Luminor A Pluss Pensionifond

Aktiivne juhtimine
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
5
1
7
Riskiklass
3,04%
0%
100%
Investeerib Eestisse
7997
Investorite arv
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia

Investeerib maksimaalselt 100% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Olenevalt turuolukorrast, võib fond vajadusel ka 100% oma varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine keerulistel aegadel.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 28.02.2023 seisuga

Suurimad investeeringud
iShares Developed World ESG Screened19,62%
iShares Developed World Index Fund17,14%
iShares Core MSCI World UCITS ETF17,00%
iShares North America Index Fund16,80%
iShares Emerging Markets Index Fund8,66%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF7,86%
iShares Europe Equity Index Fund4,43%
EFTEN Kinnisvarafond II AS2,37%
Neuberger Berman Emerging Market1,88%
iShares Japan Index Fund1,21%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond II AS2,37%
KS Livonia Partners Fund II AIF0,51%
EfTEN Kinnisvarafond AS0,16%

Varaklassid

Andmed on toodud 28.02.2023 seisuga.

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,93%

Edukustasu: 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastase kasvu alates eelmise kalendriaasta viimasest kuupäevast.

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 1,30%

Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2022. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.