LHV Pensionifond XS
Aktiivne juhtimine • Konservatiivne strateegia
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
2
1
7
Riskiklass
18,75%
0%
100%
Investeerib Eestisse
3948
Investorite arv

Sobib kui

  • sul on pensionini aega vähem kui 3 aastat,
  • oled madala riskitaluvusega,
  • sinu eesmärgiks kogutud raha säilitamine ja kaotuse vältimine.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia

Fondi vara investeeritakse vähemalt 90% ulatuses investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse, reguleeritud turul kaubeldavatesse rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, peamiselt eelnimetatud varadesse investeerivate teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse ja muusse varasse. Pensioniks kogutav raha püsib stabiilsena. Fondi vara investeerimisel järgitakse konservatiivsele pensionifondile õigusaktidest tulenevaid reitingupiiranguid. Fondi pikaajaliselt eelistatuim varaklass on madala riskiga võlainstrumendid.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 31.10.2021 seisuga

Suurimad investeeringud
German Government 1.5% 04/09/229,64%
Luminor 0.792% 03/12/249,54%
France Government 2.25% 25/10/227,79%
Temasek 0.5% 01/03/226,11%
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/275,63%
Bank of America 04/05/234,45%
BNP Paribas 2.875% 24/10/224,39%
ALTUMG 1.3% 07/03/253,99%
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/253,68%
Elering 0.875% 03/05/20233,58%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
Luminor 0.792% 03/12/249,54%
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/275,63%
Elering 0.875% 03/05/20233,58%

Varaklassid

Andmed on toodud 31.10.2021 seisuga.

Fondi info

Fondi info
Fondi maht (seisuga 31.10.2021)14 297 206,49 €
FondivalitsejaAS LHV Varahaldus
Omaosalus fondis50 000 osakut
Depootasu määr0,0576% (maksab LHV)
DepositooriumAS SEB Pank

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,486%

Edukustasu: puudub

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 0,53%

Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.

Oktoober 2021: suurendasime Šiaulių panga võlakirjainvesteeringut

Romet Enok, fondijuht

Leedu Šiaulių bank teatas börsile oma kvartalitulemustest, millest selgus, et kasvu jätkavad nii laenu- ja hoiusemaht kui ka kasum. Ettevõte korraldas septembris enda jaoks haruldase avaliku võlakirjaemissiooni, kus osalesid ka LHV pensionifondid. Juba varem on meie fondid investeerinud Šiaulių allutatud võlakirjadesse, mille pank müüs LHV fondidele otsetehinguga.

Euroopa võlakirjaturgudel oli oktoober taas nõrk. Enim on kannatada saanud riigivõlakirjad, mille puhul on isegi keskmine tulemus juba ligikaudu 4% kehvem aasta algusest. Loomulikult on rohkem odavnenud pikaajalised võlakirjad. Nagu oleme oma kuuülevaadetes korduvalt ja korduvalt teatanud, hoidume praegu investeeringutest pikaajalistesse riigivõlakirjadesse täielikult.

September 2021: investeerisime Leedu panga võlakirjadesse

Romet Enok, fondijuht

Uue investeeringuna märkisime septembris Leedu panga Šiaulių võlakirju. Kuigi panga laenuportfell on konservatiivselt rahastatud kohalike hoiustega, nõuavad panganduseeskirjad ka sellist tüüpi võlakirjade väljastamist. Šiaulių panga kasumlikkus on hea ja tema turuosa Leedus kasvab. Võlakirjainvestoritele lisab kindlust Euroopas ainulaadne olukord, kus pank on nii Euroopa Keskpanga otsejärelevalve all kui ka olulises osas kuulub Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangale (EBRD). Juba varasemast kuulub meie pensionifondidele Šiaulių panga allutatud võlakirju, mis on emiteeritud otse LHV fondidele.

August 2021: Transpordi Varahaldus lunastas võlakirjad

Romet Enok, fondijuht

Augustis lõppes üks fondi otseinvesteering, kui Transpordi Varahaldus lunastas enne tähtaega oma võlakirjad. Ettevõtte lennukipargi rahastamiseks olime võlakirjalepingud sõlminud 2017. aasta kevadel. Investeering tõi vahepealsel ajal fondile sisse 2,85% intressi aastas, mis oli parem tulemus, kui samal ajal oleks olnud võimalik teenida Euroopa börsil kaubeldavate võlakirjade turu keskmisena.

Võlakirjaturud jäid Euroopas ka augustis peamiselt miinuspoolele, kaotades hinnas ligikaudu pool protsenti. Börsivõlakirjade portfellis hoiame riske endiselt väiksena nii intressides kui ka madala reitinguga ettevõtete võlakirjade vältimise teel.

Mis siis, kui inflatsioon ei olegi ajutine?
Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht

Oktoober oli aktsiaturgudel hea kuu, mis tähendas üleilmse indeksi MSCI World puhul eurodes mõõdetuna 5,8% kasvu. USA suurimate ettevõtete aktsiaid koondav S&P 500 indeks kallines lausa 7,2%, jõudes kuu lõpuks uuele rekordtasemele. Euroopa suurettevõtete aktsiaid järgiva Stoxx 50 indeksi väärtus kerkis 5,0%. Arenevate turgude ettevõtete väärtus suurenes samuti, kuid mõnevõrra tagasihoidlikumalt: 1,2%.