Pensionifondide investeeringud Eestisse on rekordtasemel

5. veebruar 2018

Jaanuari lõpus avaldas Eesti Kaubandus-Tööstuskoda pensionifondide Eesti-suunaliste investeeringute 2017. aasta neljanda kvartali tulemused. Rõõm oli tõdeda, et pensionifondid investeerivad Eestisse üha jõulisemalt, elavdades seeläbi Eesti majandust ning andes uue hoo sisse paljudele ettevõtetele. Kokku investeerisid pensionifondid neljandas kvartalis Eestisse 9,59% oma varasid. Võrreldes sama perioodiga 2016. aastal, on investeeringute maht suurenenud lausa 4% võrra.

Est invest

LHV pensionifondide poolt tehtud investeeringute maht on suurim

LHV pensionifondide investeeringud Eestisse moodustasid neljanda kvartali kõikidest investeeringutest kogunisti 72%. Usume Eesti majandusse ja Eesti ettevõtete potentsiaali, mistõttu tegime eelmisel aastal palju huvitavaid investeeringuid, nagu näiteks Nordicale kahe uue lennuki soetamine, Tartu linna võlakirjadesse investeerimine, Sitsi Õunaed üürimajade loomine jpt.

Jätkame Eestisse investeerimisega ka 2018. aastal. Eesti 100. sünnipäeva juubeliaastal loome ka uue pensionifondi, mis investeerib 100% ainult Eestisse. Loodava pensionifondi nimeks saab LHV Pensionifond Eesti 100. Jälgi meid, et olla esimesena kursis, kui uue fondiga liitumine avatakse: lhv.ee/pension.

LHV pensionifonde valitseb LHV Varahaldus. Tutvu LHV pensionifondide prospekti ja põhiteabega lhv.ee ja pea nõu asjatundjaga. LHV pensionifondide tingimuste kohaselt ei pea fondijuht fondide vara Eestisse investeerima. Eestisse tehtud investeeringute osakaalu suurenemise tagajärjel võib fondide tootlust oluliselt mõjutada Eesti majanduse käekäik või mõni muu sündmus või asjaolu, mis mõjutab Eestiga seotud emitentide käekäiku. Tulevikus võib Eesti investeeringute osakaal nii tõusta kui langeda.

Vaata kõiki uudiseid