III sammas

LHV Täiendav Pensionifond

Aktiivne juhtimine
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
10%
-10%
10%
5 aasta netotootlus
10%
-10%
10%
3 aasta netotootlus
10%
-10%
10%
2 aasta netotootlus

Sobib kui

  • oled keskmise riskitaluvusega,
  • oled investeerimisriskidest teadlik pensionikoguja, kes soovib teha pikaajalisi investeeringuid täiendavasse kogumispensionisse eesmärgiga kasutada kogutud raha maksuefektiivselt pensioniea saabudes.

Fondi sissemakse rekvisiidid

Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia
Fond investeerib olulise osa varadest aktsiaturgudele: maksimaalse kasvu tagamiseks hoitakse aktsiaturgude osakaalu üldjuhul 75% lähedal fondi vara väärtusest. Aktsiaturgude osakaal võib olla ka kõrgem - kuni 95% - või madalam (viimastel aastatel 40% lähedal), kui fondijuht seda mõistlikuks peab.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 31.10.2022 seisuga

Suurimad investeeringud
German Treasury Bill 14/12/202210,96%
France Government 25/02/235,25%
Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS5,01%
EfTEN Kinnisvarafond4,22%
ZKB Gold ETF4,07%
German Treasury Bill 18/01/20233,29%
iShares Gold Producers UCITS ETF3,23%
BNP Paribas 2.5% 31/03/20323,14%
BIGBANK 7.5% 16/05/20322,73%
East Capital Baltic Property Fund III2,55%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond4,22%
BIGBANK 7.5% 16/05/20322,73%
East Capital Baltic Property Fund III2,55%

Varaklassid

Andmed on toodud 31.10.2022 seisuga.

Fondi info

Fondi info
Fondi maht (seisuga 31.10.2022)22 770 200,61 €
FondivalitsejaLHV Varahaldus
DepositooriumAS SEB Pank

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 1%

Depootasu määr: 0.0468%

Valitsemistasu: 1%

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 1,46%

Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2021. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.

Oktoober 2022: aktsiaturud taastusid langusest

Kristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid

Oktoobris maailma turud taastusid. Eurodes mõõdetuna tõusis üleilmne indeks MSCI World 6,2%, USA börsi peegeldav S&P 500 indeks 6,9% ja Jaapani Nikkei indeks 2,5% ning Euroopa Stoxx 50 indeks kasvas lausa 9,1%. Arenevad turud liikusid siiski teises suunas: MSCI Emerging Marketsi indeks kahanes oktoobris 4,1%. Balti börsid olid võrreldes maailma börsidega üpris neutraalsed: Tallinna ja Riia börs kahanesid kuu jooksul vastavalt 0,6% ja 0,4% ning Vilniuse börs kasvas 1%.

Samal kuul toetasid rõõmustavad kvartalitulemused fondi börsil noteeritud aktsiainvesteeringuid. Euroopa investeeringutest toetasid edu enim pankade aktsiad, sest selle sektori finantstulemusi parandavad kasvavad intressitulud. USA investeeringutest tõusid kõige rohkem maavaradega seotud Valarise ja Freeport McMorani aktsiad. Fondi aktsiapositsioonidest on enamik seotud maavarade ja neid väärindavate ettevõtetega, kes teenivad kõrgete toormehindade taustal mitmel puhul rekordkasumit.

September 2022: börside langus on loonud investeerimisvõimalusi

Kristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid

Riikide ja ettevõtete laenuintressid jätkavad kasvamist üle maailma ning ühes sellega avaneb järjest rohkem võimalusi ka atraktiivseteks investeeringuteks. Möödunud kuul soetasime Euroopa suuruselt teise panga, Prantsusmaa BNP Paribase allutatud võlakirju. Pank emiteeris väärtpaberid alles sel kevadel, kuid praegu oli neid võimalik osta tolleaegsest müügihinnast juba ligikaudu 15% odavamalt. Võlakirjad on suhteliselt lühiajalised ja kõrge krediidireitinguga. Sellele vaatamata on oodatav tootlus lunastamiseni meie ostuhinnast üle 6% aastas. Et võlakirjaturul kestab segadus, tasub peagi oodata uute investeeringute lisamist fondi.

Septembris tõi suur müügilaine börsidel fondi aktsiainvesteeringute vääruse alla. Fondi võtmepositsioonidest andsid osa selle aasta tootlusest ära energiasektori investeeringud. Positiivse poole pealt tasandasid langust kullaga seotud aktsiainvesteeringud, mis turgude järsus languses kallinesid.

Näeme aktsiaturgude üldises languses tekkivat ostuvõimalusi. Septembri lõpus suurendasime fondis energiasektoriga seotud investeeringuid: ostsime USA energiaettevõtete ja neile tehnoloogiat pakkuvate firmade aktsiaid. Põhjamaade börsilt ostsime Taani kivivilla tootja Rockwool aktsiaid, sest näeme ettevõtte isolatsioonitoodetes ühte lahendust praegusele energiakriisile.

Fondi võtmepositsioonid püsivad suuresti toormesektoriga seotud aktsiates, mis kõiguvad lühiajaliselt suurel määral, kuid alapakkumise tõttu on neil pikaajaliselt palju tõusuruumi.

August 2022: energiasektor näitas langeval aktsiaturul tugevust

Kristo Oidermaa ja Romet Enok, fondijuhid

Augustis peegeldus maailma turgudel valdavalt pessimism. Eurodes mõõdetuna odavnes üleilmne indeks MSCI World kuu jooksul 2,8%, USA börsi peegeldav S&P 500 indeks 2,9% ja Jaapani Nikkei indeks kaotas väärtusest 1,5%. Järsemat langust nägime augustis Euroopa börsidel, kus Euro Stoxx 50 indeks kukkus 5,1%. Erandlikult käitusid arenevad turud, kuna MSCI Emerging Marketsi indeks kallines kuu jooksul eurodes 1,5%. Baltikumi börsid liikusid seevastu erinevates suundades: kui Tallinna ja Vilniuse börs kasvasid vastavalt 2,4% ja 1,9%, siis Riia börs kahanes 4,5%.

Aktsiapositsioonides nägime nõrkust väärismetallidega seotud investeeringutes. Tugevad olid energiasektori investeeringud, mis on väärismetallide kõrval meie aktsiainvesteeringute teine nurgakivi.

Fondi börsil noteeritud aktsiainvesteeringud püsivad toormesektoris, mille keskmes on väärismetallid, energeetika, energiametallid, taastuvmaterjalid (puit) ning kogu eelnevaga seotud väärtusahela lülid. Usume, et toormesektori aktsiainvesteeringud aitavad kiire inflatsiooniga keskkonnas meil kapitali ostujõudu säilitada ja kasvatada.

Positiivsed intressimäärad loovad uue mänguvälja
Andres Viisemann, LHV pensionifondide juht

Oktoobrikuu pakkus investoritele praegusel äreval ja kannatusterohkel aastal mõningast lootust ja lohutust: rahvusvahelisi aktsiaturge kajastav indeks MSCI World kerkis eurodes mõõdetuna 6,2%. Seejuures tõusid USA ja Euroopa suurimate ettevõtete väärtust järgivad indeksid S&P 500 ja Stoxx 50 vastavalt 6,9% ja 9,1%, samas kui suurimate arenevate turgude ettevõtete väärtus (MSCI Emerging Markets indeks) vähenes 4,1%.

LHV Täiendav Pensionifond

Saaja
AS Pensionikeskus

Konto
EE547700771002908125 - LHV Pank AS
EE961700017004379157 - Luminor Bank AS
EE141010220263146225 - SEB Pank AS
EE362200221067235244 - Swedbank AS

Selgitus
30101119828, EE3600010294, IK:Sinu isikukood

Summa
Investeeritav summa eurodes.

Väljamaksed

Pensionileping

III samba väljamakseid ei maksusta riik juhul, kui oled sõlminud kindlustusseltsiga lepingu selle kohta, et sulle makstakse regulaarselt pensioni kuni su elu lõpuni.

Vaata lisa Pensionikeskus.ee

Osakute tagasimüük

Pärast 55-aastaseks saamist (kui hakkasid III samba sissemakseid tegema enne 2021. a), kuid mitte enne viie aasta möödumist esmasest investeeringust on väljamaksete tulumaks 10%. Kui oled liitunud III sambaga enne 2021.aastat ja soovid võtta kogutu välja enne 55-aastaseks saamist on väljamakse tulumaks 20%. III sambaga alates 2021.aastast liitunud saavad III sambast raha soodsama tulumaksumääraga (10%) välja võtta siis, kui pensionieani jääb vähem kui 5 aastat.

III sambasse kogutu on samuti pärandatav

Pärija saab otsustada, mida päritava varaga teha, st kas kanda see oma pensionikontole või võtta rahas välja.
Rahas väljamaksetelt tuleb maksta 20% tulumaksu.