Luminor Pensionifond Jätkusuutlik Tulevik, Indeks
Passiivne juhtimine
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
6
1
7
Riskiklass
0,00%
0%
100%
Investeerib Eestisse
301
Investorite arv

Sobib kui

  • Sinu kogumisperiood on üle 10 aasta pikk,
  • talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi, et pikemas perspektiivis teenida potentsiaalselt kõrget tootlust.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia

Fondi vara investeeritakse aktsiafondidesse ja muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse. Sõltumata olukorrast finantsturgudel hoitakse aktsiariski 100% lähedal. Fond investeerib globaalselt. Fond võib investeerida erinevatesse majandusharudesse ja regioonidesse ning erinevates valuutades nomineeritud varadesse.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 31.10.2021 seisuga

Suurimad investeeringud
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF23,72%
iShares MSCI World SRI UCITS ETF21,11%
UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI World Socially Responsible UCITS ETF19,95%
Amundi Index MSCI World SRI - UCITS ETF19,94%
BNP Paribas Easy MSCI World SRI Sseries 5% Capped UCITS ETF15,22%

Eesti suunalised investeeringud puuduvad

Varaklassid

Andmed on toodud 31.10.2021 seisuga.

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,25%

Edukustasu: puudub

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 1,39%

Jooksvad tasud on kindlaks määratud hinnanguliselt, tuginedes prognoositavatele kogutasudele.