LHV Pensionifond XS

Aktiivne juhtimine • Konservatiivne strateegia
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
2
1
7
Riskiklass
25,07%
0%
100%
Investeerib Eestisse
3137
Investorite arv

Sobib kui

  • sul on pensionini aega vähem kui 3 aastat,
  • oled madala riskitaluvusega,
  • sinu eesmärgiks kogutud raha säilitamine ja kaotuse vältimine.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia

Fondi vara investeeritakse vähemalt 90% ulatuses investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse, reguleeritud turul kaubeldavatesse rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, peamiselt eelnimetatud varadesse investeerivate teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse ja muusse varasse. Pensioniks kogutav raha püsib stabiilsena. Fondi vara investeerimisel järgitakse konservatiivsele pensionifondile õigusaktidest tulenevaid reitingupiiranguid. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on madala riskiga võlainstrumendid.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 31.08.2022 seisuga

Suurimad investeeringud
Luminor 0.792% 03/12/249,44%
German Government 1.5% 04/09/228,48%
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/276,39%
German Treasury Bill 21/09/20225,97%
BNP Paribas 2.875% 24/10/224,97%
ZKB Gold ETF4,53%
ALTUMG 1.3% 07/03/254,23%
Elering 0.875% 03/05/20234,00%
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/253,80%
Banco Santander 1.375% 14/12/223,22%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
Luminor 0.792% 03/12/249,44%
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/276,39%
Elering 0.875% 03/05/20234,00%

Varaklassid

Andmed on toodud 31.08.2022 seisuga.

Fondi info

Fondi info
Fondi maht (seisuga 31.08.2022)12 557 876,59 €
FondivalitsejaLHV Varahaldus
Omaosalus fondis50 000 osakut
Depootasu määr0,0576% (maksab LHV)
DepositooriumAS SEB Pank

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,5130%

Edukustasu: puudub

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 0,53%

Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2021. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.

August 2022: lisasime Latvenergo odavnenud võlakirja taas fondi

Romet Enok, fondijuht

Soetasime fondi uuesti Läti riikliku energiaettevõtte Latvenergo võlakirju. Ettevõte oli olnud pikki aastaid (kuni võlakirja tagasimaksmiseni juuni alguses) üks meie portfelli suuri investeeringuid. Kuna ettevõtte teine börsil kaubeldav võlakiri oli samal ajal märkimisväärselt odavnenud, kasutasime tagasimaksest laekunud raha ja lisasime Latvenergo taas oma portfelli. Finantsturgudel on ebamäärasust endiselt palju ja seetõttu on väga väärtuslik olla võimeline avanevaid võimalusi ära kasutama.

Juuli 2022: soetasime kinnisvaraettevõtte Kojamo võlakirju

Romet Enok, fondijuht

Rahvusvahelistelt börsidelt lisasime fondi portfelli Soome suure kinnisvaraettevõtte Kojamo võlakirju. Ettevõte on Soome eluasemeturul väga pika ajalooga, arendades ja omades kortereid nii Helsingis kui ka mujal üle riigi. Kojamo suurimad omanikud on Soome pensionifondid ja ametiühingud ning ettevõtte aktsia on Helsingi börsil kaubeldav.

Töötame aktiivselt nii kohalike projektide analüüsimisel kui ka selleks, et leida võimalusi rahvusvahelistel võlakirjaturgudel. Mõlema suuna kasutamine ja ka võrdlemine annab meile eelise nende ees, kes keskenduvad ainult ühele neist kahest.

Juuni 2022: riigivõlakirjade turg näitab stabiliseerumise märke

Romet Enok, fondijuht

Juunis jõudis tagasimakse tähtajani taas märkimisväärne hulk meie võlakirjainvesteeringutest. Viimase paari aasta jooksul ei ole me teinud kuigi palju pikaajalisi investeeringuid ning nüüdses intressitõusu keskkonnas tähendab see võimalust investeerida uuel ja kõrgemal intressitasemel.

Valitsuste võlakirjade turud näitavad pärast pooleaastast langust juba stabiliseerumise märke. Järgmine strateegiline küsimus keerleb selle ümber, mis juhtub ettevõtete maksevõimega siis, kui majanduskasv nüüd selgesti jahtub või pöördub isegi langusse. See võib tähendada ettevõtete võlakirjade hindade edasist langust ja seda riski arvestades me juhimegi fondi investeeringuid.

Investeerimine inflatsioonilises keskkonnas
Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht

Pärast üllatavalt ulatuslikku tõusu juulis pöörasid maailma suurimad aktsiaturud augustikuus taas langusesse. USA suurimate ettevõte väärtust peegeldav S&P 500 indeks kaotas läinud kuul eurodes mõõdetuna 2,9% oma väärtusest ja Jaapani Nikkei indeks kahanes 1,5%.