SEB Energiline Pensionifond
Aktiivne juhtimine
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
4
1
7
Riskiklass
7,34%
0%
100%
Investeerib Eestisse
34095
Investorite arv

Sobib kui

  • sul pensionini on jäänud üle 5 aasta,
  • eelistad keskmise riskiga fondi,
  • sinu eesmärgiks on pensioni vara kasvatada.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia

Investeerib kuni 75% ulatuses aktsiatesse ning ülejäänud paigutatakse võlakirjadesse ja hoiustesse. Peamiselt aktsiatesse investeerimisega kaasnevad kõrgemad riskid ja selle tulemusel võib fondi varade väärtus kõikuda suuremas ulatuses.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 31.10.2021 seisuga

Suurimad investeeringud
iShares Core MSCI World UCITS ETF13,68%
SEB Fund 3 - SEB Global Exposure Fund11,93%
SEB Sustainable Global Exposure Fund11,24%
Amundi Index MSCI World UCITS ETF DR7,50%
Xtrackers MSCI World UCITS ETF5,48%
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF4,75%
J O Hambro Capital Management Umbrella Fund plc-Global Select Fund4,69%
iShares III PLC - iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF4,16%
UBS Lux Fund Solutions - MSCI Emerging Markets UCITS ETF3,51%
Amundi Index Euro Corporate Sri- UCITS ETF DR3,00%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
Tallinna Sadam AS1,98%
Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond1,35%
Enefit Green AS1,12%

Varaklassid

Andmed on toodud 31.10.2021 seisuga.

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,70%

Edukustasu: puudub

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 0,97%

Jooksvate tasude näitaja on hinnanguline, baseerudes kehtival valitsemistasul ning kõigi teiste arvestusse minevate kulude 2020. aasta tasemel. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.