SEB Konservatiivne Pensionifond

Aktiivne juhtimine • Konservatiivne strateegia
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
2
1
7
Riskiklass
8,01%
0%
100%
Investeerib Eestisse
6917
Investorite arv

Sobib kui

  • sul on pensionini jäänud alla 3 aasta,
  • eelistad madala riskiga fondi,
  • sinu eesmärgiks on pensionivara säilitada.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia

Investeerib vähemalt 90% ulatuses investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse ja hoiustesse. Kuni 10% ulatuses on lubatud investeerida mujale, muuhulgas aktsiatesse. Nendesse varaklassidesse investeerimisega kaasnevad madalamad riskid, mille tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda väikeses ulatuses.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 31.10.2022 seisuga

Suurimad investeeringud
iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR24,67%
Amundi Index Euro Corporate Sri- UCITS ETF23,31%
PIMCO GIS Euro Credit Fund6,68%
Bundesrepublic Deutschland 0.5% 15.08.20274,86%
Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.20314,21%
Bundesrepublic Deutschland 0% 15.02.20304,01%
Republic of Estonia 4% 12.10.20323,53%
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF3,04%
Morgan Stanley Sustainable Euro Corporate Bond Fund2,70%
Augstsprieguma Tikls 0.5% 20.01.20272,42%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
Republic of Estonia 4% 12.10.20323,53%
Luminor Bank FRN 03.12.20241,14%
Riigi Kinnisvara 1.61% 09.06.20271,06%

Varaklassid

Andmed on toodud 31.10.2022 seisuga.

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,39%

Edukustasu: puudub

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 0,50%

Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.