Muuda maailma.
Märkamatult.

Maailma saad muuta ka elades oma tavalist elu.
Tehes oma tavalisi asju. Lihtsalt roheliselt. Liigume koos puhtama keskkonna ja jätkusuutlikuma majanduse poole.

LHV rohepööre

Inimtegevusest tingitud kliimamuutused on meie põlvkonna suurimaid probleeme, mille lahendamisel on finantssektoril keskne roll. Majanduse rahavoogude osana toetame üleminekut kliimaneutraalsele ja kestlikule majandusele.

LHV on liitunud ÜRO vastutustundliku panganduse põhimõtetega

Aitame kaasa Pariisi kliimaleppes seatud eesmärkide täitmisele

Toetame Eesti eesmärki saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalne majandus

Soovime olla üks erasektori liidritest keskkonnasäästlike investeeringute alal

Oleme avatud uue majanduse võimalustele

Järgime rohelise kontori põhimõtteid. Aastast 2022 on meie kontoritegevus kliimaneutraalne

LHV rohelised projektid

Eesti on võtnud sihiks saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus. Selle eesmärgi täitmiseks on vajalik riigi, avaliku sektori ja erasektori koostöö ning üksikasjalik plaan. LHV on algatanud ettevõtmisi, et oma tegevusega üleminekut eest vedada.

Loe lisa

LHV rohelised tooted

Ühiskonnale olulise sektori osana mõjutame meid ümbritsevat keskkonda kõige otsesemalt oma toodete ja teenuste kaudu. Oleme töötanud välja pakkumised, mis aitavad LHV klientidel teha keskkonnasäästlikke valikuid.

Loe lisa

Koostöö

Rohetiiger

Rohetiiger on SA Teeme Ära uus algatus, millest on plaan kujundada järgmine suur kogu riiki hõlmav ettevõtmine, just nagu varem käima lükatud koristuspäev. Rohetiigrit võib võrrelda ka kunagise Tiigrihüppega. Rohetiiger loob ringmajanduse mudeli üksikisikule, kogukonnale, ettevõtetele ja riigile. Rohetiigrist saab tulevikus suunanäitaja ka teistele riikidele. LHV on Rohetiigri algatuse seni ainus pangandussektori esindaja ja partner.

Eesti Pangaliit

LHV algatusel loodi jaanuaris 2020 Eesti Pangaliidu jätkusuutliku panganduse toimkond. Selle peamised eesmärgid on aidata finantseerimistegevuse kaudu tuvastada ja kasutada uusi jätkusuutlikke ärivõimalusi, mis suurendavad Eesti, ettevõtete ja kogukondade konkurentsivõimet, aidata kaasa jätkusuutlikkuse teadlikkuse kasvule ühiskonnas ja olla partner riigiasutustele, Eesti Pangale ja mõjuorganisatsioonidele jätkusuutliku finantseerimise valdkonna arendamisel.

Finance Estonia

LHV on MTÜ FinanceEstonia liige ja sealse tegevuse kaudu saame aidata kaasa jätkusuutliku panganduse põhimõtete levimisele kogu finantssektoris. Toetame ka FinanceEstonia korraldatavat „Green Finance’i“ konverentsi, mille eesmärk on arutleda rohelise mõtteviisi kui tulevikutrendi üle kogu finantsteenuste maailmas. FinanceEstonia toetab finantsvaldkonna arengut, innovatsiooni ja teenuste eksporti.

Kuldtaseme märgis tähistab silmapaistvalt vastutustundlikku organisatsiooni, kes on teadlikult vastutustundlik ja näitab üles initsiatiivi, süsteemsust ja järjepidevust, mis tagab vastutustundliku käitumise kõigil juhtimistasanditel ja kõigi töötajate poolt. Ettevõte on eeskujuks ja suunanäitajaks, et vastutustundlik tegutsemine leviks tema valdkonna teiste organisatsioonide või seotud osapoolte seas laiemalt.

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon