Luminor A Pluss Pensionifond

Aktiivne juhtimine
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
4
1
7
Riskiklass
3,29%
0%
100%
Investeerib Eestisse
8085
Investorite arv

Sobib kui

  • kogumisperiood on üle 20 aasta pikk,
  • sa talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi,
  • sinu eesmärgiks on hindade lühiajalisest kõikumisest hoolimata saavutada potentsiaalselt kõrge varade tootlus.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia

Investeerib maksimaalselt 100% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Olenevalt turuolukorrast, võib fond vajadusel ka 100% oma varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine keerulistel aegadel.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 31.10.2022 seisuga

Suurimad investeeringud
iShares Developed World Index Fund8,36%
iShares Core MSCI World UCITS ETF7,79%
iShares S&P 500 UCITS ETF7,51%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF7,45%
Screened Index Fund (IE) Inst Acc4,96%
Robeco Emerging Markets Equities4,91%
Neuberger Berman Sustainable Global4,84%
Nordea-1 Global Portfolio BI EUR4,79%
Hermes Global Emerging Markets4,54%
Vanguard Global Stock Index Fund4,45%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond II AS2,61%
KS Livonia Partners Fund II AIF0,51%
EfTEN Kinnisvarafond AS0,17%

Varaklassid

Andmed on toodud 31.10.2022 seisuga.

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,93%

Edukustasu: 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastase kasvu alates eelmise kalendriaasta viimasest kuupäevast.

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 1,45%

Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.