Orderite automaatedastus

Orderite automaatedastus võimaldab kliendi poolt sisestatud tehingukorralduste (orderite) ning nende muutmise/tühistamise korralduste edastamist otse täitmiskohta, kus toimub automaatselt ka orderite sobitamine. See tähendab, et korraldused jõuavad täitmiskohta sekunditega.

 1. Balti aktsiate ostu-müügi orderi sisestamisel ilmub orderi eelvaatesse täiendav valik "Soovin edastada orderi automaatselt börsile". Kui see valik on märgitud, siis edastatakse order automaatselt täitmiskohta. Kui valikut märgitud ei ole, siis edastatakse order LHV maaklerile – maakler vaatab orderi üle ja sisestab selle börsisüsteemi käsitsi. Vaikimisi valikuks on orderite automaatedastus. Automaatsel edastamisel ei kontrolli maakler esitatud orderi sisu ega selle tühistamiseks või muutmiseks antud korralduse sisu.

 2. Välisväärtpaberite puhul edastatakse order automaatselt täitmiskohta.

 3. Turuhinnaga orderite täitmiskohta edastamiseks ning ostuorderite puhul raha broneerimiseks kasutatakse hetke bid/ask hinda. Balti turgudel broneeritakse tehingu tegemiseks 10% suurem summa ning sobitamisloogika kohaselt täidetakse võimalikult suur osa tellimusest hetke parima hinnaga. Ülejäänud tellimuse osa tühistatakse hoolimata asjaolust, et tellimuse täitmist oleks võimalik jätkata vähem soodsa hinnaga. LHV ei soovita suure hindade kõikumise riski tõttu Balti turgudel turuhinnaga orderite kasutamist.

 4. Automaatedastusega orderi kinnituse lehel näidatakse Balti turgude puhul teadet orderi edastamise tulemuse kohta, näiteks „Orderi lisamissoov edukalt börsile edastatud: (ost, kogus = 100, hind = 15.50, kehtivus = 20060524)“. Kui orderi täitmiskohta edastamine ebaõnnestus, siis näidatakse vastavat veateadet. Ebaõnnestumise põhjuseks võib olla näiteks võrdlushinna limiidist välja jääv orderi limiithind, aga erandjuhul ka ühenduse puudumine börsisüsteemiga. Kui orderi limiithind jääb võrdlushinna limiidist välja või kui täitmiskohas hetkel kauplemist ei toimu (täitmiskoht on suletud), siis jääb order LHV süsteemi ootele. Selliseid ordereid üritatakse orderi kehtivusaja jooksul iga börsipäeva alguses automaatselt uuesti täitmiskohta saata. Kui orderi Balti turule edastamine on ebaõnnestunud tehniliste probleemide tõttu (näiteks ühenduse puudumine), siis üritab LHV süsteem orderit automaatselt uuesti edastada iga 3 minuti tagant.

  Kui välisväärtpaberi orderi edastamine on ebaõnnestunud tehniliste probleemide tõttu, siis LHV süsteem orderit automaatselt uuesti ei edasta.

 5. LHV internetipanga jaotises „OOTEL TEHINGUD“ on võimalik reaalajas jälgida Balti turgudel automaatedastusega orderite täitmisprotsessi – orderi staatusel „Töötlemisel“ klõpsates avaneb leht „ORDERI KONTROLLJÄLG“. Sellel lehel näidatakse täpset kellaajalist logi orderi edastamise, täitmiskohas vastuvõtmise, muutmissoovi edastamise ja täitmise, tühistamissoovi edastamise ja täitmise, orderi täitmise ehk tehingu teostamise ning muude võimalike orderiga seotud toimingute kohta. Kui order on parajasti täitmiskohas aktiivne, siis on orderi kontrolljälje lehel võimalik lingi „Näita orderit börsi tellimusraamatus“ abil vaadata orderi täpset seisu täitmiskoha tellimusraamatus. Valitud orderit eristatakse punase värviga ning kliendi teisi ordereid kollase värviga. Viide orderi kontrolljälje lehele tuuakse ära ka orderi sisestamise, muutmise ja tühistamise kohta saadetavates e-kirjades.

 6. LHV tühistab orderid kui väärtpaberiga seoses on toimunud oluline korporatiivne sündmus.

 7. LHV internetipanga jaotises „OOTEL TEHINGUD“ on võimalik edastada orderi muutmis- ja tühistamissoove. Automaatedastusega orderite puhul saadetakse need soovid automaatselt täitmiskohta ning muutmine/tühistamine toimub sekundite jooksul LHV maakleri sekkumiseta. Kauplemispäeva väliselt edastatavad muutmis- ja tühistamissoovid jäävad ootele ning need edastatakse automaatselt täitmiskohta järgmise börsipäeva alguses.

 8. Orderite täitmiskohas sobitamisel teostatakse LHV süsteemis automaatselt vastav ostu- või müügitehing ning kui sobitamine toimus osaliselt, siis muudetakse vastavalt väiksemaks ka üles jääva orderi kogust. Orderi lõpliku sobitamise ehk viimase tehinguosa teostamise korral muudetakse algse orderi kogus nulliks ehk order tühistatakse.

 9. LHV võib igal ajal lõpetada kõigi orderite automaatse turule edastamise, teavitades sellest klienti LHV kodulehe kaudu.