Käendaja meelespea

Mida peaksid käendamisest teadma?
Käendus on käendaja lubadus vajaduse korral täita teise inimese või ettevõtte (laenusaaja) rahaline kohustus tema eest. Käendus on seega käendaja antud tagatis. Kui laenusaaja jääb võlgu, võidakse nõuda tema võla tasumist sinult kui käendajalt.
Anna käendus ainult inimesele või ettevõttele, keda sa hästi tunned ja usaldad.

Enne, kui annad käenduse:

 • kaalu hoolega, kas laenusaaja kohustuse täitmine (sealhulgas vajaduse korral tema eest laenumaksete tasumine) on sulle jõukohane. Arvesta seejuures oma elumuutuse ja majandusliku olukorra halvenemise võimalusega;
 • hinda hoolikalt oma maksevõimet ja anna käendus üksnes sellises summas (see on käendaja vastutuse maksimaalmäär), mida oled suuteline tasuma;
 • tutvu hoolikalt pangas ettevalmistatud käenduslepingu ja laenulepingu projektidega;
 • esita pangale alati tõene ja piisav teave oma finantsolukorra kohta, sest nii saab ka pank hinnata, kas sul on võimalik laenusaaja kohustus täita;
 • võta pangaga julgesti ühendust, et leida tekkinud küsimustele vastused, vajaduse korral kasuta õigusabi.

Kui hakkad allkirjastama käenduslepingut:

 • kuula pangatöötaja selgitusi nii laenulepingu kui ka käenduslepingu kohta väga tähelepanelikult;
 • ära karda talle küsimusi esitada, kui midagi jääb arusaamatuks;
 • kontrolli, et sinu kontaktandmed (aadress, telefoninumber, e-posti aadress) oleksid käenduslepingus õiged.

Kui oled käenduslepingu alla kirjutanud:

 • ole ise aktiivne ja tunne huvi, kuidas laenusaaja laenulepingut täidab. Kui tema sinu küsimustele ei vasta, pöördu kindlasti panka;
 • ja su kontaktandmed (aadress, telefoninumber või e-posti aadress) muutuvad, anna sellest pangale kohe teada. Ainult nii saad olla kindel, et vajalik teave jõuab sinuni õigel ajal;
 • tutvu hoolikalt panga saadetud teadetega ja mine kindlasti järele sulle tulnud tähitud kirjadele.

Pea meeles, et käendus on sinu kohustus tagada käendatava isiku lepingu täitmine.
Kui laenusaaja oma kohustusi ei täida (eelkõige siis, kui ta jätab laenumaksed tasumata), pöördub pank sinu poole ja annab sulle võimaluse tasuda võlg laenusaaja eest. Ära siis unusta, et oled käenduslepinguga võtnud endale kohustuse täita laenusaaja rahalised kohustused tema eest, st võlg tasuda. Kui tasud võla, on sul võimalik ära hoida lisakulude teke ja võimalikud kohtuvaidlused. Sul on õigus nõuda laenusaajalt nende summade hüvitamist, mille tasusid pangale tema eest.