Palgamakse tingimused

 1. Palgamakse on AS-i LHV Pank (LHV) ja Maksu- ja Tolliameti (MTA) koostöös pakutav teenus lihtsustamaks “Tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsiooni” (TSD) esitamist.

 2. Palgamakse kasutamiseks on vajalik e-maksuametis volitatud isiku ligipääs – raamatupidaja pakett.

 3. Kõik Palgamaksena teostatud maksed kantakse deklaratsioonile ja deklaratsioon kinnitatakse automaatselt. Juhul kui deklaratsioonil esineb vigu või muudetakse deklaratsiooni e-maksuametis hiljem muude kannetega, tuleb deklaratsioon kinnitada e-maksuametis ning automaatset kinnitamist ei tehta.

 4. Palgamaksega saab TSD-le kanda töötasu, dividendide, haigusraha, juhatuse liikme tasu, minimaalse sotsiaalmaksu ning VÕS lepingujärgse tasu väljamakseid. Muude väljamaksete puhul, mis on vajalik TSD-le lisada, tuleb need deklareerida e-maksuametis.

 5. LHV on rakendanud kõiki turvameetmeid hoidmaks konfidentsiaalsena Palgamakse teostaja nõusolekul teostajale teatavaks saanud maksusaladust. Maksusaladust kasutatakse ainult Palgamakse teenuse osutamiseks.

 6. Tingimustega nõustumisel annab klient LHV-le ja MTA-le järgmised nõusolekud:

  • LHV-le Palgamakse teostamise käigus sisestatud andmete edastamiseks MTA-le ja Palgamakse teostamiseks kaasneva maksukohustuse teadasaamiseks;
  • MTA-le lugeda Palgamakse teenuse kaudu maksustamisperioodi kohta esitatud andmed lõplikult esitatuks ja TSD kinnitatuks juhul, kui MTA ei tuvasta TSD esitamise tähtpäeval deklaratsioonil vigu ning Palgamakse teenuse kaudu TSD-le kantud andmeid ei ole muutma asutud.
 7. Tingimustega nõustumisel kinnitab klient, et on kohustatud veenduma, et deklaratsioon saab MTA-le esitatud ja maksud tasutud.

 8. LHV ei vastuta deklaratsiooni õigeaegse esitamise ja maksude tasumise eest.