Väärtpaberitehingute kulude ja tulude kalkulaator

Kalkulaator annab ülevaate, kui suurel määral mõjutavad investeeringuga kaasnevad kulud — tehingu-, haldus-, juhtimis, valuuta konveerteerimise ja muud tasud investeeringu tootlust.

109
aastat20
%50
109
aastat20
%50
lepingut100
109
aastat5
%50
%20
%50
%50
109
aastat20
Mõju tootlusele aastasKogumõju perioodi lõpuks
Makstud tasude mõju0.0%0 €
Teenustasud0.0%0 €
Instrumendi sisemised tasud0.0%0 €
Makstud tasude tõttu saamata jäänud tootluse mõju0.0%0 €
Tasude ja kulude kogumõju0.0%0 €
Tootlus aastasPerioodi lõpuks
Investeeringu lõppväärtus ilma tasudeta0.0%0 €
Investeeringu lõppväärtus pärast tasusid0.0%0 €

Eeldused: Tehing on tehtud turuhinnaga orderiga. Haldustasud arvutatakse jooksvalt investeeringu väärtusest maha. Investeeringu alg- ja lõppvaluuta on euro. Kalkulaator eeldab fikseeritud valuutakurssi investeerimisperioodi jooksul. Investeeritav kapital on investeerimisperioodi alguses ja lõpus alati sularahas, välja arvatud olukorras, kus investeeritav kapital on jõudnud nulli. Sellisel juhul lisatasusid ei rakendata.

Eeldused: Vastloodud Kasvukonto valik arvestab 12 kuulise haldustasu nulltasuga. Üle 12 kuu vanuse Kasvukonto puhul eeldatakse, et kliendi portfelli koguväärtus on vähemalt 2 500 €, kaasa arvatud ülalpool valitud instrument. Väiksema portfelli korral võib rakenduda kõrgem haldustasu miinimumsummas 0,5 eurot kuus. Noorele isikule avatud Kasvukonto puhul haldustasu arvesse ei võeta, eeldades, et isiku vanus jääb alla 26 aasta kogu investeerimisperioodi jooksul. Ülaltoodud arvutuskäik ei võta arvesse võimalikke tulemustasusid. Tehing on tehtud turuhinnaga orderiga. Haldustasud arvutatakse jooksvalt investeeringu väärtusest maha. Investeeringu alg- ja lõppvaluuta on euro. Mudel eeldab fikseeritud valuutakurssi investeerimisperioodi jooksul. Investeeritav kapital on investeerimisperioodi alguses ja lõpus alati sularahas, välja arvatud olukorras, kus investeeritav kapital on jõudnud nulli. Sellisel juhul lisatasusid ei rakendata.

Kalkulaator eeldab optsiooni sulgemist investeerimisperioodi lõpus instrumendi müügi, mitte realiseerimise kaudu. Investeeritav kapital on investeerimisperioodi alguses ja lõpus alati sularahas, välja arvatud olukorras, kus investeeritav kapital on jõudnud nulli. Sellisel juhul lisatasusid ei rakendata. Haldustasud arvutatakse jooksvalt investeeringu väärtusest maha. Investeeringu alg- ja lõppvaluuta on euro. Mudel eeldab fikseeritud valuutakurssi investeerimisperioodi jooksul.

Eeldused: Investeeritav kapital on investeerimisperioodi alguses ja lõpus alati sularahas, välja arvatud olukorras, kus investeeritav kapital on jõudnud nulli. Sellisel juhul lisatasusid ei rakendata. Tehing on tehtud turuhinnaga orderiga. Võlakirja intressitulusid ei reinvesteerita Haldustasud arvutatakse jooksvalt investeeringu väärtusest maha. Investeeringu alg- ja lõppvaluuta on euro. Mudel eeldab fikseeritud valuutakurssi investeerimisperioodi jooksul. NB: Väljaspool Balti turge kaubeldavatele võlakirjadele kehtib 50 000 euro suurune miinimumtehingu määr.