Ava konto

Käsitsi andmete sisestamisel ei ole võimalik kontot kohe elektrooniliselt avada.

Isikuandmed

Ettevõtte andmed

LHV Pank ei edasta sinu poolt avaldatud kontaktandmeid oma koostööpartneritele ega muudele kolmandatele isikutele, välja arvatud seaduses ettenähtud juhtudel. Kõik pakkumised edastatakse kas LHV Panga nimel või LHV Panga vahendusel ja sul on õigus igal ajal loobuda pakkumiste saamisest. LHV Panga koostööpartnerite nimekiri ja täiendav info sinu andmete töötlemise kohta ning sinu õigustest selles osas on kättesaadav: www.lhv.ee/tingimused.

Täiendav info sinu andmete töötlemise ning sinu sellega seonduvate õiguste kohta on kättesaadav: Kliendiandmete töötlemise põhimõtted.