Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond
Passiivne juhtimine
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
5
1
7
Riskiklass
0,00%
0%
100%
Investeerib Eestisse
25175
Investorite arv

Sobib kui

  • sa oled noorem kui 55-aastane,
  • tahad saavutada parimat võimalikku tootlust pika aja vältel ja sind ei löö rivist välja turu lühiajalised kõikumised.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia

Fondivalitseja rakendab passiivset investeerimisstrateegiat, investeerides fondi vara üksnes nimetatud finantsindekseid järgivate investeerimisfondide osakutesse. Investeerimisfondide valimisel eelistatakse passiivselt juhitud madala kogukulumääraga, madalate tehingukuludega ja likviidsemaid eurofonde.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 31.10.2021 seisuga

Suurimad investeeringud
BlackRock BGIF - World Equity Index - X228,54%
BlackRock ISF - Developed World Index28,45%
BlackRock ISF - Developed World ex Tobacco24,65%
BlackRock ISF - Emerging Markets Index10,48%
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X26,86%

Eesti suunalised investeeringud puuduvad

Varaklassid

Andmed on toodud 31.10.2021 seisuga.

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,31%

Edukustasu: puudub

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 0,39%

Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.