Luminor A Pensionifond

Aktiivne juhtimine
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
4
1
7
Riskiklass
1,39%
0%
100%
Investeerib Eestisse
14329
Investorite arv

Sobib kui

  • kogumisperiood on üle 10 aasta pikk,
  • sa talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi,
  • sinu eesmärgiks on hindade lühiajalisest kõikumisest hoolimata saavutada mõnevõrra kõrgem varade tootlus.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia

Investeerib maksimaalselt 60% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänud investeeritakse kas võlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% oma varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine ka keerulistel aegadel.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 31.10.2022 seisuga

Suurimad investeeringud
iShares Core MSCI World UCITS10,06%
iShares S&P 500 UCITS ETF6,89%
Neuberger Berman Emerging Market6,82%
EFTEN Kinnisvarafond II AS5,21%
Robeco Euro Credit Bond Fund5,20%
iShares Euro Investment Grade4,70%
Screened Index Fund (IE) Inst Acc4,15%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS3,49%
iShares Developed World Index3,30%
Hermes Global Emerging Markets3,27%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
Estonian Eurobond 0,1250,79%
KS Livonia Partners Fund II AIF0,33%
ESTONIA 4 12/10/20320,27%

Varaklassid

Andmed on toodud 31.10.2022 seisuga.

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,93%

Edukustasu: 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastase kasvu alates eelmise kalendriaasta viimasest kuupäevast.

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 1,39%

Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.