LHV Pensionifond XS

Aktiivne juhtimine • Konservatiivne strateegia
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
2
1
7
Riskiklass
21,57%
0%
100%
Investeerib Eestisse
3291
Investorite arv

Sobib kui

  • sul on pensionini aega vähem kui 3 aastat,
  • oled madala riskitaluvusega,
  • sinu eesmärgiks kogutud raha säilitamine ja kaotuse vältimine.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia

Fondi vara investeeritakse vähemalt 90% ulatuses investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse, reguleeritud turul kaubeldavatesse rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, peamiselt eelnimetatud varadesse investeerivate teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse ja muusse varasse. Pensioniks kogutav raha püsib stabiilsena. Fondi vara investeerimisel järgitakse konservatiivsele pensionifondile õigusaktidest tulenevaid reitingupiiranguid. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on madala riskiga võlainstrumendid.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 30.04.2022 seisuga

Suurimad investeeringud
Luminor 0.792% 03/12/249,09%
German Government 1.5% 04/09/228,00%
France Government 2.25% 25/10/226,77%
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/276,03%
Bank of America 04/05/234,75%
BNP Paribas 2.875% 24/10/224,69%
ZKB Gold ETF4,53%
ALTUMG 1.3% 07/03/254,17%
Elering 0.875% 03/05/20233,82%
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/253,77%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
Luminor 0.792% 03/12/249,09%
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/276,03%
Elering 0.875% 03/05/20233,82%

Varaklassid

Andmed on toodud 30.04.2022 seisuga.

Fondi info

Fondi info
Fondi maht (seisuga 30.04.2022)13 343 958,43 €
FondivalitsejaAS LHV Varahaldus
Omaosalus fondis50 000 osakut
Depootasu määr0,0576% (maksab LHV)
DepositooriumAS SEB Pank

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,5130%

Edukustasu: puudub

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 0,53%

Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2021. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.

Aprill 2022: soetasime üle pika aja börsidelt võlakirju

Romet Enok, fondijuht

Tegime üle väga pika aja uue investeeringu rahvusvahelistel võlakirjaturgudel, kui soetasime peamiselt Hiinas tegutseva Lõuna-Aafrika päritolu veebiäri Prosus väärtpabereid. Veidi pikaajalisemate kui kuueaastaste võlakirjade oodatav tootlus on 3,5%.

Fondi varadest moodustavad jätkuvalt suurima osa väga lühikese tähtajaga ja seega turu liikumiste eest suhteliselt hästi kaitstud võlakirjad. Nii suurendavad praegu üle maailma tõusvad intressid tunduvalt fondi edaspidist oodatavat tootlust. Börsidel tegutsemise kõrval jätkame tööd ka kohalike ettevõtetega, et leida mõlemast suunast oma fondi jaoks parimad investeeringud.

Märts 2022: soetasime Coop Panga võlakirju

Romet Enok, fondijuht

Osalesime võlakirjaemissioonil, millega kodumaine Coop Pank kaasas taas kapitali oma laenuportfelli kasvatamiseks. Võlakirjade intress on 5% aastas ja Coop Pangal tekib esimest korda õigus väärtpaberid tagasi maksta viie aasta pärast. Tegu on väga mitme seadusega tugevalt reguleeritud instrumendiga, mis on siiski suurema riskiga kui hoiused. Sarnased investeeringud on fondis varem olnud Läti panga Citadele ja Leedu panga Šiaulių väärtpaberid, mille aastaintress oli samuti 5-6%.

Teise märkimist väärt sündmusena müüsime veidi kulda, sest selle kiire hinnatõus tõstis positsiooni fondis lubatud limiidini.

Euroopa turgudel jätkub seevastu võlakirjade odavnemine. Kuna oleme täielikult vältinud Euroopast pikaajaliste võlakirjade soetamist, tähendab praegune hinnalangus seda, et meie fondi väljavaated paranevad märgatavalt. Teiste sõnadega toob võlakirjade hinnalangus Euroopas kaasa nende nüüd ostjale kõrgema teenitava intressi.

Veebruar 2022: investeering kulda pakkus kaitset

Romet Enok, fondijuht

Veebruar oli meie aasta alul soetatud kullapositsioonile väga tugev kuu. Ebakindlal ajal on kulla järele ikka tavalisest suurem nõudlus. Lisaks on maailma juhtiva majandusega riikides endiselt probleemiks inflatsioon, mis näitab pigem kiirenemise märke. Inflatsiooni tõttu oli kehv kuu ka peamistel võlakirjaturgudel.

Nagu oleme varem korduvalt öelnud, hoidume täielikult investeerimast pikaajalistesse võlakirjadesse. Samal ajal oleme valmis kasutama kiiresti ära segasel ajal tekkida võivaid võimalusi.

Pikaajalised eesmärgid aitavad püsida õigel kursil
Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht

Viimastel kuudel on muutunud pilved maailmamajanduse kohal kiiresti tumedamaks. Kuigi tööpuudus on nii USA-s kui ka Euroopas väike ja palgad kasvavad kiiremini kui enne koroonakriisi, on tarbijate ostujõud hakanud kahanema, kuna hinnakasv sööb ära kogu sissetulekute kasvu ja veel enamgi.