Algas Tallinna Sadama aktsiate märkimine

25. mai 2018

AS Tallinna Sadam avalikustas aktsiate esmase pakkumise prospekti, mille kohaselt saavad Eesti jaeinvestorid ning Eesti ja rahvusvahelised institutsionaalsed investorid ettevõtte aktsiaid märkida ajavahemikul 25. maist kuni 6. juunini hinnavahemikus 1,40-1,80 eurot ühe aktsia eest. Indikatiivne kogus, milleni jaeinvestorite pakkumised eeldatavasti täies mahus kinnitatakse on 1000 aktsiat. Pakkumise ülemärkimise korral võib jaeinvestor seda piiri ületavast kogusest saada soovitust vähem aktsiaid.

Koos aktsiate esmase pakkumise prospekti avaldusega esitas Tallinna Sadam noteerimisavalduse ettevõtte aktsiate noteerimiseks Nasdaqi Tallinna börsil. Eeldatav Tallinna Sadama aktsia esimene kauplemispäev on 13. juunil.

“Positsioneerime end hea dividendivõimekusega ettevõttena nii Eesti jaeinvestorite kui ka institutsionaalsete investorite vaatepunktist, sh andes võimaluse Eesti inimeste pensionivara haldajatele investeerida siinsesse majandusse,” lausus Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm. “Tallinna Sadama aktsiate noteerimine elavdab kindlasti ka Tallinna börsi ning kohalikku kapitaliturgu tervikuna, tuues siia ka uusi välisinvestoreid.”

Aktsiate esmase avaliku pakkumise raames emiteerib Tallinna Sadam kokku 75 404 968 uut aktsiat ja ettevõtte senine ainuaktsionär Eesti Vabariik kavatseb täiendavalt müüa kuni 11 300 000 Tallinna Sadama aktsiat.

Tänavu aprillis ettevõtte senise ainuaktsionäri Eesti Vabariigi poolt kinnitatud dividendipoliitika seab ettevõtte eesmärgiks maksta aastatel 2019–2020 aktsionäridele netodividende vähemalt 30 miljonit eurot aastas ning alates aastast 2021 vähemalt 70 protsenti eelmise aasta puhaskasumist.

Eesti residentidest jaeinvestorid saavad märkimisavaldused esitada pakkumise hinnavahemiku kõrgema hinnaga ehk 1,80 eurot pakutava aktsia kohta. Indikatiivne miinimumjaotis igale Eesti jaeinvestorist märkijale on 1000 aktsiat. Märkimistulemused, lõplik aktsia hind ja pakutavate aktsiate jaotus tehakse teatavaks eeldatavalt 7. juunil.

AS-i Tallinna Sadama esmase avaliku pakkumise prospekt koos lisadega ning eesti- ja venekeelne prospekti kokkuvõte on allalaetav veebilehelt investor.ts.ee.

Teates sisalduv informatsioon on vaid informatiivse tähendusega ning pole mõeldud investeerimisotsuse langetamiseks. Enne otsuse langetamist tutvu palun hoolikalt investeeringut puudutavate materjalide ja võimalike riskidega ning vajaduse korral pea nõu asjatundjaga. Pakkumise prospekt, selle lisa ja kokkuvõte on saadaval ettevõtte kodulehel investor.ts.ee ja Finantsinspektsiooni kodulehl www.fi.ee.

Vaata kõiki uudiseid