LHV Pensionifond XS

Aktiivne juhtimine • Konservatiivne strateegia
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
2
1
7
Riskiklass
30,53%
0%
100%
Investeerib Eestisse
2929
Investorite arv

Sobib kui

  • sul on pensionini aega vähem kui 3 aastat,
  • oled madala riskitaluvusega,
  • sinu eesmärgiks kogutud raha säilitamine ja kaotuse vältimine.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia

Fondi vara investeeritakse vähemalt 90% ulatuses investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse, reguleeritud turul kaubeldavatesse rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, peamiselt eelnimetatud varadesse investeerivate teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse ja muusse varasse. Pensioniks kogutav raha püsib stabiilsena. Fondi vara investeerimisel järgitakse konservatiivsele pensionifondile õigusaktidest tulenevaid reitingupiiranguid. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on madala riskiga võlainstrumendid.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 31.01.2023 seisuga

Suurimad investeeringud
German Treasury Bill 22/03/239,54%
Luminor 0.792% 03/12/246,72%
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/276,39%
Estonia 4.0% 12/10/20325,51%
ZKB Gold ETF4,67%
ALTUMG 1.3% 07/03/254,25%
Elering 0.875% 03/05/20234,01%
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/253,79%
France Government 25/02/233,18%
France Government 25/03/233,18%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
Luminor 0.792% 03/12/246,72%
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/276,39%
Estonia 4.0% 12/10/20325,51%

Varaklassid

Andmed on toodud 31.01.2023 seisuga.

Fondi info

Fondi info
Fondi maht (seisuga 28.02.2023)12 540 135,63 €
FondivalitsejaLHV Varahaldus
Omaosalus fondis50 000 osakut
Depootasu määr0.0456% (maksab LHV)
DepositooriumAS SEB Pank

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,5130%

Edukustasu: puudub

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 0,55%

Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2022. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.

Veebruar 2023: investeerisime Latvenergo võlakirjadesse

Romet Enok, fondijuht

Uue investeeringuna lisasime fondi Läti ühe suurima ettevõtte Latvenergo värske võlakirja. Kuueks aastaks laenatud raha hinnaks kujunes 4,95%. Näiteks veel aasta tagasi laenas Latvenergo raha aastaintressiga 2,4%. Intressid on kogu maailmas jätkuvas tõusutrendis ja ühes sellega kerkib ka intress, mis teenitakse fondide tehtavatelt investeeringutelt.

Euroopa Keskpanga tegevus hoidis intresse aastaid tasemel, kus Baltikumi suurimad ettevõtted said raha kaasata vähem kui 1% aastaintressiga. Nüüdseks on Latvenergo näitel ligikaudu 5% suurune aastatootlus uus normaalsus.

Jaanuar 2023: lisasime portfelli Luminori võlakirju

Romet Enok, fondijuht

Jaanuar tõi rahvusvahelistel võlakirjaturgudel kaasa väärtpaberite hinnatõusu ja ettevõtted asusid laenama erakordselt aktiivselt. Kuna väljavaated on endiselt väga segased, on igati mõistetav, et nad reageerisid positiivsele keskkonnale nii kiiresti.

Lisasime portfelli Luminor Banki väljastatud uusi võlakirju. Ida-Euroopa ettevõtted peavad pakkuma Ukrainas Venemaa peetava sõjaga kaasneva ebakindluse tõttu investoritele jätkuvalt kõrgemaid intresse ja nii kujunes intressimääraks 7,25%.

Fondi jaanuarikuu suure tootluse taga olid peamiselt pikema tähtajaga võlakirjad, sealhulgas eelmise aasta sügisel tehtud suured ostud.

Detsember 2022: võlakirjaturul viimaste aastakümnete keerulisim aasta

Romet Enok, fondijuht

Detsembris jäid Euroopa võlakirjaturud taas miinuspoolele. Samuti oli kogu 2022. aasta kokkuvõttes viimaste aastakümnete üks raskemaid. Keskpankade järsk intresside tõstmine tabas enamikku turuosalisi üllatusena ja seetõttu olid liikumised kohati järsud.

Mida rohkem otsisid investorid riski ja seega omasid pikemaajalisi võlakirju, seda rohkem nad kaotasid. Turu keskmisena kujunes lõpuks Euroopas tulemuseks –17% ja näiteks Eesti riigi võlakiri pakkus eelmisel aastal tootluseks –21%.

LHV pensionifond XS lõpetas sellistes tingimustes aasta tulemusega –3,6%, olles sellega parima tulemusega Eesti konservatiivne pensionifond. LHV XS on ühtlasi jätkuvalt suurima tootlusega nii viimase kolme, viie, kümne kui ka 15 aasta arvestuses.

Hinnalangus turul pakkus meile aasta jooksul hulga võimalusi soetada fondi uusi positsioone atraktiivselt intressitasemelt. Sellest hoolimata on fondil veel arvestataval hulgal likviidsust, sest ettevõteteni pole majanduslanguse mõju jõudnud ja järgmine ostukoht võib peituda just seal.

Madalama inflatsiooni hinnaks on tõenäoliselt majanduslangus
Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht

Aasta algas väärtpaberiturgudel võimsalt: üleilmne indeks MSCI World kerkis jaanuaris eurodes mõõdetuna 5,2%. USA 500 suurettevõtte aktsiaid koondav S&P 500 indeks lisas väärtusele juurde 4,7% ja USA tehnoloogiasektorit peegeldav Nasdaq tõusis pärast eelmise aasta suurt langust isegi 9,1%. Jaapani Nikkei indeksi väärtus kasvas 3,9% ja Euro Stoxx 50 indeks 9,9%.