Swedbank Pensionifond K30
Aktiivne juhtimine
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
3
1
7
Riskiklass
19,04%
0%
100%
Investeerib Eestisse
34590
Investorite arv

Sobib kui

  • sinu vanus on 55-62 aastat,
  • oled mõõduka riskitaluvusega pensionikoguja,
  • sinu eesmärgiks on pensioniks kogutud raha keskmise kogumistähtaja jooksul (vähemalt 7 aastat) stabiilselt kasvatada.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia

Fondi varadest kuni 25% investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse ja ülejäänu võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ning muudesse varadesse.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 31.10.2021 seisuga

Suurimad investeeringud
iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF4,59%
EfTEN Kinnisvarafond II AS3,98%
Access Edge Emerging Markets A2,98%
iShares USD Corp Bond UCITS ETF2,62%
Corporate Bond Europe High Yield A2,42%
East Capital Baltic Property III2,16%
Hungary Government 0.500% 3011181,77%
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS ETF1,70%
Ignitis Grupe 2.000% 3005211,67%
Luminor Bank VAR 2412031,56%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond II AS3,98%
East Capital Baltic Property Fund III2,16%
Luminor Bank VAR 2412031,56%

Varaklassid

Andmed on toodud 31.10.2021 seisuga.

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,53%

Edukustasu: puudub

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 0,66%

Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.