Luminor A Pensionifond

Aktiivne juhtimine
10%
-10%
10%
10 aasta netotootlus
4
1
7
Riskiklass
6,64%
0%
100%
Investeerib Eestisse
16777
Investorite arv

Sobib kui

  • kogumisperiood on üle 10 aasta pikk,
  • sa talud hästi võimalikke lühiajalisi vara väärtuse vähenemisi,
  • sinu eesmärgiks on hindade lühiajalisest kõikumisest hoolimata saavutada mõnevõrra kõrgem varade tootlus.
Selle fondiga on seotud tehing, mis jõustub
Vaata pooleliolevaid tehinguid
Minu portfellis
~
Sissemaksed suunduvad siia
Osakute kogus
Soetushind
Osaku NAV
Kasum/kahjum
Kasum/kahjum
Väärtus kokku

Strateegia

Investeerib maksimaalselt 60% fondi varadest aktsiatesse ning sarnast riski kandvatesse varadesse. Ülejäänud investeeritakse kas võlakirjadesse, hoiustesse või sarnastesse instrumentidesse. Vajadusel, olenevalt turuolukorrast, võib fond ka 100% oma varadest võlakirjadesse või hoiustesse paigutada, et tagada vara säilimine ka keerulistel aegadel.

Tootlus
Algusest
...
Jooksev aasta
...
Jooksev kuu
...
...
Fondi tootlus on esitatud puhastootlusena, millest on maha arvestatud kõik tasud.

Suurimad investeeringud

Andmed on toodud 30.04.2022 seisuga

Suurimad investeeringud
iShares Core MSCI World UCITS ETF10,54%
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard9,07%
iShares S&P 500 UCITS ETF6,00%
Robeco Euro Credit Bond Fund4,79%
iShares Euro Investment Grade4,33%
EFTEN Kinnisvarafond II AS4,29%
iShares Dev. Wld ex Tobacco Index3,73%
Hermes Global Emerging Markets3,63%
Robeco Emerging Markets Equities3,57%
Nordea-1 Global Portfolio BI EUR3,53%

Suurimad Eesti investeeringud

Suurimad Eesti investeeringud
EfTEN Kinnisvarafond II AS4,29%
EfTEN Kinnisvarafond AS1,56%
Estonian Eurobond0,79%

Varaklassid

Andmed on toodud 30.04.2022 seisuga.

Sisenemistasu: 0%

Väljumistasu: 0%

Valitsemistasu: 0,93%

Edukustasu: 20% aastas mis tahes tootlusest, mille fond saavutab üle Eesti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastase kasvu alates eelmise kalendriaasta viimasest kuupäevast.

Jooksvad tasud (sh valitsemistasu): 1,39%

Jooksvad tasud on esitatud viimase kalendriaasta, s.o 2020. a, kulude põhjal. Jooksvate tasude suurus võib aastati varieeruda.