Kampaania reeglid

KAMPAANIAS OSALEMINE

 • Kampaania „III samba püsikorraldus“ (edaspidi: kampaania) toimub 27.11.2023-05.01.2025.
 • Kampaanias osalevad kõik vähemalt 18-aastased LHV Panga erakliendid, kes teevad AS-i LHV Varahaldus (edaspidi ka: LHV Varahaldus) poolt valitsetavasse III samba pensionifondi enda pensionikonto kasuks püsikorraldusega sissemakseid. Seejuures peavad püsikorralduse alusel tehtavad sissemaksed olema igakuised. Eelkirjeldatud tingimustele vastav püsikorralduse leping peab kehtima ka loosimise kuupäeval.
 • Kõik kampaanias osalejad, kes on täitnud eelkirjeldatud tingimused, on automaatselt registreeritud loosimisse. Loosimises osaleval isikul on 1 hääl, olenemata sellest, mitu kampaania tingimustele vastavat püsikorralduse lepingut on ta LHV Varahalduse III samba pensionifondide kasuks sõlminud.
 • Loosimised toimuvad viiel korral: 15.01.2024, 15.04.2024, 15.07.2024, 15.10.2024, 15.01.2025. Sama isik võib võitjaks osutuda korduvalt.
 • LHV Varahalduse poolt valitsetavad III samba pensionifondid on LHV Pensionifond Aktiivne III, LHV Pensionifond Indeks III ning LHV Pensionifond Roheline III. Lisainfo fondide kohta on leitav siit III sammas · LHV.
 • Loosimises ei saa osaleda AS LHV Varahaldus ega samasse kontserni (AS LHV Group, AS LHV Pank, AS LHV Finance ja AS LHV Kindlustus) kuuluvate äriühingute töötajad ega nende pereliikmed.

AUHIND

 • Loosimise auhinnaks on III samba fondiosakud. Fondiosakute väärtuseks on võitja igakuise püsimakse korrutis 12-ga, kuid mitte rohkem kui 3000 eurot, mis kantakse samasse LHV Varahalduse III samba pensionifondi, kuhu kampaania ajal sissemaksete püsikorraldus suunati.
 • Loosimise viib läbi AS LHV Pank. Panga esindajad loosivad auhinnad välja panga vastavuskontrolli spetsialisti juuresolekul.
 • Loosimises osalemiseks kehtestatud tingimuste täitmist kontrollitakse ja võitjat teavitatakse 3 päeva jooksul alates loosimisest. Seejuures peab võitja, kes on sõlminud püsikorralduse viisil, kust ei ole tuvastatav pensionifond, kuhu sissemakseid on tehtud, andma auhinna saamiseks nõusoleku pensioniregistrisse päringu tegemiseks. Kui nõusolekut ei anta, siis ei ole võimalik loosimises osalemiseks kehtestatud tingimuste täitmist kontrollida ning AS-il LHV Pank on õigus loosida uus võitja.
 • Auhind kantakse võitja pensionikontole ühe nädala jooksul peale võitjaga ühenduse saamist. Olukorras, kus võitjal on mitu kampaania tingimustele vastavat püsikorralduse lepingut LHV Varahalduse III samba pensionifondide kasuks, on võitjal õigus valida, millise fondi osakuid ta soovib.
 • Auhind ei ole asendatav või vahetatav, sh ei väljastata seda sularahas. Fondiosakuid on pärast nende pensionikontole kandmist võimalik vahetada või tagasi võtta vastava fondi tingimustes ja prospektis toodud korrale.
 • Kui auhinna võitjaga ei ole LHV Varahaldusest sõltumatutel põhjustel võimalik loosimisele järgneva 3 päeva jooksul ühendust saada või võitja loobub auhinnast, korraldatakse uus loosimine, et leida uus võitja.
 • Auhinna ülekandmisega seotud maksud tasub LHV Varahaldus.

KOHUSTUSED/MUU

 • Iga kampaanias osaleja kohustub aktsepteerima LHV Varahalduse poolt kehtestatud reegleid ja kõiki LHV Varahalduse otsuseid.
 • LHV Varahaldusel on õigus lõpetada kampaania ja/või muuta selle tingimusi enne kampaania lõppu, teavitades sellest oma kodulehel.
 • Kampaania kohta saab lisainfot: 6 800 400, pension@lhv.ee
 • Kampaania korraldajaks on LHV Varahaldus, aadress Tartu mnt 2 Tallinn, registrikood 10539549, tel 6 800 400, e-post pension@lhv.ee.
 • Kaebuste lahendamise kord ja tähtaeg.