välja, saab tarbimiseks 12 000 €. Sama palka teenival naabril, kes jätkas II sambas kogumist, on isiklikul pensionikontol 10 aastat hiljem juba 41 000 € – vahe on 3,5-kordne!

Joonis1

Kui kõik inimesed võtaksid oma II samba fondist raha välja ja nende 4% sotsiaalmaks laekuks nende isikliku II samba konto asemel hoopis riigieelarvesse, rööviks riik tänastelt töötajatelt raha tempos 300+ € mln aastas – koos palkade kasvust tulenevate sissemaksete kasvuga järgmise 10 aastaga kokku ca 5 miljardit €. Seda lisaks siis kohe alguses sisse kasseeritavale tulumaksu 1 miljardile € ja kuue tuhande eurose suurusest tulumaksuvabastusest ilma jäävate inimeste suuremast tulumaksu laekumisest tulevatele sadadele miljonitele. Kas pole mitte geniaalne? Kui raha eelarves valimislubaduste täitmiseks ei ole, siis võetakse see inimestelt endilt, kuid lihtsalt nii, et suurem osa sellest ise kohe aru ei saagi.

Kriitikud ütlevad nende numbrite peale, et II sambast loobujad ei kaota oma riigipoolset 4% sotsiaalmaksu, mis sest, et Sinu isikliku pensionikonto asemel makstakse see siis tänastele pensionäridele välja, sest Sa saad asemele ju I samba „punkte“ ja küll kunagi Sinu lapsed ja nende eakaaslased Sulle samaväärset korralikku pensioni maksma hakkavad. Ja muide, need I samba punktid pole Sinu surma korral Su elukaaslasele ja/või lastele pärandatavad nagu Su tänane II samba raha on.

Ja päris tõsiselt – kas uus noorte põlvkond ikka hakkab tulevastele pensionäridele sama suurt I samba pensioni paarikümne aasta pärast maksma nagu seda täna tehakse? Täna on ühe pensionäri kohta 3 tööealist inimest ja 20 aasta pärast 2,1 – usutavasti on ka järgmisel põlvkonnal kuskil oma maksukoormuse taluvuse piir. Ja seda on ju ka tänane valitsus öelnud, et oma I sambast kellelgi raha välja võtta ei lubata, mis sest, et inimesi seeläbi ebavõrdselt koheldakse. Raha, mis riik Sinu II samba pensionikontole sissemaksete peatamise ehk Sinu tulevase pensioni arvelt loodab nüüd kokku hoida, suunatakse valimislubaduse täitmiseks tänastele pensionäridele.

Asi on tegelikult väga lihtne: riigi rahakotis on raha puudu ja riik tahab Su pensioniraha järgmise 10 aasta sissemaksete, 20% tulumaksu ja kuue tuhande eurose aastatulu tulumaksuvabastuse raha endale. Kui jätkad II sambas raha kogumist, palud naerusuisel ja valikuvabadust pakkuval poliitik-röövlil oma pangakonto juurest lahkuda ja hoiad oma pensioniraha endale. Kui aga võtad II sambast raha välja, loobud tulumaksu tõttu kohe 20%st oma rahast, jääd ilma aastasest kuue tuhande euro suurusest tulumaksuvabastusest ja annad kohe riigile ära ka oma järgmise 10 aasta sotsiaalmaksu sissemaksed enda tulevasest pensionist. Lased ennast röövida või mitte – vabadus valida on Sinu.

Joel Kukemelk
LHV Varahalduse juhatuse liige

*sellest 4000 € on inimene ise kõrvale pannud, 8000 € on tulnud sotsiaalmaksust ja 4500 € fondi tootlusest.
**3300 € tulumaksu arvelt, 1200 € ulatuses kõrgema aastatulu tõttu kuue tuhande euro suuruse aastatulu tulumaksuvabastusest ilma jäämine, 9000 € sotsiaalmaksu sissemaksete arvelt, 11 000 € saamata jäänud tootluse arvelt – kui tegelik tootlus osutub suuremaks kui 4%, siis oluliselt rohkemgi.
***kokku 8500 € enda panusest, 17 000 € sotsiaalmaksu arvelt ja 15 500 € fondi tootluselt – kui tegelik tootlus osutub suuremaks kui 4%, siis oluliselt rohkemgi.

Vaata kõiki uudiseid