LHV ei toeta Internet Exploreri kasutamist, et kaitsta sind viiruste, pettuste ja teiste ohtude eest. Võid meie veebilehte Internet Exploreriga edasi kasutada, kuid palun arvesta, et kõik ei pruugi ootuspäraselt töötada. Palun kasuta internetipanka sisenemiseks ühte neist tasuta veebilehitsejatest: Chrome, Firefox või Edge.

Viime LHV finantseerimis- ja investeerimistegevuse kooskõlla Pariisi kliimaleppe eesmärgiga piirata üleilmse keskmise temperatuuri tõusu.

ÜRO vastutustundliku panganduse põhimõtted (Principles for Responsible Banking) loovad pankadele jätkusuutliku tegutsemise raamistiku ja annavad ühiskonnaelu edendamise suunised. Liitusime algatusega, et näidata oma pühendumust ÜRO kestliku arengu eesmärkide ja Pariisi kliimaleppe eesmärkide täitmisele. Osaleme finantssektori rahvusvahelises koostöös ja parimate praktikate jagamises.

Mida oleme juba teinud?

Astusime 2020. aasta alguses ÜRO keskkonnaprogrammi rahastuse algatuse (UNEP FI) liikmeks ja allkirjastasime vastutustundliku panganduse põhimõtted. Oleme kaardistanud enda portfelli mõju äriliinide lõikes ning koostanud jäktusuutlikkuse tegevusplaani aastateks 2021 ja 2022. Samuti oleme enda jätkusuulikkuse ambitsiooni kirjeldanud ja kinnitanud LHV Groupi ESG poliitikas.

Augustis 2021 avalikustasime esimese Vastutustundliku panganduse põhimõtete aruande (inglise keeles).

Mis on meil edaspidi plaanis?

Järgmine suur samm on teha mõjuanalüüs, et tuvastada, millised negatiivsed ja positiivsed mõjud on meie investeerimis- ja finantseerimistegevusel. Selle jaoks on olemas UNEP FI tööriistad, mille arendamises LHV osaleb. Pärast mõjuanalüüsi valmimist seame selgepiirilised eesmärgid ja koostame tegevuskava, mille tulemusi hakkame regulaarselt avalikkusega jagama. Töötame välja LHV jätkusuutlikkuse põhimõtted.

Mis on projekti lõppeesmärk?

Lõppeesmärk on viia kõik LHV tegevused kooskõlla Pariisi kliimaleppe eesmärgiga hoida üleilmse keskmise temperatuuri tõus alla 1,5 °C võrreldes tööstusrevolutsiooni eelse ajaga ning anda märkimisväärne panus ÜRO kestliku arengu eesmärkide täitmisse. Tahame toimida nii, et kujuneksime nii strateegilisel kui ka operatiivsel tasandil (toodete ja teenuste poolest) keskkonnasäästliku ja vastutustundliku äritegevuse eeskujuks. Hoiame keskkonda Eesti tulevaste põlvede jaoks.

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon