II samba maksete peatamine

Teise samba maksete peatamine 2020. aasta 1. juulist kuni 2021. aasta 31. augustini

Riik peatab alates 2020. aasta 1. juulist kuni 2021. aasta 31. augustini teise sambasse sotsiaalmaksu arvelt (4%) tehtavad sissemaksed. Erandiks on aastatel 1942–1960 sündinud isikud, kelle puhul jätkub teise samba sissemaksete tegemine tavapärases korras.

Vanemapensioni täiendavaid sissemakseid muudatused ei puuduta, nende tegemine jätkub samuti tavapärases korras.

2020. aasta oktoobris saavad kõik sambaga liitunud otsustada, kas loobuda oma palgalt 2% makse tegemisest. Selleks tuleb 2020. aasta oktoobris esitada vastav avaldus pensioniregistri pidajale või kontohalduritele. Sellisel juhul peatub 2% makse tasumine 2020. aasta detsembrist kuni 2021. aasta 31. augustini. Soovi korral saavad maksed peatada ka inimesed, kes on sündinud ajavahemikus 1942-1960. Esitades avalduse maksete mitte tegemiseks, peatub neil siis ka 4% maksmine.

Inimestele, kes jätkavad oma 2% makseid ajal, mil sotsiaalmaksu arvelt 4% teise sambasse ei maksta, kompenseeritakse hiljem 4%.

Aastate 2023–2024 jooksul tehakse kõnealustele inimestele riigieelarvest teise sambasse täiendavad kanded. Teise sambasse kantava summa suurus sõltub sellest, kui palju maksis iga inimene teise sambasse perioodil 2020. aasta 1. juulist kuni 2021. aasta 31. augustini.

Maksete peatamise kompenseerimiseks makstakse siis iga inimese eest tema teise sambasse kaks korda nii palju, kui ta nimetatud ajavahemikul ise makseid tegi. Kui teise samba pensionifondide keskmine tootlus on 2020. aasta 1. juulist kuni 2022. aasta 31. detsembrini positiivne, suureneb riigieelarvest iga inimese eest teise sambasse kantava summa suurus ka keskmise tootluse võrra.

Kompenseerimine ei sõltu sellest, kas konkreetne inimene aastatel 2023 ja 2024 tööl käib ja tavapärases korras teise sambasse sissemakseid teeb. Kui ta on sel ajal näiteks tööturult eemal, kuid perioodil 2020. aasta 1. juulist kuni 2021. aasta 31. augustini oma palgalt 2% makseid tegi, siis vastavalt tegelikult tehtud sissemaksetele saab ta ka kompensatsiooni.


Oktoober 2020

Ei pea. Tänavu oktoobris tuleb avaldus esitada vaid neil inimestele, kes soovivad ka oma palgalt 2% maksed alates detsembrist peatada.

Ei saa. Avalduse esitamine tuleb hoolikalt läbi mõelda. Kui see juba kord esitatud on, siis tagasi seda võtta ei saa. Sellisel juhul tuleb maksete jätkumiseks oodata 2021. aasta septembrini, mil tavapärased maksed kõik taastuvad.

Ei saa. Sellisel juhul jätkuvad sinu palgalt 2% maksed tavapärases korras ja sotsiaalmaksu arvelt tehtavad 4% maksed taastuvad 2021. aasta septembrist.

II sambasse tehakse makseid üksnes siis, kui käid tööl ja sinu tasult makstakse sotsiaalmaksu. Kas tänavu oktoobris avaldus esitada või mitte, sõltub sellest, kas soovid, et tööle naastes sinu palgalt 2% maksed jätkuksid või mitte. Kui sa esitad avalduse maksete mittetegemiseks, siis ajavahemikus 2020. aasta detsembrist kuni 2021. aasta augusti lõpuni tööturule naastes sel ajal sul oma 2% makset tasuda ei tule. Kui sa avaldust ei esita, hakkad sa tööturule naastes tasuma 2% makset. Avaldust maksete mittetegemiseks saab tänavu oktoobris esitada ka siis, kui sa parasjagu tööl ei käi.

  1. 2% makse peatamine 9 kuuks jätab keskmist palka teeniva inimese II pensionisamba 843 euro võrra väiksemaks, säästes inimese 9 kuu brutopalgast kokku vaid 258 eurot*
    *1433 eurot brutopalk, fondi tootlus 5% aastas perioodil 2020-2022.
  2. 2% makse peatamine jätab inimese ilma 2023.-2024. aastal riigi poolt makstavast kompensatsioonmaksest riigi sissemaksete ajutise peatamise eest.
  3. 2% makse peatamise korral on inimese kogupension tulevikus väiksem.
  4. Makse peatamise avaldus on tagasivõtmatu, puudub hilisem ümbermõtlemise võimalus.

Avaldust enda 2% maksete peatamiseks saab esitada Pensionikeskuse veebilehel (Sisene oma kontole → Minu avaldused → II samba avaldused → Maksete katkestamise avaldus) või LHV pangakontoris. Avalduse esitamine on tasuline. Avalduse esitamise tasu on Pensionikeskuse lehel 0.65€ (maksta saab LHV, SEB või Swedbanki pangalingiga) ning LHV pangakontoris 3€.

Üldine

Kui oled sündinud 1961. aastal või hiljem, peatab riik sinu sotsiaalmaksu arvelt tehtavad sissemaksed (4%) teise sambasse 2020. aasta 1. juulist kuni 2021. aasta 31. augustini. See toimub automaatselt.

Kui oled sündinud 1960. aastal või varem, siis sind see sotsiaalmaksu arvelt tehtavate sissemaksete (4%) peatamine ei puuduta – kõik maksed jätkuvad tavapärases korras.

Riigipoolne maksete peatamine ei peata automaatselt sinu palgalt 2% maksete tegemist. Palgalt tehtavad 2% maksed jätkuvad tavapärases korras.

Sügisel saab igaüks otsustada, kas soovib oma 2% maksmist jätkata või peatada ka selle. Kui soovid oma 2% maksed peatada, peaksid tänavu oktoobris esitama internetipangas, pangakontoris või Pensionikeskuse kodulehe kaudu avalduse maksete mittetegemiseks. Palgalt 2% maksete tegemine peatub siis alates käesoleva aasta detsembrist ja kestab kuni 2021. aasta augusti lõpuni.

Kui soovid oma palgalt 2% edasi maksta, ei pea sa sügisel mingit avaldust esitama. Maksete tegemine jätkub automaatselt.

Riigipoolne maksete peatamine ei peata automaatselt sinu palgalt 2% maksete tegemist. Palgalt tehtavad 2% maksed jätkuvad tavapärases korras ja sa ei pea ühtegi avaldust esitama.

Sotsiaalmaksust tehtavad 4% maksed peatuvad automaatselt ja seda sa avaldusega muuta ei saa. Erandiks on 1960. aastal või varem sündinud inimesed, kelle 4% makseid ei peatatagi.

Ei peatu. Maksete peatamine ei puuduta nn „vanemapensioni“ täiendavaid makseid. Kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni tehakse vanema eest täiendavaid makseid teise sambasse nagu see seni on olnud.

Esialgu jätkuvad kõigil palgalt tehtavad 2% maksed teise sambasse. Sügisel saab aga igaüks otsustada, kas soovib oma 2% maksmist jätkata või peatada ka selle. Kui soovid oma 2% maksed peatada, peaksid tänavu oktoobris esitama pensionikeskusele või kontohaldurile avalduse maksete mittetegemiseks. Palgalt 2% maksete tegemine peatub siis alates käesoleva aasta detsembrist ja kestab kuni 2021. aasta augusti lõpuni.

