LHV ei toeta Internet Exploreri kasutamist, et kaitsta sind viiruste, pettuste ja teiste ohtude eest. Võid meie veebilehte Internet Exploreriga edasi kasutada, kuid palun arvesta, et kõik ei pruugi ootuspäraselt töötada. Palun kasuta internetipanka sisenemiseks ühte neist tasuta veebilehitsejatest: Chrome, Firefox või Edge.

Mõõdame ja vähendame oma ettevõtte CO2 jalajälge. Meie kontoritegevus on 2022. aastast kliimaneutraalne ning korvame enda tegevuse jalajälge iga-aastaselt.

Kliimamuutuste halvima mõju ärahoidmiseks tuleb inimtegevuse tagajärjel atmosfääri paiskuvate kasvuhoonegaaside kogust märkimisväärselt vähendada. Ka meie kontoritegevusest tekib heiteid, eelkõige pärinevad need soojus- ja elektrienergia kasutamisest ja töötajate liikumisest.

Mida oleme juba teinud?

Kogume andmeid ja selgitame igal aastal välja LHV süsinikuheidete kogumahu. Aasta-aastalt oleme laiendanud oma arvutusse kaasatud tegevusi. 2021. aastal oli LHV kontoritegevuse mõju kliimale 1447 tonni CO2-ekvivalenti ehk 2,3 tonni töötaja kohta. 2020. aastal oli tulemus 865 tonni ehk 1,7 tonni töötaja kohta ning 2019. aastal oli LHV kontorite kasvuhoonegaaside heite kogumaht 1210 tonni CO2-ekvivalenti, mis oli arvutuste tegemise ajal 2,6 tonni töötaja kohta. 2021. aastal tulenes heitekogusest:

  • 31% elektri- ja soojusenergia kasutamisest,
  • 21% töötajate töölesõitudest,
  • 21% kaudsetest energia ja kütusega seotud mõjudest,
  • 18% põhivaraga (nt kontoritehnika, mööbel jms) seotud mõjudest.

Jätkusuutlikumaks tegutsemiseks ja negatiivse keskkonnamõju vähendamiseks oleme koostanud kliimaneutraalsuse saavutamise plaani. Oleme juba läinud üle rohelise energia sertifikaadiga elektrienergiale, mis aitas emissioone vähendada 30% võrra.

Jalajälje arvutamisel lähtusime rahvusvaheliselt tunnustatud kasvuhoonegaaside protokollist (Greenhouse Gas Protocol).


Negatiivse CO2 jalajälje korvamine – augustis 2021 alustasime koostööd eAgronomiga LHV kontoritegevuse negatiivse mõju korvamiseks. eAgronomi abiga neutraliseerisime oma 2021. aasta kontoritegevuse mõjud. Toetame eAgronomi kaudu põllumajanduses muldade kvaliteedi parandamist, näiteks vahekultuuride kasvatuse abil. See võimaldab siduda õhust kasvuhoonegaase, parandada mullastikku ja vähendada väetamise vajadust.

LHV põhimõtted negatiivse jalajälje korvamisel:

  • Korvamine peab olema täiendav tegevus
  • Emissioonide arvestuse selgus ja läbipaistvus
  • Kestvus
  • Topeltarvestuse vältimine
  • Keskkondliku või sotsiaalse kahju vältimine
  • Kohalikkus

Mis on meil edaspidi plaanis?

Kordame ja täiendame arvutust igal aastal. Sellest lähtudes, millistes lisakategooriates õnnestub meil koguda usaldusväärseid andmeid, püüdleme edaspidi üha terviklikuma ülevaate poole. Vähendame oma kliimamõjusid ja korvame osa, mida vähendada ei õnnestu.

Küpsised

Et pakkuda sulle parimat kasutajakogemust, kasutame LHV veebilehel küpsiseid. Valides "Nõustun", annad nõusoleku kõikide küpsiste kasutamiseks. Tutvu küpsiste kasutamise põhimõtetega.

pirukas_icon