Alates 1. märtsist 2021 ei toeta LHV enam Internet Exploreri veebilehitseja kasutamist. Uuemad veebilehitsejad kaitsevad sind paremini viiruste, pettuste ja teiste ohtude eest. Sa võid meie veebilehte Internet Exploreriga edasi kasutada, kuid kõik funktsioonid ja pangatoiminguid ei pruugi ootuspäraselt töötada. Palun laadi alla üks neist kaasaegsetest tasuta veebilehitsejatest: Chrome, Firefox või Edge.

Mõõdame ja vähendame oma ettevõtte CO2 jalajälge ning muudame oma kontoritegevuse aastaks 2022 kliimaneutraalseks.

Kliimamuutuste halvima mõju ärahoidmiseks tuleb inimtegevuse tagajärjel atmosfääri paiskuvate kasvuhoonegaaside kogust märkimisväärselt vähendada. Ka meie kontoritegevusest tekib nii otseselt kui ka kaudselt heiteid, eelkõige soojus- ja elektrienergia kasutamise ning ärireiside tõttu.

Mida oleme juba teinud?

Oleme kogunud andmed ja arvutanud kokku, et 2019. aastal oli LHV kontorite kasvuhoonegaaside heite kogumaht 1210 süsinikdioksiidi ekvivalendi tonni, mis oli arvutuste tegemise ajal 2,6 tonni töötaja kohta. 2020. aastal oli tulemus 865 tonni ehk 1,7 tonni töötaja kohta:

  • 66% tulenes elektri- ja soojusenergia kasutamisest,
  • 27% töötajate töölesõidud,
  • 4% tulenes ärireisidest,
  • 3% kontorikulud ehk paber, vesi, jäätmed.

LHV CO2 jalajälg (pdf)

Jätkusuutlikumaks tegutsemiseks ja negatiivse keskkonnamõju vähendamiseks oleme koostanud kliimaneutraalsuse saavutamise plaani. Oleme juba läinud üle rohelise energia sertifikaadiga elektrienergiale, mis aitas emissioone vähendada 30% võrra.

Jalajälje arvutamisel lähtusime rahvusvaheliselt tunnustatud kasvuhoonegaaside protokollist (Greenhouse Gas Protocol).


Negatiivse CO2 jalajälje korvamine – augustis 2021 alustasime koostööd eAgronomiga LHV kontoritegevuse negatiivse mõju korvamiseks. Toetame eAgronomi kaudu põllumajanduses muldade kvaliteedi parandamist, näiteks vahekultuuride kasvatuse abil. See võimaldab siduda õhust kasvuhoonegaase, parandada mullastikku ja vähendada väetamise vajadust.

LHV põhimõtted negatiivse jalajälje korvamisel:

  • Korvamine peab olema täiendav tegevus
  • Emissioonide arvestuse selgus ja läbipaistvus
  • Kestvus
  • Topeltarvestuse vältimine
  • Keskkondliku või sotsiaalse kahju vältimine
  • Kohalikkus

Mis on meil edaspidi plaanis?

Kordame ja täiendame arvutust igal aastal. Sellest lähtudes, millistes lisakategooriates õnnestub meil koguda usaldusväärseid andmeid, püüdleme edaspidi üha terviklikuma ülevaate poole.

Mis on projekti lõppeesmärk?

Eesmärk on muuta meie kontoritegevus aastaks 2022 kliimaneutraalseks.

Eesmärk on muuta meie kontoritegevus aastal 2022 kliimaneutraalseks. Olgugi, et meie suurim keskkonnamõju tuleb finantseerimis- ja investeerimistegevusest, ei ole väheoluline, kuidas me igapäevaselt toimetame. Seetõttu tahamegi kindlustada, et meie enda tarbimine on jätkusuutlik, hoiame nö „kodu korras“ ja tegutseme eeskujulikult kliimaeesmärkide suunal kõikidel rinnetel.

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon