SEB Energiline Pensionifond

Aktiivne juhtimine
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
4
1
7
Riskiklass
12,43%
0%
100%
Investeerib Eestisse
21764
Investorite arv

Sobib kui

  • sul pensionini on jäänud üle 5 aasta,
  • eelistad keskmise riskiga fondi,
  • sinu eesmärgiks on pensioni vara kasvatada.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia

Investeerib kuni 75% ulatuses aktsiatesse ning ülejäänud paigutatakse võlakirjadesse ja hoiustesse. Peamiselt aktsiatesse investeerimisega kaasnevad kõrgemad riskid ja selle tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda suuremas ulatuses.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 31.10.2022 seisuga

Suurimad investeeringud
SEB Fund 3 - SEB Global Exposure Fund12,40%
SEB Global Exposure Fund9,98%
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF5,85%
Xtrackers MSCI World Swap UCIT ETF4,99%
J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc - Global Select Fund4,25%
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF4,06%
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF3,97%
Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.20313,72%
Amundi Index Euro Corporate Sri- UCITS ETF DR3,42%
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF3,31%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
Republic of Estonia 4% 12.10.20323,23%
Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond1,76%
Tallinna Sadam AS1,70%

Varaklassid

Andmed on toodud 31.10.2022 seisuga.

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,70%

Edukustasu: puudub

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 0,97%

Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.