Swedbank Pensionifond K100
Aktiivne juhtimine
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
5
1
7
Riskiklass
8,82%
0%
100%
Investeerib Eestisse
106381
Investorite arv

Sobib kui

  • sinu vanus on kuni 44 aastat,
  • oled suhteliselt kõrge riskitaluvusega ning väärtpaberite põhiomadustest ja riskidest teadlik pensionikoguja,
  • sinu eesmärgiks on pensioniraha pika aja jooksul (üle 10 aasta) võimalikult palju kasvatada.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia

Kuni 75% fondi varadest investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse, kusjuures kuni 50% varast on lubatud investeerida otse aktsiatesse. Ülejäänu investeeritakse võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ja muudesse varadesse.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 31.10.2021 seisuga

Suurimad investeeringud
Access Europa A13,83%
Access Edge Emerging Markets A7,57%
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS ETF5,79%
Globalfond A3,63%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF3,30%
AMUNDI I.S-MSCI EME.E.L.-UCI.ETF DR USD2,39%
Apple2,15%
Microsoft2,07%
EfTEN Kinnisvarafond II AS1,45%
Amundi Index Euro Corporate Sr1,31%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
Eften Kinnisvarafond II AS1,45%
East Capital Baltic Property Fund III1,05%
LHV Group AS0,81%

Varaklassid

Andmed on toodud 31.10.2021 seisuga.

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,53%

Edukustasu: puudub

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 0,66%

Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.