Jah, palgalt 2% maksete peatamiseks alates 2020. aasta detsembrist võivad oktoobris avalduse esitada kõik teise sambaga liitunud inimesed. Kui sa otsustad oma 2% maksed peatada, siis pead arvestama, et peatuvad ka sinu maksed, mida tehakse sotsiaalmaksust (4%). Mõlemad maksed jäävad peatatuks kuni 2021. aasta augusti lõpuni.

Kas palgalt 2% maksete tegemine jätkub, sõltub sellest, kas teise sambaga liitunud inimene on tänavu oktoobris esitanud avalduse maksete mittetegemiseks või mitte. Kui sa oled sellise avalduse esitanud, siis 2021. aasta alguses tööturule naastes sul 2% makset tasuda ei tule. Kui sa avaldust esitanud pole, hakkad sa tööturule naastes tasuma 2% makset. Avaldust maksete mittetegemiseks saab tänavu oktoobris esitada ka siis, kui sa parasjagu tööl ei käi.

Pensioni kogumine teises sambas on pikaajaline protsess, mis kestab aastakümneid. Selle jooksul leiab aset nii finantsturgude tõusu kui languse perioode. Turgude kõikumise vastu aitab kõige paremini järjepidev investeerimine ehk teise sambasse sissemaksete tegemine. Sellisel juhul ostetakse pensionifondi osakuid nii turu põhjas, kus hinnad on madalad, kui üleval, kus hinnad on kõrged. Kui investeerida ainult siis, kui hinnad on kõrged, ei saa inimene täit kasu järgnevast kasvuperioodist ja tema pikaajaline tootlus jääb turu keskmisele alla. Seepärast on palgalt 2% maksete tegemist mõttekas jätkata.

Ei. Oma palgalt tehtavat 2% makset suurendada ei saa.

Jah, tavapärased maksed taastuvad 2021. aasta septembrist automaatselt ja teise sambaga liitunud inimesed selleks eraldi mingeid avaldusi esitama ei pea.

Kompenseerimine 2023-2024

Inimestele, kes teevad ajal, mil sotsiaalmaksu arvelt (4%) teise sambasse makseid ei tehta, oma palgalt 2% makseid, teeb riik need 4%-le vastavad maksed hiljem tagantjärgi. Tegemata jäänud sotsiaalmaksu 4% maksete kompenseerimiseks arvutatakse kokku, kui palju sa 2020. aasta 1. juulist kuni 2021. aasta 31. augustini teise sambasse oma 2% eest makseid tegid ja korrutatakse see summa kahega. Kui teise samba pensionifondide keskmine tootlus on 2020. aasta 1. juulist kuni 2022. aasta 31. detsembrini positiivne, suureneb kompenseeritav summa veel ka selle keskmise tootluse võrra. See summa kantakse sinu teise sambasse.

Kompenseerimine toimub aastate 2023 ja 2024 jooksul, mil riik teeb täiendavad sissemaksed sinu teise sambasse. Kompensatsiooni saamiseks inimene midagi täiendavalt tegema ei pea.

Ei vähendata. Tootlust arvestatakse vaid siis, kui see on positiivne. Seega saad sa kompensatsioonina minimaalselt oma 2% maksete kahekordse summa.

Kui sa 2023-2024 või mingil perioodil selle aja jooksul tööl ei käi, kuid tegid ajavahemikus 2020. aasta 1. juulist kuni 2021. aasta 31. augustini oma palgalt 2% makseid, siis vastavalt neile tegelikult tehtud sissemaksetele saad sa ka kompensatsiooni.

Kui sul ei olnud maksete peatamise perioodil sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu ja seega ei teinud ka II sambasse sissemakseid, siis sa kompenseerimises ei osale.

Küsi nõu

Küsi julgesti koos leiame sobivaima lahenduse.

Reet Roos
pensionikonsultant
E–R 8–17
680 2743
Registreeru nõustamisele