Alates eilsest saavad mikroettevõtted LHV-st mikrolaenu

24. mai 2016

LHV Pank tõi koostöös Euroopa Investeerimisfondiga (EIF) Eestis turule spetsiaalselt mikroettevõtetele mõeldud laenutoote LHV Mikrolaen.

LHV Mikrolaenu saavad vähem kui kümne töötajaga ja kuni 2 miljoni eurose aastakäibega ettevõtted. Laenusumma suurus on 5000–25 000 eurot. Laenu on võimalik taotleda elektrooniliselt aadressil lhv.ee/mikrolaen. EIF-i toel pakub LHV mikroettevõtetele laenule mõistlikke tingimusi: laenuperiood on 1–5 aastat; intress alates 6%, millele lisandub 6 kuu euribor ja mis sõltub ettevõtte skooringust; lepingutasu 1,5% ning tagatiseks sobib eraisiku või ettevõtte käendus ehk ettevõtte vara ei pea tagatiseks seadma.

„Eesti Panga andmetel on rohkem kui üheksa ettevõtet kümnest mikroettevõtted ning nad annavad tööd pea kolmandikule kogu tööealisest elanikkonnast. Kui viimase kümne aasta jooksul on mikroettevõtetes lisandunud hulganisti töökohti ja hõivatute arv on oluliselt kasvanud, siis valikud oma ettevõttele lisafi­nantseeringut leida on seni olnud napid,“ rääkis LHV Panga juhatuse esimees Erki Kilu.

„Väike- ja keskmise suurusega ettevõtted on LHV Panga peamised kliendid ja soovime koos Euroopa Investeerimisfondiga rahastamisvõimalusi väikeettevõtjate jaoks täiendada. Oleme pannud rõhku asjaajamise lihtsusele ja teinud mikrolaenu taotlemise võimalikult suurel määral automatiseerituks. Mikrolaenu taotlemisele ja saamisele ei peaks väikesed ettevõtted üleliia oma aega kulutama,“ kommenteeris Kilu.

LHV Mikrolaenu saavad ettevõtted kasutada nii, kuidas soovivad, kuid peamiselt on see mõeldud ettevõtete kasvu toetamiseks või järgmiseks arenguhüppeks. Laen sobib näiteks äri arendamiseks, seadmete ja masinate ostuks, käibevahendite hanki­miseks või muude väikeinvesteeringute tegemiseks. Taotlemine on maksimaalselt automaatne ja vastuse saa­miseks ei kulu palju aega. Erandeid tingimuste osas LHV Pank teha ei plaani.

Vastavalt Euroopa Investeerimisfondi (EIF) ja LHV Panga kokkuleppele pakub LHV mikroettevõtetele tuge Euroopa Liidu tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi (EaSI) raames. EaSI programmi garantii maht LHV Pangale on 12 miljonit eurot ja see katab laenusid mikroettevõtetele, seal hulgas sotsiaalse tõrjutuse ohus gruppidele, kellel võiks muidu olla keeruline oma ettevõtteid laenuga headel tingimustel rahastada. Euroopa Komisjon algatas EaSI garantii süsteemi 2015. aasta juunis ja seda haldab Euroopa Investeerimisfond.

„EL-i rahatusabiga avab LHV täiesti uue laenutoote mikrorahastamise segmendile. Rohkem kui 700 Eesti mikroettevõtjat, nende hulgas noored ettevõtjad ja vähemused, saavad kasu mõistlikel tingimustel antud laenudest. See näitab veelkord, et Euroopa Komisjon on pühendunud Euroopas tööhõive suurendamisele ja suurema hulga inimeste tööle aitamisele ning peab eriti silmas kõige haavatavamat osa tööturust,“ kommenteeris Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik Marianne Thyssen.

„Olen rõõmus, et allkirjastasime esimese mikrofinantseerimise kokkuleppe Eestis LHV Pangaga. Olen kindel, et LHV kiire elektrooniline laenutaotlemise protsess toetab laenuturul nõrgemas seisus mikroettevõtteid. Tegemist on esimese EaSI kokkuleppega Eestis ja loodame tulevatel kuudel allkirjastada sarnaseid tehinguid ka teistes uutes riikides,“ kommenteeris EIFi juht Pier Luigi Gilibert.

LHV Mikrolaenu saavad ettevõtted taotleda alates 23. maist aadressil lhv.ee/et/mikrolaen.

LISAINFO

Tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm (EaSI)

EaSI programmi abil toetab Euroopa Komisjon mikrorahastamist ja sotsiaalset ettevõtlust kogumahus 193 miljonit euroga ajavahemikul 2014–2020. Eesmärk on kuni 25 000 euro suuruste laenudega suurendada sotsiaalse tõrjutuse ohus ettevõtjate ligipääsu mikrorahastamisele. Sellele lisaks toetab programm esmakordselt sotsiaalset ettevõtlust kuni 500 000 euro suuruste laenudega. Praegusel hetkel toimub mikrofinantseerimise ja sotsiaalse ettevõtluse toetamine EaSI garantii kaudu, mis võimaldab finantsvahendajail suunata oma pakkumised ka mikroettevõtetele, mille ligipääs rahastusele oleks muidu riski- või sotsiaalsetel kaalutlustel vähene. Euroopa Komisjon on andnud EaSI garantii haldamise EIF-ile.

Euroopa Investeerimisfond (EIF)

EIF kuulub Euroopa Investeerimispanga gruppi. Selle keskne missioon on toetada Euroopa mikro-, väikeseid- ja keskmisi ettevõtteid luues neile rahastusvõimalusi. EIF arendab just sellele turusegmendile mõeldud riskikapitali ja kasvukapitali, garantiisid ja mikrofinantseerimise vahendeid. EIF-i roll on viia ellu Euroopa Liidu innovatsiooni, teadus- ja arendustegevuse, ettevõtluse, kasvu ja tööhõive eesmärke. EIF ei toeta ettevõtteid vahenditega otse, vaid viib oma tegevusi ellu finantsvahendajate kaudu, nagu Eestis LHV Pank. Lisaks 28 Euroopa Liidu liikmesriigile tegutseb EIF ka teistes EaSI programmis osalevates riikides.

Vaata kõiki uudiseid