Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond
Passiivne juhtimine • Konservatiivne strateegia
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
3
1
7
Riskiklass
0,00%
0%
100%
Investeerib Eestisse
2185
Investorite arv

Sobib kui

  • sul on pensionieani jäänud vähem kui 10 aastat,
  • oled nõus kaotuse vältimiseks kõrgema tootluse võimalusest loobuma.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia

Fondivalitseja rakendab passiivset investeerimisstrateegiat, investeerides fondi vara üksnes nimetatud finantsindekseid järgivate investeerimisfondide osakutesse. Investeerimisfondide valimisel eelistatakse passiivselt juhitud madala kogukulumääraga, madalate tehingukuludega ja likviidsemaid eurofonde.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 31.10.2021 seisuga

Suurimad investeeringud
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible24,29%
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible24,28%
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible24,25%
BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X224,23%

Eesti suunalised investeeringud puuduvad

Varaklassid

Andmed on toodud 31.10.2021 seisuga.

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,31%

Edukustasu: puudub

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 0,43%

Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.