LHV liitus ÜRO vastutustundliku panganduse põhimõtetega

21. mai 2020

LHV Group liitus märtsis ametlikult ÜRO vastutustundliku panganduse põhimõtetega ning on välja töötanud tegevuskava antud lubaduste täitmiseks. Muu hulgas plaanib LHV muuta enda tegevuse 2022. aastal kliimaneutraalseks, lähtuvalt seatud sihist täpsustada laenu- ja investeerimispõhimõtteid ning toetada ka klientide ja Eesti finantssektori liikumist rohelisemate valikute poole.

LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu sõnul on LHV pühendunud kestlikule tegutsemisele. „Soov pikaajaliselt tegutseda eeldab pikaajalist vaadet ja vastutuse kandmist. Keskkonnasäästlik käitumine ei ole ideoloogiline, sest sellest saadav kasu, nagu puhtam loodus või tõhusam ressursikasutus, on eesmärkidena igal juhul väärtuslikud. Keskendumegi erinevate kliimalepete raames seatud alameesmärkidele, mis on ka Eestis aktuaalsed – tõhusam energia- ja ressursikasutus, pikem toodete eluiga, ringmajandus, väiksem jäätmete hulk ning puhtam keskkond,“ kommenteeris Toomsalu.

„LHV soovib edaspidi olla roheline – meie tegevuskava lähiaastateks näeb ette nii meie organisatsiooni ja kontori korda seadmist, klientidele roheliste valikute pakkumist kui ka soovi aidata Eesti majandusel üldisemalt minna üle rohelisemale toimimismudelile,“ lisas Toomsalu. „Kapitali värv on tulevikus roheline ning selle ignoreerimine võib muutuda kulukaks.“

LHV roheline tegevuskava näeb ette muu hulgas:

  • LHV CO2-jalajälje mõõtmist ja selle vähendamist,
  • kliimaneutraalsuse saavutamist LHV enda tegevuses aastal 2022,
  • Rohelise Kontori sertifikaadi taotlemist,
  • LHV toodete keskkonnamõjude kaardistamist,
  • finantsgrupi krediidipoliitika ja investeerimispoliitika uuendamist,
  • keskkonnasõbralike finantstoodete pakkumist klientidele,
  • sektorisisese koostöö toetamist, et kiirendada üleminekut jätkusuutlikumatele alustele,
  • aktiivset osalemist ÜRO vastutustundliku panganduse põhimõtete töögruppides,
  • tegevuste tulemuste regulaarset ja läbipaistvat aruandlust.

Eesti valitsuse otsusega toetada Euroopa Liidu kliimastrateegiat on võetud eesmärgid, mille saavutamine nõuab kogu ühiskonna ja kõikide sektorite ühist pingutust. Finantssektoril on seejuures mängida keskne roll majanduse kohanemisel – laenuandmise ja investeeringute kaudu saavad pangad suunata rahavood jätkusuutlikesse tegevustesse, mis toetavad üleminekut kliimaneutraalsele majandusele.

ÜRO vastutustundliku panganduse põhimõtted on maailma pankade ja ÜRO keskkonnaprogrammi finantsalgatuse arendatud ühine jätkusuutliku panganduse raamistik. Põhimõtted sätestavad pangandussektori rolli ja vastutuse tuleviku kujundamisel ning tegutsemise kooskõlas ÜRO jätkusuutliku arengu ja Pariisi kliimaleppe eesmärkidega. Nende põhimõtete järgimine võimaldab pangal juurutada jätkusuutlikkust äri kõigisse valdkondadesse ja selgitada välja, millega saab pank anda mõjukaima panuse kestlikusse arengusse. Ühine raamistik aitab pankadel uusi ärivõimalusi võimendada, arvestades järjest enam esile kerkivat kestlikku majandust.

Vastavalt ÜRO vastutustundliku panganduse põhimõtetele on LHV-l tegevuste rakendamiseks neli aastat, samas on erinevate projektidega kiiresti edasi liigutud. LHV kaasab eksperte ja huvigruppe, teeb nendega koostööd ja lubab olla oma tegevustes avatud ja läbipaistev.

Vaata lähemalt: lhv.ee/roheline

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 460 inimese. LHV pangateenuseid kasutab üle 219 000 kliendi ja LHV hallatavatel pensionifondidel on ligi 178 000 aktiivset klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut 120 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.

Vaata kõiki uudiseid